Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chemiczne i spektroskopowe metody analizy cholesterolu- związku o dużym znaczeniu biologicznym Zapraszam do oglądania prezentacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chemiczne i spektroskopowe metody analizy cholesterolu- związku o dużym znaczeniu biologicznym Zapraszam do oglądania prezentacji."— Zapis prezentacji:

1 Chemiczne i spektroskopowe metody analizy cholesterolu- związku o dużym znaczeniu biologicznym Zapraszam do oglądania prezentacji

2 W dniu 17 listopada bieżącego roku wraz z nauczycielem prowadzącym projekt Panią Renatą Rak udaliśmy się do Wrocławia, aby na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu uczestniczyć w zajęciach dotyczących „Nauki i technologii dla żywności”

3 Na zajęciach wykonywaliśmy:  Żelazowe roztwory kompleksów cholesterolu  Pomiary absorbancji z zastosowaniem spektrometru UV/VIS  Wykrywanie cholesterolu metodami chemicznymi a) Próbą Salkowskiego b) Próbą Libermanna-Burchardta  Identyfikację związku chemicznego przy pomocy widm IR oraz krzywą kalibracyjną (na podst. pomiarów fotokolorymetrycznych)

4 Żelazowe roztwory kompleksów cholesterolu Na początku przy pomocy palników odparowywaliśmy roztwór z pewną ilością cholesterolu. Po wykonaniu czynności oraz ochłodzeniu probówki dodawaliśmy do niej odmierzone pipetą ilości substancji (1,5 cm 3 kwasu octowego i 1cm 3 odczynnika żelazowego). Po wstrząśnięciu probówki i odczekaniu 10 min porównywaliśmy zabarwienie naszych roztworów z przygotowanymi probówkami.

5 Wykonaną przez siebie próbkę porównałem z przygotowanymi roztworami kompleksów cholesterolu. Ustaliłem, że barwa wskazuje na zawartość mniejszą niż 40 µg. PróbkaCholesterol [µg] Kwas octowy [cm 3 ] Odczynnik żelazowy [cm 3 ] P11001,51 P2801,51 P3601,51 P4401,51

6 Pomiary absorbancji z zastosowaniem spektrometru UV/VIS Kolejnym punktem naszego projektu był pomiar absorbancji przygotowanych przez nas roztworów za pomocą spektrometru.

7 O spektrofotometrii Spektrofotometria – technika pomiarowa polegająca na ilościowym pomiarze transmisji lub odbicia światła przez próbkę. Od połowy XX wieku stanowi główne narzędzie spektroskopii absorpcyjnej i odbiciowej w bliskim nadfiolecie i świetle widzialnym, a dawniej również w podczerwieni, znajdując szerokie zastosowanie w chemii analitycznej, biologii, medycynie i badaniach materiałowych.

8 Do kuwet kwarcowych wlaliśmy roztwory z cholesterolem, które następnie wkładaliśmy do komory pomiarowej wcześniej już wspomnianego spektrometru. Maszyna dokonała analizy próbek i wyświetliła na ekranie komputera wartość absorbancji. Kuweta kwarcowa

9 Wykrywanie cholesterolu metodami chemicznymi Po ustaleniu ilości cholesterolu powróciliśmy do pracowni chemicznej, gdzie mieliśmy do zrealizowania dwa doświadczenia: a) Próbę Salkowskiego b) Próbę Libermanna- Burchardta

10 Próba Salkowskiego Do dwóch analitycznych próbek mieliśmy dodać 1cm 3 chloroformu, 5 kropli substancji z próbek (oznaczonych literami) oraz 1 cm 3 stężonego kwasu siarkowego. Obserwowaliśmy zmianę zabarwienia próbek. Czerwone zabarwienie warstwy chloroformowej i dolnej z zieloną fluorescencją wskazuje na obecność cholesterolu.

11 Równanie reakcji pierwszego doświadczenia

12 Próba Libermanna- Burchardta Drugie doświadczenie było wykonywane bardzo podobnie z tą różnicą, że zamiast 1 cm 3 kwasu siarkowego (jak było w próbie Salkowskiego)dodawaliśmy 7 kropel bezwodnika octowego oraz 1-2 krople kwasu siarkowego, po czym wstrząsaliśmy probówkę. Jeśli w probówce znajdował się cholesterol, po dodaniu kwasu siarkowego można było zauważyć szybką zmianę barwy od czerwonej poprzez niebieską (aż do zielonej)

13 Równanie reakcji drugiego doświadczenia

14 Identyfikacja związku chemicznego przy pomocy widm IR oraz krzywą kalibracyjną (na podst. pomiarów fotokolorymetrycznych) Ostatnim elementem naszych zajęć była praca z komputerami. W pracowni posługiwaliśmy się arkuszem kalkulacyjnym Excel oraz nowopoznanym programem Origin- służącym do wizualizacji danych pomiarowych.

15 Podstawowe roztwory Podstawowe roztwory+ mój roztwór

16 PróbkaCholesterol [µg] AbsorbancjaDługość fali [nm] P11001,24 550 P2800,9 P3600,52 P4400,138 PA46,60,267 Tabela do wyznaczenia krzywej kalibracyjnej oraz obliczania cholesterolu w analizowanej próbce

17 Widmo IR Porównanie widm IR 3 substancji oraz cholesterolu

18 Prezentację wykonał Maciej Pucek kl. IID


Pobierz ppt "Chemiczne i spektroskopowe metody analizy cholesterolu- związku o dużym znaczeniu biologicznym Zapraszam do oglądania prezentacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google