Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SORE działają w szkole-nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Warsztat diagnostyczno-rozwojowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SORE działają w szkole-nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Warsztat diagnostyczno-rozwojowy."— Zapis prezentacji:

1 SORE działają w szkole-nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Warsztat diagnostyczno-rozwojowy

2 x Diagnoza w dzisiejszych czasach powinna w mniejszym stopniu służyć identyfikacji tego, czego nie można, ale skupiać się na szukaniu w naszych organizacjach tego, co chcemy i możemy osiągnąć jako oczekiwany rezultat naszych działań.

3 x Przede wszystkim warto badać, jak nasza szkoła może przygotowywać do życia w drugiej połowie XXI wieku. Po co prowadzimy diagnozę? Krok 1. Poznanie sytuacji – jak jest? Krok 2. Określenie stanu docelowego – jak chcemy, aby było? Krok3. Szukanie przyczyn – co powoduje, że nie mamy stanu docelowego? Krok 4. Zdefiniowanie LUKI – jaki obszar do rozwoju jest kluczowy, aby osiągnąć stan docelowy ?

4 Przebieg spotkania Powitanie, cele i kontrakt. Przypomnienie efektów spotkania z RP. Pogłębiona analiza wybranego przez RP obszaru do rozwoju. Określenie zmiany, jaka ma zajść w szkole (zdefiniowanie rezultatów); określenie celów. Zaplanowanie działań – opracowanie harmonogramu działań. Określenie, jakiego wsparcia ze strony SORE oczekuje szkoła. Podsumowanie spotkania.

5 Rezultaty Są zdiagnozowane przyczyny obecnej sytuacji. Wiadomo, co ma się zmienić w szkole. Jest jasno opisany stan docelowy, do którego szkoła będzie dążyć. Jest określone, jak będziemy mierzyć postępy i efekty. Jest ustalony plan działań (zarys harmonogramu). Mamy wszystkie potrzebne informacje do napisania rocznego planu wspomagania (RPW).

6 Metaplan Obszar do rozwoju: Jak jest?Jak być powinno? Zależne od nas Niezależne od nas Dlaczego tak nie jest?Wnioski:

7 Analiza SWOT Pomocne Szkodliwe Wewnętrzne Zewnętrzne Mocne stronySłabe strony MożliwościZagrożenia

8 Analiza SWOT Czy dana mocna strona pozwoli nam wykorzystać daną szansę? Czy dana mocna strona pozwoli nam zniwelować dane zagrożenie? Czy dana słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy? Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem? Czy dana szansa wzmacnia daną silną stronę? Czy dana szansa pozwala zniwelować słabość? Czy dane zagrożenie niweluje daną silną stronę? Czy dane zagrożenie uwypukla daną słabość?

9 Model GROW

10 Rybi szkielet działania Start CEL

11 CEL – to precyzyjnie opisany stan, do którego chcemy dążyć Metoda SMART S – specyficzny, skonkretyzowany M – motywujący, mierzalny A – ambitny, akceptowalny R – realny, istotny T – terminowy, określony w czasie konkretną datą

12 Specyficzny – oznacza, że jest w sposób konkretny określony rezultat, który chcemy osiągnąć. Widzimy, do czego mamy dążyć. Mierzalność celu oznacza, że wiemy, po czym poznamy, że osiągnęliśmy nasz cel. Ambitność celu oznacza, że jest on dla nas wyzwaniem i mamy motywację, by znaleźć rozwiązanie, jak go osiągnąć. Realność celu odnosi się do tego, że mamy zasoby, aby móc go zrealizować. Np. czas, pieniądze, materiały, zasoby ludzkie, umiejętności, wiedzę, kompetencje. Ważność celu oznacza, że utożsamiamy się z nim i mamy wewnętrzną motywację, aby go zrealizować. Terminowość celu oznacza, że jest konkretnie określona data jego ostatecznej realizacji.

13 Zweryfikujmy nasz cel Co ma się zmienić? Jak wyobrażamy sobie nową jakość? Po co? Co dzięki temu się stanie? Czy osiągniemy założony rezultat? Po czym poznamy, że cel został osiągnięty? Jak to zmierzymy? Jakimi zasobami dysponujemy? Jakie osoby mają kluczowy wpływ na realizację celu? Na kiedy chcę osiągnąć oczekiwany stan? Co osiągnie szkoła, gdy zrealizuje cel?

14 Metoda 5 Q Czego więcej ? Czego mniej? Przestać! Zacząć! WNIOSKI

15 Analiza POLA SIŁ CEL

16 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Kamień milowy Co zrobimy, aby to osiągnąć Kto to zrobi? TerminyZasoby-co już mamy Zasoby –czego potrzebujemy

17 Jakiego wsparcia ze strony SORE oczekuje szkoła?

18 Podsumowanie spotkania Czy osiągnęliśmy założone cele? Czy zgadzamy się wszyscy co do działań, które wymyśliliśmy? Co cennego, wartego zastanowienia, dało Tobie uczestnictwo w tym spotkaniu? Co można było zrobić inaczej ?

19 Rozwój szkoły gwarantuje zespół i dobry program działania. Dziękuję za efektywną pracę.


Pobierz ppt "SORE działają w szkole-nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Warsztat diagnostyczno-rozwojowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google