Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Joanna Plak. 1. Charakterystyka populacji seniorów we Włoszech - demograficzna - społeczno-ekonomiczna 2. Świadczenia pieniężne dla osób starszych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Joanna Plak. 1. Charakterystyka populacji seniorów we Włoszech - demograficzna - społeczno-ekonomiczna 2. Świadczenia pieniężne dla osób starszych."— Zapis prezentacji:

1 dr Joanna Plak

2 1. Charakterystyka populacji seniorów we Włoszech - demograficzna - społeczno-ekonomiczna 2. Świadczenia pieniężne dla osób starszych - emerytura - zasiłki 3. Usługi dla osób starszych - świadczone w mieszkaniach - świadczone w instytucjach pobytu dziennego i czasowego - świadczone w instytucjach pobytu stałego - Inne formy wsparcia 4. Cechy włoskiego modelu wsparcia osób starszych w ich środowiskach zamieszkania.

3

4

5  Populacja starzejąca się  Zjawisko podwójnego starzenia  Spadek liczby urodzeń poniżej prostej zastępowalności pokoleń  Wzrost odsetka jednoosobowych gospodarstw domowych seniorów (singularyzacja)  Feminizacja starości

6  Ubóstwo seniorów (zróżnicowanie regionalne)  Wzrost wydatków (energia transport)  Spadek wydatków (wyżywienie, ubrania i buty, usługi medyczne)  Co 4 senior trafia do szpitala z powodu złego żywienia się  Główne źródło utrzymania- emerytury

7  Problemy zdrowotne- głównie kardiologiczne, ale też osteoporoza. Odsetek chorych wzrasta z wiekiem  Stan zdrowia – ani dobry ani zły (65-74), dobry (75+)  Przemoc domowa- problem w miastach

8  992,47 średnia emerytura w skali miesiąca

9

10

11  Indennita di accompagnamento - 100% niezdolność do pracy + konieczność wsparcia w codziennym życiu - Nie ma charakteru celowego - Przyczynia się do rozwoju szarej strefy usług opiekuńczych - Także dla osób młodszych

12  Assegno di cura - Świadczenie wypłacane na poziomie regionów - Test dochodowy (<15 tys. Euro na rok) - Ciężka sytuacja finansowa+wsparcie - Kontrakt na usługi społeczne min.20 godzin/tydzień Voucher opiekuńczy

13  Rodzina jako główny opiekun  Przejście od modelu opieki w rodzinie do modelu opieki z badante (silna promocja od 2008 roku)  Badante- zmniejszenie restrykcji dotyczącej zatrudnienia opiekunów, głównie kobiety ze wschodu, zarobki od 500 do 1000 Euro, edukacja opiekunek

14  Opieka paliatywna – hospicjum domowe  Monitoring z systemem alarmowym  SAD (Assistenza Domicilare Socio- Assistenziale) wyspecjalizowane usługi opiekuńcze, m.in. higiena, poruszanie się  ADI (Assistenza Domicilare integrata con servizi Sanitari) – usługi zdrowotne zintegrowane ze społecznymi

15  AID (Assistenza Infermistica Domicilare) – opieka pielęgniarska  Telesoccorso  Telemedycyna  Pronto salute – leki  Książki z biblioteki do domu

16  Caad – (Centro Provinciale per l’Adattamento dell’Ambiente Domestico) – zespół multidyscyplinarny- fizjoterapeuta, pracownik socjalny, architekt- dostosowanie domu

17  Niski odsetek korzystających  Średni koszt opieki to około 1500-1800 tys. Euro na miesiąc  Dużo usług świadczą badante

18  Centra dzienne- półstacjonarne,65+ częściowo samodzielni, usługi opiekuńcze i aktywizacja społeczna, odciążenie rodzin  Wyspecjalizowane centra pobytu dziennego – dla seniorów z zaburzeniami poznawczymi, powyżej 50 lat  Szpitale i oddziały geriatryczne

19  Residenza Sanitarie Assistenziali (RSA) – usługi społeczne i zdrowotne dla seniorów i osób niepełnosprawnych, które nie mogą zostać objęte opieką domową, od 20 do 120 łóżek, pokój socjalny, kuchnia, jadalnia, toaleta, łazienka dla niepełnosprawnych, pokój rehabilitacyjny, punkt ambulatoryjny, miejsce kultu religijnego - Osoby dla osób sprawnych lub zależnych

20  Mieszkania chronione – 65+, osoby sprawne lub częściowo sprawne, wsparcie domowe zintegrowane z siecią usług socjalnych i społeczno-socjalnych na danym terenie, zapobiegają izolacji, koszty w ostateczności dofinansowane przez władze regionalne.

21  UTW  Centra wolontariatu  Kluby i zrzeszenia seniorów  Zniżki na transport, kina, teatry  Dostosowanie transportu publicznego i przestrzeni społecznej (likwidacja barier)

22  Włosi nie posiadają jednolitej i spójnej polityki wobec seniorów.  Ciężar opieki spoczywa na rodzinach seniorów, (badante) odsetek korzystających z opieki instytucjonalnej jest znikomy.  Rozdrobnienie: instytucjonalne, regionalne, źródeł finansowania, zarządzanie  Dążenie do zintegrowania opieki zdrowotnej i społecznej.

23  Usługi zdrowotne świadczone są w ramach Narodowej Służby Zdrowia – poziom centralny poprzez ASL (lokalna służba zdrowia)- poziom regionalny  Usługi socjalne są uzupełnieniem usług zdrowotnych. Są one kontrolowane przez samorządy.  Subsydiarność w obszarze usług świadczonych dla seniorów – autonomia regionów

24  Celem jest przedłużenie aktywności seniora i jego niezależności w środowisku zamieszkania  Takie założenia nie są powiązanie z odpowiednim wsparciem rodziny w opiece nad seniorem.


Pobierz ppt "Dr Joanna Plak. 1. Charakterystyka populacji seniorów we Włoszech - demograficzna - społeczno-ekonomiczna 2. Świadczenia pieniężne dla osób starszych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google