Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje nowe możliwości" www.tnm.org.pl Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności a specjalne potrzeby.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje nowe możliwości" www.tnm.org.pl Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności a specjalne potrzeby."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje nowe możliwości" www.tnm.org.pl Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności a specjalne potrzeby edukacyjne Krzysztof Peda Prezes Stowarzyszenia „Twoje nowe możliwości” Kraków, październik 2014

2 Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje nowe możliwości" www.tnm.org.pl Krótko oorganizacji Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości” jest ekspercką organizacją pozarządową skupiającą osoby działające w obszarze edukacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Naszym celem jest stworzenie spójnego systemu wsparcia młodzieży z niepełnosprawnościami w Polsce prowadzącego od szkoły ponadgimnazjalnej do wejścia otwarty rynek pracy.

3 Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje nowe możliwości" www.tnm.org.pl Krótkie studium przypadku Kasia, studentka 3 roku elektroniki. Dyslektyczka, bardzo uzdolniona matematycznie. W czasie nauki w szkole korzystała z zajęć wyrównawczych dla dyslektyków, mimo problemów każdego roku przynosiła do domu świadectwo z czerwonym paskiem. Po rozpoczęciu studiów okazało się, że nie przysługuje jej praktycznie żadne wsparcie na uczelni. Uczęszcza na takie same zajęcia jak wszyscy, zdaje identyczne egzaminy i w takiej samej formie. Nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności.

4 Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje nowe możliwości" www.tnm.org.pl Krótkie studium przypadku 2 Piotrek, student 4 roku informatyki. Na początku studiów brał udział w wypadku komunikacyjnym i doznał poważnej kontuzji. Przez pewien czas poruszał się na wózku inwalidzkim, ale po zastosowaniu endoprotezy stawu kolanowego i operacji stawu biodrowego chodzi bez pomocy kul. Nie ma żadnych problemów z poruszaniem się, dobrze się uczy. Musi się jedynie oszczędzać, nie wolno mu nadwyrężać nogi, dźwigać ciężkich przedmiotów, pozostawać przez wiele godzin w jednej pozycji, Posiada orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

5 Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje nowe możliwości" www.tnm.org.pl Porównanie sytuacji PiotrKatarzyna Orzeczenie o niepełnosprawnościposiadanie posiada Trudności w uczeniu siężadnychbardzo duże Zindywidualizowany tryb naukiprzysługujenie przysługuje Stypendium specjalneprzysługujenie przysługuje Dodatkowe zajęcia z języka obcegoprzysługująnie przysługuje Poniżej znajduje się porównanie sytuacji omawianych studentów. Katarzyna z dysleksją i Piotra po wypadku komunikacyjnym.

6 Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje nowe możliwości" www.tnm.org.pl System orzekania o niepełnosprawności Art. 4. Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 2. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

7 Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje nowe możliwości" www.tnm.org.pl System orzekania o niepełnosprawności 3. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. _______________________________________________________ Przepisy stanowiące podstawę do orzekania o zaliczeniu do poszczególnych stopni niepełnosprawności nie odnoszą się w żaden sposób do specjalnych potrzeb edukacyjnych.

8 Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje nowe możliwości" www.tnm.org.pl Wnioski 1.System orzekania o niepełnosprawności na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest systeme przygotowanym na potrzeby rynku pracy. 2.Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest równoznaczne z posiadaniem specjalnych potrzeb edukacyjnych. 3.Posługiwanie się systemem orzekania o niepełnosprawności w szkolnictwie wyższym nie jest prawidłowym rozwiązaniem i może rodzić wiele problemów

9 Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje nowe możliwości" www.tnm.org.pl


Pobierz ppt "Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje nowe możliwości" www.tnm.org.pl Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności a specjalne potrzeby."

Podobne prezentacje


Reklamy Google