Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wybrane wyniki porównawcze edycji I- VI Badanie kwartalne Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wybrane wyniki porównawcze edycji I- VI Badanie kwartalne Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a."— Zapis prezentacji:

1 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wybrane wyniki porównawcze edycji I- VI Badanie kwartalne Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. Warszawa dnia 13 marca 2008

2 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Metodologia badania kwartalnego BO 2.3 SPO RZL schemat a. Projekt własny PARP realizowany we współpracy z Regionalnymi Instytucjami Finansującymi (schemat a.) oraz Wykonawcami (schemat b.) Realizacja w cyklach kwartalnych Badanie o charakterze dwupoziomowym – równoległe ankietowanie telefoniczne Beneficjentów Indywidualnych oraz ankietowanie internetowe Beneficjentów Instytucjonalnych

3 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Metodologia badania kwartalnego BO 2.3 SPO RZL schemat a. I edycja Okres realizacji: czerwiec-lipiec 2006 Beneficjenci Indywidualni - 795 respondentów, Beneficjenci Instytucjonalni 513 respondentów II edycja Okres realizacji: październik-listopad 2006 Beneficjenci Indywidualni - 1000 respondentów, Beneficjenci Instytucjonalni – 1007 respondentów III edycja Okres realizacji: luty-marzec 2007 Beneficjenci Indywidualni - 1199 respondentów, Beneficjenci Instytucjonalni 2582 respondentów IV edycja Okres realizacji: czerwiec-lipiec 2007 Beneficjenci Indywidualni - 1238 respondentów, Beneficjenci Instytucjonalni – 1281 respondentów V edycja Okres realizacji: październik-listopad 2007 Beneficjenci Indywidualni - 1274 respondentów, Beneficjenci Instytucjonalni – 1319 respondentów VI edycja Okres realizacji: grudzień 2007 -styczeń 2008 Beneficjenci Indywidualni – 1236 respondentów, Beneficjenci Instytucjonalni – 1831 respondentów

4 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Edycja I (VIII 2006) Wyższe (70%) Średnie (26%) Wyższe (59%) Średnie (36%) Wyższe (58%) Średnie (36%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (53%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (55%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (62%) Miasto 100tys.+ (65%) Miasto 100tys.+ (61%) Wykształcenie Stanowisko Wielkość firmy Wielkość miejscowości Edycja II (XII 2006)Edycja III (IV 2007) Wyższe (65%) Średnie (29%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (57%) 1-os. dział.gosp. (1%) Mikro (8%) Małe (19%) Średnia (26%) Duża (38%) Miasto 100tys.+ (62%) Edycja IV (VI 2007) Profil uczestników badania ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH 1-os. dział.gosp. (1%) Mikro (14%) Małe (23%) Średnia (31%) Duża (24%) 1-os. dział.gosp. (8%) Mikro (13%) Małe (20%) Średnia (25%) Duża (34%) Mikro (17%) Małe (19%) Średnia (26%) Duża (38%)

5 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wykształcenie Stanowisko Wielkość firmy Wielkość miejscowości Profil uczestników badania ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH Edycja V (IX 2007) Wyższe (64%) Średnie (30%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (60%) 1-os. dział.gosp. (1%) Mikro (13%) Małe (18%) Średnia (31%) Duża (26%) Miasto 100tys.+ (59%) Edycja VI (XII 2007) Wyższe (70%) Średnie (24%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (62%) 1-os. dział.gosp. (2%) Mikro (15%) Małe (15%) Średnia (27%) Duża (32%) Miasto 100tys.+ (54%)

6 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL do 2 mln (38%) 2-10 mln (20%) Miasto 100tys.+ (53%) Stabilizacja (52%) Mikro (26%) Mała (26%) Średnia (24%) Duża (9%) Miasto 100tys.+ (57%) do 2 mln (42%) 2-10 mln (20%) Stabilizacja (49%) Mikro (24%) Mała (33%) Średnia (31%) Duża (6%) Miasto 100tys.+ (54%) do 2 mln (35%) 2-10 mln (26%) Stabilizacja (54%) Przychody roczne Etap rozwoju Wielkość firmy Wielkość miejscowości do 2 mln (48%) 2-10 mln (20%) Miasto 100tys.+ (53%) Miasto 10-50tys. (18%) Stabilizacja (50%) Edycja I (VIII 2006)Edycja II (XII 2006)Edycja III I(V 2007)Edycja IV (VI 2007) Profil uczestników badania ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE PRZEDSIĘBIORSTW Mikro (28%) Małe (25%) Średnia (22%) Duża (7%) Mikro (25%) Mała (28%) Średnia (28%) Duża (10%)

7 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Przychody roczne Etap rozwoju Wielkość firmy Wielkość miejscowości Profil uczestników badania ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE PRZEDSIĘBIORSTW do 2 mln (48%) 2-10 mln (18%) Miasto 100tys.+ (56%) Miasto 10-50tys. (18%) Stabilizacja (47%) Mikro (28%) Małe (23%) Średnia (20%) Duża (8%) Edycja V (IX 2007) do 2 mln (49%) 2-10 mln (15%) Miasto 100tys.+ (56%) Miasto 10-50tys. (18%) Stabilizacja (47%) Mikro (27%) Małe (22%) Średnia (19%) Duża (9%) Edycja VI (XII 2007)

8 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Źródła wiedzy o szkoleniach ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE PRZEDSIĘBIORSTW Największy odsetek firm nadal dowiaduje się o szkoleniu bezpośrednio od firmy szkoleniowej, rośnie jednak znaczenie stron internetowych. Z jakich źródeł uzyskali Państwo wiedzę o szkoleniach/ studiach współfinansowanych z EFS? W tym strony: PARP (39% 1ed., 30% 2 ed., 24% 3ed, 23% 4 ed., 21% 5 ed., 19% 6ed.) Inwestycja w kadry (19% 1ed., 25% 2ed., 20% 3 ed., 23% 4 ed., 20% 5 ed., 19% 6 ed.)

9 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Ocena szkoleń ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Wskaźnik oceny utrzymują się na stabilnym, wysokim poziomie. Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych?

10 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wpływ szkoleń na sytuację Beneficjentów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W VI edycji badania odsetek uczestników deklarujących wzrost zarobków nieznacznie spadł, choć był nadal wyższy niż w edycjach I-IV. Wysoki był też odsetek uczestników awansujących na wyższe stanowisko. Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14

11 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Pytanie 19 Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18 Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20 Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? SZKOLENIA KRÓTSZE SZKOLENIA DŁUŻSZE Ocena szkoleń wg długości szkolenia ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH Ocena wykorzystania szkoleń w obecnej pracy spada zarówno w przypadku szkoleń dłuższych jak i krótszych.

12 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Pytanie 10.Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? SZKOLENIA KRÓTSZE SZKOLENIA DŁUŻSZE Wpływ szkoleń na sytuację Beneficjenta wg długości szkolenia ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH Brak różnic miedzy szkoleniami krótszymi i dłuższymi w zakresie wpływu szkoleń na sytuację beneficjentów

13 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Ocena szkoleń ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE PRZEDSIĘBIORSTW Stabilne, wysokie wskaźniki wykorzystywania wiedzy pochodzącej ze szkoleń lub studiów Zauważalny w V edycji wzrost wskaźnika wpływu szkoleń/ studiów na poprawę sytuacji firm Pytanie 7. Czy tematyka tych (szkoleń/studiów) okazała się zgodna z potrzebami Państwa firmy? Pytanie 9. Czy Państwa firma wykorzystuje obecnie umiejętności i wiedzę zdobyte przez pracowników w trakcie (szkoleń/studiów) współfinansowanych z EFS? Pytanie 20. Czy w porównaniu z okresem sprzed sześciu miesięcy odczuwają Państwo poprawę w funkcjonowaniu firmy? Pytanie 21. Czy istnieje związek między poprawą funkcjonowania Państwa firmy, a uczestnictwem w szkoleniach/studiach? DOPASOWANIE TEMATYKI DO POTRZEB FIRMY PYT.7 WPŁYW SZKOLEŃ NA POPRAWĘ W FUNKCJONOWANIU FIRMY PYT.20 i 21 WYKORZYSTANIE WIEDZY ZDOBYTEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW PYT.9


Pobierz ppt "Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wybrane wyniki porównawcze edycji I- VI Badanie kwartalne Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a."

Podobne prezentacje


Reklamy Google