Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendia Wyjazdowe Marie Curie Outgoing International Fellowships Paweł Bartoszek Regionalny Punkt Kontaktowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendia Wyjazdowe Marie Curie Outgoing International Fellowships Paweł Bartoszek Regionalny Punkt Kontaktowy"— Zapis prezentacji:

1 Stypendia Wyjazdowe Marie Curie Outgoing International Fellowships Paweł Bartoszek Regionalny Punkt Kontaktowy Pawel.Bartoszek@ppnt.poznan.pl

2 Cel akcji Pozwala doświadczonym naukowcom z krajów członkowskich lub stowarzyszonych podjąć prace badawcze w instytucjach w tzw. krajach trzecich: Pozwala doświadczonym naukowcom z krajów członkowskich lub stowarzyszonych podjąć prace badawcze w instytucjach w tzw. krajach trzecich: ► ► wzmocnienie międzynarodowego wymiaru kariery europejskiego naukowca ► ► możliwość przeniesienia pozyskanej wiedzy na grunt europejski ► ► tworzenie powiązań pomiędzy naukowcami europejskimi i uczonymi z krajów pozaeuropejskich

3 Kraje stypendium Wszystkie kraje trzecie, czyli NIE: ► Kraje członkowskie UE ► Kraje kandydujące ► Kraje stowarzyszone: Islandia, Izrael, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria ► Afganistan, Iran, Irak, Libia, Myanmar, Północna Korea, Zachodnia Sachara

4 Profil badacza ► tylko naukowcy pochodzących z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, i którzy w ciągu 3 lat bezpośrednio poprzedzających termin składania wniosków nie rezydowali ani nie pracowali w kraju, w którym mieści się instytucja goszcząca dłużej iż 12 miesięcy ► naukowcy z co najmniej 4-letnim stażem pracy badawczej lub posiadający stopień doktora

5 Zasady stypendium ► Faza pierwsza Badania wstępne prowadzone są w instytucji kraju trzeciego - 1 rok do 2 lat Badania wstępne prowadzone są w instytucji kraju trzeciego - 1 rok do 2 lat ► Faza druga - reintegracyjna Obowiązkowa, następuje bezpośrednio po fazie pierwszej i trwa połowę czasu tej fazy, w instytucji zakontraktowanej przez Komisję

6 Zasady stypendium II Projekt musi zawierać spójny program szkoleniowy w trakcie trwania całego stypendium ► temat pracy dowolny, wybierany przez przyszłego stypendystę w porozumieniu z instytucją, na rzecz której będzie pracował po powrocie do Europy ► po zaakceptowaniu przez KE projektu stypendysta, w porozumieniu z promotorem (personal supervisor) instytucji zakontraktowanej, ustala Personal Career Development Plan zawierający opis potrzeb szkoleniowych i cele naukowe; obowiązkowy raport będzie obrazował stopień realizacji tych założeń (ma to na celu zachęcenie stypendysty do aktywnego wkładu w opracowanie swojej ścieżki szkoleniowej i zawodowego rozwoju)

7 Zasady finansowe ► Faza pierwsza 1.Roczne wynagrodzenie 2.Zwrot kosztów podróży 3.Miesięczny dodatek relokacyjny 4.Miesięczny dodatek badawczy – max 750 €

8 Zasady finansowe II ► Faza druga 1.Roczne wynagrodzenie 2.Zwrot kosztów podróży 3.Miesięczny dodatek relokacyjny (nie dotyczy – w przyp. kraju pochodzenia) 4.Miesięczny dodatek badawczy (inst.) -500 € - badania nielaboratoryjne -750 € - badania laboratoryjne

9 Zasady finansowe III Dodatkowo: Koszty zarządzania (inst.) Koszty zarządzania (inst.) -max. 3% całkowitego dofinansowania Koszty ogólne (inst.) Koszty ogólne (inst.) -10% kosztów bezpośrednich (bez podwykonawców)

10 Przykład – faza wyjazdowa Polski naukowiec z 6-letnim doświadczeniem i rodziną wyjeżdża do USA na 2 lata, po czym wraca do instytucji macierzystej na 1 rok Polski naukowiec z 6-letnim doświadczeniem i rodziną wyjeżdża do USA na 2 lata, po czym wraca do instytucji macierzystej na 1 rok Roczne wynagrodzenie: 47000€ x 2 = 94 000€ Miesięczny dodatek relokacyjny: 800 x 24 = 19 200€ Wskaźnik korekcyjny dla USA: 132,5% (94 000 € + 19 200 €) x 132,5% = 149 990€ (94 000 € + 19 200 €) x 132,5% = 149 990€ Zwrot kosztów podróży: 2000 x 2 = 4000€ TOTAL = 153 990€

11 Przykład – faza powrotna Roczne wynagrodzenie: 47000€ x 1 = 47 000€ Miesięczny dodatek relokacyjny: 0 Wskaźnik korekcyjny dla Polski: 88,7% 47000€ x 88,7% = 41 689€ 47000€ x 88,7% = 41 689€ Zwrot kosztów podróży: 0 TOTAL = 41 689 €

12 Dotacja dla instytucji ► Instytucje przyjmujące = 750 € x 36 = 27 000 € TOTAL = 27 000 + 41 689 + 153 990 = 222 679 Narzuty = 10% x 222 679 = 22 268 TOTAL = (222 679 + 22 268)/(1-0,03) = 252 523 € Zarządzanie = 3% x 252 523 = 7 576 € Instytucje = 7 576 + 22 268 + 27 000 = 56 844 €

13 Termin składania wniosków 19 stycznia 2005 – 20 mln €

14 Dodatkowe informacje ► Referencje - wysyłane drogą elektroniczną - wysyłane drogą elektroniczną - przed terminem składania wniosków - przed terminem składania wniosków - max. 3 opinie - max. 3 opinie - ► EPSS – jedyna możliwość wysyłania wniosku w wersji elektronicznej

15 Ocena wniosku ► I faza oceny - Part A, Part B1, referencje - Kryteria oceny  naukowa jakość projektu (30%)  jakość naukowca (70%) – min. 4  całkowita ocena – min. 70% maksymalnej  kryterium budżetowe – 250 %

16 Kryteria oceny wniosku II faza ► naukowa jakość projektu (15%) ► jakość naukowca (15%) ► jakość aspektu szkoleniowego (15%) ► jakość instytucji goszczącej (15%) ► zarządzanie projektem (5%) ► wymierne korzyści dla EU (10%)


Pobierz ppt "Stypendia Wyjazdowe Marie Curie Outgoing International Fellowships Paweł Bartoszek Regionalny Punkt Kontaktowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google