Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

X Zespół ds. Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "X Zespół ds. Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego"— Zapis prezentacji:

1 X Zespół ds. Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego
Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Narodowy Punkt Kontaktowy ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego Departament Polityki Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

2 1/15 Przegląd Planu Działania SUERMB 2014/2015 – déjà vu?
Konkluzje Rady ws. przeglądu SUERMB z listopada 2011 r. (PREZ PL) Konkluzje Rady ws. zakończenia przeglądu SUERMB z czerwca 2012 r. (PREZ DK) 3 cele: Save the Sea, Connect the Region, Increase Prosperity (17 Obszarów Priorytetowych i 5 Działań Horyzontalnych) Luty 2013 r. formalnie nowy Plan Działania Konkluzje Rady ws. wartości dodanej strategii makroregionalnych z października 2013 r. (PREZ LT) Konkluzje Rady ws. zarządzania strategiami makroregionalnymi przyjęte 21 października 2014 r. (PREZ IT)

3 2/15 SUE RMB – Obszary Priorytetowe i Działania Horyzont.

4 3/15 Podobne spostrzeżenia we wszystkich konkluzjach:
niewystarczające zainteresowanie szczebla politycznego; konieczność wzmocnienia odpowiedzialności za proces; niewystarczające zdolności administracyjne; unikanie powielania działań; potrzeba działań wspólnych; przełożenie rezultatów projektów na działania polityczne/systemowe.

5 2013/2014 rozmowy KE z Koordynatorami OP i Liderami Dział. Horyzont.
4/15 Propozycje KE z listopada 2014 r. (Discussion Paper) – skąd się wzięły? 2013/2014 rozmowy KE z Koordynatorami OP i Liderami Dział. Horyzont. Tallinn - spotkanie robocze SUERMB – KE proponuje ponowny przegląd przydatności poszczególnych Obszarów Priorytetowych/Dział. Horyzont. Sprawozdanie KE w sprawie zarządzania strategiami makroregionalnymi Doroczne Forum SUERMB w Turku (FI) - 1sza wersja Discussion Paper odpowiedzi NPK w imieniu p.cz. Konkluzje ws. zarządzania strategiami makroregionalnymi ga wersja Discussion Paper

6 5/15 Konkluzje ws. zarządzania strategiami makroregionalnymi 21. 10
5/15 Konkluzje ws. zarządzania strategiami makroregionalnymi r. Konieczne zapewnienie zdolności administracyjnych, zwiększenie politycznego zaangażowania, w tym poszczególnych resortów, lepszy przepływ informacji, lepsze wykorzystanie Grupy Wysokiego Szczebla i Dorocznych Forów, rotacyjne przewodnictwo wśród Narodowych Punktów Kontaktowych. Utrzymanie istotnej roli koordynacyjnej KE (kwestia równowagi i zaangażowania DGs) Utrzymanie zasady trzech „nie” (brak nowych instytucji, środków finansowych i regulacji prawnych). Odnotowana konieczność dobrego wykorzystania już istniejących struktur regionalnych, zwłaszcza w przypadku regionu Morza Bałtyckiego (m.in. RPMB, WP, KPMB, HELCOM, BSSSC, BDF, Euroregion Bałtyk, UBC, NGO Forum).

7 6/15 Główne propozycje KE z Discussion Paper z 17.11.2014
Podział obecnych Obszarów Priorytetowych (Priority Areas - PA) i Działań Horyzontalnych (Horizontal Actions – HA) na 4 grupy: „core” „enabling” „core”, które mają zostać połączone PA i HA, które miałby zostać wyłączone z Planu Działania SUERMB

8 7/15 Główne propozycje KE z Discussion Paper z 17.11.2014
Obszary „CORE” do pozostawienia w Planie Działania SUERMB bezpośrednio wpływają na realizację celów SUERMB obszary, w których konieczna jest współpraca na poziomie makroregionalnym, posiadają strategiczne znaczenie dla makroregionu w tej grupie KE zaproponowała: PA Agri, PA Hazards, PA Nutri, PA Safe, PA Ship, PA Energy, PA Transport, PA Education, PA Tourism, HA Neighbours, HA Spatial Planning

9 8/15 Główne propozycje KE z Discussion Paper z 17.11.2014
Obszary „ENABLING” do pozostawienia w Planie Działania SUERMB pośredni wpływ na realizację celów SUERMB współpraca wynika ze wspólnego zainteresowania, ale nie bezwzględnej konieczności mniejsza wartość dla SUERMB ze względu na podejmowanie danego tematu przez inne struktury regionalne w tej grupie KE zaproponowała: PA Culture, HA Bio & Sustainable Development

10 9/15 Główne propozycje KE z Discussion Paper z 17.11.2014
Obszary „CORE”, które mają zostać połączone do pozostawienia w Planie Działania SUERMB ze względu na zbliżoną tematykę korzystne będzie połączenie z innym PA KE zaproponowała połączenie: PA Innovation i PA SMEs

11 10/15 Główne propozycje KE z Discussion Paper z 17.11.2014
PA i HA, które miałby zostać wyłączone z Planu Działania SUERMB KE zaproponowała: PA Bio, PA Crime, PA Health, PA Internal Market, PA Secure, HA Involve, HA Promo

12 11/15 Główne propozycje KE z Discussion Paper z 17.11.2014
Koncentracja p.cz. i KE na obszarach „core”; Ograniczenie wsparcia KE i pomocy technicznej dla obszarów „enabling”; Postulat dopracowania zakresu działania PA i HA w kierunku bardziej skoncentrowanego i realistycznego, z zaplanowanym horyzontem czasowym, z działaniami, które mają wyraźną wartość dodaną dla makroregionu, angażują minimum trzy kraje; PA i HA powinny zadbać o wypracowanie mechanizmów, dzięki którym rezultaty już zakończonych projektów wpłyną na politykę w danej dziedzinie nad Bałtykiem; Unikanie powielania podobnych działań, dążenie do lepszej współpracy między PA i HA;

13 12/15 Główne propozycje KE z Discussion Paper z 17.11.2014
Zmiana nazewnictwa: Przemianowanie „priority areas” na „policy areas” – pozwoli to na uniknięcie wrażenia, że SUERMB traktuje jako priorytetowe tak wiele tematów; W konsekwencji zmiana z Priority Area Coordinators na Policy Area Coordinators; Z National Contact Points (Narodowe Punkty Kontaktowe) na National Coordinators (Narodowi Koordynatorzy); Utrzymanie rotacyjnego przewodniczenia spotkaniom NPK (dotychczas FI, obecnie EE, w poł r. LV, w II poł r. PL); Zwiększenie zaangażowania politycznego p.cz., w tym odpowiednich ministerstw oraz całej KE; Powołanie grup sterujących w każdym PA i HA obejmujących wszystkie państwa nadbałtyckie; Lepsza promocja SUERMB i jej rezultatów; Konieczne wypracowanie narzędzi do monitorowania i oceny osiągnięć SUERMB.

14 13/15 Kiedy nowy Plan Działania SUERMB?
Po rozmowach NPK – KE w Tallinnie – pilne wkłady NPK luty 2015 nowa wersja Planu Działania przedstawiona przez KE marzec 2015 ostateczne porozumienie kwiecień przyjęcie Planu Działania przez Grupę Wysokiego Szczebla ds. strategii makroregionalnych (HLG) – polityczne przyjęcie Planu Działania podczas VI Dorocznego Forum SUERMB w Jurmali (LV)

15 15-16.06.2015 Jurmala na Łotwie – VI Doroczne Forum SUERMB
14/15 Co w 2015 ? Jurmala na Łotwie – VI Doroczne Forum SUERMB „Achieving e-quality in connecting the region” ok. 550 uczestników, w tym wysokiej rangi przedstawicieli p.cz. (szwedzka Księżniczka Wiktoria, premierzy, ministrowie) i KE (komisarze) 3 sesje plenarne (Competitive Region, Connected Region, w tym digital, Future of the EUSBSR) i 10 warsztatów równoległych Networking Village Przewodnictwo Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego lipiec 2015 – czerwiec 2016 II poł r. PL przewodniczy spotkaniom Narodowych Punktów Kontaktowych ds. SUERMB

16 15/15 Gdzie szukać informacji o SUERMB?
FILM o SUERMB Strona prowadzona przez MSZ: Strona Komisji Europejskiej: Seed Money Facility:

17 Departament Polityki Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Departament Polityki Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Pobierz ppt "X Zespół ds. Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google