Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doskonalenie pracy nauczyciela ODiDZ, w tym mobilności zagraniczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doskonalenie pracy nauczyciela ODiDZ, w tym mobilności zagraniczne"— Zapis prezentacji:

1 Doskonalenie pracy nauczyciela ODiDZ, w tym mobilności zagraniczne
Kuratorium Oświaty w Gdańsku Doskonalenie pracy nauczyciela ODiDZ, w tym mobilności zagraniczne SPOTKANIE ROBOCZE dotyczące funkcjonowania Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w województwie pomorskim

2 Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym doskonalenie kwalifikacji nauczycieli wdrażania mechanizmów włączania pracodawców i środowiska akademickiego oferta kształcenia ustawicznego ukierunkowane programy motywacyjne dla uczniów zajęcia dla uczniów (rozwój kompetencji kluczowych) promowanie szkolnictwa zawodowego Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych doposażenie/ wyposażenie szkół (pracownie kształcenia praktycznego) przebudowa/remont infrastruktury wyposażenie/doposażenie ośrodków egzaminacyjnych BRANŻE KLUCZOWE – SZKOŁY ZAWODOWE – PRACODAWCY Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

3 edukacji dzieci i młodzieży”
REZULTATY PROJEKTU „Skuteczny system kształcenia ustawicznego nauczycieli gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci i młodzieży” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 które do wdrożenia w ODiDZ? i „MENTORÓW” w szkołach
REZULTATY – REKOMENDACJE które do wdrożenia w ODiDZ? Stworzyć Model „BRANŻOWYCH LIDERÓW EDUKACJI” i „MENTORÓW” w szkołach Zbudować model doskonalenia nauczycieli uwzględniający: System punktowy – limit roczny Obowiązkowe praktyki zawodowe w zakładach pracy (min. co 5lat). Obowiązkowe konferencje metodyczne 2 x w roku (z podziałem na branże), Opracowanie zasad współpracy nauczycieli zawodu w szkole/powiecie/regionie Wdrożyć system oceniania pracy nauczyciela przez uczniów

5 SYSTEM doskonalenia nauczycieli zawodu w województwie pomorskim
1 REGIONALNE FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ (FORUM ODiDZ) 2 SIECI WSPÓŁPRACY DLA NAUCZYCIELI ZAWODU (Platforma czy spotkania robocze?) 3 WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH w zakresie doskonalenia nauczycieli w szkołach (badanie, budowanie oferty, realizacja i monitorowanie efektywności doskonalenia) 4 BUDOWANIE SZKOLNEGO PRZYWÓDZTWA SZKOLNY LIDER EDUKACJI (LIDER branżowy) Propozycje ciekawych rozwiązań norweskich z zakresu doskonalenia nauczycieli zawodu możliwych do wykorzystania w polskich warunkach: Organizacja regionalnych forów wymiany doświadczeń dla nauczycieli zawodu Spotkania na poziomie regionu organizowane 2 razy w roku zgodnie z kluczem branżowym pozwalające na nawiązanie bezpośrednich kontaktów służących wymianie informacji i doświadczeń dydaktycznych oraz prezentację dobrych praktyk z zakresu nauki zawodu. Na spotkania Forum można by też zapraszać kluczowych dla danej branży pracodawców, co istotnie może pomóc w nawiązywaniu autentycznej współpracy, także w zakresie organizacji staży i praktyk (dla uczniów i nauczycieli). Budowa sieci współpracy dla nauczycieli zawodu Sieci współpracy budowane na poziomie regionu dające możliwość bieżącej wymiany informacji i samokształcenia. Sieć taka wymaga wykorzystania narzędzi informatycznych (typu moderowanie forum internetowe, wyszukiwarka z bazą danych o stażach, praktykach, wyjazdach studyjnych, spotkaniach i konferencjach branżowych. Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych w zakresie doskonalenia nauczycieli w szkołach Do najciekawszych norweskich pomysłów organizacyjnych należało zagwarantowanie w tygodniowym planie zajęć dydaktycznych stałych godzin (np. każda środa między a 15.00) poświęconych spotkaniom zespołów nauczycielskich, omawianiu bieżących problemów dydaktycznych czy organizowanym przez szkolnych liderów edukacyjnych warsztatom czy innym formom doskonalenia). Pomysł ten daje szanse na budowę w szkołach przestrzeni do poważnych rozmów o dydaktyce, umożliwia autentyczną współpracę nauczycieli i wspiera rozwój samokształcenia. Programy szkoleń dotyczących budowania szkolnego przywództwa Norwegowie posiadają duże doświadczenie w zakresie wsparcia miękkich umiejętności dyrektorów oraz - nie będących bezpośrednio w kadrze kierowniczej – szkolnych liderów edukacji. Konferencja sierpniowa

6 ETAPY WSPOMAGANIA Diagnoza Planowanie działań
Dzięki niej podejmowane działania odpowiadają potrzebom konkretnej szkoły, nauczycieli, uczniów, środowiska. Planowanie działań Planując zadania, nauczyciele i dyrektor szkoły korzystają z pomocy osoby organizującej wspomaganie (SORE). Autonomicznie podejmują decyzję i opracowują harmonogram wykładów, warsztatów i konsultacji grupowych, a także sposoby wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki szkolnej. Realizacja i monitorowanie Prowadzenie wykładów, szkoleń i innych form doskonalenia jest zadaniem ekspertów merytorycznych. Organizator wspomagania (SORE), prowadząc konsultacje indywidualne i grupowe, a także organizując lekcje otwarte, pomaga nauczycielom wykorzystywać nową wiedzę i umiejętności w praktyce. Monitoruje także efekty wprowadzanych zmian i jeśli trzeba modyfikuje plany pracy. Podsumowanie Dyrektor szkoły i nauczyciele włączają badanie efektów realizowanego planu wspomagania do ewaluacji wewnętrznej. Organizator wspomagania (SORE) przygotowuje i przedstawia sprawozdanie z działań, które jest omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej. Nauczyciele i dyrektor opracowują rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym.

7 ZADANIA PRZYGOTOWANIE FISZEK PROJEKTOWYCH
(WOJEWÓDZKI/POWIATOWY ZESPÓŁ ds. mobilności) ZORGANIZOWANIE SPOTKANIA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ/PLACÓWEK (KURATORIUM OSWIATY W GDAŃSKU/Delegatura KO) PREZENTACJA FISZEK informacja o planowanych mobilnościach DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU DYREKTOR SZKOŁY/PLACÓWKI POWOŁANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO (1, 2, ..., N) (KOORDYNATOR, CZŁONKOWIE) PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (ZESPÓŁ PROJEKTOWY 1, 2, ...N) Konferencja sierpniowa

8 Konferencja sierpniowa
PROPOZYCJE KOLEJNYCH MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH nauczycieli i kadry pedagogicznej województwa pomorskiego. 1 Język obcy zawodowy-kształcenie w środowisku pracy (10) 2 Staże zawodowe dla nauczycieli w zakładach pracy (6) 3 Zadania LIDERA w szkole/placówce (-) 4 Zadania MENTORA w szkole/placówce (1) 5 Jak zapobiegać „wypadaniu” z systemu edukacji uczniów szkół zawodowych(1) 6 Organizacja doradztwa zawodowego w systemie edukacji (2) 7 Szkolenia zawodowe w obszarach (4) Konferencja sierpniowa

9 Cele Uczestnicy K O Język obcy zawodowy kształcenie w środowisku pracy
Gdańsk Język obcy zawodowy kształcenie w środowisku pracy Poprawa efektów kształcenia języka obcego zawodowego Wzrost szans na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy absolwentów szkół zawodowych Cele Nauczyciele języków obcych Nauczyciele zawodu Uczestnicy Konferencja Inaugurująca ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW

10 Cele Uczestnicy K O Staże zawodowe dla nauczycieli w zakładach pracy
Gdańsk Staże zawodowe dla nauczycieli w zakładach pracy Uaktualnienie wiedzy o nowych technologiach stosowanych w przedsiębiorstwach Wzmocnienie więzi pomiędzy szkołami a przedsiębiorstwami Cele Nauczyciele zawodu Nauczyciele języków obcych Uczestnicy Konferencja Inaugurująca ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW

11 CO DALEJ ? K O Wypełnienie deklaracji Powołanie zespołów projektowych
Gdańsk Wypełnienie deklaracji Deklaracja roli oraz zasięgu Deklaracja obszaru kształcenia Wybór tematu mobilności Powołanie zespołów projektowych Wnioskodawca – koordynator (ODN Słupsk, CEN Gdańsk) Członkowie -przedstawiciele KO, szkół/placówek ( ZSAiO Swarożyn, ZSGimn Kwidzyn, ZSE Starogard Gdański, CKU Sopot, ZSP nr 4 Wejherowo, ZSHG Gdynia, ZSB w Gdyni, ZST Człuchów, ZSMiL Słupsk). Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie Konferencja Inaugurująca ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW

12 Konferencja Inaugurująca ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW
Gdańsk DEKLARACJA składano do r. Deklaracja roli w zespole oraz zasięgu działania Koordynacje - ZSP Wejherowo (?) i ZSE Starogard Gdański (powiat) Deklaracja obszaru kształcenia A – 15 M – 12 B – 2 E – 2 T – 2 R – 1 Wybór tematu mobilności Język obcy zawodowy-kształcenie w środowisku pracy Staże zawodowe dla nauczycieli w zakładach pracy Konferencja Inaugurująca ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW

13 Konferencja Inaugurująca ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW
Gdańsk Powołanie zespołów projektowych KOORDYNATOR – Mateusz Weiland ODN SŁUPSK ustali termin spotkania powiadomi członków zespołu ustali z zespołem harmonogram prac Konferencja Inaugurująca ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW


Pobierz ppt "Doskonalenie pracy nauczyciela ODiDZ, w tym mobilności zagraniczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google