Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu” Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL POMOC I AKTYWNA INTEGRACJA Konferencja kończąca projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu” Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL POMOC I AKTYWNA INTEGRACJA Konferencja kończąca projekt."— Zapis prezentacji:

1 „Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu” Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL POMOC I AKTYWNA INTEGRACJA Konferencja kończąca projekt Warszawa, 23-24 listopad 2011

2 CEL PROJEKTU:  wzmocnienie oraz doskonalenie kadr pomocy i integracji społecznej

3 CO ROBILIŚMY:

4 Ok. 4000 PRZESZKOLONYCH OSÓB SZKOLENIA I SEMINARIA 10 NOWO NAWIĄZANYCH PARTNERSTW LOKALNYCH I WZMACNIANE 4 „STARE PARTNERSTWA ” PARTNERSTWA Blisko 4000 h DORADZTWA DLA 273 JPiIS DORADZTWO 4 KAMPANIE RADIOWO-TELEWIZYJNE, 6 WDAWNICTW, BIULETYNY, INFORMATORY KAMPANIE SPOŁECZNE I PUBLIKACJE PLAN UPOWSZECHNIANIA I PROMOCJI ES NA MAZOWSZU EKONOMIA SPOŁECZNA PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ DO 3 BADAŃ ORAZ EWALUACJA PROJEKTU BADANIA I EWALUACJA CO OSIĄGNĘLIŚMY:

5 TEMATYKA SZKOLEŃ:

6 WSPÓŁPRACA JPiIS Z PUP PARTNERSTWO W BUDOWANIU SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIM I RODZINĄ UPOWSZECHNIANIE I PROMOCJA EKONOMII SPOŁECZNEJ NA MAZOWSZU SEMINARIA:

7 WIZYTY STUDYJNE:

8 PARTNERSTWA LOKALNE:

9 DORADZTWO:

10 KAMPANIE SPOŁECZNE: 4 KAMPANIE PROMOCJA WOLONTARIATU PRZECIWDZIAŁANIE DZIEDZICZENIU BIEDY PRACA SOCJALNA I AKTYWNA INTEGRACJ ORAZ ICH ROLA W AKTYWIZACJI OSÓB WYKLUCZONYCH AKTYWNA INEGRACJA W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH

11 EKONOMIA SPOŁECZNA:

12 WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE:

13 WYDAWNICTWA: 6 PUBLIKACJI - System opieki nad dzieckiem i rodziną - System opieki nad dzieckiem i rodziną- M. Kaczmarek Wyzwania pomocy społecznej – M. Grewiński Wolontariat pracowniczy w praktyce – K. Lorecka Realizacja projektu systemowego – E. Baran Ewaluacja – w służbach społecznych Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych 4 BIULETYNY Realizacją projektów systemowych przez OPS i PCPR na Mazowszu Opisy dobrych praktyk działań w sferze pomocy społecznej na Mazowszu Relacje z działań MCPS, z ważnych wydarzeń związanych z pomocą społeczną i aktywną integracją INFORMATORY i INNE PUBLIKACJE Bieżąca tematyka związana z działaniami projektowymi

14 BADANIA I EWALUACJA:

15 ZESPÓŁ PROJEKTOWY c.d. BARBARA KUCHARSKA – Z-CA DYREKTORA MCPS – NADZÓR MERYTORYCZNY OLGA ZIELIŃSKA – ASYSTENT KOORDYNATORA – SZKOLENIA, KONFERENCJE DOROTA WÓJCIK – PARTERSTWA LOKALNE, WIZYTY STUDYJNE ROBERT GAJEWSKI – OBECNY KOORDYNATOR PROJEKTU MARIOLA TWAROWSKA – STAŻYSTKA – NIEOCENIONA POMOC MARIA WROŃSKA – DOTYCHCZASOWY KOORDYNATOR TOMASZ BŁACHA– INFORMATYK

16 ZESPÓŁ PROJEKTOWY BARBARA BIELAK – PUBLIKACJE, DORADZTWO KATARZYNA LISIECKA - SZKOLENIA MARTA SKRZECZKOWSKA – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE HALINA GUZOWSKA – KAMPANIE SPOŁECZNE, PUBLIKACJE PRZEMYSŁAW CICHOCKI – SZKOLENIA, PROMOCJA ANNA KACPRZYK – SZKOLENIA, ADMINISTRACJA ANNA WIECHETEK – DORADZTWO ZESPÓŁ PROJEKTOWY

17 www.mcps-efs.pl www.mcps.mazovia.pl Adres: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa Telefon: 22 622 42 32 Fax: 22 622 47 32 e-mail: mcps@mazovia.pl Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ROBERT GAJEWSKI robert.gajewski@mcps-efs.pl


Pobierz ppt "„Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu” Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL POMOC I AKTYWNA INTEGRACJA Konferencja kończąca projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google