Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Comenius Regio

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Comenius Regio"— Zapis prezentacji:

1 Projekt Comenius Regio
Turystyka sentymentalna w edukacji regionalnej i obywatelskiej

2 Partnerzy lokalni Partner I: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi Partner II: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Beneficjent: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

3 Partnerzy zagraniczni Aksaray-Turcja
Beneficjent: Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Władze oświatowe Aksaray) Partner I: Ortaköy Anadolu Lisesi, Yunus Emre Anadolu Lisesi, Merkez İmam Hatip Lisesi (Szkoła ponadgimnazjalna) Partner II: Aksaray Eğitimciler Derneği (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

4 Patronat honorowy

5 Inspiracje i kontekst kulturowy
Zarówno region łódzki, jak i turecka Kapadocja, położone są w centralnych częściach krajów. Lokalizacja sprawia, że znajdują się one na przecięciach głównych szlaków tranzytowych swoich państw i są podobne pod względem dynamiki rozwoju. Z powodu obecności na ich terenie różnych narodowości zawsze ważny był dialog pomiędzy nimi i mieszanie się kultur. Obszary charakteryzuje bogactwo miejsc historycznie ważnych i zabytkowych. Bardzo podobnie rozwijają się przemysł i handel. Aktualna i historyczna sytuacja obu regionów ma wpływ na znaczny wzrost liczby emigracji, a co za tym idzie na rozwój turystyki sentymentalnej. Wspomniane wcześniej uwarunkowania stwarzają podobne socjalne i ekonomiczne trudności i dlatego zauważamy potrzebę edukowania młodych ludzi pod względem postaw obywatelskich i patriotycznych. Potrzebne jest uświadomienie młodzieży unikatowego charakteru oraz wyjątkowości ich miast, szczególnie pod kątem przenikania się w nich kilku narodowości i kultur,

6 Tematyka projektu turystyka jako narzędzie edukacyjne
potrzeba edukacji kulturowej i historycznej świadomość obywatelska przeszłość historyczna regionu uczestnictwo instytucji pozarządowych w procesie edukacyjnym

7 Cele projektu zdefiniowanie pojęcia turystyki sentymentalnej i jej miejsca w edukacji regionalnej i obywatelskiej podniesienie świadomości kulturowej i historycznej młodzieży dzielenie się doświadczeniami z zakresu edukacji, kultury, historii, tożsamości narodowej zacieśnienie współpracy między władzami oświatowymi, szkołami i instytucjami wspierającymi szkołę na rzecz edukacji regionalnej i obywatelskiej w kontekście turystyki sentymentalnej zwiększenie wiedzy o regionie zielenie się dobrymi praktykami edukacyjnymi na płaszczyźnie europejskiej promocja regionów partnerskich podniesienie kompetencji językowych beneficjentów bezpośrednich i pośrednich

8 Planowane działania Debata „Turystyka sentymentalna w nauczaniu języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii, wiedzy o kulturze ” (3 grudnia 2012 roku) Przeprowadzenie ankiet dotyczących tematyki projektu wśród nauczycieli, uczniów i przedstawicieli organizacji partnerskich oraz opracowanie wyników. Organizacja konferencji ”Turystyka sentymentalna w edukacji regionalnej i obywatelskiej” (17 stycznia 2013 roku) Warsztaty dla nauczycieli pt. ”Miejsca Turystyki Sentymentalnej w wielokulturowej Łodzi i regionie”. Przygotowanie mapy miejsc turystyki sentymentalnej w Łodzi i regionie. (luty 2013 rok) Językowe przygotowanie do mobilności. (luty 2013 rok) Warsztaty informatyczne dla nauczycieli, przygotowanie multimedialnej prezentacji edukacyjnej ”Miejsca Turystyki Sentymentalnej w wielokulturowej Łodzi i regionie” (marzec 2013 rok) Badanie funkcjonowania zagadnień turystyki sentymentalnej na zajęciach pozalekcyjnych. (maj 2013 rok)

9 Planowane działania Przygotowanie publikacji edukacyjnej ”Łódź sentymentalna” (październik 2013 rok). Przygotowanie seminarium ”Wielokulturowa Łódź w turystyce sentymentalnej”. (listopad 2013 rok) Przetłumaczenie, zestawienie i porównanie wypracowanych efektów i produktów projektu. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z partnerem zagranicznym. Przeprowadzenie ewaluacji i badanie przydatności projektu. Organizacja konferencji podsumowującej projekt, zamknięcie projektu. Wydanie publikacji podsumowującej projekt ”Turystyka sentymentalna - elementem edukacji regionalnej i obywatelskiej”.

10 Dziękujemy za uwagę Anna Rogala Katarzyna Paroń


Pobierz ppt "Projekt Comenius Regio"

Podobne prezentacje


Reklamy Google