Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne na temat projektu „ Łużycka Karta Turystyczna” Lubań, 12.09.2006 r. Wnioskodawca: Partner Zagraniczny: Wnioskodawca: Partner Zagraniczny:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne na temat projektu „ Łużycka Karta Turystyczna” Lubań, 12.09.2006 r. Wnioskodawca: Partner Zagraniczny: Wnioskodawca: Partner Zagraniczny:"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne na temat projektu „ Łużycka Karta Turystyczna” Lubań, 12.09.2006 r. Wnioskodawca: Partner Zagraniczny: Wnioskodawca: Partner Zagraniczny: Powiat Lubański Powiat Löbau-Zittau

2 Plan spotkania 10.00-10.15 – powitanie Starosty Lubańskiego 10.15 – 10.30 – wystąpienie przedstawiciela Powiatu Loebau-Zittau Pana Andreasa Johne 10.30 – 10.50 – prezentacja uczestników spotkania 10.50 – 11.30 – Prezentacja założeń projektu – Koordynator projektu Aneta Sobolewska 11.30 – 12.00 – przerwa na poczęstunek 12.00- 12.40 – Informacja na temat regionalnych kart turystycznych – Pani Olga Danko Od 12.40 - dyskusja

3 Założenia projektu „Łużycka Karta Turystyczna”

4 Przyczyny powstania projektu ok. 100 obiektów noclegowych 92 obiekty gastronomiczne 1/3 udzielonych noclegów turystom zagranicznym(Świeradowie Zdroju powyżej 47%) Poza sezonem niewykorzystane miejsca noclegowe Brak lokalnej organizacji turystycznej lub inicjatywy skupiającej dużą liczbę podmiotów przez dłuższy czas Brak środków finansowych promocję powiatu lubańskiego

5 Działania naprawcze w ramach projektu ŁKT Połączenie systemu Łużyckiej Karty Turystycznej z systemem LausitzCard prowadzonym przez Marketing–Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH. Integracja środowiska turystycznego poprzez ich udział systemie rabatowym ŁKT. Opracowanie i druk trójjęzycznych materiałów promocyjnych oraz systemu identyfikacji i promocji podmiotów uczestniczących w ŁKT. Promocja ŁKT poprzez rozdysponowanie materiałów powstałych w ramach projektu na terenie powiatu lubańskiego, powiatu Loebau- Zittau i targach turystycznych. Promocja projektu i stworzonego systemu rabatowego poprzez lokalne media, Internet, punkty informacji turystycznej i podmioty uczestniczące w projekcie. Stworzenie systemu zbierania informacji nt. ruchu turystycznego w powiecie lubańskim.

6 Grupy docelowe projektu 1. Turyści, kuracjusze z Polski i zagranicy, którzy będą korzystać z usług turystyczno- rekreacyjnych i uzdrowiskowych na terenie powiatu lubańskiego oraz w Górnych Łużycach, w tym z systemu ulg i rabatów przysługujących okazicielowi ŁKT. 2. Podmioty biorące udział w stworzeniu turystyczno-rekreacyjnej oferty rabatowej powiatu lubańskiego oraz Górnych Łużyc. 3. Inne podmioty usługowo-handlowe korzystające na zwiększeniu liczby turystów odwiedzających powiat lubański.

7 Podmioty mogące uczestniczyć w systemie 1. Min. 20 podmiotów świadczących płatne usługi na rzecz turysty. 2. Podział branżowy i regionalny: Obiekty noclegowe Obiekty gastronomiczne Biura turystyczne Usługi transportowe Muzea Zabiegi lecznicze, gabinety odnowy inne

8 Etapy projektu ŁKT 1. Spotkania organizacyjne z przedstawicielami partnera projektu 2. Wstępna promocja projektu 3. Spotkanie z podmiotami turystycznymi 4. Zebranie deklaracji współpracy wraz z ofertą rabatową od podmiotów turystycznych 5. Opracowanie Mini-przewodnika i treści na stronę internetową 6. Opracowanie projektu folderu promocyjnego powiatu lubańskiego

9 7. Wykonanie tłumaczeń 8. Opracowanie graficzne i druk: folderu promocyjnego, mini-przewodnika, Łużyckiej Karty Turystycznej, plakatów informacyjnych i naklejek identyfikacyjnych, bloczków z Kartą Gościa. 9. Rozdysponowanie Łużyckiej Karty Turystycznej oraz pozostałych materiałów 10. Promocja Łużyckiej Karty Turystycznej 11. Koordynacja systemu rabatowego ŁKT i monitorowanie efektów tego projektu 12. Obsługa projektu: koordynacja projektu, księgowanie, raporty i wnioski o refundację kosztów i inne.

10 LausitzCard (LC) LausitzCard (LC). - karta chipowa - właściciel zbiera punkty bonusowe przy wykonywaniu transakcji w podmiotach uczestniczących w systemie (obecnie 20 partnerów systemu). - obsługa systemu: Marketing–Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH. - Liczba użytkowników: ponad 7,1 tys.

11 LausitzCard-Standard Lausitzard-Tourist

12 Mieszkańcy Górnych Łużyc Ważność bez ograniczeń Przekazywanie innym osobom możliwe Funkcje: punkty bonusowe i funkcja bonu Dodatkowe świadczenia: brak Goście i turyści z poza Górnych Łużyc Ważność wstępnie do 12 / 06 Przekazywanie innym osobom nie możliwe Funkcje: punkty bonusowe i funkcja bonu Dodatkowe świadczenia: ulgowe bilety na przejazd (za wyjątkiem komunikacji kolejowej) LausitzCard-Standard Lausitzard-Tourist Cechy wspólne - karta chipowa, c ena 5,00 Euro - obecnie 20 partnerów systemu - Liczba użytkowników: ponad 6 tys. - obsługa systemu: Marketing–Gesellschaft Oberlausitz- Niederschlesien mbH

13 Zobowiązania podmiotu uczestniczącego w systemie ŁKT Podpisanie porozumienia z Powiatem Lubańskim: 1. Przekazanie danych na temat podmiotu do miniprzewodnika. 2. Zobowiązanie się do udzielenia rabatu na wybraną usługę/zakup 3. Oznakowanie obiektu jako uczestniczącego w systemie (naklejki identyfikacyjne „Tutaj możesz korzystać z Łużyckiej Karty Turystycznej i LausitzCard”. 4. Powieszenie plakatów informacyjnych nt. ŁKT. 5. Promowanie systemu (informacja usta oraz plakaty i naklejki identyfikacyjne, folder i miniprzewodnik) 6. Prowadzenie raportu nt. liczby turystów korzystających z ŁKT lub LausitzCard. 7. W przypadku obiektów noclegowych wydawanie potwierdzenia pobytu tzw. Kartę Gościa 8. Co 6 m-cy przesyłanie raportów do Starostwa Powiatowego w Lubaniu - źródło informacji nt. efektów projektu dla UE.

14 Zawartość Karty Gościa Numer karty turystycznej (ŁKT lub LC) Potwierdzenie pobytu (min. 1 nocleg) dla okaziciela ŁKT osób towarzyszących Czas pobytu Pieczątka obiektu noclegowego

15 Raport nt. liczby turystów korzystających z ŁKT obiekt noclegowy: Data Numer karty Czas pobytu Liczba osób towarzyszących Kraj/miejscowość zamieszkania pozostałe obiekty: Data Numer karty (Ewentualnie liczba osób towarzyszących)

16 Korzyści dla podmiotu uczestniczącego w systemie ŁKT Szeroka promocja danego podmiotu i jego oferty. Wzrost liczby stałych klientów. Współpraca z innymi podmiotami oraz samorządem powiatowym. Uczestnictwo w systemie potwierdzeniem jakości usług.

17 Źródła informacji / promocji Łużyckiej Karty Turystycznej Interent: www.powiatluban.pl, www.lausitzcard.com.dewww.powiatluban.pl www.lausitzcard.com.de Punkty IT (w powiecie lubańskim oraz Powiaty Löbau - Zittau, Bautzen, Kamenz i Miasto Görlitz, Starostwo Powiatowe w Lubaniu Urzędy miast i gmin z terenu powiatu lubańskiego Podmioty uczestniczące w systemie (informacja ustna oraz plakaty i naklejki identyfikacyjne, folder i miniprzewodnik) Targi turystyczne Folder powiatu lubańskiego 8 tys. szt. Miniprzewodnik (4 tys. szt.)

18 Korzyści dla podmiotu uczestniczącego w systemie ŁKT Szeroka promocja danego podmiotu i jego oferty. Wzrost liczby stałych klientów. Współpraca z innymi podmiotami oraz samorządem powiatowym. Uczestnictwo w systemie potwierdzeniem jakości usług.

19 Korzyści dla samorządu powiatowego Ciekawe materiały promocyjne Nowa płaszczyzna współpracy z podmiotami turystycznymi Informacja na temat skuteczności marketingowej poszczególnych źródeł dystrybucji materiałów Informacja statystyczna na temat ruchu turystycznego w ramach systemu ŁKT

20 Uprawnienia okaziciela ŁKT i LC Korzystanie z rabatów, ulg oferowanych przez podmioty uczestniczące w projekcie na terenie powiatu lubańskiego Korzystanie z rabatów w podmiotach uczestniczących w systemie LausitzCard (20 podmiotów z powiatów Löbau-Zittau, Bautzen, Kamenz oraz Miasto Görlitz) Powyższe uprawnienia będą dotyczyć okaziciela i osób towarzyszących (np. do 4 osób)

21 Warunki korzystania z rabatów przez okaziciela ŁKT i LC 1. Uzyskanie uprawnień Podanie danych na temat pobytu w obiekcie noclegowym, Uzyskanie ŁKT (chyba, że już posiada ŁKT lub LC), Uzyskanie Karty Gościa potwierdzającej nocleg/i na terenie powiatu lubańskiego (od obiektu noclegowego). 2. Korzystanie z rabatów Okazanie Karty Gościa potwierdzającej nocleg na terenie powiatu lubańskiego w okresie korzystania z karty, Okazanie ŁKT.

22 Czas ważności Łużyckiej Karty Turystycznej do 2011 r. Czas realizacji projektu sierpień 2006 – lipiec 2007 r.

23 Finansowanie projektu Całkowity koszt projektu : 78169,25 PLN, w tym Środki z Interreg III A 75% 58626,94 PLN Powiat Lubański 15% 11725,39 PLN Budżet Państwa 10% 7816,93 PLN

24 Kontynuacja projektu W przypadku powodzenia projektu, tzn: 1) integracji podmiotów turystycznych działających w systemie rabatowym ŁKT 2) Pozytywnych efektów ŁKT Wskazane jest powołanie stowarzyszenia przez te podmioty i kontynuacji działań samodzielnie lub przy wsparciu samorządów lokalnych.

25 Aktualności na temat programu INTERREG IIIA www.interreg3a.dolnyslask.pl www.euroregion-nysa.pl www.powiatluban.pl Aktualności na temat Mikroprojektu Łużycka Karta Turystyczna

26 Dziękuję za uwagę Koordynator Projektu Aneta Sobolewska Tel./fax 075 64 64 315, E-mail: promocja@powiatluban.pl


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne na temat projektu „ Łużycka Karta Turystyczna” Lubań, 12.09.2006 r. Wnioskodawca: Partner Zagraniczny: Wnioskodawca: Partner Zagraniczny:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google