Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet VI Poddziałanie 6.1.1 Temat: Działania służące wydłużaniu aktywności zawodowej Instytucja Pośrednicząca II Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet VI Poddziałanie 6.1.1 Temat: Działania służące wydłużaniu aktywności zawodowej Instytucja Pośrednicząca II Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 Priorytet VI Poddziałanie 6.1.1 Temat: Działania służące wydłużaniu aktywności zawodowej Instytucja Pośrednicząca II Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

2 Realizatorzy Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych Polska Kynnys Ry Turun toimikunta Finlandia

3 Idea partnerstwa Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Nawiązanie współpracy z publicznymi i niepublicznymi instytucjami fińskimi działającymi w obszarze rehabilitacji zdrowotno - zawodowej Cel partnerstwa Wypracowanie modelu zatrudnienia wspomaganego dla osób po 45 roku życia z wykorzystaniem coachingu i treningu pracy, na podstawie fińskich rozwiązań

4 Cel projektu innowacyjnego Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Wzrost zatrudnialności tj. zdolności do poszukiwania, podjęcia oraz utrzymania zatrudnienia osób po 45 roku życia, pozostających bez zatrudnienia. Grupy docelowe 1.odbiorcy: 32 osoby długotrwale bezrobotne i nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 45 lat, w tym 22 osoby niepełnosprawne 2.użytkownicy: publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy pracodawcy

5 Rezultaty Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Rezultat projektu innowacyjnego: Wypracowanie przez grupę roboczą nowej metody wspomaganego zatrudnienia, której celem jest utrzymanie zatrudnienia przez odbiorców projektu. Rezultat współpracy ponadnarodowej: Wykorzystanie doświadczeń fińskich instytucji działających w obszarze rynku pracy i adaptowanie rozwiązań do modelu zatrudnienia wspomaganego.

6 Grupa robocza Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Przedstawiciele publicznych i niepublicznych instytucji działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych: BARBARA DYRLA PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA ELBLĄGA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MARIA MACIEJSKA MIEJSKI ZESPÓŁ DS. REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ON - DYREKTOR IWONA RADEJ POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU – DYREKTOR MAŁGORZATA ROMANIUK WARMIŃSKO – MAZURSKI SEJMIK ON – KOORDYNATOR BIURA MAGDALENA STERNICKA UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI – PRACOWNIK DYDAKTYCZNO – NAUKOWY ALICJA ZAJĄCZKOWSKA PREPOST CONSULTING – EKSPERT DS. BUDOWANIA STRATEGII HALINA ZYGNERSKA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ - KIEROWNIK BIURA DS. ON WOJCIECH ZALEWSKI FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ATUT – PREZES

7 Założenia modelu Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Model zatrudnienia wspomaganego zakłada połączenie tradycyjnych form aktywizacji zawodowej z innowacyjnymi: 1.Indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne wsparcie psychologiczne, szkolenia zawodowe – wykorzystanie doświadczeń fińskiej instytucji Zawodowe Centrum Rehabilitacji Petrea 2. Coaching, trening pracy w miejscu zatrudnienia – wykorzystanie doświadczeń fińskiej instytucji Centrum Pracy Vanha 3.Monitoring pracy przez zespół specjalistów przez 6 miesięcy od chwili podjęcia zatrudnienia

8 Założenia modelu Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Model zatrudnienia wspomaganego będzie realizował zespół składający się z: 1.Czterech trenerów pracy 2.Psychologa 3.Doradcy zawodowego Innowacyjność 1.Zespołowe podejście do zatrudnienia 1 odbiorcy. 2.Partycypacyjny charakter udziału wszystkich aktorów przedsięwzięcia: odbiorców i użytkowników. 3.Ścisła współpraca z pracodawcą, który musi wyrazić zgodę na wejście trenera pracy w środowisko zawodowe odbiorcy. 4.Monitoring pracy przez trenera pracy w miejscu zatrudnienia.

9 Ramy czasowe projektu Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. 31.12.2009 – 29.02.2012

10 Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Etapy realizacji Etap 1 Przygotowanie – 6 miesięcy: a)Diagnoza potrzeb – 4 miesiące b) Opracowanie wstępnego produktu – 5 miesięcy wizyta studyjna w Finlandii 6 spotkań roboczych z udziałem fińskich ekspertów c) Opracowanie strategii wdrażania projektu – 5 miesięcy Ocena wstępnego produktu przez Regionalną Sieć Tematyczną

11 Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Etapy realizacji Etap II Wdrożenie – 18 miesięcy a)Testowanie produktu – 14 miesięcy b)Analiza rzeczywistych efektów – 2 miesiące c)Opracowanie produktu finalnego – 2 miesiące Walidacja produktu finalnego d) Upowszechnienie produktu oraz włączenie do głównego nurtu polityki – 2 miesiące

12 Projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Dziękuję za uwagę Eliza Popławska – Jodko Koordynator projektu


Pobierz ppt "Priorytet VI Poddziałanie 6.1.1 Temat: Działania służące wydłużaniu aktywności zawodowej Instytucja Pośrednicząca II Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google