Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń."— Zapis prezentacji:

1 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

2 Działania Warszawskie go Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń na rzecz warszawskiego środowiska rodzicielskiego w odpowiedzi na wyniki badania „Samorządność rodzicielska w warszawskich szkołach”.

3 O projekcie Projekt badawczy dotyczący samorządności rodzicielskiej został zrealizowany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy z inicjatywy stołecznego Biura Edukacji, przy współpracy Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Stowarzyszenia TRIO, w okresie grudzień 2008 r. – maj 2009 r. Jego wyniki zostaną wykorzystane przy realizacji programu operacyjnego polityki edukacyjnej m.st. Warszawy "Rodzice we wspólnocie szkolnej - Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców" w ramach programu strategicznego „Społeczeństwo obywatelskie i samorządne”.

4 Najważniejsze ustalenia badawcze: Niska znajomość praw rodziców Znajomość praw rodziców przysługujących im w placówce oświatowej jest raczej niska wśród rodziców niezaangażowanych w samorządność rodzicielską, zaś wśród członków Rad Rodziców jest bardzo ogólna i nie obejmuje wszystkich obszarów. Poczucie ograniczonego wpływu na decyzje zapadające w szkole Rodzice uważają, że mają największy wpływ na różnego rodzaju drobne przedsięwzięcia organizacyjne dotyczące bieżących spraw szkolnych (np. organizację imprez szkolnych), zaś najmniejszy na możliwości finansowe placówki i kwestie dydaktyczne (np. program nauczania). Członkowie Rad Rodziców podkreślają, że swymi działaniami raczej wspierają dyrekcję niż samodzielnie formułują postulaty.

5 Najważniejsze ustalenia badawcze: Brak wykorzystania potencjału Rad Rodziców Zarówno rodzice niezaangażowani w samorządność rodzicielską jak i członkowie Rad Rodziców uważają ją za reprezentację ogółu rodziców. Mimo to zainteresowanie działaniami Rad Rodziców jest znikome, a sami ich członkowie podkreślają, iż brak zaangażowania ogółu rodziców stanowi ważny czynnik ograniczający działania Rady.

6 Najważniejsze ustalenia badawcze:

7 Niepełne wykorzystanie prawa do wpływania na politykę placówki Około połowa respondentów przyznała, że ich Rada Rodziców stosuje w praktyce swoje prawo stanowiące jakim jest uchwalanie programów: wychowawczego (50%) i profilaktyki (43%). Czasem członkowie Rad biorą także udział w konsultacjach dokumentów prawnych placówki zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty (najczęściej jest to projekt planu finansowego – 66%). Potrzeba zewnętrznego wsparcia Rad Rodziców Aby polepszyć swą skuteczność, członkowie Rad najchętniej chcieliby skorzystać z możliwości wymiany doświadczeń z innymi Radami, ze szkoleń informacyjnych, tzw. „twardych” (głównie z zakresu pozyskiwania środków finansowych), konsultacji ze specjalistami oraz niektórzy ze szkoleń doskonalących umiejętności, tzw. „miękkich” (np. ze sposobów rozwiązywania konfliktów).

8 Najważniejsze ustalenia badawcze:

9 Co już zostało zrobione?: Organizacja I i II Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców: 2 spotkania plenarne, 8 spotkań warsztatowych w okresie jesień 2007 – jesień 2008; Organizacja III Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców (25 marca 2009) i towarzyszących czterech spotkań warsztatowych; Organizacja IV Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców (14 maja 2009) i towarzyszących trzech spotkań warsztatowych; Organizacja seminarium dla dyrektorów warszawskich Szkół „Efektywna współpraca Dyrektora szkoły z Radą Rodziców”. To seminarium zapoczątkowało cykl spotkań z dyrektorami o tematyce „rodzicielskiej”; Opracowanie koncepcji utworzenia grupy liderów środowisk rodzicielskich (20 osób w skali całego miasta); rekrutacja grupy; Zaplanowanie i przeprowadzenie badania samorządności rodzicielskiej w Warszawie. Opracowanie raportu. (marzec – czerwiec 2009);

10 Rok szkolny 2009/2010: V Forum Rodziców i Rad Rodziców (14 września), 4 spotkania warsztatowe (21, 28 września, 1, 5 października); Konferencja prasowa – zaprezentowanie wyników badania samorządności rodzicielskiej w Warszawie (21 września); Szkolenie dla liderów środowisk rodzicielskich (październik- grudzień) – 60 godzin; Konferencja „Partnerska Szkoła” we współpracy ze Stowarzyszeniem TRIO (12, 13 listopada); Kontynuacja seminarium „Efektywna współpraca dyrektora szkoły z radą rodziców” (9 grudnia); Vi i VII Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców (luty – maj 2010); Uruchomienie grupy liderów rodzicielskich (luty – maj 2010);

11 Najważniejsze osiągnięcia: Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi (TRIO, STO); Mobilizacja warszawskiego środowiska rodziców; Diagnoza warszawskiego środowiska rodziców;

12 Najważniejsze cele na przyszłość: Doprowadzenie do zrzeszania się środowisk rodzicielskich w dzielnicach; Usprawnienie kanałów informacyjnych pomiędzy Miastem (BE i WCIES) a Radami Rodziców w poszczególnych szkołach; Podniesienie wiedzy rodzicielskiej dotyczącej przede wszystkim praw rodziców w szkole oraz finansów; Podniesienie kompetencji Rad Rodziców w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz w zakresie budowania współpracy na terenie szkoły;


Pobierz ppt "Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google