Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SIEDEM SAKRAMENTÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SIEDEM SAKRAMENTÓW."— Zapis prezentacji:

1 SIEDEM SAKRAMENTÓW

2 Spis teści Definicja sakramentu Historia kształtowania się sakramentów
Podział sakramentów Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej Chrzest Bierzmowanie Eucharystia Sakramenty uzdrowienia Sakrament pokuty Sakrament namaszczenia chorych Sakramenty w służbie Komunii Małżeństwo Kapłaństwo

3 WIDZIALNY ZNAK DZIAŁANIA NIEWIDZIALNEJ ŁASKI
Definicja sakramentu WIDZIALNY ZNAK DZIAŁANIA NIEWIDZIALNEJ ŁASKI Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją. (KKK 1131)

4 Co nieco o sakramentach
Sakramenty zostały ustanowione przez samego Jezusa Chrystusa, Kościół jest upoważniony do zarządzania sakramentami, są one konieczne do zbawienia, są nośnikami łaski, pośredniczą przy jej udzielaniu, z pewnym wyjątkiem sakramentów mogą udzielać tylko biskupi lub konsekrowani kapłani.

5 Historia sakramentów Katolicka doktryna mówiąca, że jest 7 sakramentów, formowała się dość długo: W XI w. św. Piotr Damiani wymieniał 12 sakramentów. Oprócz znanych nam siedmiu uznawano np.: namaszczenie na króla, dedykację kościoła, konsekrację dziewic, poświęcenie zakonnic i obmycie nóg w Wielki Czwartek. Inni dodawali jeszcze jałmużnę. Hugo od św. Wiktora, zaproponował zawężenie jej znaczenia i do sakramentów zaliczył oprócz uznawanych obecnie również wcielenie Chrystusa, Kościół, wodę święconą, święte rany, znak krzyża i śluby.

6 Historia sakramentów Liczba 7 pojawiła się dopiero w XII w.. W orzeczeniach Kościoła liczba siedmiu sakramentów pojawia się w 1208 w Wyznaniu wiary przepisanym Waldensom, gdzie wymienia się je wszystkie, na Soborze Liońskim II (1274) (w Wyznaniu wiary Michała Paleologa), a następnie Florenckim (1439). Sobory te stwierdziły, że jest siedem sakramentów i wyliczyły je. Sobór trydencki stwierdził zaś zdecydowanie, że jest ich „ani więcej, ani mniej jak siedem”. Takie jest więc stanowisko teologii i wiary katolickiej.

7 Podział sakramentów

8 Sakramenty inicjacji -wtajemniczenia
CHRZEST BIERZMOWANIE EUCHARYSTIA

9 Sakramenty uzdrowienia
SAKRAMENT POKUTY NAMASZCZENIE CHORYCH

10 Sakramenty w służbie komunii
KAPŁAŃSTWO MAŁŻEŃSTWO

11 Chrzest „Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” (KKK 1213) Typy chrztu: Chrzest sakramentalny („normalna” forma chrztu) Chrzest z wody (chrzest w niebezpieczeństwie śmierci) Chrzest krwi (śmierć męczeńska za wiarę) Chrzest pragnienia (gdy nie ma możliwości udzielenia sakramentu, wystarczy samo pragnienie przyjęcia go)

12 Chrzest Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:
ukończyli 16 rok życia, przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania, są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary, chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego, a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.

13 Bierzmowanie „Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.” (KKK 1285)

14 Bierzmowanie

15 Eucharystia

16 Pokuta

17 Namaszczenie chorych

18 Kapłaństwo

19 Małżeństwo

20 Prezentację wykonał W. Kościukiewicz
Dębno 2012


Pobierz ppt "SIEDEM SAKRAMENTÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google