Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podsumowanie rozliczenia projektów systemowych PUP Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podsumowanie rozliczenia projektów systemowych PUP Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podsumowanie rozliczenia projektów systemowych PUP Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Szczecin, dnia 16 grudnia 2014 roku

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość przyznanych środków w latach 2008-2014 na realizację projektów systemowych w ramach 6.1.3 Rok realizacji projektu Wartość przekazanej kwoty dofinansowania (PLN) 2008 64 374 200,00 2009 75 933 600,00 2010 93 227 100,00 2011 37 699 100,00 2012 38 304 800,00 2013 82 410 000,00 2014 125 594 100,00 517 542 900,00 (PLN)

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba osób objętych wsparciem w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL od początku realizacji projektów 57 832 (31 392 K) Liczba osób, które zakończyły udział w projektach 50 413 (27 340 K) Osiągnięte wartości wskaźników produktu (wg stanu na dzień 30.11.2014 r.) Stan na dzień: 31.05.2014 r. Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje 10 878 (4 345 K) Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które zakończyły udział w projektach 15 180 (9021 K) Liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły udział w projektach 19 361 (11 204 K)

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba osób w wieku 50-64 lata, które zakończyły udział w projektach 7 439 (3478 K) Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach 1588 (901 K) Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 63,87 %

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Poziom wykorzystania kwoty dofinansowania w 2014 roku na podst. zatwierdzonych wniosków o płatność (wg stanu na dzień 12.12.2014 r.) Powiatowy Urząd Pracy Wartość dofinansowania w 2014 r. (w PLN) Wartość wydatków w 2014 r. (w PLN) % wykorzystania Powiatowy Urząd Pracy Wartość dofinansowania w 2014 r. (w PLN) Wartość wydatków w 2014 r. (w PLN) % wykorzystania Białogard 6 338 700,004 910 305,42 77,47% Myślibórz4 573 000,003 233 264,03 70,70% Choszczno 5 789 300,005 208 744,82 89,97% Police4 208 800,003 473 355,96 82,53% Drawsko Pom. 6 000 600,004 336 713,47 72,27% Pyrzyce4 885 200,003 663 114,76 74,98% Goleniów 4 899 600,003 942 577,10 80,47% Sławno5 974 500,004 197 609,57 70,26% Gryfice 6 218 400,005 764 754,68 92,70% Stargard Szcz.8 559 900,006 671 942,82 77,94% Gryfino 7 062 900,005 945 005,48 84,17% Szczecin15 631 100,0010 569 900,56 67,62% Kamień Pomorski 4 559 600,003 546 590,75 77,78% Szczecinek9 544 700,008 039 890,11 84,23% Kołobrzeg 3 286 700,002 693 738,36 81,96% Świdwin5 306 300,004 804 026,29 90,53% Koszalin 13 224 100,009 753 583,92 73,76% Świnoujście1 077 300,00973 835,18 90,40% Łobez 4 464 000,003 835 568,58 85,92% Wałcz3 989 400,002 992 830,04 75,02%

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Poziom wykorzystania przyznanej kwoty dofinansowania w 2014 roku na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność w ujęciu całkowitym (wg stanu na dzień: 12.12.2014 r.) Łączna wartość dofinansowania w roku 2014 (w PLN) Łączna wartość zatwierdzonych wniosków o płatność (w PLN) % wykorzystania 125 594 100 98 557 351,9078,47%

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie BeneficjentDofinansowanieLiczba projektówLiczba osób objętych wsparciem Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie52 063 252,18 3 5275 Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie50 427 581,84 3 6151 Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku44 077 804,58 4 4708 Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim36 096 733,77 1 4141 Urząd Pracy w Gryfinie33 183 849,88 6 3673 Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie30 023 368,81 1 3524 Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach29 267 451,83 2 3661 Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu28 666 899,42 13 2412 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim28 070 096,31 2 3360 Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie26 018 862,45 3 3149 Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu25 641 271,20 10 2933 Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie24 586 280,46 2 2306 Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie23 844 251,98 1 2634 Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie23 738 788,49 3 2489 Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach22 654 849,95 3 2281 Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim22 146 619,85 4 2162 Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie19 746 551,39 2 1844 Powiatowy Urząd Pracy w Policach19 187 070,76 3 2204 Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu13 565 186,52 1 1569 Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu4 491 318,13 1 6751 Aktywność Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

9 KONTROLE w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przeprowadził ogółem 57 kontroli w ramach Poddziałania 6.1.3: 2009 rok – 4 kontrole, w tym 2 wizyty monitoringowe 2010 rok – 16 kontroli, w tym 6 wizyt monitoringowych 2011 rok – 15 kontroli, w tym 7 wizyt monitoringowych 2012 rok – 18 kontroli, w tym 9 wizyt monitoringowych 2013 rok – 4 kontrole, w tym 2 wizyty monitoringowe

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Kontrola realizacji projektu miała na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową oraz z wnioskiem o dofinansowanie, a także z obowiązującymi wytycznymi / zasadami. Celem kontroli było sprawdzenie: informacji dotyczących postępu realizacji projektu, poniesionych wydatków przedstawionych we wnioskach o płatność ze stanem faktycznym, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem płatności, budżetem projektu.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wizyta monitoringowa miała na celu zweryfikowanie: czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie oraz umową na realizację usługi czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem projektu czy zakres tematyczny szkolenia/konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie sprawdzenie dokumentów związanych z usługą wywiad/ankieta z uczestnikami projektu sprawdzenie czy pomieszczenia są prawidłowo oznakowane sprawdzenie czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i czy są one prawidłowo oznakowane

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie BŁĘDY NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE PRZEZ REALIZATORÓW PROJEKTÓW PO KL PERSONEL PROJEKTU Nieprawidłowy sposób dokumentowania czasu pracy pracowników projektu. PROMOCJA PROJEKTU Stosowanie niewłaściwych oznaczeń promocyjno-informacyjnych w prowadzonej dokumentacji (np. brak logotypów, brak informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). REKRUTACJA UCZESTNIKÓW Stosowanie nieprawidłowych wzorów oświadczeń uczestników projektu wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych. KOSZTY POŚREDNIE Rozliczanie kosztów zarządu niezgodnie z obowiązującymi zasadami (np. przyznawanie dodatków w ramach kosztów zarządu). ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przeprowadzanie postępowania niezgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Harmonogram zakończenia projektów systemowych PUP

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Do 30.01.2015 Złożenie końcowego wniosku o płatność projektu systemowego wraz z wyliczeniem faktycznego limitu Funduszu Pracy wydatkowanego w pełnym okresie realizacji projektu w części wkładu UE 85% „7” i współfinansowania krajowego 15% „9” oraz informacją o niezwróconych kwotach korekt finansowych Weryfikacja końcowego wniosku o płatność w tym weryfikacja spełnienia kryteriów dostępu oraz wskaźników realizacji celów projektu określonych we wniosku o dofinansowanie na 2014 rok Warunkowe zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie nie później niż 100 dni od zakończenia realizacji projektu Przekazanie do Instytucji Pośredniczącej PO KL informacji o ostatecznym wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej Ostateczne zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność 10 dni roboczych Przekazanie do IP PO KL bilansu realizacji projektu systemowego (w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania pisma o ostatecznym zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność) Pismo do PUP informujące o zamknięciu projektu systemowego

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stanowisko IZ uzgodnione z dysponentem FP PUP zobowiązany jest do pełnego wydatkowania limitu FP określonego na 2014 r. i ujęcia w ewidencji księgowej wydatków FP w proporcji wynikającej z kwot limitu FP określonych w decyzji MPiPS niezależnie od kwoty faktycznie wydatkowanego limitu FP przeznaczonego na ten cel w 2013 r., Konieczność wyrównania proporcji na koniec okresu realizacji projektu, PUP zobowiązany jest do faktycznego wyliczenia limitu FP wydatkowanego w pełnym okresie realizacji projektu w części wkładu UE (tj. z czwartą cyfrą paragrafu „7”) i wyliczenia odpowiadającej tej kwocie 15% współfinansowania krajowego (tj. z czwartą cyfrą paragrafu „9”), WUP przygotuje wzór tabeli do uzupełnienia dla wszystkich PUP przedstawiający rozliczenie wydatków, który należy przesłać wraz z końcowym wnioskiem beneficjenta o płatność, Pozostała kwota sfinansowana z FP z paragrafu „9” będzie stanowić wydatek niekwalifikowalny i nie będzie podlegać refundacji z KE. W związku z powyższym PUP nie powinien wykazywać tych wydatków we wniosku o płatność, Powyższe informacje zostały przekazane pismem z dnia 10 lipca 2014 r. znak: WUP.XVI.A/5622/6.1.3- 28/IO/14.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 101


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podsumowanie rozliczenia projektów systemowych PUP Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google