Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu”"— Zapis prezentacji:

1 „Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu”
POMOC I AKTYWNA INTEGRACJA Konferencja kończąca projekt Warszawa, listopad 2011 Ten szablon może być używany jako plik startowy do tworzenia raportu zawierającego aktualizacje punktów kontrolnych projektu. Sekcje Kliknij prawym przyciskiem myszy slajd, aby dodać sekcje. Sekcje ułatwiają organizowanie slajdów i usprawniają współpracę nad dokumentem. Notatki Użyj sekcji Notatki do wstawiania notatek lub dodatkowych informacji dla odbiorców. Podczas przedstawiania prezentacji notatki są widoczne w widoku prezentacji. Pamiętaj o odpowiednim rozmiarze czcionki (w celu ułatwienia dostępu, widoczności, nagrywania i pracy online). Odpowiednio dobrane kolory Zwróć szczególną uwagę na wykresy, schematy i pola tekstowe. Uwzględnij to, że uczestnicy mogą drukować w trybie czarno-białym lub w skali odcieni szarości. Wykonaj wydruki testowe, aby sprawdzić, czy wszystko jest widoczne po wydrukowaniu w trybie czarno-białym i w skali odcieni szarości. Elementy graficzne, tabele i wykresy Staraj się zachować prostotę — używaj spójnych stylów i kolorów, które nie odwracają uwagi od zawartości. Oznacz etykietą każdy wykres i tabelę. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL

2 wzmocnienie oraz doskonalenie kadr pomocy i integracji społecznej
CEL PROJEKTU: wzmocnienie oraz doskonalenie kadr pomocy i integracji społecznej

3 KAMPANIE SPOŁECZNE I PUBLIKACJE
SZKOLENIA PARTNERSTWA DORADZTWO KAMPANIE SPOŁECZNE I PUBLIKACJE EKONOMIA SPOŁECZNA BADANIA I EWALUACJA CO ROBILIŚMY: Kolejne slajdy zawierają przykłady przedstawienia czasu za pomocą grafiki SmartArt. Dołącz oś czasu do projektu, wyraźnie zaznaczając punkty kontrolne i ważne daty, a także oznaczając bieżący stan projektu.

4 CO OSIĄGNĘLIŚMY: BADANIA I EWALUACJA SZKOLENIA I SEMINARIA
Ok PRZESZKOLONYCH OSÓB SZKOLENIA I SEMINARIA 10 NOWO NAWIĄZANYCH PARTNERSTW LOKALNYCH I WZMACNIANE 4 „STARE PARTNERSTWA” PARTNERSTWA Blisko 4000 h DORADZTWA DLA 273 JPiIS DORADZTWO 4 KAMPANIE RADIOWO-TELEWIZYJNE, 6 WDAWNICTW, BIULETYNY, INFORMATORY KAMPANIE SPOŁECZNE I PUBLIKACJE PLAN UPOWSZECHNIANIA I PROMOCJI ES NA MAZOWSZU EKONOMIA SPOŁECZNA PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ DO 3 BADAŃ ORAZ EWALUACJA PROJEKTU BADANIA I EWALUACJA Kolejne slajdy zawierają przykłady przedstawienia czasu za pomocą grafiki SmartArt. Dołącz oś czasu do projektu, wyraźnie zaznaczając punkty kontrolne i ważne daty, a także oznaczając bieżący stan projektu.

5 TEMATYKA SZKOLEŃ: SZKOLENIA Mediacje rodzinne PAL
Stres i wypalenie zawodowe Nowoczesne metody pracy z osobami niepełnosprawnymi Kontrakt socjalny Wolontariat Superwizja dla pracowników socjalnych Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych Jakie zależności mają wpływ na czas, koszty i wyniki tego projektu?

6 SEMINARIA: WSPÓŁPRACA JPiIS Z PUP
PARTNERSTWO W BUDOWANIU SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIM I RODZINĄ UPOWSZECHNIANIE I PROMOCJA EKONOMII SPOŁECZNEJ NA MAZOWSZU

7 200 PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Z MAZOWSZA
WIZYTY STUDYJNE: 5 REGIONALNYCH WIZYT 5 KRAJOWYCH WIZYT 200 PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Z MAZOWSZA

8 DOT. OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ SEMINARIA ROZPOCZYNAJĄCE
PARTNERSTWA LOKALNE: PARTNERSTWA DOT. OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ SEMINARIA ROZPOCZYNAJĄCE SZKOLENIA SEMINARIA KOŃCZĄCE WIZYTY STUDYJNE

9 METODYKA PRACY SOCJALNEJ
14 DORADCÓW PAL REALIZACJA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH EKONOMIA SPOŁECZNA METODYKA PRACY SOCJALNEJ AKTYWNA INTEGRACJA Tworzenie partnerstw DORADZTWO:

10 KAMPANIE SPOŁECZNE: 4 KAMPANIE
PROMOCJA WOLONTARIATU PRZECIWDZIAŁANIE DZIEDZICZENIU BIEDY PRACA SOCJALNA I AKTYWNA INTEGRACJ ORAZ ICH ROLA W AKTYWIZACJI OSÓB WYKLUCZONYCH AKTYWNA INEGRACJA W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH KAMPANIE SPOŁECZNE:

11 EKONOMIA SPOŁECZNA EKONOMIA SPOŁECZNA: Konsultacje społeczne Planu
Ekspertyzy Diagnoza stanu Zespół ds. opracowania Planu upowszechniania i promocji ES Plan Upowszechniania i Promocji ES na Mazowszu Konsultacje społeczne Planu

12 WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE:
6 Publikacji książkowych 4 BIULETYNY Informatory i inne publikacje

13 WYDAWNICTWA: 6 PUBLIKACJI - System opieki nad dzieckiem i rodziną -
System opieki nad dzieckiem i rodziną- M. Kaczmarek Wyzwania pomocy społecznej – M. Grewiński Wolontariat pracowniczy w praktyce – K. Lorecka Realizacja projektu systemowego – E. Baran Ewaluacja – w służbach społecznych Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych 4 BIULETYNY Realizacją projektów systemowych przez OPS i PCPR na Mazowszu Opisy dobrych praktyk działań w sferze pomocy społecznej na Mazowszu Relacje z działań MCPS, z ważnych wydarzeń związanych z pomocą społeczną i aktywną integracją INFORMATORY i INNE PUBLIKACJE Bieżąca tematyka związana z działaniami projektowymi

14 BADANIA I EWALUACJA: Badanie postaw członków zespołów interdyscyplinarnych i pracowników instytucji pracujących w zespołach interdyscyplinarnych wobec zjawiska przemocy w rodzinie. Badanie dotyczące przeglądu kluczowych tematów badań dotyczących pomocy społecznej, aktywnej integracji i wykluczenia społecznego na Mazowszu w kontekście realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych Badanie dotyczące określenia poziomu zaangażowania i stanu realizacji projektów systemowych oraz przyczyn nie włączania się jednostek w realizację projektów systemowych w ramach działania i POKL

15 ZESPÓŁ PROJEKTOWY c.d. BARBARA KUCHARSKA – Z-CA DYREKTORA MCPS – NADZÓR MERYTORYCZNY OLGA ZIELIŃSKA –ASYSTENT KOORDYNATORA – SZKOLENIA, KONFERENCJE DOROTA WÓJCIK – PARTERSTWA LOKALNE, WIZYTY STUDYJNE ROBERT GAJEWSKI – OBECNY KOORDYNATOR PROJEKTU MARIOLA TWAROWSKA – STAŻYSTKA – NIEOCENIONA POMOC MARIA WROŃSKA – DOTYCHCZASOWY KOORDYNATOR TOMASZ BŁACHA– INFORMATYK

16 ZESPÓŁ PROJEKTOWY ZESPÓŁ PROJEKTOWY
BARBARA BIELAK – PUBLIKACJE, DORADZTWO KATARZYNA LISIECKA - SZKOLENIA MARTA SKRZECZKOWSKA – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE HALINA GUZOWSKA – KAMPANIE SPOŁECZNE, PUBLIKACJE PRZEMYSŁAW CICHOCKI – SZKOLENIA, PROMOCJA ANNA KACPRZYK –SZKOLENIA, ADMINISTRACJA ANNA WIECHETEK – DORADZTWO Przygotuj slajdy do dodatku, jeśli trzeba przedstawić więcej szczegółów lub slajdy pomocnicze. Dodatek może być potrzebny również w sytuacji, gdy prezentacja jest później przekazywana odbiorcom.

17 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Adres: ul. Nowogrodzka 62a, Warszawa Telefon: Fax:

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ROBERT GAJEWSKI


Pobierz ppt "„Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google