Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opieka farmaceutyczna 1. Proces opieki farmaceutycznej ma charakter cykliczny co oznacza, że obejmuje ciąg następujących po sobie w określonej kolejności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opieka farmaceutyczna 1. Proces opieki farmaceutycznej ma charakter cykliczny co oznacza, że obejmuje ciąg następujących po sobie w określonej kolejności."— Zapis prezentacji:

1 Opieka farmaceutyczna 1

2 Proces opieki farmaceutycznej ma charakter cykliczny co oznacza, że obejmuje ciąg następujących po sobie w określonej kolejności działań. 2

3 Stwierdzenie występowania problemu lekowego Etapy procesu opieki farmaceutycznej Uzyskanie informacji od pacjenta i jej ocena 1 2 Ustalenie celów terapii 3 Opracowanie planu terapeutycznego Opracowanie planu monitorowania leczenia 4 5 Rozwiązanie problemu 8 Wdrożenie planu monitorowania leczenia 7 Wydanie leku i udzielenie informacji 6 3

4 Jeżeli zamierzony cel zostanie osiągnięty (tzn. rozpoznany problem zostanie rozwiązany), cykl ulega zatrzymaniu do chwili, gdy zaistnieje powód do ponownego zajęcia się pacjentem. Jeżeli celu tego nie osiągniemy lub wystąpi nowy problem lekowy, to cykl opieki farmaceutycznej rozpoczyna się od nowa. 4

5 Raz rozpoczęty proces opieki farmaceutycznej musi być kontynuowany i powtarzany tak długo, aż rozwiązane zostaną wszystkie związane z farmakoterapią problemy danego pacjenta lub pacjent ten fizycznie zniknie z pola widzenia farmaceuty. 5

6 Etap 1Nawiązanie kontaktu profesjonalnego farmaceuty z pacjentem Etap 2 Zebranie, scalenie i interpretacja informacji o pacjencie, jego chorobie i stosowanych przez niego lekach Etap 3 Spisanie i uszeregowanie pod względem ważności wszystkich rzeczywistych i potencjalnych problemów lekowych pacjenta. Określenie, którymi z nich należy zająć się w pierwszej kolejności Etap 4 Wyznaczenie pożądanych efektów farmakoterapii dla każdego problemu lekowego Etap 5 Określenie dostępnych alternatyw farmakoterapeutycznych: spisanie możliwości terapeutycznych umożliwiających osiągnięcie przez pacjenta pożądanych efektów Etap 6 Wybór „najlepszego” rozwiązania farmakoterapeutycznego i indywidualizacja postępowania terapeutycznego (opracowanie planu opieki) Etap 7Opracowanie planu monitorowania Etap 8Wdrożenie zindywidualizowanego planu opieki i planu monitorowania Etap 9Kontynuacja opieki i ocena uzyskanych efektów Etapy procesu opieki farmaceutycznej 6

7 Nawiązanie kontaktu z pacjentem jest możliwe, tylko przy uzyskaniu zgody i współpracy tego pacjenta. Farmaceutę muszą cechować: Farmaceutę muszą cechować:  empatia  życzliwość  dyskrecja  cierpliwość  wyrozumiałość  konsekwencja  umiejętność komunikowania się 7

8 Dla nawiązania kontaktu z pacjentem niezwykle ważne są warunki, w jakich ma on miejsce. Muszą one zapewniać możliwość swobodnej, spokojnej, niczym nie zakłóconej i poufnej rozmowy. Dla nawiązania kontaktu z pacjentem niezwykle ważne są warunki, w jakich ma on miejsce. Muszą one zapewniać możliwość swobodnej, spokojnej, niczym nie zakłóconej i poufnej rozmowy. Kontakt z pacjentem musi być utrzymany przez cały czas sprawowania nad nim opieki farmaceutycznej, bezpośredni i w miarę możliwości dość częsty. Kontakt z pacjentem musi być utrzymany przez cały czas sprawowania nad nim opieki farmaceutycznej, bezpośredni i w miarę możliwości dość częsty. 8

9 Aby opracować plan farmakoterapii należy: 1.Zebrać, sklasyfikować i powiązać ze sobą różne rodzaje informacji o pacjencie. 2.Zdecydować o tym, czy: a.Dotychczasowa lub zalecona farmakoterapia jest najwłaściwsza, najskuteczniejsza, najbezpieczniejsza i najdogodniejsza dla pacjenta, b.Występują u tego pacjenta problemy lekowe mogące utrudniać uzyskanie zamierzonych celów farmakoterapii, c.Istnieje potencjalna możliwość wystąpienia problemu lekowego w przyszłości, czemu trzeba będzie zapobiec. 9

10 Jak zbierać informacje o pacjencie 1.Rozmowa z pacjentem powinna być poprzedzona wyjaśnieniem jej celów i określeniem jak długo będzie trwała. 2.Rozmowy powinny odbywać się w wydzielonym miejscu. 3.Farmaceuta musi zastanowić się jakie informacje chce uzyskać od pacjenta. 4.Należy stworzyć odpowiednią atmosferę rozmowy. 10

11 5.Należy pamiętać jak ważny jest język ciała. 6.W trakcie rozmowy zadajemy pytania otwarte i zamknięte. 7.Zawsze zostawiamy pacjentowi czas na udzielenie odpowiedzi. 8.Wszelkie notatki odnośnie uzyskanych odpowiedzi sporządzamy po zakończeniu rozmowy. 11

12 Dane uzyskana od pacjenta mogą być: SubiektywneObiektywne 12

13 Trzy grupy zebranych danych:  wywiad medyczny  wywiad farmakoterapeutyczny  wywiad demograficzny 13

14 Analiza informacji o pacjencie Tabela 4. 14

15 15

16 16


Pobierz ppt "Opieka farmaceutyczna 1. Proces opieki farmaceutycznej ma charakter cykliczny co oznacza, że obejmuje ciąg następujących po sobie w określonej kolejności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google