Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zmiany w Planie działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 przedstawione na Grupie roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zmiany w Planie działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 przedstawione na Grupie roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich."— Zapis prezentacji:

1 1 Zmiany w Planie działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 przedstawione na Grupie roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w dniu 28.04.2014 r. Warszawa, 28 kwietnia 2014 r.

2 2 Plan prezentacji  Podstawa prawna zmian w Planie działania KSOW.  Działania dla Sekretariatu Centralnego i Sekretariatów Regionalnych KSOW.  Projekty zmian Planu działania przedłożone przez sekretariaty regionalne województw: małopolskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz sekretariatu centralnego.  Podsumowanie.

3 Podstawa prawna zmian w Planie działania Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich ( Dz. U. Nr 53, poz. 436 z późn. zm.): § 9.1. Plan działania może być zmieniany. 2. Do zmiany planu działania przepisy § 8 stosuje się odpowiednio. 3

4 Działania dla Sekretariatu Centralnego i Sekretariatów Regionalnych KSOW 1.Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat 2. Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i know-how 3.Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania 4.Zarządzanie siecią 5.Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej 6.Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej 7.Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 4

5 Projekty zmian Planu działania przedłożone przez sekretariaty regionalne województw: małopolskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz sekretariat centralny 5

6 Sekretariat Regionalny zmiana PD z 9.01.2014 r. Województwa Małopolskiego 6

7 77 DziałaniaBUDŻET - obecnie ZWIĘKSZENIE+ / ZMNIEJSZENIE- BUDŻET - po zmianie I. działanie20 000,000,0020 000,00 II działanie847 000,00500 000,001 347 000,00 III działanie200 000,000,00200 000,00 IV działanie130 000,00123 000,00253 000,00 V działanie200 000,00 400 000,00 VI działanie30 000,005 000,0035 000,00 VII działanie38 000,007 000,0045 000,00 Budżet1 465 000,00835 000,002 300 000,00 Indykatywny budżet SR Województwa Małopolskiego w wyniku dokonanych zmian wzrósł o 835 tys. zł i wynosi 2 300 000,00 zł Sekretariat Regionalny zmiana PD z 9.01.2014 r. Województwa Małopolskiego

8 8 Sekretariat Regionalny zmiana PD z 3.04.2014 r. Województwa Małopolskiego

9 9 DziałaniaBUDŻET - obecnieZWIĘKSZENIE+ / ZMNIEJSZENIE-BUDŻET - po zmianie I. działanie20 000,005 000,0025 000,00 II działanie1 347 000,00430 000,001 777 000,00 III działanie200 000,00-70 000,00130 000,00 IV działanie253 000,00-150 000,00103 000,00 V działanie400 000,00-215 000,00185 000,00 VI działanie35 000,000,0035 000,00 VII działanie45 000,000,0045 000,00 Budżet2 300 000,000,002 300 000,00 Indykatywny budżet SR Województwa Małopolskiego w wyniku zmian z 3.04.2014 r. nie uległ zmianie i wynosi 2 300 000,00 zł Budżet trzech działań (III, IV i V) został zmniejszony o kwotę 435 tys. zł, natomiast wzrósł budżet II działania o kwotę 430 tys. i I działania o kwotę 5 tys. zł. Sekretariat Regionalny zmiana PD z 3.04.2014 r. Województwa Małopolskiego

10 10 Sekretariat Regionalny Województwa Opolskiego zmiana PD z 24.03.2014 r.

11 11 Sekretariat Regionalny Województwa Opolskiego DziałaniaBUDŻET - obecnie ZWIĘKSZENIE+ / ZMNIEJSZENIE- BUDŻET - po zmianie I. działanie104 650,0016 362,00121 012,00 II działanie425 150,00576 819,001 001 969,00 III działanie16 000,0032 000,0048 000,00 IV działanie55 800,0063 169,00118 969,00 V działanie109 000,00-4 950,00104 050,00 VI działanie0,00 VII działanie0,00 Budżet710 600,00683 400,001 394 000,00 Indykatywny budżet SR Województwa Opolskiego w wyniku dokonanych zmian wzrósł o 683,4 tys. zł i wynosi 1 394 000,00 zł. Budżet czterech działań I, II, III i IV został zwiększony o kwotę ogółem 688,35 tys. zł a budżet działania V został zmniejszony o 4,95 tys. zł zmiana PD z 24.03.2014 r.

12 12 Sekretariat Regionalny Województwa Warmińsko - Mazurskiego zmiana PD z 08.04.2014 r.

13 13 Sekretariat Regionalny Województwa Warmińsko - Mazurskiego Indykatywny budżet SR Województwa Warmińsko – Mazurskiego w wyniku dokonanych zmian wynosi 5 000 000,00 zł. Budżet dwóch działań I i VI został zwiększony o kwotę ogółem 275,641 tys. zł w skutek zmniejszenia budżetów w działaniach II, III, IV i VII. DziałaniaBUDŻET - obecnie ZWIĘKSZENIE+ / ZMNIEJSZENIE- BUDŻET - po zmianie I. działanie2 360 000,00105 159,002 465 159,00 II działanie1 300 000,00-134 063,001 165 937,00 III działanie50 000,00-7 076,0042 924,00 IV działanie185 000,00-12 000,00173 000,00 V działanie50 000,000,0050 000,00 VI działanie712 000,00170 482,00882 482,00 VII działanie343 000,00-122 502,00220 498,00 Budżet5 000 000,000,005 000 000,00 zmiana PD z 08.04.2014 r.

14 14 Sekretariat Regionalny Województwa Zachodniopomorskiego zmiana PD z 15.01.2014 r.

15 15 Sekretariat Regionalny Województwa Zachodniopomorskiego Indykatywny budżet SR Województwa Zachodniopomorskiego w wyniku dokonanych zmian wzrósł o 90 tys. zł i wynosi 1 190 000,00 zł. Budżet trzech działania I, II i V został zwiększony o kwotę ogółem 120 tys. zł a budżet działania IV, VI i VII został zmniejszony o kwotę ogółem 30 tys. zł DziałaniaBUDŻET - obecnie ZWIĘKSZENIE+ / ZMNIEJSZENIE- BUDŻET - po zmianie I. działanie365 000,0020 000,00385 000,00 II działanie405 000,0085 000,00490 000,00 III działanie60 000,000,0060 000,00 IV działanie10 000,00-5 000,005 000,00 V działanie200 000,0015 000,00215 000,00 VI działanie30 000,00-5 000,0025 000,00 VII działanie30 000,00-20 000,0010 000,00 Budżet1 100 000,0090 000,001 190 000,00 zmiana PD z 15.01.2014 r.

16 16 Sekretariat Centralny

17 17 Sekretariat Centralny DziałaniaBUDŻET - obecnie ZWIĘKSZENIE+ / ZMNIEJSZENIE- BUDŻET - po zmianie I. działanie 4 800 000,00533 240,005 333 240,00 II działanie 5 400 000,00631 731,006 031 731,00 III działanie 1 600 000,00-233 240,001 366 760,00 IV działanie 500 000,000,00500 000,00 V działanie 700 000,000,00700 000,00 VI działanie 2 900 000,00-1 531 231,001 368 769,00 VII działanie 600 000,00599 500,001 199 500,00 Budżet16 500 000,000,0016 500 000,00 Indykatywny budżet Sekretariatu Centralnego w wyniku dokonanych przesunięć pomiędzy działaniami nie uległ zmianie i wynosi 16 500 000,00 zł

18 18 Podsumowanie przedłożonych projektów zmian Lp.Nazwa sekretariatu KSOWBUDŻET - obecnieBUDŻET - po zmianie 1Sekretariat Regionalny1 465 000,002 300 000,00 województwa małopolskiego 2Sekretariat Regionalny710 600,001 394 000,00 województwa opolskiego 3Sekretariat Regionalny5 000 000,00 województwa warmińsko-mazurskiego 4Sekretariat Regionalny1 100 000,001 190 000,00 województwa zachodniopomorskiego 5Sekretariat Centralny16 500 000,00 RAZEM24 775 600,0026 384 000,00

19 19 Podsumowanie

20 20 Podsumowanie zmian w Planie Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich BUDŻET - obecnieRóżnicaBUDŻET - po zmianie I. działanie15 401 150,00679 761,0016 080 911,00 II działanie18 081 100,002 089 487,0020 170 587,00 III działanie4 450 500,00-278 316,004 172 184,00 IV działanie3 150 550,0019 169,003 169 719,00 V działanie5 288 800,00-4 950,005 283 850,00 VI działanie6 749 200,00-1 360 749,005 388 451,00 VII działanie2 258 000,00463 998,002 721 998,00 Budżet55 379 300,001 608 400,0056 987 700,00

21 21

22 22 Lp. Nazwa sekretariatu KSOWBUDŻET - obecnieBUDŻET - po zmianie 1. Sekretariat Centralny 16 500 000,00 2. Sekretariat Regionalny województwa dolnośląskiego 3 233 700,00 3. Sekretariat Regionalny województwa kujawsko-pomorskiego 1 730 000,00 4. Sekretariat Regionalny województwa lubelskiego 2 000 000,00 5. Sekretariat Regionalny województwa lubuskiego 2 000 000,00 6. Sekretariat Regionalny województwa łódzkiego 2 550 000,00 7. Sekretariat Regionalny województwa małopolskiego 1 465 000,002 300 000,00 8. Sekretariat Regionalny województwa mazowieckiego 3 700 000,00 9. Sekretariat Regionalny województwa opolskiego 710 600,001 394 000,00 10. Sekretariat Regionalny województwa podkarpackiego 2 250 000,00 11. Sekretariat Regionalny województwa podlaskiego 2 940 000,00 12. Sekretariat Regionalny województwa pomorskiego 3 000 000,00 13. Sekretariat Regionalny województwa śląskiego 2 500 000,00 14. Sekretariat Regionalny województwa świętokrzyskiego 3 350 000,00 15. Sekretariat Regionalny województwa warmińsko-mazurskiego 5 000 000,00 16. Sekretariat Regionalny województwa wielkopolskiego 1 350 000,00 17. Sekretariat Regionalny województwa zachodniopomorskiego 1 100 000,001 190 000,00 RAZEM 55 379 300,0056 987 700,00

23 23 Budżet PD KSOW na lata 2014-2015 wzrósł o 1 608 400,00 zł i wynosi 56 987 700 zł

24 24 Dziękuję za uwagę Biuro Pomocy Technicznej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ksow@minrol.gov.pl Tel. 22 623 16 37 http://www.minrol.gov.pl http://www.ksow.pl E-mail: ksow@minrol.gov.pl


Pobierz ppt "1 Zmiany w Planie działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 przedstawione na Grupie roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google