Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r.

2 Dostępność Informacji Dostępność informacji oznacza możliwość korzystania z treści przez jak największą liczbę użytkowników w jak największym zakresie.

3 Dostępność stron internetowych Dostępny serwis internetowy umożliwia uniwersalne, wygodne i intuicyjne korzystanie z jego zasobów.

4 Kogo dotyka brak dostępności Osoby z dysfunkcją sensoryczną (wzroku, słuchu), Osoby niepełnosprawne manualnie, Użytkowników starych oraz ultranowoczesnych technologii, Seniorów i obcokrajowców, Automaty i roboty sieciowe, Wszystkich użytkowników Internetu;

5 Ale o co chodzi? Postrzeganie przy różnych wadach wzroku

6 WCAG 2.0 - Co to takiego? WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines - http://www.w3.org/TR/WCAG20/) to zestaw wytycznych, zasad i wskazówek stworzony przez konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium) a dotyczących dostępności treści publikowanych w Internecie.http://www.w3.org/TR/WCAG20/)

7 WCAG 12/4 1. Postrzegalność 2. Funkcjonalność 3. Zrozumiałość 4. Solidność

8 Poziomy dostępności wg WCAG Poziom A – podstawowy: musi być zapewniony dla całego serwisu internetowego, Poziom AA – rozszerzony: powinien być zapewniony dla całego serwisu, Poziom AAA – pełny: może być zapewniony, chociaż jest to bardzo trudne.

9 Interfejs Utilitii Nowa analiza Notki Przeprowadzane analizy Archiwum Profil Wyloguj! Twoje uwagi

10 Walidacja HTML-a Umożliwia testowanie stron internetowych pod kątem zgodności ze standardami języka HTML, XHTML oraz HTML 5. Autorem validatora jest konsorcjum W3C.

11 Walidacja unikalności identyfikatorów HTML-a Test sprawdza, czy używane identyfikatory HTML w danej witrynie są różne, jeśli natrafi na powtarzające się identyfikatory, zwracany jest błąd.

12 Walidacja poprawności nagłówków Sprawdza, czy nagłówki od H1 do H6 użyte są prawidłowo, tj. czy nagłówek H1 jest użyty tylko jednokrotnie, czy nagłówki nie są puste, oraz czy posiadają prawidłową kolejność zagnieżdżenia, np. czy po nagłówku H1 nie występuje od razu nagłówek H3.

13 Obecność etykiet formularzy Test sprawdza, czy zamieszczone na stronach internetowych formularze posiadają etykiety.

14 Kolejność pól formularzy Analizuje, czy kolejność dostępu do pól formularza została zadeklarowana za pomocą parametru tabindex.

15 Dostępność bez JavaScriptu Test analizuje, jak bardzo dana strona internetowa różni się przy włączonej i wyłączonej obsłudze języka JavaScript.

16 Unikalność metadanych Kontroluje, czy strony w sekcji meta posiadają unikalne tytuły. Z uwagi na swój charakter test działa tylko przy analizie całego serwisu.

17 Obecność nawigacji w tym samym miejscu Odnajduje blok nawigacyjny w obrębie serwisu a następnie sprawdza, czy wszystkie analizowane podstrony posiadają go w tej samej lokalizacji. Z uwagi na swój charakter test działa tylko przy analizie całego serwisu.

18 Dostępność linków Sprawdza, czy odnośniki zawarte na danej stronie są jednoznaczne. Tj. czy link z danym opisem prowadzi tylko w jedno miejsce w obrębie danego serwisu.

19 Dostępność plików PDF Kontroluje, czy pliki PDF umieszczone w serwisie posiadają zdefiniowany tytuł oraz czy oprócz warstwy graficznej zostały wyposażone w warstwę tekstową.

20 Walidacja CSS-a Autorem validatora jest konsorcjum W3C. Umożliwia on kontrolę zgodności arkuszy CSS ze światowymi standardami W3C.

21 Analiza kontrastu audio w materiałach multimedialnych Sprawdza, czy materiały audio posiadają odpowiedni stosunek sygnału mowy do tła, w szczególności do szumu.

22 Dostępność CAPTHA Odnajduje w serwisach kody CAPTCHA, czyli popularne zabezpieczenia polegające na przepisaniu kodu z obrazka oraz sprawdza, czy posiadają one alternatywną metodę autoryzacji, np. za pomocą nagrania audio.

23 Poprawność linków Sprawdza, czy w całym serwisie nie występują błędne lub nieaktualne odnośniki prowadzące do nieistniejących podstron.

24 Wyróżnienia Kontroluje, czy elementy wyróżnione wizualnie są także zróżnicowane w kodzie witryny poprzez użycie odpowiednich tagów, np. czy nagłówki oprócz pogrubienia posiadają znacznik H.

25 Mruganie elementów Sprawdza, czy na stronie nie znajdują się elementy migające częściej, niż 3 razy na sekundę.

26 Obecność bloku informującego o lokalizacji w obrębie strony (okruszki) Kontroluje, czy w serwisie znajduje się blok, ułatwiający poruszanie się w skomplikowanej strukturze strony.

27 Kontrast elementów tekstowych Dokonuje weryfikacji, czy elementy tekstowe zamieszczone na stronie posiadają odpowiedni kontrast w stosunku do innych elementów z nimi sąsiadujących oraz do tła na którym zostały osadzone.

28 Topologia linków Test sprawdza, czy każda z podstron analizowanego serwisu jest połączona co najmniej dwoma odnośnikami z pozostałymi stronami serwisu. Z uwagi na swój charakter test działa tylko przy analizie całego serwisu.

29 Poprawność deklaracji języka Kontroluje, czy strona posiada zadeklarowany język. Jeśli tak, to wykorzystując zasoby Microsoft Translator analizuje treść strony pod kątem zgodności użytego języka z językiem jaki został zadeklarowany.

30 Zrozumiałość tekstu Analizuje treść stron internetowych pod kątem zrozumiałości. Test sprawdza, czy w tekście nie występują słowa skomplikowane, żargonowe, lub zbyt złożone konstrukcje zdaniowe.

31 Obecność deskryptorów mediów Test weryfikuje, czy materiały multimedialne umieszczone na stronach internetowych posiadają tekstowe opisy.

32 Prymitywne formatowanie Sprawdza czy układ treści prezentowany na stronie internetowej został wymuszony w sposób prymitywny, np. do stworzenia tabel użyto klawiszy spacji i tabulacji.

33 Możliwość ominięcia powtarzalnych bloków Kontroluje dany dokument pod kątem występowania tzw. skiplinków, czyli odnośników, przenoszących użytkownika do konkretnego elementu strony.

34 Dźwięk Sprawdza występowanie zagnieżdżonego dźwięku na stronach internetowych.

35 Raport ogólny Adres badanej witryny, Ocena poziomu dostępności w skali od 0,0 do 10,0 pkt., Ilość udanych i nieudanych testów, Informacja o zgodności z rozporządzeniem, Data badania, Ogólne informacje o odnalezionych nieprawidłowościach, Odnośnik do raportu szczegółowego;

36 Raport szczegółowy Wybór analiz do wyświetlenia, Wybór rodzaju prezentowanych nieprawidłowości, Możliwość ograniczenia raportu do konkretnej grupy podstron;

37 Dostępność z klawiatury Kontakt z TVP http://www.tvp.pl/o-tvp/kontakt

38 Program odczytu ekranu Nawigacja - www.interia.pl, www.tyflopodcast.net,www.interia.plwww.tyflopodcast.net Formularze - www.otodom.pl,www.otodom.pl Dokument elektroniczny - www.piotr.witek.firr.org.pl/PDF/; www.piotr.witek.firr.org.pl/PDF/

39 Przykłady stron WWW Pepsi www.pepsi.pl/,www.pepsi.pl/ Stadion Euro Poznań 2012 http://europoznan2012.pl/brama/, http://europoznan2012.pl/brama/ Urząd Pracy w Bytomiu www.pupbytom.com.pl/,www.pupbytom.com.pl/ Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji https://mac.gov.pl/ ; https://mac.gov.pl/

40 Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu Piotr Witek Utilitia www: www.utilitia.plwww.utilitia.pl e-mail: piotr.witek@utilitia.plpiotr.witek@utilitia.pl


Pobierz ppt "Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google