Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co się dzieje ze ściekami w naszej gminie ? W dniu 03.04.2012r. uczniowie w ramach realizacji projektu uczniowskiego z Zespołu Placówek Oświatowych im.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co się dzieje ze ściekami w naszej gminie ? W dniu 03.04.2012r. uczniowie w ramach realizacji projektu uczniowskiego z Zespołu Placówek Oświatowych im."— Zapis prezentacji:

1

2 Co się dzieje ze ściekami w naszej gminie ?

3 W dniu 03.04.2012r. uczniowie w ramach realizacji projektu uczniowskiego z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Borkach. Odwiedzili gminę i oczyszczalnie ścieków. W oczyszczalni ścieków dowiedzieli się bardzo interesujących rzeczy : -jak działa oczyszczalnia, -gdzie są odprowadzane ścieki, -gdzie są oczyszczane ścieki, -gdzie są odprowadzane oczyszczone ścieki.

4 Zacznijmy od tego co to jest oczyszczalnia i jak się dzieli. Oczyszczalnia ścieków - jest to zespół urządzeń do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza, gruntu. Oczyszczalnia ścieków - jest to zespół urządzeń do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza, gruntu. Oczyszczalnie dzieli się na: Oczyszczalnie dzieli się na: lokalne (służą do oczyszczanie niewielkich ilości ścieków) lokalne (służą do oczyszczanie niewielkich ilości ścieków) centralne (służą do oczyszczania dużych ilości ścieków) centralne (służą do oczyszczania dużych ilości ścieków) grupowe (służą do oczyszczania ścieków zbieranych z określonego regionu). grupowe (służą do oczyszczania ścieków zbieranych z określonego regionu).

5 Oczyszczalnie Dzielimy jeszcze na: biologiczne – oczyszczanie odbywa się na drodze procesów biochemicznych, które mają na celu zmniejszenie związków azotu, fosforu, zawiesiny biologiczne – oczyszczanie odbywa się na drodze procesów biochemicznych, które mają na celu zmniejszenie związków azotu, fosforu, zawiesiny hydrobotaniczne – oczyszczalnia ścieków wykorzystująca rośliny pływające (np. rzęsę wodną) lub zakorzenione (np. trzcinę lub pałkę wodną) do oczyszczania ścieków, swobodnie pływające jak hiacynt, pistia, wywłócznik; układów tych nie stosuje się do dużych oczyszczalni ścieków ze względu na duże jednostkowe zapotrzebowanie powierzchni. hydrobotaniczne – oczyszczalnia ścieków wykorzystująca rośliny pływające (np. rzęsę wodną) lub zakorzenione (np. trzcinę lub pałkę wodną) do oczyszczania ścieków, swobodnie pływające jak hiacynt, pistia, wywłócznik; układów tych nie stosuje się do dużych oczyszczalni ścieków ze względu na duże jednostkowe zapotrzebowanie powierzchni. chemiczne – oczyszczanie ścieków zachodzi w wyniku stosowania środków chemicznych co wywołuje określone reakcje mające na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń chemiczne – oczyszczanie ścieków zachodzi w wyniku stosowania środków chemicznych co wywołuje określone reakcje mające na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń mechaniczne – oczyszczalnia, w której oczyszczanie ścieków zachodzi jedynie w wyniku procesów fizycznych, takich jak rozdrabnianie, cedzenie, filtrowanie czy sedymentacja; często nazywana oczyszczalnią wstępną. Na tym etapie ze ścieku eliminuje się tłuszcze - przez wykorzystanie separatora tłuszczu i piasek przy wykorzystaniu piaskownika mechaniczne – oczyszczalnia, w której oczyszczanie ścieków zachodzi jedynie w wyniku procesów fizycznych, takich jak rozdrabnianie, cedzenie, filtrowanie czy sedymentacja; często nazywana oczyszczalnią wstępną. Na tym etapie ze ścieku eliminuje się tłuszcze - przez wykorzystanie separatora tłuszczu i piasek przy wykorzystaniu piaskownika

6 Jak działa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW? Jak działa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW? Schemat oczyszczalni: Schemat oczyszczalni: 1 Punkty początkowe kanalizacji. Toalety, zlewy, łazienki. 2 Rury kanalizacyjne odprowadzające ścieki do oczyszczalni. 3 Zbiornik gnilny. Miejsce sedymentacji i fermentacji beztlenowej. 4 Studzienka rozdzielcza. 5 Sieć drenażu rozsądzającego. Zachodzi w nich faza oczyszczania z udziałem bakterii tlenowych. Miejsce przesiąkania czystej wody do gruntu. 6 Studzienka zbiorcza z kominkiem napowietrzającym.

7 Zasada działania przydomowej oczyszczalni Ścieki są odprowadzane rurami kanalizacyjnymi do zbiornika gnilnego. Zbiornik jest wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), który jest odporny na chemiczne działanie wielu substancji i całkowicie nieprzepuszczalny co daje gwarancje szczelności. Ścieki są odprowadzane rurami kanalizacyjnymi do zbiornika gnilnego. Zbiornik jest wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), który jest odporny na chemiczne działanie wielu substancji i całkowicie nieprzepuszczalny co daje gwarancje szczelności. W głównym zbiorniku następują podstawowe procesy oczyszczania. Po pierwsze, ścieki ulegają sedymentacji. Cząstki stałe opadają na dno dzięki sile grawitacji, powyżej pozostają cząstki mniejszej gęstości i woda. W zbiorniku swoja pracę wykonują bakterie beztlenowe wspierane enzymami, rozkładając związki zawarte w ściekach na proste substancje. Na dnie zbiornika tworzy się osad, który co jakiś czas musi być wywożony. Jednak o wiele rzadziej niż w przypadku tradycyjnego szamba. W głównym zbiorniku następują podstawowe procesy oczyszczania. Po pierwsze, ścieki ulegają sedymentacji. Cząstki stałe opadają na dno dzięki sile grawitacji, powyżej pozostają cząstki mniejszej gęstości i woda. W zbiorniku swoja pracę wykonują bakterie beztlenowe wspierane enzymami, rozkładając związki zawarte w ściekach na proste substancje. Na dnie zbiornika tworzy się osad, który co jakiś czas musi być wywożony. Jednak o wiele rzadziej niż w przypadku tradycyjnego szamba. Tak podczyszczona woda, dodatkowo przefiltrowana mechanicznie wypływa przez studzienkę rozdzielczą do sieci rozsączającej. Rury rozsączające pełnią dwojaką funkcje. Następuje w nich proces doczyszczania z udziałem bakterii tlenowych a tak oczyszczona woda, poprzez system drenażu przesiąka do gruntu. Tak podczyszczona woda, dodatkowo przefiltrowana mechanicznie wypływa przez studzienkę rozdzielczą do sieci rozsączającej. Rury rozsączające pełnią dwojaką funkcje. Następuje w nich proces doczyszczania z udziałem bakterii tlenowych a tak oczyszczona woda, poprzez system drenażu przesiąka do gruntu.

8 Udało się również zapytać kierownika jak działa oczyszczalnia. Przepompowina główna – ściek spływa korektorem ściekowym do głównej przepompowni, ale za nim spłynie trafia na kosz i ten kosz wyłapuje skratki (papier toaletowy,kupka niemowlaka ). Stąd pompy dwie, które pracują na przemian wrzucają je do reaktora biologicznego. W tym reaktorze biologicznym znajdują się bakterie, które ten ściek przetwarzają. Tylko aby to przetworzyć potrzebują tlenu. Sprężarka dostarcza powietrza do reaktora biologicznego. Następuje przetwarzanie ścieku. Z osadnika wtórnego odpływa ściek oczyszczony na rów. Przepompowina główna – ściek spływa korektorem ściekowym do głównej przepompowni, ale za nim spłynie trafia na kosz i ten kosz wyłapuje skratki (papier toaletowy,kupka niemowlaka ). Stąd pompy dwie, które pracują na przemian wrzucają je do reaktora biologicznego. W tym reaktorze biologicznym znajdują się bakterie, które ten ściek przetwarzają. Tylko aby to przetworzyć potrzebują tlenu. Sprężarka dostarcza powietrza do reaktora biologicznego. Następuje przetwarzanie ścieku. Z osadnika wtórnego odpływa ściek oczyszczony na rów.

9 A o to kilka zdjęć, które udało się zrobić uczniom. Budynek oczyszczalni ścieków. Budynek oczyszczalni ścieków. Główna pompownia ścieków, a przy niej pracownik oczyszczalni. Główna pompownia ścieków, a przy niej pracownik oczyszczalni.

10 Szafa sterownicza. Szafa sterownicza. Wnętrze szafy sterowniczej. Wnętrze szafy sterowniczej.

11 Zawory zwrotne. Zawory zwrotne. Elektroniczny przepływomierz – mierzy przepływ wody ścieku. Elektroniczny przepływomierz – mierzy przepływ wody ścieku.

12 Sito skratkowe. Sito skratkowe. Komora przetwarzania ścieku. Komora przetwarzania ścieku.

13 Zbiornik ścieku oczyszczonego z odpływem, a przy nim pracownik. Zbiornik ścieku oczyszczonego z odpływem, a przy nim pracownik. Urządzenie sterujące odzyskiwaniem osadu. Urządzenie sterujące odzyskiwaniem osadu.

14 Wnętrze studzienki, gdzie zamontowany jest elektroniczny przepływomierz. Wnętrze studzienki, gdzie zamontowany jest elektroniczny przepływomierz. Punkt zlewny ścieków dowożonych. Punkt zlewny ścieków dowożonych.

15 Uczniom udało się przeprowadzić wywiad z pracownikiem gminy. *Czy będą budowane kanalizacje wiejskie? *Czy będą budowane kanalizacje wiejskie? - Tak, będą. - Tak, będą. * Co jaki czas jest chlorowana woda? * Co jaki czas jest chlorowana woda? -Jest chlorowana dwa razy w roku, jeśli jest taka potrzeba. -Jest chlorowana dwa razy w roku, jeśli jest taka potrzeba. * Dlaczego płaci się za odpady segregowane? * Dlaczego płaci się za odpady segregowane? -Płaci się za odpady segregowane,ponieważ odbiór ogólnie kosztuje. Firma,która odbiera segregacje posiada koszty i musi kogoś obciążyć. -Płaci się za odpady segregowane,ponieważ odbiór ogólnie kosztuje. Firma,która odbiera segregacje posiada koszty i musi kogoś obciążyć. * Co robi się z odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków? * Co robi się z odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków? - Odpady,które powstały w wyniku oczyszczania ścieków wywozi się na odpowiednie składowisko. - Odpady,które powstały w wyniku oczyszczania ścieków wywozi się na odpowiednie składowisko. *Co robi się ze śmieciami? *Co robi się ze śmieciami? - Śmiecie odbiera firma (PUK) i wywozi je na składowisko śmieci. - Śmiecie odbiera firma (PUK) i wywozi je na składowisko śmieci. * Skąd bierzecie wodę pitną? * Skąd bierzecie wodę pitną? -Bierzemy ją ze studni głębinowych.Jest ich pięć. -Bierzemy ją ze studni głębinowych.Jest ich pięć. *Z jakiej głębokości jest pobierana? *Z jakiej głębokości jest pobierana? -Od 40 do 80m. -Od 40 do 80m. *Czy zakład posiada mieszkania komunalne, i ile jest wolnych mieszkań i zajętych? *Czy zakład posiada mieszkania komunalne, i ile jest wolnych mieszkań i zajętych? -Zakład posiada mieszkania komunalne. Nie ma wolnych, jest sześć zajętych. -Zakład posiada mieszkania komunalne. Nie ma wolnych, jest sześć zajętych.

16 *Jakie są ceny wywozu nieczystości np.śmieci i nieczystości płynnych? *Jakie są ceny wywozu nieczystości np.śmieci i nieczystości płynnych? -Śmieci 15,99 brutto. Nieczystości płynne od 51,19 do 63,43. I zależy od czasu pompowania. Segregowane śmieci 4 zł brutto. -Śmieci 15,99 brutto. Nieczystości płynne od 51,19 do 63,43. I zależy od czasu pompowania. Segregowane śmieci 4 zł brutto. *Czy zakład ma własne oczyszczalnie ścieków, czy oprócz tych działalności zajmują się jeszcze innymi ?np.sprzątanie miasta, odśnieżanie w zimie? *Czy zakład ma własne oczyszczalnie ścieków, czy oprócz tych działalności zajmują się jeszcze innymi ?np.sprzątanie miasta, odśnieżanie w zimie? -Zakład ma oczyszczalnie gminne (2). Zajmuje się :odśnieżaniem, posypywaniem dróg w zimie, koszeniem poboczy itp. -Zakład ma oczyszczalnie gminne (2). Zajmuje się :odśnieżaniem, posypywaniem dróg w zimie, koszeniem poboczy itp. *Jakie jest zużycie wody w Gminie Borki i w gospodarstwach domowych ? *Jakie jest zużycie wody w Gminie Borki i w gospodarstwach domowych ? (w ciągu roku) (w ciągu roku) -W Gminie Borki 193,400 m, w gospodarstwach domowych 152 tys. -W Gminie Borki 193,400 m, w gospodarstwach domowych 152 tys. *Jakie jest zużycie wody na jednego mieszkańca ? *Jakie jest zużycie wody na jednego mieszkańca ? -Zużycie wody na jednego mieszkańca wynosi 24,71m3 na rok. -Zużycie wody na jednego mieszkańca wynosi 24,71m3 na rok. *Ile jest ścieków ? (gospodarstwo domowe) *Ile jest ścieków ? (gospodarstwo domowe) -W gospodarstwie domowym 12,5 tys. -W gospodarstwie domowym 12,5 tys. *Jakie jest przesilenie w weekendy ? *Jakie jest przesilenie w weekendy ? -Przesilenie w weekendy wynosi 20%. -Przesilenie w weekendy wynosi 20%. *Jaka ilość jest przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Borki? *Jaka ilość jest przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Borki? -Przydomowych oczyszczalni w gminie Borki jest 143. Dzielą się one na bakteryjne i roślinne. -Przydomowych oczyszczalni w gminie Borki jest 143. Dzielą się one na bakteryjne i roślinne.


Pobierz ppt "Co się dzieje ze ściekami w naszej gminie ? W dniu 03.04.2012r. uczniowie w ramach realizacji projektu uczniowskiego z Zespołu Placówek Oświatowych im."

Podobne prezentacje


Reklamy Google