Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doskonalenie pracy nauczyciela ODiDZ, w tym mobilności zagraniczne SPOTKANIE ROBOCZE dotyczące funkcjonowania Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doskonalenie pracy nauczyciela ODiDZ, w tym mobilności zagraniczne SPOTKANIE ROBOCZE dotyczące funkcjonowania Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego."— Zapis prezentacji:

1 Doskonalenie pracy nauczyciela ODiDZ, w tym mobilności zagraniczne SPOTKANIE ROBOCZE dotyczące funkcjonowania Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w województwie pomorskim

2 BRANŻE KLUCZOWE – SZKOŁY ZAWODOWE – PRACODAWCY Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym doskonalenie kwalifikacji nauczycieli wdrażania mechanizmów włączania pracodawców i środowiska akademickiego oferta kształcenia ustawicznego ukierunkowane programy motywacyjne dla uczniów zajęcia dla uczniów (rozwój kompetencji kluczowych) promowanie szkolnictwa zawodowego Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych doposażenie/ wyposażenie szkół (pracownie kształcenia praktycznego) przebudowa/remont infrastruktury wyposażenie/doposażenie ośrodków egzaminacyjnych

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REZULTATY PROJEKTU „Skuteczny system kształcenia ustawicznego nauczycieli gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci i młodzieży”

4 REZULTATY – REKOMENDACJE które do wdrożenia w ODiDZ? BRANŻOWYCH LIDERÓW Stworzyć Model „ BRANŻOWYCH LIDERÓW EDUKACJI” i „MENTORÓW” w szkołach Zbudować model doskonalenia nauczycieli uwzględniający: limit roczny System punktowy – limit roczny praktyki zawodowe w zakładach pracy (min. co 5lat). Obowiązkowe praktyki zawodowe w zakładach pracy (min. co 5lat). konferencje metodyczne Obowiązkowe konferencje metodyczne 2 x w roku (z podziałem na branże), sad współpracy nauczycieli zawodu Opracowanie zasad współpracy nauczycieli zawodu w szkole/powiecie/regionie system oceniania pracy nauczyciela przez uczniów Wdrożyć system oceniania pracy nauczyciela przez uczniów

5 SYSTEM doskonalenia nauczycieli zawodu w województwie pomorskim 1 REGIONALNE FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ (FORUM ODiDZ) 2 SIECI WSPÓŁPRACY DLA NAUCZYCIELI ZAWODU (Platforma czy spotkania robocze?) 3 WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH w zakresie doskonalenia nauczycieli w szkołach (badanie, budowanie oferty, realizacja i monitorowanie efektywności doskonalenia) 4 BUDOWANIE SZKOLNEGO PRZYWÓDZTWA SZKOLNY LIDER EDUKACJI (LIDER branżowy) Konferencja sierpniowa

6 Diagnoza Dzięki niej podejmowane działania odpowiadają potrzebom konkretnej szkoły, nauczycieli, uczniów, środowiska. Planowanie działań Planując zadania, nauczyciele i dyrektor szkoły korzystają z pomocy osoby organizującej wspomaganie (SORE). Autonomicznie podejmują decyzję i opracowują harmonogram wykładów, warsztatów i konsultacji grupowych, a także sposoby wdrażania wypracowanych rozwiązań do praktyki szkolnej. Realizacja i monitorowanie Prowadzenie wykładów, szkoleń i innych form doskonalenia jest zadaniem ekspertów merytorycznych. Organizator wspomagania (SORE), prowadząc konsultacje indywidualne i grupowe, a także organizując lekcje otwarte, pomaga nauczycielom wykorzystywać nową wiedzę i umiejętności w praktyce. Monitoruje także efekty wprowadzanych zmian i jeśli trzeba modyfikuje plany pracy.Podsumowanie Dyrektor szkoły i nauczyciele włączają badanie efektów realizowanego planu wspomagania do ewaluacji wewnętrznej. Organizator wspomagania (SORE) przygotowuje i przedstawia sprawozdanie z działań, które jest omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej. Nauczyciele i dyrektor opracowują rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym. ETAPY WSPOMAGANIA

7 ZADANIA PRZYGOTOWANIE FISZEK PROJEKTOWYCH (WOJEWÓDZKI/POWIATOWY ZESPÓŁ ds. mobilności) ZORGANIZOWANIE SPOTKANIA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ/PLACÓWEK (KURATORIUM OSWIATY W GDAŃSKU/Delegatura KO) PREZENTACJA FISZEK informacja o planowanych mobilnościach (WOJEWÓDZKI/POWIATOWY ZESPÓŁ ds. mobilności) DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU DYREKTOR SZKOŁY/PLACÓWKI POWOŁANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO (1, 2,..., N) ( KOORDYNATOR, CZŁONKOWIE ( KOORDYNATOR, CZŁONKOWIE ) PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZESPÓŁ PROJEKTOWY 1, 2,...N) ( ZESPÓŁ PROJEKTOWY 1, 2,...N) Konferencja sierpniowa

8 PROPOZYCJE KOLEJNYCH MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH nauczycieli i kadry pedagogicznej województwa pomorskiego. 1 Język obcy zawodowy-kształcenie w środowisku pracy (10) 2 Staże zawodowe dla nauczycieli w zakładach pracy (6) 3 Zadania LIDERA w szkole/placówce (-) 4 Zadania MENTORA w szkole/placówce (1) 5 Jak zapobiegać „wypadaniu” z systemu edukacji uczniów szkół zawodowych(1) 6 Organizacja doradztwa zawodowego w systemie edukacji (2) 7 Szkolenia zawodowe w obszarach (4) Konferencja sierpniowa

9 Konferencja Inaugurująca ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW Język obcy zawodowy kształcenie w środowisku pracy Poprawa efektów kształcenia języka obcego zawodowego Wzrost szans na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy absolwentów szkół zawodowych Cele Nauczyciele języków obcych Nauczyciele zawodu Uczestnicy

10 Konferencja Inaugurująca ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW Staże zawodowe dla nauczycieli w zakładach pracy Uaktualnienie wiedzy o nowych technologiach stosowanych w przedsiębiorstwach Wzmocnienie więzi pomiędzy szkołami a przedsiębiorstwami Cele Nauczyciele zawodu Nauczyciele języków obcych Uczestnicy

11 CO DALEJ ? CO DALEJ ? Wypełnienie deklaracji Deklaracja roli oraz zasięgu Deklaracja obszaru kształcenia Wybór tematu mobilności Powołanie zespołów projektowych Wnioskodawca – koordynator (ODN Słupsk, CEN Gdańsk) Członkowie -przedstawiciele KO, szkół/placówek ( ZSAiO Swarożyn, ZSGimn Kwidzyn, ZSE Starogard Gdański, CKU Sopot, ZSP nr 4 Wejherowo, ZSHG Gdynia, ZSB w Gdyni, ZST Człuchów, ZSMiL Słupsk). Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie Konferencja Inaugurująca ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW

12 DEKLARACJA 03.10.2014r. DEKLARACJA składano do 03.10.2014r. roli w zespole  Deklaracja roli w zespole oraz zasięgu działania Koordynacje Koordynacje - ZSP Wejherowo (?) i ZSE Starogard Gdański (powiat) obszaru kształcenia  Deklaracja obszaru kształcenia A – 15M – 12 B – 2 E – 2T – 2 R – 1  Wybór tematu mobilności Język obcy zawodowy-kształcenie w środowisku pracy Staże zawodowe dla nauczycieli w zakładach pracy Konferencja Inaugurująca ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW

13 Powołanie zespołów projektowych KOORDYNATOR – Mateusz Weiland ODN SŁUPSK ustali termin spotkania ustali termin spotkania powiadomi członków zespołu powiadomi członków zespołu ustali z zespołem harmonogram prac ustali z zespołem harmonogram prac


Pobierz ppt "Doskonalenie pracy nauczyciela ODiDZ, w tym mobilności zagraniczne SPOTKANIE ROBOCZE dotyczące funkcjonowania Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google