Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrożenie zintegrowanego systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrożenie zintegrowanego systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi"— Zapis prezentacji:

1 Wdrożenie zintegrowanego systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Opr. Artur Rzewuski

2 Diagnoza istniejącego sytemu – ma na celu ustalenie, jaki system obecnie funkcjonuje jakie, są wykorzystywane narzędzia, a także identyfikację obszarów do usprawnienia.

3 Analiza i krytyka istniejącego systemu zarządzania, w tym:
ustalenie słabych stron - które procesy są słabo kontrolowane lub nie są w pełni egzekwowane i powstają luki ustalenie mocnych stron - aby proces był w pełni kontrolowany przez system ustalenie oczekiwań ze strony kierownictwa firmy Propozycja nowych rozwiązań systemowych

4 Program wdrożenia Cele Wariacje Plan Działanie Akcje korygujące
Raportowanie Plan Działanie

5 Ustalenie na ile cele Zarządu są znane i wdrażane przez dyrektorów, kierowników, specjalistów (w jaki sposób rozumieją misję firmy) w jaki sposób realizują ją w codziennej pracy.

6 Wdrożenia projektów poprzez
stworzenie oraz implementację narzędzi dostosowanych do specyfiki firmy szkolenie zespołów (specjalistów, kierowników) i bezpośredni trening stanowiskowy wdrożenie projektu – nadzór nad prawidłowym procesem, utrwalenie wdrożonych narzędzi – lista zebranie danych wnioski

7 Dostosowanie narzędzi do specyfiki przedsiębiorstwa

8 PROCEDURA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Instrukcje ISO PROCEDURA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Instrukcja ubiegających się o pracę Instrukcja zapotrzebowania na nowego pracownika Instrukcja rekrutacji na stanowiska produkcyjne Instrukcja rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i kierownicze Instrukcja okresowych ocen okresowych Instrukcja oceny metodą 360 C Instrukcja zapotrzebowania na szkolenia Instrukcja wdrożenia nowego pracownika

9 Instrukcja umów zleceń
Instrukcja agencji pracy tymczasowej Instrukcja komunikacji wewnątrz firmy   Instrukcja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Instrukcja badania satysfakcji pracowniczej Instrukcja sukcesji pracownika  Instrukcja zwalniania pracownika Instrukcja rozwoju pracownika ścieżki karier Instrukcja motywowania i karania Instrukcja aktywności pracowniczej Instrukcja czas pracy Instrukcja ruch pracowniczy

10 II Projekty związane z ZZL
Opracowywanie zakresu obowiązków poszczególnych pracowników – Księgi Stanowisk Badanie Klimatu Organizacyjnego wg. Kolba Opracowanie księgi kompetencji Badanie struktury obciążeń stanowiskowych Optymalizacja czasu pracy metodą IMPAC- działy administracyjne, produkcyjne Układanie celów strategii personalnych na kwartały dla działów personalnych

11 Przeprowadzanie audytów w działach kadr- pod wzglądem zgodności z Kodeks Pracy
Wdrażanie systemów pracy 2/3/4 zmianowej Otwieranie nowych działów np. technologii, rozwoju Opracowanie zwiększenia wydajności poszczególnych działów Negocjacje ze Związkami Zawodowymi

12 III Rekrutacja Tworzenie planów zatrudnienia na dany rok (produkcja, stanowiska specjalistyczne) Rekrutacja oparta na wykorzystaniu testów symulacyjnych: stanowiska produkcyjne stanowiska specjalistyczne stanowiska kierownicze

13 IV Struktura organizacyjna
Budowa schematów organizacyjnych spółek, działów Opisy zadań i kompetencji oraz obowiązków poszczególnych działów Wdrożenie raportu osobowego na dany miesiąc Opracowanie regulaminu pracy Opracowanie regulaminu wynagrodzenia Opracowanie regulaminu motywacyjnego Opracowanie regulaminu nagród Opracowanie Regulaminu ZFŚS Opracowywanie umów o pracę

14 V Motywacja Budowa siatki płac Tworzenie systemów motywacyjnych na poszczególne działy (piony handlowe exportowe, administracyjne, produkcyjne) Przeprowadzanie ocen okresowych – nadzór Zbudowanie strategii ścieżki karier dla pracowników Wdrożenie narzędzia skill matrix Pomoc przy organizowaniu imprez integracyjnych

15 VI Szkolenia Zbudowanie strategii szkoleniowej Ustalenie potrzeb szkoleniowych na dany rok Zarządzanie budżetem szkoleniowym Organizacja i przeprowadzanie szkoleń

16 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Wdrożenie zintegrowanego systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google