Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podsumowanie rozliczenia projektów systemowych PUP Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podsumowanie rozliczenia projektów systemowych PUP Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podsumowanie rozliczenia projektów systemowych PUP Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Szczecin, dnia 16 grudnia 2014 roku

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość przyznanych środków w latach na realizację projektów systemowych w ramach Rok realizacji projektu Wartość przekazanej kwoty dofinansowania (PLN) , , , , , , , ,00 (PLN)

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba osób objętych wsparciem w ramach Poddziałania PO KL od początku realizacji projektów ( K) Liczba osób, które zakończyły udział w projektach ( K) Osiągnięte wartości wskaźników produktu (wg stanu na dzień r.) Stan na dzień: r. Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje (4 345 K) Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które zakończyły udział w projektach (9021 K) Liczba osób w wieku lata, które zakończyły udział w projektach ( K)

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba osób w wieku lata, które zakończyły udział w projektach (3478 K) Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach 1588 (901 K) Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 63,87 %

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Poziom wykorzystania kwoty dofinansowania w 2014 roku na podst. zatwierdzonych wniosków o płatność (wg stanu na dzień r.) Powiatowy Urząd Pracy Wartość dofinansowania w 2014 r. (w PLN) Wartość wydatków w 2014 r. (w PLN) % wykorzystania Powiatowy Urząd Pracy Wartość dofinansowania w 2014 r. (w PLN) Wartość wydatków w 2014 r. (w PLN) % wykorzystania Białogard , ,42 77,47% Myślibórz , ,03 70,70% Choszczno , ,82 89,97% Police , ,96 82,53% Drawsko Pom , ,47 72,27% Pyrzyce , ,76 74,98% Goleniów , ,10 80,47% Sławno , ,57 70,26% Gryfice , ,68 92,70% Stargard Szcz , ,82 77,94% Gryfino , ,48 84,17% Szczecin , ,56 67,62% Kamień Pomorski , ,75 77,78% Szczecinek , ,11 84,23% Kołobrzeg , ,36 81,96% Świdwin , ,29 90,53% Koszalin , ,92 73,76% Świnoujście , ,18 90,40% Łobez , ,58 85,92% Wałcz , ,04 75,02%

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Poziom wykorzystania przyznanej kwoty dofinansowania w 2014 roku na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność w ujęciu całkowitym (wg stanu na dzień: r.) Łączna wartość dofinansowania w roku 2014 (w PLN) Łączna wartość zatwierdzonych wniosków o płatność (w PLN) % wykorzystania ,9078,47%

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie BeneficjentDofinansowanieLiczba projektówLiczba osób objętych wsparciem Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie , Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie , Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku , Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim , Urząd Pracy w Gryfinie , Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie , Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach , Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu , Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim , Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie , Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu , Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie , Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie , Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie , Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach , Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim , Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie , Powiatowy Urząd Pracy w Policach , Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu , Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu , Aktywność Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

9 KONTROLE w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przeprowadził ogółem 57 kontroli w ramach Poddziałania 6.1.3: 2009 rok – 4 kontrole, w tym 2 wizyty monitoringowe 2010 rok – 16 kontroli, w tym 6 wizyt monitoringowych 2011 rok – 15 kontroli, w tym 7 wizyt monitoringowych 2012 rok – 18 kontroli, w tym 9 wizyt monitoringowych 2013 rok – 4 kontrole, w tym 2 wizyty monitoringowe

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Kontrola realizacji projektu miała na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową oraz z wnioskiem o dofinansowanie, a także z obowiązującymi wytycznymi / zasadami. Celem kontroli było sprawdzenie: informacji dotyczących postępu realizacji projektu, poniesionych wydatków przedstawionych we wnioskach o płatność ze stanem faktycznym, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem płatności, budżetem projektu.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wizyta monitoringowa miała na celu zweryfikowanie: czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie oraz umową na realizację usługi czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem projektu czy zakres tematyczny szkolenia/konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie sprawdzenie dokumentów związanych z usługą wywiad/ankieta z uczestnikami projektu sprawdzenie czy pomieszczenia są prawidłowo oznakowane sprawdzenie czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i czy są one prawidłowo oznakowane

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie BŁĘDY NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE PRZEZ REALIZATORÓW PROJEKTÓW PO KL PERSONEL PROJEKTU Nieprawidłowy sposób dokumentowania czasu pracy pracowników projektu. PROMOCJA PROJEKTU Stosowanie niewłaściwych oznaczeń promocyjno-informacyjnych w prowadzonej dokumentacji (np. brak logotypów, brak informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). REKRUTACJA UCZESTNIKÓW Stosowanie nieprawidłowych wzorów oświadczeń uczestników projektu wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych. KOSZTY POŚREDNIE Rozliczanie kosztów zarządu niezgodnie z obowiązującymi zasadami (np. przyznawanie dodatków w ramach kosztów zarządu). ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przeprowadzanie postępowania niezgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Harmonogram zakończenia projektów systemowych PUP

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Do Złożenie końcowego wniosku o płatność projektu systemowego wraz z wyliczeniem faktycznego limitu Funduszu Pracy wydatkowanego w pełnym okresie realizacji projektu w części wkładu UE 85% „7” i współfinansowania krajowego 15% „9” oraz informacją o niezwróconych kwotach korekt finansowych Weryfikacja końcowego wniosku o płatność w tym weryfikacja spełnienia kryteriów dostępu oraz wskaźników realizacji celów projektu określonych we wniosku o dofinansowanie na 2014 rok Warunkowe zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie nie później niż 100 dni od zakończenia realizacji projektu Przekazanie do Instytucji Pośredniczącej PO KL informacji o ostatecznym wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej Ostateczne zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność 10 dni roboczych Przekazanie do IP PO KL bilansu realizacji projektu systemowego (w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania pisma o ostatecznym zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność) Pismo do PUP informujące o zamknięciu projektu systemowego

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stanowisko IZ uzgodnione z dysponentem FP PUP zobowiązany jest do pełnego wydatkowania limitu FP określonego na 2014 r. i ujęcia w ewidencji księgowej wydatków FP w proporcji wynikającej z kwot limitu FP określonych w decyzji MPiPS niezależnie od kwoty faktycznie wydatkowanego limitu FP przeznaczonego na ten cel w 2013 r., Konieczność wyrównania proporcji na koniec okresu realizacji projektu, PUP zobowiązany jest do faktycznego wyliczenia limitu FP wydatkowanego w pełnym okresie realizacji projektu w części wkładu UE (tj. z czwartą cyfrą paragrafu „7”) i wyliczenia odpowiadającej tej kwocie 15% współfinansowania krajowego (tj. z czwartą cyfrą paragrafu „9”), WUP przygotuje wzór tabeli do uzupełnienia dla wszystkich PUP przedstawiający rozliczenie wydatków, który należy przesłać wraz z końcowym wnioskiem beneficjenta o płatność, Pozostała kwota sfinansowana z FP z paragrafu „9” będzie stanowić wydatek niekwalifikowalny i nie będzie podlegać refundacji z KE. W związku z powyższym PUP nie powinien wykazywać tych wydatków we wniosku o płatność, Powyższe informacje zostały przekazane pismem z dnia 10 lipca 2014 r. znak: WUP.XVI.A/5622/ /IO/14.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podsumowanie rozliczenia projektów systemowych PUP Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google