Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parę słów historii Szczecińskiego Oddziału PZITB … i nie tylko …

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parę słów historii Szczecińskiego Oddziału PZITB … i nie tylko …"— Zapis prezentacji:

1 Parę słów historii Szczecińskiego Oddziału PZITB … i nie tylko …

2 4 – 5 maja 1934r. powstanie na zjeździe założycieli Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych PZIB
14 – 15 czerwca 1948r. połączenie PZIB oraz utworzonego w 1947 r. NOT - owskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Budownictwa, powstał Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa PZITB

3 2 lutego 1993 roku Zarząd Główny PZITB przyjął uchwałę o uznaniu ciągłości ruchu stowarzyszeniowego inżynierów i techników budownictwa W statucie uchwalonym 2 marca 1996r. przyjęto zapis stwierdzający że PZITB JEST KONTYNUATOREM POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW BUDOWLANYCH

4 Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, zwany dalej w skrócie PZITB lub Związkiem, jest dobrowolnym, trwałym, samorządnym stowarzyszeniem naukowo – technicznym, zrzeszającym inżynierów, techników, studentów i uczniów. PZITB zajmuje się problematyką budowlaną oraz sprawami zawodowymi i społecznymi swoich członków.

5 2009 rok – lecie PZITB za motto działania przyjęto hasło Stanisława Staszica „Być narodowi użytecznym …)

6 2014 rok – Jubileusz 80 -lecia motto słowa Tadeusza Kościuszki :
„Od nas samych zależy poprawa rządu. Od obyczajów naszych … „ W ten sposób wyrażamy myśl, że stan naszego kraju to wypadkowa działań nas wszystkich, naszych postaw, zachowań, a także osobistej odpowiedzialności za wykonywaną pracę i pozytywnych cech obywatelskich.

7 PZITB za wyróżniającą się działalność społeczną nadaje godność członka honorowego, honorowe odznaki srebrne, złote i złote z diamentem..

8 W 1964 roku ustalono nagrody coroczne im
W 1964 roku ustalono nagrody coroczne im. Stefana Bryły i Władysława Żenczykowskiego W 1974 roku ustalono nagrodę prof. Aleksandra Dyżewskiego W 1955 roku ustanowiono wyróżnienie medalem im. Prof. Stefana Kaufmana W 2005 roku ustanowiono medal im. Prof. Romana Ciesielskiego

9 We wrześniu 2002 roku rozpoczęła działalność Polska Izba Inżynierów Budownictwa (obecnie działa 16 Izb okręgowych) Zarząd Główny PZITB w kadencji powołał Koła Młodych

10 Władze naczelne PZITB na kadencję 2012-2016
Przew. ZG – Ryszard TRYKOSKO, Gdańsk Sekr. Gen. – Wiktor PIWKOWSKI, W-wa Członkami ZG PZITB z Oddziału Szczecin są: Maria Kaszyńska Teresa Paczkowska Stefan Nowaczyk Elżbieta Ostatek – Komisja Rewizyjna ZG Danuta Mickiewicz – W-ce Przew. Głównej Komisji Odznaczeń

11 POWSTANIE PZITB W SZCZECINIE

12 Henryk Wagner absolwent Politechniki Warszawskiej pierwszy przewodniczący oddziału w latach 1948 – 1950

13 Budynek , obecna siedziba został przekazany 1 kwietnia 1957r
Budynek , obecna siedziba został przekazany 1 kwietnia 1957r. dzięki wieloletnim staraniom inżynierów Jakuba Karka , Józefa Wozaczyńskiego i Anatola Suchodolskiego Zdarzenie to upamiętnia tablica:

14 Sala konferencyjna (po gruntownym remoncie) nosi imię prof. Tomisława Matyszewskiego

15 Tomisław Matyszewski inżynier profesor mistrz wieloletni dziekan wydziału budownictwa , człowiek o dużej kulturze osobistej i życzliwości dla ludzi.

16 Ludwik Kuźnierkiewicz
Chronologia Kadencji Władz Oddziału Szczecińskiego PZITB nr kadencji lata przewodniczący wiceprzewodniczący sekretarz I Henryk Wagner Roman Fafius II Zygmunt Kalicki Zygmunt Gorczyca Antoni Linke III Adam Radzikowski IV Henryk Paszkowski Zygmunt Gołębiowski, Adam Radzikowski Ignacy Ansion V Bronisław Kierzkowski Wacław Byszewski VI Józef Wozaczyński Bronisław Kieszkowski Ludwik Kuźnierkiewicz VII Jan Zgierski, Marian Matuszczak Paweł Skarciszewski VIII Jerzy Łempicki Jan Zgierski Czesław Mleczko IX Anatol Suchodolski X Roman Grzechowiak XI Karzumierz Pałys Bernard Kotlęga XII Zbigniew Mysior XIII Hieronim Priebe Henryk Królak, Lucyna Malczewska

17 Lucyna Malczewska, Kazimierz Pałys
Chronologia Kadencji Władz Oddziału Szczecińskiego PZITB c.d. nr kadencji lata przewodniczący wiceprzewodniczący sekretarz XIV Józef Behnke Antoni Boruś, Henryk Królak Kazimierz Piskorek XV Jerzy Sułocki Kazimierz Piskorek, Lucyna Malczewska, Kazimierz Pałys Adela Szczutowska Lucyna Malczewska, Kazimierz Pałys XVI Jerzy Kerner XVII Wiesława Wacławik XVIII Zofia Rychlicka XIX Edward Reczyński XX Zbigniew Mielczarek Tadeusz Regulski, Stanisław Januchowski, Władysław Janas Janusz Detka XXI Mieczysław Ołtarzewski Zofia Rychlicka, Kazimierz Piskorek, Stanisław Januchowski Irena Miłoszewska XXII Stanisław Januchowski, Irena Miłoszewska, Stanisław Tarnawy Jan Adamski XXIII Irena Miłoszewska, Stanisław Januchowski, Hieronim Priebe, Paweł Pangalos, Stanisław Tarnowy Jerzy Wichrowski

18 Mieczysław Ołtarzewski
Chronologia Kadencji Władz Oddziału Szczecińskiego PZITB c.d. nr kadencji lata przewodniczący wiceprzewodniczący sekretarz XXIV Mieczysław Ołtarzewski Zbigniew Boczek, Hieronim Priebe, Stanisław Januchowski, Zofia Rychlicka Jacek Cieślak XXV Hieronim Priebe, Stanisław Januchowski Tadeusz Blicharski XXVI Hieronim Priebe, Henryk Rotecki Maria Kaszyńska XXVII Maria Kaszyńska, Edward Reczyński Danuta Mickiewicz XXVIII Teresa Paczkowska, Jacek Cieślak XXIX Teresa Paczkowska, Stefan Nowaczyk Ewa Silicka XXX Teresa Paczkowska, Stefan Nowaczyk XXXI Teresa Rucińska

19 Działalnością Zarządu przewodniczył przez wiele lat (1966 – 1975 ,tj
Działalnością Zarządu przewodniczył przez wiele lat (1966 – 1975 ,tj. cztery kadencje) Kazimierz Piskorek

20 Miecio Ołtarzewski przez 21 lat (1981 – 2002) kierował Oddziałem w czasie wielkich zmian w naszym kraju w odzyskaniu wolności a także zmian organizacyjnych

21 Od 2002 roku do chwili obecnej Zarządem Oddziału kieruje Maria Kaszyńska

22 Działalność integrująca środowisko budowlańców to:
- czwartki budowlane, imprezy okolicznościowe i świąteczne - Dni Budowlanych – Razem w Europie i Budujemy Metropolie Szczecińską - Konferencja Naukowo Techniczna Awarie Budowlane - organizacja Krajowych Zjazdów Delegatów PZITB - Komisja Nauki - Komisja Historii - Kroniki , wspieranie seniorów - Konkursy na najlepszą pracę dyplomową - Koło Młodych – imprezy, wycieczki - szkolenia , kursy - usługi techniczne - rozpowszechnianie wydawnictw technicznych

23 Oto my na fotografiach z Kroniki Oddziału …

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Krajowe Zjazdy Delegatów PZITB przyznały Godność Członka Honorowego PZITB
W 1984 roku Jerzy Łempicki W 1999 roku Tomisław Matyszewski W 2014 roku Zbigniew Mielczarek

40 Za działalność zgodnie z zasadami Kapituł Nagród , nagrody otrzymali :
im. prof. Wacława Żenczykowskiego 1978 roku Zbigniew Mielczarek 1985 roku Włodzimierz Kiernożycki 2006 roku Maria Kaszyńska

41 Medal im. Prof. Romana Ciesielskiego
Medal nr 7 w 2012 roku - Maria Kaszyńska Medal im. Prof. Stefana Kauffmana otrzymali Nr 21 w 2003 roku - Zbigniew Mielczarek Nr 35 w 2011 roku - Włodzimierz Kiernożycki

42 Godność Zasłużonego Seniora PZITB w naszym Oddziale za przynajmniej 20- letnią zaangażowaną działalność otrzymało dotychczas 17 osób

43 W Encyklopedii Szczecina umieszczono bibliografie ok
W Encyklopedii Szczecina umieszczono bibliografie ok. 50 biogramów działaczy PZITB z Oddziału Szczecińskiego głównie dzięki staraniom p.Ireny MIŁOSZEWSKIEJ

44 Prace Zarządu Oddziału wspierają od wielu lat pracownicy Biura
od 1996 roku pani Danuta Nykiel od 2005 roku pani Marta Tarnowska

45 Profesor Tadeusz Białecki – pomysłodawca Kroniki Szczecina -
„Szczecin to przystanek na całe życie” – - i dla wielu z nas Szczecin stał się tym przystankiem, a dla młodych – niech nim będzie.


Pobierz ppt "Parę słów historii Szczecińskiego Oddziału PZITB … i nie tylko …"

Podobne prezentacje


Reklamy Google