Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport o Rozwoju Społecznym 2006

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport o Rozwoju Społecznym 2006"— Zapis prezentacji:

1 Raport o Rozwoju Społecznym 2006
„Więcej niż niedobór: władza, ubóstwo i globalny kryzys wodny” Anna Darska Szefowa Przedstawicielstwa UNDP w Polsce

2 Raporty o Rozwoju Społecznym
Coroczna globalna i krajowa ocena rozwoju Alternatywne spojrzenie na najważniejsze kwestie związane z rozwojem społecznym Wskaźnik rozwoju społecznego Dochód na mieszkańca, długość życia, poziom edukacji Norwegia na 1 miejscu od 6 lat Polska na 37. pozycji (1 pozycja w dół) za Czechami i Węgrami; przed Estonią, Słowacją, Litwą

3 Dwa aspekty globalnego kryzysu wodnego
Woda dla życia – woda jako prawo człowieka Woda dla gospodarstw domowych - niedobór wody zagrożeniem dla rozwoju

4 Tematyka Raportu HDR 2006 Kryzys wodno – sanitarny
Woda i jej konsumpcja Niedobór urządzeń sanitarnych Woda i zagrożenia Woda i rolnictwo Międzynarodowe zbiorniki wodne

5 Problem niedoboru wody
Na świecie jest wystarczająco dużo wody, aby potrzeby wszystkich ludzi na świecie zostały zaspokojone. Dlaczego niedobór wody pozostaje problemem? Dostęp do wody w poszczególnych częściach krajów oraz między krajami jest nierównomierny. Niedobór wody w wielu przypadkach jest spowodowany i wzmacniany przez nieodpowiednie zarządzanie.

6 Kryzys wodno – sanitarny a Milenijne Cele Rozwoju
Ograniczyć o 235 mln liczbę ludzi bez dostępu do wody pitnej Cel nie zostanie osiągnięty do 2015 roku bez większych działań W 2015 roku 800 mln ludzi nie będzie miało dostępu do wody Ponad 2 miliardy ludzi nie będzie miało dostępu do urządzeń sanitarnych

7 Brak dostępu do czystej wody
Ponad miliard ludzi w krajach rozwijających się nie ma dostępu do nawet najmniejszej ilości wody pitnej

8 Brak dostępu do czystej wody
Średnio, ludzie żyjący w Stanach Zjednoczonych i w Europie, zużywają 575 litrów wody dziennie. W Mozambiku 10.

9 Brak dostępu do czystej wody
Najbiedniejsi płacą najwięcej 1 m3 0,7 USD w Nowym Jorku, 1 m3 1,8 USD w Londynie, 1 m3 0,81 USD w Polsce, 1 m3 3,2 USD w Akrze (Ghana), 1 m3 5,7 USD w Barranquilli (Kolumbia)

10 Kryzys ponad miliarda najbiedniejszych ludzi na świecie
Ponad 1,8 mln dzieci każdego roku umiera na skutek biegunki (dziennie 4900 dzieci) Zgonów spowodowanych biegunką w roku 2004 było o sześć razy więcej niż zgonów spowodowanych konfliktami zbrojnymi w latach 90-tych. Lack of access to water and sanitation has a negative impact on child mortality, health, education, achieving gender equity goals, economic performance and a host of other developmental benchmarks. Diarrohoea is the second biggest killer of children causing more than 1 million death in 2004. Globally, diarrohea kills more people than tuberculosis or malaria. Five times as many children die of diarrohea as of HIV/AIDS.

11 Kryzys ponad miliarda najbiedniejszych ludzi na świecie
Dzieci tracą co roku 443 mln dni szkolnych z powodu chorób przenoszonych przez wodę. Miliony kobiet spędzają do czterech godzin dziennie gromadząc wodę. W każdej minucie prawie połowa ludzi w krajach rozwijających się cierpi z powodu chorób spowodowanych brakiem dostępu do wody i urządzeń sanitarnych. Lack of access to water and sanitation has a negative impact on child mortality, health, education, achieving gender equity goals, economic performance and a host of other developmental benchmarks. Diarrohoea is the second biggest killer of children causing more than 1 million death in 2004. Globally, diarrohea kills more people than tuberculosis or malaria. Five times as many children die of diarrohea as of HIV/AIDS.

12 Historycznie… 200 lat temu biegunka i dur brzuszny w Londynie, Nowym Jorku i Paryżu. Wzrost gospodarczy nie zmieniał wskaźników śmiertelności dzieci. Skuteczne reformy w sektorze wodno – sanitarnym.

13 Woda i urządzenia sanitarne: koszt niedofinansowania
Ponad 1 milion ludzkich istnień może zostać uratowanych w ciągu najbliższej dekady. Osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju przyniosłoby 38 miliardów USD, z czego 15 krajom Afryki na południe od Sahary.

14 Woda i urządzenia sanitarne: koszt niedofinansowania
Zwrot z każdego dolara zainwestowanego w wodę i urządzenia sanitarne wynosi 8 dolarów. Sektor wodno-sanitarny jest znacznie niedofinansowany. Średnio inwestycje w wodę i urządzenia sanitarne nie przekraczają 0,5% PKB. W Etiopii budżet przeznaczany na zbrojenia jest 10 razy wyższy niż na wodę i urządzenia sanitarne. W Pakistanie 47 razy wyższy.

15 Urządzenia sanitarne - fakty…
2,6 miliarda ludzi – połowa populacji krajów rozwijających się – nie ma dostępu do urządzeń sanitarnych. Średnio tylko 1 osoba na 3 w Azji Południowej i w Afryce na południe od Sahary ma dostęp do sanitariatów. W Etiopii 1 osoba na 7.

16 Urządzenia sanitarne - fakty…
Dostęp do urządzeń sanitarnych ogranicza śmiertelność dzieci o 1/3 Jeżeli urządzenia sanitarne mają tak wielki wpływ na rozwój, to dlaczego ich deficyt pozostaje tak wielki?

17 Dlaczego deficyt urządzeń sanitarnych pozostaje tak wielki?
Bariery prawne – kryzys sanitarny rzadko znajduje miejsce w agendzie politycznej kraju. Przyzwyczajenia – w gospodarstwach domowych przywiązuje się zwykle większą wagę do dostępu do wody, niż do urządzeń sanitarnych.

18 Dlaczego deficyt urządzeń sanitarnych pozostaje tak wielki?
Dostęp jako sprawa prywatna, nie społeczna odpowiedzialność Ubóstwo – niemal 1,4 miliarda ludzi niemających dostępu do sanitariatów żyje za mniej niż 2 dolary dziennie Brak równouprawnienia płci

19 Zalecenia Dostęp do wody uznać za podstawowe prawo człowieka i wcielać je w życie – minimum 20 l/dzień Opracować krajowe strategie walki z kryzysem wodno – sanitarnym Zwiększyć pomoc międzynarodową Opracować Globalny Plan Działań

20 Zalecenia Strategii IWRM (Integrated Water and Resources Management)
Opracować krajowe strategie uwzględniające sposoby wyceny i alokacji Ograniczyć subsydia i zmienić politykę cenową, uwzględniać potrzeby najbiedniejszych rolników „Make polluters pay” Wprowadzić system monitoringu i regulacji wód gruntowych

21 Globalne ocieplenie – problem do przewidzenia
Zmiany klimatyczne zwiększają prawdopodobieństwo głodu, pogłębiają nierówności społeczne i degradują środowisko Brak bezpieczeństwa wodnego może doprowadzić do wzrostu głodu – do 2080 roku o mln Produkcja żywności w krajach Afryki na południe od Sahary może spaść do 2080 aż o 25% Zbyt mało Krajowych Strategii Walki z Ubóstwem, które uwzględniają wyzwania zmian klimatycznych

22 Zarządzanie wodą w rolnictwie
Większość ludzi cierpiących głód zamieszkuje obszary wiejskie Rolnictwo jest często najbardziej wodo-chłonnym sektorem Woda w rolnictwie kluczowa dla rozwoju społecznego

23 Wody transgraniczne Woda jest źródłem społecznych współzależności
Woda jest źródłem konfliktów i współpracy międzynarodowej Wyzwania: zastąpić działania jednostronne współpracą wielostronną rozwój społeczny w centrum współpracy transgranicznej

24 Międzynarodowe zbiorniki wodne a rozwój społeczny
263 międzynarodowych dorzeczy na świecie 145 krajów dzieli dorzecza Azerbejdżan, Chorwacja, Litwa, Słowacja, Ukraina i Uzbekistan czerpią od 50 – 75% swojej wody z zagranicy Ponad 75% wody na Węgrzech, w Mołdowie, Serbii i Czarnogórze oraz Turkmenistanie pochodzi z zagranicy.

25 Warunki współpracy 37 konfliktów wodnych w ostatnich 50 latach, 30 z nich na Bliskim Wschodzie 200 wynegocjowanych umów w ostatnich 50 latach

26 Raport HDR 2006 dostępny jest na stronach: http://www. undp. org


Pobierz ppt "Raport o Rozwoju Społecznym 2006"

Podobne prezentacje


Reklamy Google