Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co się dzieje ze ściekami w naszej gminie ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co się dzieje ze ściekami w naszej gminie ?"— Zapis prezentacji:

1 Co się dzieje ze ściekami w naszej gminie ?

2 W dniu r. uczniowie w ramach realizacji projektu uczniowskiego z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Borkach. Odwiedzili gminę i oczyszczalnie ścieków. W oczyszczalni ścieków dowiedzieli się bardzo interesujących rzeczy : -jak działa oczyszczalnia, -gdzie są odprowadzane ścieki , -gdzie są oczyszczane ścieki , -gdzie są odprowadzane oczyszczone ścieki .

3 Zacznijmy od tego co to jest oczyszczalnia i jak się dzieli .
Oczyszczalnia ścieków - jest to zespół urządzeń do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza, gruntu . Oczyszczalnie dzieli się na: lokalne (służą do oczyszczanie niewielkich ilości ścieków) centralne (służą do oczyszczania dużych ilości ścieków) grupowe (służą do oczyszczania ścieków zbieranych z określonego regionu).

4 Oczyszczalnie Dzielimy jeszcze na:
biologiczne – oczyszczanie odbywa się na drodze procesów biochemicznych, które mają na celu zmniejszenie związków azotu, fosforu, zawiesiny hydrobotaniczne – oczyszczalnia ścieków wykorzystująca rośliny pływające (np. rzęsę wodną) lub zakorzenione (np. trzcinę lub pałkę wodną) do oczyszczania ścieków, swobodnie pływające jak hiacynt, pistia, wywłócznik; układów tych nie stosuje się do dużych oczyszczalni ścieków ze względu na duże jednostkowe zapotrzebowanie powierzchni. chemiczne – oczyszczanie ścieków zachodzi w wyniku stosowania środków chemicznych co wywołuje określone reakcje mające na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń mechaniczne – oczyszczalnia, w której oczyszczanie ścieków zachodzi jedynie w wyniku procesów fizycznych, takich jak rozdrabnianie, cedzenie, filtrowanie czy sedymentacja; często nazywana oczyszczalnią wstępną. Na tym etapie ze ścieku eliminuje się tłuszcze - przez wykorzystanie separatora tłuszczu i piasek przy wykorzystaniu piaskownika

5 Jak działa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW?
Schemat oczyszczalni: 1 Punkty początkowe kanalizacji. Toalety, zlewy, łazienki. 2 Rury kanalizacyjne odprowadzające ścieki do oczyszczalni. 3 Zbiornik gnilny. Miejsce sedymentacji i fermentacji beztlenowej. 4 Studzienka rozdzielcza. 5 Sieć drenażu rozsądzającego. Zachodzi w nich faza oczyszczania z udziałem bakterii tlenowych. Miejsce przesiąkania czystej wody do gruntu. 6 Studzienka zbiorcza z kominkiem napowietrzającym.

6 Zasada działania przydomowej oczyszczalni
Ścieki są odprowadzane rurami kanalizacyjnymi do zbiornika gnilnego. Zbiornik jest wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), który jest odporny na chemiczne działanie wielu substancji i całkowicie nieprzepuszczalny co daje gwarancje szczelności. W głównym zbiorniku następują podstawowe procesy oczyszczania. Po pierwsze, ścieki ulegają sedymentacji. Cząstki stałe opadają na dno dzięki sile grawitacji, powyżej pozostają cząstki mniejszej gęstości i woda. W zbiorniku swoja pracę wykonują bakterie beztlenowe wspierane enzymami, rozkładając związki zawarte w ściekach na proste substancje. Na dnie zbiornika tworzy się osad, który co jakiś czas musi być wywożony. Jednak o wiele rzadziej niż w przypadku tradycyjnego szamba. Tak podczyszczona woda, dodatkowo przefiltrowana mechanicznie wypływa przez studzienkę rozdzielczą do sieci rozsączającej. Rury rozsączające pełnią dwojaką funkcje. Następuje w nich proces doczyszczania z udziałem bakterii tlenowych a tak oczyszczona woda, poprzez system drenażu przesiąka do gruntu.

7 Udało się również zapytać kierownika jak działa oczyszczalnia.
Przepompowina główna – ściek spływa korektorem ściekowym do głównej przepompowni, ale za nim spłynie trafia na kosz i ten kosz wyłapuje skratki (papier toaletowy ,kupka niemowlaka ). Stąd pompy dwie , które pracują na przemian wrzucają je do reaktora biologicznego. W tym reaktorze biologicznym znajdują się bakterie , które ten ściek przetwarzają. Tylko aby to przetworzyć potrzebują tlenu . Sprężarka dostarcza powietrza do reaktora biologicznego. Następuje przetwarzanie ścieku. Z osadnika wtórnego odpływa ściek oczyszczony na rów.

8 A o to kilka zdjęć , które udało się zrobić uczniom .
Budynek oczyszczalni ścieków. Główna pompownia ścieków , a przy niej pracownik oczyszczalni.

9 Szafa sterownicza . Wnętrze szafy sterowniczej.

10 Zawory zwrotne. Elektroniczny przepływomierz –mierzy przepływ wody ścieku.

11 Sito skratkowe . Komora przetwarzania ścieku.

12 Zbiornik ścieku oczyszczonego z odpływem , a przy nim pracownik.
Urządzenie sterujące odzyskiwaniem osadu.

13 Wnętrze studzienki , gdzie zamontowany jest elektroniczny przepływomierz.
Punkt zlewny ścieków dowożonych.

14 Uczniom udało się przeprowadzić wywiad z pracownikiem gminy.
*Czy będą budowane kanalizacje wiejskie? - Tak , będą . * Co jaki czas jest chlorowana woda? -Jest chlorowana dwa razy w roku , jeśli jest taka potrzeba. * Dlaczego płaci się za odpady segregowane? -Płaci się za odpady segregowane ,ponieważ odbiór ogólnie kosztuje. Firma ,która odbiera segregacje posiada koszty i musi kogoś obciążyć. * Co robi się z odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków? - Odpady ,które powstały w wyniku oczyszczania ścieków wywozi się na odpowiednie składowisko. *Co robi się ze śmieciami? - Śmiecie odbiera firma (PUK) i wywozi je na składowisko śmieci. * Skąd bierzecie wodę pitną? -Bierzemy ją ze studni głębinowych .Jest ich pięć. *Z jakiej głębokości jest pobierana? -Od 40 do 80m. *Czy zakład posiada mieszkania komunalne , i ile jest wolnych mieszkań i zajętych? -Zakład posiada mieszkania komunalne . Nie ma wolnych , jest sześć zajętych.

15 *Jakie są ceny wywozu nieczystości np .śmieci i nieczystości płynnych?
-Śmieci 15,99 brutto . Nieczystości płynne od 51,19 do 63,43 . I zależy od czasu pompowania. Segregowane śmieci 4 zł brutto. *Czy zakład ma własne oczyszczalnie ścieków , czy oprócz tych działalności zajmują się jeszcze innymi ?np .sprzątanie miasta, odśnieżanie w zimie? -Zakład ma oczyszczalnie gminne (2). Zajmuje się :odśnieżaniem , posypywaniem dróg w zimie, koszeniem poboczy itp. *Jakie jest zużycie wody w Gminie Borki i w gospodarstwach domowych ? (w ciągu roku) -W Gminie Borki 193,400 m, w gospodarstwach domowych 152 tys. *Jakie jest zużycie wody na jednego mieszkańca ? -Zużycie wody na jednego mieszkańca wynosi 24,71m3 na rok. *Ile jest ścieków ? (gospodarstwo domowe) -W gospodarstwie domowym 12,5 tys. *Jakie jest przesilenie w weekendy ? -Przesilenie w weekendy wynosi 20% . *Jaka ilość jest przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Borki? -Przydomowych oczyszczalni w gminie Borki jest 143. Dzielą się one na bakteryjne i roślinne .


Pobierz ppt "Co się dzieje ze ściekami w naszej gminie ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google