Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOKUMENTY DOWODZENIA. CEL ZAJĘĆ pogłębienie wiedzy dotyczącej opracowywania dokumentów dowodzenia; ujednolicenie poglądów zawartych w różnych dokumentach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOKUMENTY DOWODZENIA. CEL ZAJĘĆ pogłębienie wiedzy dotyczącej opracowywania dokumentów dowodzenia; ujednolicenie poglądów zawartych w różnych dokumentach."— Zapis prezentacji:

1 DOKUMENTY DOWODZENIA

2 CEL ZAJĘĆ pogłębienie wiedzy dotyczącej opracowywania dokumentów dowodzenia; ujednolicenie poglądów zawartych w różnych dokumentach normatywnych.

3 ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE 1. Podział dokumentów dowodzenia 2. Zasady ogólne stosowane przy opracowywaniu dokumentów dowodzenia. 3. Układ i treść rozkazu operacyjnego/bojowego 4. Układ i treść : ØZałączników/uzupełnień; Øzarządzenia operacyjnego/bojowe; Ømeldunku operacyjny/bojowy; Øplanu pracy dowództwa; Ødziennika działań.

4 1. PODZIAŁ DOKUMENTÓW DOWODZENIA Ze względu na treść zawarta w każdym z dokumentów, jak również ich przeznaczenie dzielą się na: Dokumenty sprawozdawczo- informacyjne Dokumenty planistyczne Dokumenty rozkazodawcze

5 DOKUMENTYPLANISTYCZNE PLAN PRACY DOWÓDZTWA ZAMIAR OPERACJI WALKI (opracowany w formie pisemnej)  MAPA OCENY TERENU;  OCENA SYTUACJI PERSONALNEJ;  OCENA DZIAŁANIA PRZECIWNIKA;  OCENA SYTUACJI LOGISTYCZNEJ;  OCENA WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH;  KALKULACJE, ANALIZY,  OBLICZENIA;  INNE; DOKUMENTYOCENYPOŁOŻENIA  PLANY STRATEGICZNE;  PLANY KAMPANII;  PLANY OPERACYJNE ( w tym marszu, przegrupowania);  PLANY SZKOLENIA;  PLANY LOGISTYCZNE;  SZKICE OBRAZUJĄCE PLANOWANY SPOSÓB (wariant) DZIAŁANIA WOJSK WŁASNYCH; PLANYPLANY

6 DOKUMENTYROZKAZODAWCZE  DYREKTYWY  ROZKAZY OPERACYJNE/BOJOWE (w tym także rozkaz na przegrupowanie, przerzut wojsk drogą powietrzną lub lądową);  ZARZĄDZENIA OPERACYJNE/BOJOWE (rozkazy częściowe);  ROZKAZY ADMINISTRACYJNO- LOGISTYCZNE-;  ZARZĄDZENIA PRZYGOTOWAWCZE;  WSTĘPNE ZARZĄDZENIA OPERACYJNE/BOJOWE;  ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE UŻYCIA RODZAJU SIŁ ZBROJNYCH I WOJSKDOKUMENNTYBOJOWE  ROZKAZY WYZNACZAJĄCE SĄDY WOJSKOWE;  OGÓLNE POSTANOWIENIA SĄDÓW WOJSKOWYCH;  SPECJALNE POSTANOWIENIA SĄDÓW WOJSKOWYCH;  POSTANOWIENIA SĄDÓW DYSCYPLINARNYCH. DOKUMENTY SĄDÓW WOJSKOWYCH DOKUMENTY SŁUŻBOWE ZARZĄDZENIA  ROZKAZY I ZARZĄDZENIA SPECJALNE (personalne, dyscyplinarne, itd.);  DYREKTYWY I PISMA OFICJALNE;  ROZKAZY DZIENNE DOWÓDCÓW ODDZIAŁÓW I PODODDZ.;  OKÓLNIKI;  NOTATKI SŁUŻBOWE.

7 ZESTAWIENIA I WYKAZY ZAPOTRZEBOWANIA NA UZUPEŁNIENIE DOKUMENTYSPRAWOZDAWCZO--INFORMACYJNE MELDUNKI SPRAWOZDANIA I RAPORTY KOMUNIKATY ANALIZY I OCENY MAPY SYTUACYJNE /SPRAWOZDAWCZE I INFORMACYJNE DZIENNIKI DZIAŁAŃ REJESTRY PRZEGLĄDY

8 DOKUMENTYSPRAWOZDAWCZO--INFORMACYJNE DOKUMENTY SŁUŻBOWE DOKUMENTY BOJOWE

9 DOKUMENTYSPRAWOZDAWCZO--INFORMACYJNE OKRESOWE NATYCHMIASTOWE (DORAŹNE) NA ŻĄDANIE komunikaty rozpoznawcze; meldunki rozpoznawcze meldunki o sytuacji operacyjnej; komunikaty meteorologiczne; codzienne lub okresowe zestawienia stanu osobowego; sprawozdania specjalistyczne; sprawozdania dotyczące strat; meldunki o dyscyplinie; inne w zależności od potrzeb. meldunki o wypadkach; meldunki i raporty z przesłuchań jeńców wojennych; meldunki o naruszeniach dyscypliny; meldunki z odczytywania zdjęć |lotniczych; meldunki o zachowaniu i potrzebach ludności cywilnej w rejonie działań.

10 2. ZASADY OGÓLNE STOSOWANE PRZY OPRACOWYWANIU DOKUMENTÓW DOWODZENIA HASŁA TAJNOŚCI TOP SECRET 4Ściśle tajne - TOP SECRET; SECRET 4Tajne - SECRET; CONFIDENTIAL 4Poufne - CONFIDENTIAL; FOR OFFICIAL USE ONLY lub RESTRICTED 4Zastrzeżone - FOR OFFICIAL USE ONLY lub RESTRICTED

11 NUMEROWANIE DOKUMENTÓW D-1,F-2,C-4; 1-1, 3-1, 5-1 itp. 4kolejne numery alfabetu oraz kolejne numery np.: D-1,F-2,C-4; 1-1, 3-1, 5-1 itp. 4Rozkaz operacyjny/bojowy np.: 1z8, 1-8 z 22; 4Załącznik np.: D-1,F-3 z 5; 4Uzupełnienie np.: D-1-1 z 3. 4Tabela np.: A-1-D-1z1 4KONSTRUKCJA DOKUMENTU 4nagłówek służbowy; 4część zasadnicza (ogólna); 4część końcowa.

12 JAWNE Żadnych zmian do rozkazu ustnego Egz. Nr 4 z 35egz. 11 DPanc KLICKI (DH9065), POLSKA 221100A Maj2003 A/111/12 ROZKAZ OPERACYJNY Nr 12 Dokumenty odniesienia: Mapa 2314 POLSKA, arkusze N-34- 127-128 WAWER, wydanie 1987, 1:100 000 Strefa czasowa: Alfa. (tylko wtedy, gdy nie była podana w grupie czasowej). PRZYKŁADOWY NAGŁÓWEK SŁUŻBOWY (rozkazu operacyjnego)

13 ROZWINIĘCIA (STREF CZASOWYCH) STOSOWANYCH PODCZAS LITEROWANIA WYRAZÓW PRZEZ ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI A - ALFAJ - JULIETS - SIERRA B - BRAVOK - KILOT - TANGO C - CHARLIEL - LIMAU - UNIFORM D - DELTAM - MIKEV - VICTOR E - ECHON - NOVEMBERW - WHISKY F - FOXTROTO - OSCARX - X-RAY G - GOLFP - PAPAY- YANKEE H - HOTELQ - QUEBECZ - ZULU I - INDIAR - ROMEO

14

15 ZASADY PISANIA SKRÓTÓW NAZW PAŃSTW. BELGIA - BE; DANIA - DA; FRANCJA- FR; GRECJA- GR; HISZPANIA- SP; HOLANDIA - NL (można spotkać też skrót NE) ISLANDIA - IC; KANADA -CA (w oficjalnych dokumentach -Canadian) LUKSEMBURG - LU; NORWEGIA- NO; PORTUGALIA - PO; NIEMCY - GE (stosowany jest też skrót D) STANY ZJEDNOCZONE -US; TURCJA- TU; WIELKA BRYTANIA -UK (stosowany do jednostek „czysto” Brytyjskich; stosuje się skrótu również BR) WŁOCHY- IT.

16 CZECHY - CS (Czech); BUŁGARIA - BUL (Bułgaria); ESTONIA - E (Estonia); LITWA - LT (Lithania); POLSKA - PL lub POL (Poland); ROSJA - RU (Russia); RUMUNIA - RUM (Rumania); SŁOWACJA - SLV (Slovakia); SŁOWENIA - SLO (Slovenia); UKRAINA - UKR (Ukraina); WĘGRY - HUN (Hungaria).

17 PRZYKŁADOWA CZĘŚĆ ZASADNICZA (rozkazu operacyjnego/bojowego) 1. SYTUACJA. 2. ZADANIE/MISJA. 3. REALIZACJA. 4. WSPARCIE/ ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE. 5. DOWODZENIE I ŁĄCZNOŚĆ.

18 NAZWY MIEJSCOWOŚCI Współrzędne według wojskowego systemu meldunkowego UTM. PRZYKŁAD: „OLEŚNICA DE 3842” Współrzędne geograficzne (stopnie i minuty długości i szerokości geograficznej), jeżeli dostępne mapy nie mają nałożonej (wdrukowanej) siatki wojskowego systemu meldunkowego zorientowanego na wschód i północ. PRZYKŁAD: „TRZEBNICA 29 o 53’N, 10 o 08’E”

19 OBSZARY REJONY REJONY NALEŻY OKREŚLAĆ PRZEZ PODANIE SKRAJNEGO PÓŁNOCNEGO PUNKTU, A NASTĘPNIE KOLEJNYCH, WYMIENIONYCH ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA.

20 RUBIEŻE Z LEWA NA PRAWO OD PRZODU DO TYŁU W CELU UNIKNIĘCIA POMYŁEK NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZASADY STOSOWANIA NAZW STRON ŚWIATA, A NIE OKREŚLEŃ TYPU „PRAWO”, „LEWO”.

21 DROGI DROGI NALEŻY OPISYWAĆ NAZWAMI WYSTĘPUJĄCYCH PRZY NICH MIEJSCOWOŚCI LUB W PRZYPADKU BRAKU NAZW, POPRZEZ WSPÓŁRZĘDNE. SŁOWO „DROGA” POWINNO WYSTĘPOWAĆ PRZED NAZWAMI MIEJSCOWOŚCI, MIEJSCA LUB PUNKTU (OBIEKTU). PRZYKŁAD 1: „droga OLEŚNICA – OSTRÓW” PRZYKŁAD 2: „... przemieścić się po drodze KALISZ, POZNAŃ DE 5620, PLESZEW DE 3182, JAROCIN”

22 LINIE ROZGRANICZENIA NALEŻY JE OKREŚLAĆ ZA POMOCĄ ŁATWYCH DO USTALENIA PUNKTÓW TERENOWYCH. PODCZAS ZBLIŻANIA SIĘ DO PRZECIWNIKA, PROWADZENIA NATARCIA, ATAKU LUB POŚCIGU, GRANICE POWINNY BYĆ OPISANE OD TYŁU DO PRZODU, ZGODNIE Z KIERUNKIEM PROWADZONYCH DZIAŁAŃ. NATOMIAST W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁAŃ OBRONNYCH, OPÓŹNIAJĄCYCH LUB WYCOFYWANIA SIĘ, GRANICE POWINNY BYĆ OPISYWANE OD PRZODU DO TYŁU. LINIE ROZGRANICZAJĄCE OBSZARY ODPOWIEDZIALNOŚCI NALEŻY OPISYWAĆ Z LEWA NA PRAWO. OPIS LINII ROZGRANICZENIA POWINIEN JEDNOZNACZNIE OKREŚLIĆ, KTÓRY Z SĄSIADUJĄCYCH ZE SOBĄ ZO, ZT, ODDZIAŁÓW LUB PODODDZIAŁÓW JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PODANY OBIEKT. PRZYKŁAD „włącznie droga OLEŚNICA – OSTRÓW”

23 FSCL Fire support coordination line LINIE ROZGRANICZENIA, LINIE KOORDYNACYJNE HL RIPL Reconnaissance and Interdiction Planning Line FEBA Forward Edge of the Battle Area HL Hand over Line XXX X X X X XX XXX XXXXXX

24 KIERUNKI KIERUNKI DZIAŁANIA NALEŻY WSKAZYWAĆ, WYKORZYSTUJĄC:  NAZWY STRON ŚWIATA (kierunków geograficznych) - północ, południe, wschód, zachód;  AZYMUT MAGNETYCZNY, TOPOGRAFICZNYLUB GEOGRAFICZNY WYRAŻONY W STOPNIACH LUB TYSIĘCZNYCH;  DWA PUNKTY LUB MIEJSCOWOŚCI (MIEJSCA).

25 CZAS GOTOWOŚCI W Rozkazach Operacyjnych (Zarządzeniach Przygotowawczych) stosuje się określenie „CZAS GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA ZADANIA”. W ten sposób jest określany przedział czasowy, w którym dana jednostka powinna osiągnąć gotowość do podjęcia zadania. PRZYKŁAD „CZAS GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA ZADANIA 2 GODZINY OD 10.00”, co oznacza:  do 12.00 jednostka nie otrzyma nowego zadania;  po 12.00 należy spodziewać się otrzymania rozkazu;  jednostka ma dwie godziny od momentu otrzymania rozkazu do rozpoczęcia jego realizacji.

26 USTALENIA W ZAKRESIE PRZEDSTAWIANI TREŚCI W DOKUMENTACH DOWODZENIA  Stosowane skróty; oskrót prosty - Jy (July - lipiec); oskrót dwuczłonowy - FA (field artillery-artyleria polowa); oskrót trzyczłonowy - TAC (Tactical Air Command-Dowództwo Lotnictwa Taktycznego); oskrót czteroczłonowy - FEBA (Forward Edge of Batlle Area- przedni skraj obrony); oskrót pięcioczłonowy - TACOM (Tactical Command – dowodzenie taktyczne ). oSkrót sześcioczłonowy – INTREP (Intelligence Report – Meldunek rozpoznawczy)

27 Potwierdzenie: KOWALSKI GENERAŁ Za zgodność: NOWAK G3 PRZYKŁADOWA CZĘŚĆ KOŃCOWA (rozkazu operacyjnego)

28 ZAŁĄCZNIKI DO ROZKAZU A – Prowadzenie operacji/walki. B – Organizacja zadań i relacje dowodzenia. C – Siły, misje, zadania D – rozpoznanie. E – Zasady użycia (zorganizowania sił). F – Działania morskie. G – Działania lądowe. H – Działania powietrzne. I - Morskie działania desantowe. J – Ochrona wojsk. K – Działania specjalne. L – Działania psychologiczne. Ł – Działania wojsk OT. M – Kontrola zbrojeń. N – Działania z użyciem broni jądrowej. O – Działania informacyjne. P – walka informacyjna. Q – Systemy łączności i informatyki. R – Wsparcie/ zabezpieczenie logistyczne S – Transport i ruch wojsk. T – Dane o środowisku działań. U – Obrona przed bronią masowego użycia (OPBMAR). V – Zdolność do przetrwania. W – Współpraca wojskowo – cywilna. X – Polityka i procedury informacji publicznej. Y – Szacowanie i uzupełnianie strat. Z – Eskalacja i zakończenie konfliktu. AA – Aspekty prawne. BB – Szkolenie i ćwiczenia. CC – Dokumentacja, archiwizacja i meldunki. DD – Operacje w przestrzeni kosmicznej. EE – Zabezpieczenie inżynieryjne. FF – zabezpieczenie finansowe. GG – Procedury dla sił nie należących do NATO HH – Wsparcie państwa gospodarza II – Infrastruktura obronna. KK – Wsparcie ogniowe LL – Wsparcie/zabezpieczenie medyczne. WW – Procedury wdrożeniowe. XX – Definicje i skróty. YY – Bibliografia i odniesienia. ZZ – Dystrybucja.

29 A-Podział sił (Task Organization). B- C-Plan operacji (folia) (Operation Overlay). D-Plany alternatywne (Contingency Plans). E-Wsparcie ogniowe (Fire Support). F-Obrona powietrzna (Air Defence). G-Zabezpieczenie inżynieryjne (Engineer). H-Walka radioelektroniczna (Electronic Warfare) I-Dezinformacja (Deception). J-Lotnictwo Wojsk Lądowych (Army Aviation). K-Ochrona tyłowego obszaru działań (Rear Area Protection). L-OPSEC (Operations Security). M-Działania psychologiczne (Psychiological Operations). N-Zarządzanie przestrzenią powietrzną (Airspace Management). O-Zabezpieczenie logistyczne (Service Support). P-Współpraca wojskowo-cywilna (Civil Affairs). Q-Łączność i informatyka (Communications - Electronics). WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZYGOTOWANE WRAZ Z ROZKAZEM OPERACYJNYM/BOJOWYM Rozpoznanie (Intelligence) Aspekty prawne ( Law Aspect)AA -

30 Rozdzielnik: Zewnętrzny:Egz. Nr Do realizacji: 4 DZ1 5 DZ2 6 BZ3 7 BZ4 2 bdsz5 2 pr6 2 BA7 2 pplot8 2 BSap9 2 pdm10 2 pdow11 2 ppchem12 2 prel13 49 pśb14 BOT MIŃSK MAZOW.15 BOT SIEDLCE16 bfort KUNICE17

31 Do wiadomości: DWL18 OW19 GO WYSZKÓW20 Zgr. WARSZAWA21 5 KLotn.22 Wewnętrzny: Do realizacji Centrum dowodz.23-25 Centrum wsp. działań25-28 Centrum zab. działań29-32 Centrum wsp. dowodz.33-34 Logistyka35-37 TSD 11 DZ38-39 Do wiadomości: Dowódca40 a/a41 zapasowe42

32 3. UKŁAD I TREŚĆ ROZKAZU OPERACYJNEGO

33 TYP I NUMER ROZKAZU: Dokumenty odniesienia : (Mapy i inne dokumenty zgodne z potrzebami) Strefa czasowa: Podział sił: 1.SYTUACJA a.Przeciwnik b.Wojska własne c.Zmiany w podporządkowaniu. d.Ocena dowódcy KLAUZULA TAJNOŚCI UKŁAD ROZKAZU OPERACYJNEGO (OPERATION ORDER) KLAUZULA TAJNOŚCI (ZMIANY W STOSUNKU DO ROZKAZU USTNEGO, JEŚLI WYSTĘPUJĄ ) Egz. nr... z... wydający miejsce wydania grupa data-czas nr kodowy

34 2.ZADANIE/MISJA (kto; co; gdzie, kiedy, w jakim celu) 3.REALIZACJA (zamiar walki, myśl przewodnia dowódcy wydającego rozkaz zadanie dla ogólnowojskowych elementów ugrupowania bojowego, zadanie dla wspierających elementów ugrupowania bojowego, wytyczne koordynacyjne) 4. WSPARCIE/ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE 5.DOWODZENIE I ŁĄCZNOŚĆ Potwierdzenie:Podpis dowódcy........................ Za zgodność:.................... Aneksy: Rozdzielnik: KLAUZULA TAJNOŚCI UKŁAD ROZKAZU OPERACYJNEGO (CD ) KLAUZULA TAJNOŚCI

35 ROZKAZ NA OLEACIE

36 Załącznik C (Plan operacji) DO ROZKAZU OPERACYJNEGO/BOJOWEGO Nr......

37

38

39 OPRACOWANIE I UKŁAD A-Podział sił - G /S3 B- C-Plan operacji (folia) - G/S 3 D-Plany alternatywne - G/S 3 E-Wsparcie ogniowe - komórka artylerii, LWL, lotn. F-Obrona powietrzna - komórka OPL G-Zabezpieczenie inżynieryjne - komórka WInż. H-Walka radioelektroniczna - G/S 2 I- J- K- L- M- Działania psychologiczne - G/S 2 N- Zarządzanie przestrzenią powietrzną - komórka ZPP. O- Zabezpieczenie logistyczne - G /S4 Obrona przeciwchemiczna - komórka OPChem Łączność i informatyka - G/S 6 Rozpoznanie - G/S 2 Maskowanie - G /S3 Ochrona obszaru tyłowego - G/S 3 ZAŁĄCZNIKÓW I UZUPEŁNIEŃ ZAŁĄCZNIKÓW I UZUPEŁNIEŃ

40 (KLAUZULA TAJNOŚCI) Egz. Nr... z.... Wydający rozkaz... Miejsce wydania... Grupa data-czas... Nr wychodzący... ZAŁĄCZNIK G - (ZABEZPIECZENIE INŻYNIERYJNE) - DO ROZKAZU OPERACYJNEGO/BOJOWEGO Nr.... Dokumenty odniesienia:.... Strefa czasowa:.... 1. SYTUACJA. 2. ZADANIE/MISJA. 3. REALIZACJA. a. Zamiar realizacji zabezpieczenia inżynieryjnego operacji. b. Zapory. (KLAUZULA TAJNOŚCI)

41 c. Zapory sytuacyjne. d. Zadania dla podległych dowódców lub wojskInżynieryjnych. e. Koordynacja działań. 4. WSPARCIE/ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE. 5. DOWODZENIE I ŁĄCZNOŚĆ Potwierdzenie Nazwisko dowódcy Za zgodność:.................................. Uzupełnienia:.... (stopień) Rozdzielnik:.... (KLAUZULA TAJNOŚCI)

42 ZARZĄDZENIA OPERACYJNEGO ZARZĄDZENIA OPERACYJNEGO ( ROZKAZ CZĘŚCIOWY) ZARĄDZENIE OPERACYJNE Dokumenty odniesienia: Strefa czasowa: Podział sił: 1.SYTUACJA 2.ZADANIE/MISJA 3.REALIZACJA 4.WSPARCIE/ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE 5.DOWODZENIE I ŁĄCZNOŚĆ Potwierdzenie odbioru: nazwisko............................. Za zgodność:.................... KLAUZULA TAJNOŚCI Egz. nr... z... wydający miejsce wydania grupa Data-Czas nr wych stopień,

43 (KLAUZULA TAJNOŚCJI) Egz. Nr... z.... Wydający.... Miejsce wydania.... Data i czas.... Nr wych..... MELDUNEK O SYTUACJI OPERACYJNEJ/BOJOWEJ Nr MELDUNEK O SYTUACJI OPERACYJNEJ/BOJOWEJ Nr... Za okres:..... Dokumenty odniesienia:.... Strefa czasowa:.... 1.PRZECIWNIK. a.Siły będące w styczności. b.Odwody p-ka, które mogą mieć wpłynąć na lokalną sytuację, c.Działanie p-ka podczas okresu objętego meldunkiem. d.Ocena sił p-ka (w tym jego sytuacji logistycznej) e.Wnioski. 2. SYTUACJA WOJSK WŁASNYCH. a.przebieg przedniego skraju. b. położenie podległych jednostek, stanowisk dowodzenia i linii rozgraniczenia. c. położenie sąsiadów i jednostek wspierających. (KLAUZULA TAJNOŚCI) MELDUNEK O SYTUACJI MELDUNEK O SYTUACJI

44 (KLAUZULA TAJNOŚCI) d.Krótki opis i wynik działań prowadzonych w okresie objętym meldunkiem. e.Jednostki (siły) które utraciły zdolność bojową) 3. WSPARCIE/ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE. 4. INNE INFORMACJE. 5. OCENA ROZWOJU SYTUACJI I ZAMIAR DZIAŁANIA 5. OCENA ROZWOJU SYTUACJI I ZAMIAR DZIAŁANIA. Potwierdzenie otrzymania:.... Nazwisko dowódcy Za zgodność.............................. Załączniki.... (stopień) Rozdzielnik.... (KLAUZULA TAJNOŚCI)

45

46 PLAN PRACY DOWÓDZTWA

47

48 DZIENNIK DZIAŁAŃ BOJOWYCH

49 DZIENNIK DZIAŁAŃ.............................................................................................................. /Jednostka, komórka organizacyjna/ Za okres: od...............................................do......................................... KLAUZYLA TAJNOŚCI

50 Lp.DataCzasZadanie, polecenie, czynność, wydarzenie itp. Kto przyjął Komu przekazał Realizacja/opi s działania Uwagi 1. 2 KLAUZYLA TAJNOŚCI

51 LITERATURA  Krajowe dokumenty o charakterze normatywnym. Zasady przygotowania i opracowania zasadniczych dokumentów rozkazodawczych  Porozumienia Standaryzacyjnego (STANdardization AGreements) STANAG 2014 OP Wyd.9 - rozkazy operacyjne, zarządzenia wstępne i aministracyjne/logistyczne.  Prezentacje ZSDow. Publikacji Sprzymierzonych /Allied Publications/: 1) ATP 35 (AB)- Doktryna taktyczna sił lądowych; 2) AAP-6U - Słownik terminów i definicji paktu NATO NACC/PFP 1995; 3) AAP-15 (E) - Słownik skrótów używanych w dokumentach, NACC/PFP 1995; 4) APP-6 - Znaki taktyczne;

52 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "DOKUMENTY DOWODZENIA. CEL ZAJĘĆ pogłębienie wiedzy dotyczącej opracowywania dokumentów dowodzenia; ujednolicenie poglądów zawartych w różnych dokumentach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google