Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W TURYSTYCE I REKREACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W TURYSTYCE I REKREACJI"— Zapis prezentacji:

1 W TURYSTYCE I REKREACJI
Nazwa przedmiotu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W TURYSTYCE I REKREACJI Wykład 10 godzin Ćwiczenia 10 godzin Janusz Olearnik

2 prof. dr hab. Janusz Olearnik
Prowadzący wykład prof. dr hab. Janusz Olearnik specjalista marketingu i zarządzania naukowiec - doradca – menedżer Kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania w Turystyce Janusz Olearnik

3 ABSOLWENT KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA
NA DRODZE DO BOGACTWA Wykład 1 30 września 2014 Janusz Olearnik Janusz Olearnik

4 Marzenia przyszłego magistra czyli po co studiujemy ?
Być mądrym, mieć wiedzę Zdobyć dobrą pracę Być skutecznym w pracy Zarabiać Janusz Olearnik

5 Należy walczyć z kultem pieniądza i pozbawionym etyki systemem ekonomicznym, który czyni z niego bożka Papież Franciszek, 22 września 2013r. na Sardynii Pieniądze powinny służyć, a nie rządzić - Papież o globalnym kryzysie finansowym ? Janusz Olearnik

6 Przesłanie Chodorkowskiego z więzienia po 8 latach na Syberii - film dokumentalny (2011) „Chodorkowski” : W więzieniu czuję się bardziej wolny niż na wolności jako szef korporacji, bo tu nie jestem niewolnikiem interesów i pieniędzy. Tam jako szef korporacji panowałem nad bogactwem, ale i ono panowało nade mną jako człowiekiem. Janusz Olearnik

7 TURYSTYKA I REKREACJA OSIEM ASPEKTÓW
humanistyczny rynkowy finansowy rozwojowy polityczny ekologiczny kulturowy menedżerski Janusz Olearnik

8 TURYSTYKA I REKREACJA OSIEM ASPEKTÓW
ASPEKT HUMANISTYCZNY poznać organizm człowieka rozumieć potrzeby ludzkie gospodarować czasem wolnym Janusz Olearnik

9 TURYSTYKA I REKREACJA OSIEM ASPEKTÓW
ASPEKT MENEDŻERSKI dobrze zaplanować działania zorganizować firmę lub przedsięwzięcie przeprowadzić zmiany Janusz Olearnik

10 TURYSTYKA I REKREACJA OSIEM ASPEKTÓW
ASPEKT RYNKOWY poznać rynek turystyki i rekreacji uzyskać klientów, dopasować produkty dobrze sprzedać Janusz Olearnik

11 TURYSTYKA I REKREACJA OSIEM ASPEKTÓW
ASPEKT FINANSOWY zgromadzić kapitał zarobić, zapewnić zysk dobrze zainwestować w turystyce i rekreacji Janusz Olearnik

12 TURYSTYKA I REKREACJA OSIEM ASPEKTÓW
ASPEKT ROZWOJOWY stworzyć „nowe”, kreować innowacje zbudować bazę, firmę, pozycję rozwinąć Janusz Olearnik

13 TURYSTYKA I REKREACJA OSIEM ASPEKTÓW
ASPEKT POLITYCZNY polityka społeczno-gospodarcza polityka regionalna polityka turystyczna Janusz Olearnik

14 TURYSTYKA I REKREACJA OSIEM ASPEKTÓW
ASPEKT EKOLOGICZNY zrównoważony rozwój ochrona terenów, roślin i istot ochrona wód i powietrza Janusz Olearnik

15 TURYSTYKA I REKREACJA OSIEM ASPEKTÓW
ASPEKT KULTUROWY wpisanie w trendy (np. moda, demografia) obyczaje i styl życia interkulturo-wość Janusz Olearnik

16 umiejętności powinien posiadać
Jakie umiejętności powinien posiadać magister - absolwent kierunku turystyka i rekreacja? Janusz Olearnik

17 Umiejętności absolwenta 1
znajomość cech psychicznych i fizycznych człowieka, wrażliwość na jego potrzeby w zakresie wypoczynku, podróżowania i rekreacji, umiejętność oceny tych potrzeb; Janusz Olearnik

18 Umiejętności absolwenta 2
stworzenie odpowiedniej oferty przedsięwzięcia turystycznego lub rekreacyjnego dostosowanej do rozpoznanych potrzeb, na bazie zgromadzonych informacji i wykonanych ocen; Janusz Olearnik

19 Umiejętności absolwenta 3
zaplanowanie przedsięwzięcia: - cele, - sposoby działań, - koszty i źródła finansowania, - zasoby ludzkie i rzeczowe, - lokalizacja, - promocja; Janusz Olearnik

20 Umiejętności absolwenta 4
zorganizowanie przedsięwzięcia i uczestniczenie w zarządzaniu nim, z uwzględnieniem: - organizacji pracy ludzi, - gospodarowania środkami pieniężnymi i majątkiem, - prezentacji oferty, - działań marketingowych; Janusz Olearnik

21 Umiejętności absolwenta 5
komunikacja z podmiotami otoczenia - przedsiębiorcami, jednostkami administracji, doradcami, itp. w tym: - negocjowanie w sytuacjach biznesowych - posługiwanie się branżowym językiem angielskim; Janusz Olearnik

22 Umiejętności absolwenta 6
posługiwanie się narzędziami teleinformacyjnymi i innowacyjnymi technologiami; Janusz Olearnik

23 Umiejętności absolwenta 7
podejmowanie samodzielnej działalności gospodarczej w obszarze turystyki i rekreacji Janusz Olearnik

24 Literatura do studiowania
Leszek Czarnecki: Biznes po prostu; Studio Emka, Warszawa 2011; roz.: 1-3, 6-13, 16. Małgorzata Bednarczyk (red.): Przedsiębiorczość w turystyce – zasady i praktyka; CeDeWu.pl Warszawa 2010; roz.: I, II, III, VII Janusz Olearnik

25 Jeżeli pokochasz swoją pracę – nie będziesz nigdy więcej pracował
Konfucjusz Janusz Olearnik

26 Polskie drogi do dużego biznesu
Sprowadzanie odzieży z bazarów Turcji i Dalekiego Wschodu, handel nawet na ulicy, Handel walutami w czasach ich deficytu, Montaż komputerów z tanich elementów (Optimus Roman Kluska), Mieszanie klejów i cementu w garażu (Atlas), Mielenie kawy i mieszanie w małej betoniarce (Mokate - Teresa Mokrzysz) Janusz Olearnik

27 Polscy milionerzy majątek ponad 1 mln USD
70-80 tys. osób W większości menedżerowie dużych firm oraz mali i średni przedsiębiorcy, 40-50 lat, Raczej dobre wykształcenie, Solidna praktyka, często na Zachodzie, Korzenie rodzinnego biznesu, Pracowitość i przedsiębiorczość, Gotowość do ryzyka, Mozolne gromadzenie kapitału i oszczędna konsumpcja, Korzystanie z szans i okazji, Determinacja w walce z przeciwnościami. Janusz Olearnik

28 Świat biednych i świat bogatych 1 H.Bieniok
Uważają że życie jest przeznaczeniem, którego nie da się zmienić Twierdzą, że trzeba życie aktywnie kształtować Żyją w świecie ograniczeń Żyją w świecie dostatku Są bierni i działają na małą skalę Są przedsiębiorczy i działają na dużą skalę, z rozmachem Myślą krótkoterminowo, starając się codziennie żyć w miarę wygodnie Myślą długoterminowo, chcąc kiedyś żyć bardzo wygodnie Potrzebują pieniędzy aby przeżyć Potrzebują pieniędzy aby je zainwestować w przyszłość Janusz Olearnik

29 Świat biednych i świat bogatych 2 H.Bieniok
Zarabiają mało i wydają wszystkie pieniądze Zarabiają dużo a wydają względnie mało Utknęli w rutynie stałych dochodów Nigdy nie ustalają pułapu dochodów Nie lubią swojej pracy Kochają to co robią Są gotowi pracować co najwyżej 8 godzin dziennie Są gotowi pracować nawet 7 dni w tygodniu po kilkanaście godzin Widzą wszędzie przeszkody Koncentrują się na potencjalnych szansach Unikają ryzyka jak ognia Chętnie podejmują ryzyko Janusz Olearnik

30 Świat biednych i świat bogatych 3 H.Bieniok
Otaczają się nieudacznikami Otaczają się zwycięzcami Nie cierpią bogatych Podziwiają i naśladują innych bogatych Uważają, że już wszystko wiedzą Ciągle się uczą i rozwijają Gotowi są robić tylko to co łatwe Gotowi są walczyć z trudnościami Koncentrują się na dochodzie z pracy Koncentrują się na pomnażaniu majątku Janusz Olearnik

31 do końca życia pracować dla pieniędzy.
My musimy sprawić, aby pieniądze pracowały dla nas, w przeciwnym razie sami będziemy musieli do końca życia pracować dla pieniędzy. Janusz Olearnik

32 TRZY ETAPY BOGACENIA SIĘ R.Dawson
Najpierw pracujemy dla innych – w większości, bezpieczeństwo finansowe, mało wygodne życie Następnie pracujemy dla siebie we własnym biznesie – cięższa praca, większe ryzyko, dostatnie życie Na koniec aktywnie inwestujemy zarobione pieniądze, aby je jeszcze pomnożyć i żyć w pełnej obfitości Trzeba sprawić, aby pieniądze pracowały dla nas, w przeciwnym razie do końca życia będziemy pracować dla pieniędzy. Janusz Olearnik

33 swego własnego biznesu
Jak stać się bogatym człowiekiem przez zbudowanie swego własnego biznesu wg Roberta Kiyosaki Janusz Olearnik

34 Jak stać się bogatym człowiekiem przez zbudowanie własnego biznesu 1 Robert Kiyosaki
Zamiast pracować za marne pieniądze, na cudzy rachunek, u kogoś – zbuduj własny biznes. Janusz Olearnik

35 Jak stać się bogatym człowiekiem przez zbudowanie własnego biznesu 2 Robert Kiyosaki
Jeśli nie masz własnego pomysłu na biznes, możesz podpatrzeć i wykorzystywać pomysł kogoś innego. Dobrze jest zacząć od roli sprzedawcy – każdy biznes polega na sprzedawaniu czegoś. Janusz Olearnik

36 Jak stać się bogatym człowiekiem przez zbudowanie własnego biznesu 3 Robert Kiyosaki
Może spróbuj zatrudnić się u swego dotychczasowego pracodawcy na kontrakcie samodzielnego pracownika, który zarejestrował własną działalność gospodarczą. Janusz Olearnik

37 Jak stać się bogatym człowiekiem przez zbudowanie własnego biznesu 4 Robert Kiyosaki
Jeśli tylko masz pomysł – konieczne jest opracowanie biznesplanu jego realizacji. Janusz Olearnik

38 Jak stać się bogatym człowiekiem przez zbudowanie własnego biznesu 5 Robert Kiyosaki
Jeśli nie chcesz ryzykować porzucenia dotychczasowej pracy – zacznij budować firmę „po godzinach pracy”, w niepełnym wymiarze czasu, być może z zaangażowaniem rodziny. Janusz Olearnik

39 Jak stać się bogatym człowiekiem przez zbudowanie własnego biznesu 6 Robert Kiyosaki
Kiedy biznes zacznie już przynosić dochody, reinwestuj je w firmę i ciągle pomagaj jej rosnąć, przeznaczając każdą nadwyżkę finansową na rozwój, unikając rozpasanej konsumpcji. Janusz Olearnik

40 Plajta to proces chwilowy, a bycie biednym jest wieczne.
Jak stać się bogatym człowiekiem przez zbudowanie własnego biznesu 7 Robert Kiyosaki Jeśli nawet poniesiesz porażkę na początku swojej działalności biznesowej, to nie załamuj się, bo takie ryzyko jest wpisane w naturę biznesu. Plajta to proces chwilowy, a bycie biednym jest wieczne. Janusz Olearnik

41 Jak stać się bogatym człowiekiem przez zbudowanie własnego biznesu 8 Robert Kiyosaki
Po kilku latach tłustych, które muszą się wreszcie pojawić, dalej inwestuj w różne biznesy, a ewentualne dalsze nadwyżki finansowe lokuj przede wszystkim w nieruchomości, które należą do najpewniejszych i najmniej ryzykownych inwestycji finansowych – chociaż zamrażają pieniądze na dłużej. Janusz Olearnik

42 Koniec wykładu 1 Janusz Olearnik


Pobierz ppt "W TURYSTYCE I REKREACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google