Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

23 września 2013 r. 1 Wpływ systemu wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji dla województw -tzw. „janosikowego” na sytuację.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "23 września 2013 r. 1 Wpływ systemu wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji dla województw -tzw. „janosikowego” na sytuację."— Zapis prezentacji:

1 23 września 2013 r. 1 Wpływ systemu wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji dla województw -tzw. „janosikowego” na sytuację finansową Województwa Mazowieckiego

2 Podział „janosikowego” pomiędzy poszczególne województwa w 2013 roku Zachodniopomorskie 55 603 530; 8% Lubuskie 45 176 952; 6% Dolnośląskie 78 155 878; 11% Pomorskie 28 362 302; 4% Warmińsko-Mazurskie 63 789 216; 9% Podlaskie 45 914 865; 6% Mazowieckie 33 116 088; 5% Łódzkie 5 540 134; 1% Opolskie 29 705 567; 4% Śląskie 51 844 253; 7% Małopolskie 7 098 619; 1% Podkarpackie 99 539 682; 14% Świętokrzyskie 47 317 429; 6% Lubelskie 63 584 660; 9% Wielkopolskie 29 968 953; 4% Kujawsko – Pomorskie 50 591 609; 7% Województwa wpłacające w 2013 roku: 1. Mazowieckie: 661.345.344 zł 2. Dolnośląskie: 73.964.393 zł Łącznie: 735.309.737 zł subwencji regionalnej do podziału pomiędzy 16 województw

3 3 Obecny system wpłat sięga średnio ok. 40% dochodów podatkowych bieżącego roku rokDochody podatkowe Wpłata do budżetu państwa wpłata / dochody podatkowe 20041 298 826 278380 475 34729,29% 20051 311 815 906310 461 29523,67% 20061 599 276 794637 695 92339,87% 20071 999 138 530642 325 00232,13% 20081 858 467 820708 550 58438,13% 20091 631 287 203875 528 55453,67% 20101 488 807 315939 251 83063,09% 20111 580 847 502627 892 47139,72% 20121 566 454 217658 827 08042,06% 20131 372 499 896661 345 34448,19% 15 707 421 4616 442 353 43041,01%

4 4 Rozpiętość między dochodami podatkowymi a wpłatą „janosikowego” = dochody do dyspozycji na zadania własne! Dochody do dyspozycji na zadania własne (dochody podatkowe minus „janosikowe”) Brak powiązania wysokości wpłaty „janosikowego” z poziomem dochodów województwa w bieżącym roku powoduje sytuacje szokowe dla budżetu – jednoczesny spadek dochodów i wzrost „janosikowego” w tym samym roku – przykład roku 2010 i 2013.

5 5 Zadłużenie a wysokość wpłaty z tytułu „janosikowego” Wzrost zadłużenia w latach 2006-2010 podążał za wzrostem wysokości wpłaty do budżetu państwa oraz zmniejszaniem się wysokości tzw. „dochodów do dyspozycji”.

6 23 września 2013 r. 6 „JANOSIKOWE” NA 2013 ROK: 37% WYDATKÓW BIEŻĄCYCH finansowanych ze środków własnych Kwota wpłaty na 2013 rok z tytułu tzw. „janosikowego” w stosunku do planu wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych wynosi 37%.

7 23 września 2013 r. 7 „JANOSIKOWE” NA 2013 ROK: 48% przewidywanego wykonania DOCHODÓW PODATKOWYCH Kwota przewidywanego wykonania dochodów podatkowych w 2013 r.: 1,372 mld zł w 48% zostanie przeznaczona na zapłatę „janosikowego”.

8 23 września 2013 r. 8 Dochody do dyspozycji na realizację zadań własnych województwa po zapłaceniu „janosikowego” ** W 2013 roku sytuacja finansowa ma zbliżone konsekwencje do krytycznego 2010 roku, środki pozostające na zadania własne na poziomie ok. 744 mln zł są niższe o ok. 20% niż w roku poprzednim. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań niezbędne jest dysponowanie przez województwo środkami własnymi w wysokości ok. 1 mld zł w każdym roku budżetowym. W 2010 roku zaciągnięto długoterminowy kredyt w wysokości 260 mln zł, którego spłata rozpocznie się w 2015 roku. Obecnie Województwo Mazowieckie nie ma już możliwości zwiększenia zadłużenia z uwagi na bliski ustawowemu limitowi 60% wskaźnik zadłużenia. ROKPITCIT Razem dochody podatkowe Subwencja regionalnaDochody Wpłata do budżetu państwa Dochody do dyspozycji na wydatki województwa 2004123 435 5491 175 390 7291 298 826 2786 5541 481 891 804380 475 347918 357 485 2005135 902 7001 175 913 2061 311 815 9062 379 4741 592 089 641310 461 2951 003 734 085 2005156 665 6481 442 611 1461 599 276 794105 628 0762 121 254 404637 695 9231 067 208 947 2007194 103 0531 805 035 4771 999 138 53078 546 6822 482 641 305642 325 0021 435 360 210 2008210 079 1041 653 743 5761 863 822 68096 263 4872 565 398 408708 550 5841 251 535 583 2009205 217 6151 426 069 5881 631 287 203156 256 9162 950 942 666875 528 554912 015 565 2010202 637 4181 286 169 8971 488 807 315152 360 6002 452 929 245939 251 830701 916 085 2011211 095 5341 369 751 9681 580 847 50219 407 6232 457 668 649627 892 471972 362 654 2012218 064 5301 348 389 6871 566 454 21732 116 0132 489 338 847658 827 080939 743 150 2013*225 674 6951 146 825 2021 372 499 89733 116 0882 293 565 525661 345 344744 270 641 * dochody ogółem, w tym podatkowe - przewidywane wykonanie **

9 23 września 2013 r. 9 Realizacja CIT w 2013 roku – porównanie z rokiem ubiegłym Miesiąc Wykonanie w 2012 roku Wykonanie w 2012 roku - zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do końca 2011 roku struktura % Planowane w 2013 roku Wykonanie w 2013 roku Różnica między wykonaniem 2013 a planem 2013 styczeń19 131 008112 312 116 7,80% 120 000 000118 652 888-1 347 112 luty129 030 632 8,96% 130 000 00071 830 263-58 169 737 marzec111 906 609 7,77% 115 000 000113 362 730-1 637 270 kwiecień, w tym:438 592 195 30,45% 440 000 000181 725 921-258 274 079 rozliczenia z lat ubiegłych wpływające w I połowie kwietnia 359 682 379 - 360 000 00095 575 041-264 424 959 maj77 641 696 5,39% 80 000 00092 202 71112 202 711 czerwiec16 222 877 1,13% 20 000 00011 941 823-8 058 177 lipiec69 536 997 4,83% 72 000 00061 159 942-10 840 058 sierpień71 568 229 4,97% 75 000 00076 381 0101 381 010 wrzesień85 341 471 5,93% 90 000 000 październik106 616 281 7,40% 115 000 000 listopad114 079 615 7,92% 115 000 000 grudzień107 330 035 7,45% 115 813 600 Razem1 346 997 6451 440 178 753 1 487 813 600727 257 288-324 742 712 Przyczyną problemu ze zbilansowaniem budżetu województwa w 2013 roku jest bardzo niskie wykonanie wpływów z CIT w kwietniu z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego – zaledwie 26,57% wpływów z tego tytułu zrealizowanych w poprzednim roku!!!

10 23 września 2013 r. 10 Przewidywane wykonanie CIT w 2013 roku wykonanie 2012 wykonanie w 2013 przewidywane wykonanie w 2013 Prognoza PW CIT w 2013 roku przeprowadzona metodą wskaźnika PKB na poziomie 1,5% do wpływów za 2012 rok wynosi: 1.146.825.202 zł, tj. mniej o 341 mln zł od aktualnego planu dochodów z tytułu CIT. Spadek wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o 73% w porównaniu do 2012 roku - wykonanie 2012 - wykonanie 2013 - przewidywane wykonanie 2013

11 23 września 2013 r. 11 Łączna kwota „janosikowego” wpłaconego od 2004 do sierpnia 2013 roku 6.221.904.982 zł * Kwota „janosikowego” wpłacona do końca sierpnia 2013 r.

12 12 23 września 2013 r. BILANS budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 i prognoza na 2014 rok GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego 2013 - plan z uwzględnieniem nowelizacji wrześniowej 2013 - PW z uwzględnieniem zgłoszonych wniosków (- 10% II półrocza 2013) 2014 - prognoza DOCHODY ogółem, w tym:2 914 862 9872 538 335 4182 672 609 235 DOCHODY WŁASNE, w tym:2 093 346 3171 786 074 3291 702 329 771 dochody bieżące2 048 847 8601 741 152 1891 702 329 771 dochody majątkowe 44 498 45744 922 1400 DOCHODY z DOTACJI oraz POZOSTAŁE DOCHODY CELOWE821 516 670752 261 089970 279 464 dochody bieżące 322 809 328 300 518 580260 863 901 dochody majątkowe 498 707 342 451 742 509709 415 563 WYDATKI ogółem, w tym:2 940 573 3322 797 788 0142 885 767 091 WYDATKI finansowane środkami własnymi, w tym:2 120 358 2412 045 526 9251 915 487 627 wydatki bieżące1 814 111 9141 756 808 7571 702 329 771 wydatki majątkowe306 246 327288 718 168213 157 856 WYDATKI finansowane dotacjami i dochodami celowymi, w tym:820 215 091752 261 089970 279 464 wydatki bieżące 322 305 499 300 518 580260 863 901 wydatki majątkowe 497 909 592 451 742 509709 415 563 PRZYCHODY, w tym:349 404 238576 646 489327 280 975 kredyt długoterminowy000 pożyczka z budżetu państwa0219 818 6160 kredyt w rachunku bieżącym300 000 000 spłaty pożyczek udzielonych spzoz-om20 282 98513 782 98527 280 975 wolne środki29 121 25343 044 8880 ROZCHODY, w tym:323 693 893317 193 893334 123 119 spłaty kredytów17 193 893 34 123 119 spłata kredytu w rachunku bieżącym300 000 000 udzielone pożyczki6 500 000 0 nadwyżka (+) / deficyt (-) operacyjny235 239 775-15 656 5680 nadwyżka (+) / deficyt (-) operacyjny + wolne środki264 361 02827 388 3200 nadwyżka (+) / deficyt (-) finansowy-25 710 345-259 452 596-213 157 856 DOCHODY-WYDATKI-25 710 345-259 452 596-213 157 856 PRZYCHODY-ROZCHODY25 710 345259 452 596-6 842 144 BILANS BUDŻETU00-220 000 000

13 13 23 września 2013 r. Do zbilansowania budżetu Województwa Mazowieckiego w 2013 roku, nawet w przypadku wdrożenia 10%-owego obniżenia kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych w II półroczu, zabraknie ok. 220 mln zł. Uchwalenie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok jest niemożliwe. Do zbilansowania wyniku finansowego zabraknie ok. 220 mln zł, nawet pomimo przyjęcia założenia o 2,5% wzroście dochodów z PIT i CIT (przewidywany przez MF wskaźnik wzrostu PKB w 2014 roku). Udzielania kolejnych pożyczek z budżetu państwa – co roku 220 mln zł, nie jest rozwiązaniem problemu, tylko jego spotęgowaniem. Doprowadzi to do gigantycznego zadłużenia. Biorąc pod uwagę, że w kolejnych latach do zbilansowania budżetu również brakuje ok. 200 mln zł, już w 2015 roku zadłużenie Mazowsza przekroczy 100% rocznych dochodów!

14 23 września 2013 r. 14 Zadłużenie Województwa Mazowieckiego Zgodnie z Dokumentem „Wytyczne dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – maj 2013 r.”, kurs PLN/EUR dla jednostek samorządu terytorialnego, w których udział zobowiązań walutowych jest większy niż 10% ogółu zobowiązań, należy przyjąć z uwzględnieniem 15%-owej deprecjacji – dla roku 2013: 4,77 zł/euro, dla roku 2014: 4,60 zł/euro; GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego 2013 - plan z uwzględnieniem nowelizacji wrześniowej 2013 - PW z uwzględnieniem zgłoszonych wniosków (-10% II półrocza 2013) 2014 - prognoza Wskaźnik spłaty zobowiązań - art. 243 ust. 1 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych4,13%4,39%5,59% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy8,14% 9,51% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawyrelacja spełniona kwota długu - planowana na koniec 2013 roku bez pożyczki z budżetu państwa1 500 943 221-- kwota długu - planowana na koniec 2013 roku z pożyczką z b.p. 219,8 mln zł-1 720 761 837- kwota długu - planowana na koniec 2014 roku z pożyczką z b.p. 219,8 mln zł na 2013 rok oraz 220 mln zł na 2014 rok --1 868 056 052 kwota długu do dochodów (limit 60% dochodów z art. 170 uofp z 30.06.2005 r.)51,49%67,79%69,90%

15 23 września 2013 r. 15 Rata wpłaty z tytułu „janosikowego” za wrzesień 2013 r. Miesięczna rata „janosikowego” w 2013 roku, którą Województwo Mazowieckie jest zobowiązane przekazywać do budżetu państwa do 15 dnia każdego miesiąca wynosi 55.112.112 zł. Z uwagi na stan środków na rachunku bankowym Województwa Mazowieckiego w dniu 16 września 2013 r., który wynosił 127.318,48 zł, Województwo Mazowieckie dokonało w tym dniu wpłaty w tejże wysokości, tj. o 54.984.793,52 zł mniej niż jest do tego zobowiązane.

16 23 września 2013 r. 16 Proponowane rozwiązania na 2013 rok Wydanie przez Ministra Finansów rozporządzenia w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłaty, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) w stosunku do Województwa Mazowieckiego za 2013 rok, tj. w zakresie 3 rat, do dokonania których jest zobowiązane do dnia: -15 października 2013 r., -15 listopada 2013 r., -15 grudnia 2013 r. z mocy art. 31 w zw. z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Suma należnych wpłat za ten okres wynosi 165.336.336 zł. Podstawę prawną do wydania przez Ministra Finansów wskazanego wyżej rozporządzenia stanowi art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 września 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) w zw. z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.).

17 23 września 2013 r. 17 Proponowane rozwiązania dla roku 2014 Zastosowanie wobec Województwa Mazowieckiego jednorazowej ulgi w zobowiązaniu z tytułu obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej na 2014 rok poprzez wprowadzenie do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2014 rok, tj. tzw. ustawy okołobudżetowej na rok 2014, poniższego zapisu: „1. W 2014 roku wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857), dokonują województwa, w których wskaźnik W jest większy od 110% wskaźnika Ww. 2. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez kwotę wynoszącą: 1) 80% nadwyżki wskaźnika W ponad 110% wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest nie większy niż 170% wskaźnika Ww; 2) 26% wskaźnika Ww, powiększoną o 51,8% nadwyżki wskaźnika W ponad 170% wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest większy niż 170% wskaźnika Ww. 3. Zasady, o których mowa w ust.1 i 2 stosuje się do ustalenia wpłat województw do budżetu państwa na rok 2014 oraz do opracowania ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na rok 2014.” Wprowadzenie powyższej zmiany przepisów spowodowałoby zmniejszenie wpłaty do budżetu państwa o ok. 295 mln zł. aktualny algorytm i wpłata na 2014 rokLICZ.MIESZK * [(0,48*WSKAŹ.Ww)+0,95*(WSKAŹ.W – 1,7*WSKAŹ.Ww)]646 527 895 proponowany algorytm na 2014 rokLICZ.MIESZK * [(0,26*WSKAŹ.Ww)+0,518*(WSKAŹ.W – 1,7*WSKAŹ.Ww)]351 247 771 różnica - 295 280 124

18 23 września 2013 r. 18 Proponowane rozwiązania na kolejne lata, od 2015 roku Zmiana ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) poprzez modyfikację algorytmu określonego w art. 31 ust. 2 pkt 2): „1. Województwa, w których wskaźnik W jest większy od 110 % wskaźnika Ww, dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw. 2. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez kwotę wynoszącą: 1) 80 % nadwyżki wskaźnika W ponad 110 % wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest nie większy niż 170 % wskaźnika Ww; 2) 26 % wskaźnika Ww, powiększoną o 51,8 % nadwyżki wskaźnika W ponad 170 % wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest większy niż 170 % wskaźnika Ww. 3. Wysokość wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw ustalonej przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, określonej według zasad w art. 31, nie może przekraczać 25% dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych w roku budżetowym.”

19 23 września 2013 r. 19 Proponowane rozwiązania na kolejne lata, od 2015 roku Szacowanie wpłaty wpłata ustalana na podstawie dochodów podatkowych sprzed dwóch lat Liczba mieszk. * [26%*Ww + 51,8% (W - 170% Ww)] MF zawiadamia o kwotach na następny rok budżetowy 1) dochody podatkowe na dany rok (PIT i CIT) 2) kwota subwencji regionalnej 3) kwota wpłaty – nie więcej niż 25% PIT i CIT na dany rok Analiza i korekta planu PIT i CIT w ciągu roku budżetowego analiza wpływów PIT i CIT do 30 kwietnia danego roku oraz Przewidywanego Wykonania (PW) do końca roku PW = wykonanie do kwietnia roku n + (wykonanie od maja do grudnia roku n-1) * wskaźnik PKB

20 23 września 2013 r. 20 Proponowane rozwiązania na kolejne lata, od 2015 roku - korekta wpłaty w ciągu roku Korekta wpłaty w ciągu roku budżetowego dokonywana na podstawie wyników analizy wpływów PIT i CIT do kwietnia i PW do końca roku wysokość korekty rocznej wpłaty – do 15 maja roku budżetowego PRZYPADEK 1 – wpłata niższa województwo – płatnik zmniejsza wpłatę do budżetu państwa subwencja regionalna nie ulega zmianie – ujemną różnicę pokrywa budżet państwa z rezerwy PRZYPADEK 2 – wpłata wyższa województwo – płatnik zwiększa wpłatę do budżetu państwa subwencja regionalna nie ulega zmianie – MF zatrzymuje środki (depozyt/dodatkowe dochody)

21 23 września 2013 r. 21 Proponowane rozwiązania na kolejne lata, od 2015 roku - ostateczne rozliczenie Ostateczna wpłata ostateczne rozliczenie do14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego MF określa w rozporządzeniu tryb ostatecznego rozliczenia wpłat Ostateczna wpłata niższa niż wyliczona po korekcie MF zwraca różnicę do 31 sierpnia - Ostateczna wpłata wyższa niż wyliczona po korekcie województwo – płatnik dokonuje wpłaty należnej kwoty do 31 sierpnia - Jeżeli w wyniku rozliczenia wysokości rocznej wpłaty, różnica pomiędzy wpłatą dokonaną a wpłatą określoną w ustawie budżetowej jest: - ujemna– jest ona pokrywana z rezerwy budżetu państwa, - dodatnia – stanowi ona dochód budżetu państwa.

22 23 września 2013 r. 22 Proponowane rozwiązania na kolejne lata, od 2015 roku Ustalenie 25%-owego progu bezpieczeństwa, powyżej którego wpłata do budżetu państwa nie mogłaby przekroczyć uzyskanych w danym roku dochodów podatkowych, spowodowałoby zmniejszenie wpłaty w kolejnych latach o następujące wielkości: 20152016201720182019 dochody podatkowe1 460 271 2641 515 761 5721 573 360 5121 633 148 2121 695 207 844 wpłata - wg obowiązującego algorytmu488 918 181496 736 029522 927 371567 768 405608 331 104 wpłata / dochody podatkowe (%)33,48%32,77%33,24%34,77%35,89% wpłata - do progu 25% dochodów podatkowych365 067 816378 940 393393 340 128408 287 053423 801 961 różnica123 850 365117 795 636129 587 243159 481 352184 529 143

23 23 września 2013 r. 23 Dziękuję za uwagę. Departament Budżetu i Finansów Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie


Pobierz ppt "23 września 2013 r. 1 Wpływ systemu wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji dla województw -tzw. „janosikowego” na sytuację."

Podobne prezentacje


Reklamy Google