Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zmiany w Planie działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 przedstawione na Grupie roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zmiany w Planie działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 przedstawione na Grupie roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich."— Zapis prezentacji:

1 1 Zmiany w Planie działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata przedstawione na Grupie roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w dniu r. Warszawa, 28 kwietnia 2014 r.

2 2 Plan prezentacji  Podstawa prawna zmian w Planie działania KSOW.  Działania dla Sekretariatu Centralnego i Sekretariatów Regionalnych KSOW.  Projekty zmian Planu działania przedłożone przez sekretariaty regionalne województw: małopolskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz sekretariatu centralnego.  Podsumowanie.

3 Podstawa prawna zmian w Planie działania Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich ( Dz. U. Nr 53, poz. 436 z późn. zm.): § 9.1. Plan działania może być zmieniany. 2. Do zmiany planu działania przepisy § 8 stosuje się odpowiednio. 3

4 Działania dla Sekretariatu Centralnego i Sekretariatów Regionalnych KSOW 1.Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat 2. Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i know-how 3.Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania 4.Zarządzanie siecią 5.Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej 6.Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej 7.Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 4

5 Projekty zmian Planu działania przedłożone przez sekretariaty regionalne województw: małopolskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz sekretariat centralny 5

6 Sekretariat Regionalny zmiana PD z r. Województwa Małopolskiego 6

7 77 DziałaniaBUDŻET - obecnie ZWIĘKSZENIE+ / ZMNIEJSZENIE- BUDŻET - po zmianie I. działanie20 000,000, ,00 II działanie , , ,00 III działanie ,000, ,00 IV działanie , , ,00 V działanie , ,00 VI działanie30 000, , ,00 VII działanie38 000, , ,00 Budżet , , ,00 Indykatywny budżet SR Województwa Małopolskiego w wyniku dokonanych zmian wzrósł o 835 tys. zł i wynosi ,00 zł Sekretariat Regionalny zmiana PD z r. Województwa Małopolskiego

8 8 Sekretariat Regionalny zmiana PD z r. Województwa Małopolskiego

9 9 DziałaniaBUDŻET - obecnieZWIĘKSZENIE+ / ZMNIEJSZENIE-BUDŻET - po zmianie I. działanie20 000, , ,00 II działanie , , ,00 III działanie , , ,00 IV działanie , , ,00 V działanie , , ,00 VI działanie35 000,000, ,00 VII działanie45 000,000, ,00 Budżet ,000, ,00 Indykatywny budżet SR Województwa Małopolskiego w wyniku zmian z r. nie uległ zmianie i wynosi ,00 zł Budżet trzech działań (III, IV i V) został zmniejszony o kwotę 435 tys. zł, natomiast wzrósł budżet II działania o kwotę 430 tys. i I działania o kwotę 5 tys. zł. Sekretariat Regionalny zmiana PD z r. Województwa Małopolskiego

10 10 Sekretariat Regionalny Województwa Opolskiego zmiana PD z r.

11 11 Sekretariat Regionalny Województwa Opolskiego DziałaniaBUDŻET - obecnie ZWIĘKSZENIE+ / ZMNIEJSZENIE- BUDŻET - po zmianie I. działanie , , ,00 II działanie , , ,00 III działanie16 000, , ,00 IV działanie55 800, , ,00 V działanie , , ,00 VI działanie0,00 VII działanie0,00 Budżet , , ,00 Indykatywny budżet SR Województwa Opolskiego w wyniku dokonanych zmian wzrósł o 683,4 tys. zł i wynosi ,00 zł. Budżet czterech działań I, II, III i IV został zwiększony o kwotę ogółem 688,35 tys. zł a budżet działania V został zmniejszony o 4,95 tys. zł zmiana PD z r.

12 12 Sekretariat Regionalny Województwa Warmińsko - Mazurskiego zmiana PD z r.

13 13 Sekretariat Regionalny Województwa Warmińsko - Mazurskiego Indykatywny budżet SR Województwa Warmińsko – Mazurskiego w wyniku dokonanych zmian wynosi ,00 zł. Budżet dwóch działań I i VI został zwiększony o kwotę ogółem 275,641 tys. zł w skutek zmniejszenia budżetów w działaniach II, III, IV i VII. DziałaniaBUDŻET - obecnie ZWIĘKSZENIE+ / ZMNIEJSZENIE- BUDŻET - po zmianie I. działanie , , ,00 II działanie , , ,00 III działanie50 000, , ,00 IV działanie , , ,00 V działanie50 000,000, ,00 VI działanie , , ,00 VII działanie , , ,00 Budżet ,000, ,00 zmiana PD z r.

14 14 Sekretariat Regionalny Województwa Zachodniopomorskiego zmiana PD z r.

15 15 Sekretariat Regionalny Województwa Zachodniopomorskiego Indykatywny budżet SR Województwa Zachodniopomorskiego w wyniku dokonanych zmian wzrósł o 90 tys. zł i wynosi ,00 zł. Budżet trzech działania I, II i V został zwiększony o kwotę ogółem 120 tys. zł a budżet działania IV, VI i VII został zmniejszony o kwotę ogółem 30 tys. zł DziałaniaBUDŻET - obecnie ZWIĘKSZENIE+ / ZMNIEJSZENIE- BUDŻET - po zmianie I. działanie , , ,00 II działanie , , ,00 III działanie60 000,000, ,00 IV działanie10 000, , ,00 V działanie , , ,00 VI działanie30 000, , ,00 VII działanie30 000, , ,00 Budżet , , ,00 zmiana PD z r.

16 16 Sekretariat Centralny

17 17 Sekretariat Centralny DziałaniaBUDŻET - obecnie ZWIĘKSZENIE+ / ZMNIEJSZENIE- BUDŻET - po zmianie I. działanie , , ,00 II działanie , , ,00 III działanie , , ,00 IV działanie ,000, ,00 V działanie ,000, ,00 VI działanie , , ,00 VII działanie , , ,00 Budżet ,000, ,00 Indykatywny budżet Sekretariatu Centralnego w wyniku dokonanych przesunięć pomiędzy działaniami nie uległ zmianie i wynosi ,00 zł

18 18 Podsumowanie przedłożonych projektów zmian Lp.Nazwa sekretariatu KSOWBUDŻET - obecnieBUDŻET - po zmianie 1Sekretariat Regionalny , ,00 województwa małopolskiego 2Sekretariat Regionalny , ,00 województwa opolskiego 3Sekretariat Regionalny ,00 województwa warmińsko-mazurskiego 4Sekretariat Regionalny , ,00 województwa zachodniopomorskiego 5Sekretariat Centralny ,00 RAZEM , ,00

19 19 Podsumowanie

20 20 Podsumowanie zmian w Planie Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich BUDŻET - obecnieRóżnicaBUDŻET - po zmianie I. działanie , , ,00 II działanie , , ,00 III działanie , , ,00 IV działanie , , ,00 V działanie , , ,00 VI działanie , , ,00 VII działanie , , ,00 Budżet , , ,00

21 21

22 22 Lp. Nazwa sekretariatu KSOWBUDŻET - obecnieBUDŻET - po zmianie 1. Sekretariat Centralny ,00 2. Sekretariat Regionalny województwa dolnośląskiego ,00 3. Sekretariat Regionalny województwa kujawsko-pomorskiego ,00 4. Sekretariat Regionalny województwa lubelskiego ,00 5. Sekretariat Regionalny województwa lubuskiego ,00 6. Sekretariat Regionalny województwa łódzkiego ,00 7. Sekretariat Regionalny województwa małopolskiego , ,00 8. Sekretariat Regionalny województwa mazowieckiego ,00 9. Sekretariat Regionalny województwa opolskiego , , Sekretariat Regionalny województwa podkarpackiego , Sekretariat Regionalny województwa podlaskiego , Sekretariat Regionalny województwa pomorskiego , Sekretariat Regionalny województwa śląskiego , Sekretariat Regionalny województwa świętokrzyskiego , Sekretariat Regionalny województwa warmińsko-mazurskiego , Sekretariat Regionalny województwa wielkopolskiego , Sekretariat Regionalny województwa zachodniopomorskiego , ,00 RAZEM , ,00

23 23 Budżet PD KSOW na lata wzrósł o ,00 zł i wynosi zł

24 24 Dziękuję za uwagę Biuro Pomocy Technicznej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tel


Pobierz ppt "1 Zmiany w Planie działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 przedstawione na Grupie roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google