Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie obrotu uszlachetniającego w wymianie międzynarodowej dla potrzeb rachunków narodowych – poziom regionalny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie obrotu uszlachetniającego w wymianie międzynarodowej dla potrzeb rachunków narodowych – poziom regionalny."— Zapis prezentacji:

1 Badanie obrotu uszlachetniającego w wymianie międzynarodowej dla potrzeb rachunków narodowych – poziom regionalny

2 Cel prac opracowanie metody rozszacowania danych na poziom regionalny wykonanie eksperymentalnych obliczeń: czynnego obrotu uszlachetniającego biernego obrotu uszlachetniającego

3 Poziom agregacji Poziom regionalny – województwa jednostki poziomu 2 według Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

4 Źródła danych Badanie międzynarodowego handlu towarami dane ze zgłoszeń celnych – wymiana towarowa z ”krajami trzecimi” czyli niebędącymi członkami Unii Europejskiej dane z deklaracji INTRASTAT – wymiana towarowa z państwami członkowskimi Unii Europejskiej

5 Źródła danych (cd.) Badanie „Międzynarodowego handlu usługami” dane z formularzy: DNU-K – Sprawozdania o międzynarodowej wymianie usług za kwartał DNU-R – Sprawozdania o międzynarodowej wymianie usług za rok

6 Źródła danych (dok.) SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa – dane o jednostkach lokalnych P-01 Sprawozdanie o produkcji BJS Baza Jednostek Statystycznych

7 Metody regionalizacji Opracowanie dwóch metod: na bazie danych o międzynarodowej wymianie towarów na bazie danych o międzynarodowej wymianie usług

8 Metoda oparta na danych o międzynarodowej wymianie towarów Założenia metodologiczne: obliczenia według województw metodą przedsiębiorstw obliczenia obrotu uszlachetniającego w podziale na czynny i bierny w oparciu o kody transakcji rejestracja transakcji dotyczących uszlachetnienia w ujęciu netto

9 Metoda oparta na danych o międzynarodowej wymianie towarów Problemy brak możliwości przyporządkowania strumieni handlu zagranicznego do województw dla podmiotów będących pośrednikami wartości ujemne dla obrotu uszlachetniającego wyliczonego na bazie netto

10 Metoda oparta na danych o międzynarodowej wymianie towarów Wniosek brak możliwości wykorzystanie danych o międzynarodowej wymianie towarów jako klucza redystrybucji

11 Metoda oparta na danych o międzynarodowej wymianie usług Założenia metodologiczne: obliczenia obrotu uszlachetniającego w podziale na czynny i bierny w oparciu o wartość usług nabytych i dostarczonych obliczenia według województw metodą przedsiębiorstw zastosowanie klucza przejścia z metody przedsiębiorstw na metodę jednostek lokalnych

12 Metoda oparta na danych o międzynarodowej wymianie usług Etapy prac: przyporządkowanie symbolu województwa podmiotom na podstawie Bazy Jednostek Statystycznych analiza 38 podmiotów o największej wartości usług uszlachetniania zbadano możliwość zaprezentowania wyników - tajemnica statystyczna

13 Metoda oparta na danych o międzynarodowej wymianie usług Etapy prac: opracowanie klucza przejścia wykorzystując dane o: lokalizacji jednostek lokalnych rodzaju działalności jednostek lokalnych wartości wytworzonych produktów przychodach ze sprzedaży towarów i materiałów

14 Metoda oparta na danych o międzynarodowej wymianie usług Wnioski: przyjęcie metody opartej na danych o międzynarodowej wymianie usług uznano za właściwe większość podmiotów to jednostki jednolicie regionalne zastosowanie klucza przejścia dla jednostek multiregionalnych wpłynęło na różnice w zakresie regionalnej struktury obrotu uszlachetniającego

15 Wyniki obliczeń Udział województw w obrocie uszlachetniającym czynnym w 2012 r. Pomorskie 17,0% Mazowieckie 14,2% Dolnośląskie 11,3% Małopolskie 10,0% Łódzkie 8,5% Wielkopolskie 6,4% Zachodniopomorskie 6,5% Podkarpackie 5,2% Opolskie 5,1% Kujawsko-pomorskie 3,2% Lubuskie 3,2% Podlaskie i Świętokrzyskie 2,9% Śląskie 2,6% Lubelskie 1,3% Warmińsko-mazurskie 2,6%


Pobierz ppt "Badanie obrotu uszlachetniającego w wymianie międzynarodowej dla potrzeb rachunków narodowych – poziom regionalny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google