Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOŁO MIKROBIOLOGÓW I IMMUNOLOGÓW OD „A” DO „Z” Autorzy: Szymon Palacz Michał Sławiński Waldemar Oleksy Jarosław Kopiczak Natalia Tokarz Joanna Śliwa Katarzyna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOŁO MIKROBIOLOGÓW I IMMUNOLOGÓW OD „A” DO „Z” Autorzy: Szymon Palacz Michał Sławiński Waldemar Oleksy Jarosław Kopiczak Natalia Tokarz Joanna Śliwa Katarzyna."— Zapis prezentacji:

1 KOŁO MIKROBIOLOGÓW I IMMUNOLOGÓW OD „A” DO „Z” Autorzy: Szymon Palacz Michał Sławiński Waldemar Oleksy Jarosław Kopiczak Natalia Tokarz Joanna Śliwa Katarzyna Karkuszewska Paulina Niedźwiedzka

2 Od kiedy istnieje nasze koło?

3 Koło Naukowe Mikrobiologów i Immunologów, które początkowo nosiło nazwę Sekcji Mikrobiologów powstało na ówczesnym Wydziale Biologii i Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego na przełomie lat 1988/89. Istnieje ono już 16 lat. Opiekunem koła od samego początku był obecnie Profesor zw. dr hab. Wiesław Deptuła.

4 Ile członków skupiało Koło Mikrobiologów w poszczególnych latach swojej działalności ?

5 Koło Naukowe, które obecnie skupia 26 studentów, rozpoczynało swą działalność w niewielkim gronie 4 osób. Z czasem liczba ta sukcesywnie się powiększała (1989/90-11, 1990/91-13, 1992/93-21, 1993/94-24, 1995/96-32, 1996/97-42, 1997/98-32, 1998-99-31, 2000/01-48, 2001/03-35) jak i powiększał się rocznikowy wachlarz studentów o II, III rok, jako że początkowo należeli tylko studenci z IV i V roku. Ilość członków na przełomie tych lat przedstawimy w formie wykresu.

6 30 50 40 20 10 1988\89 1989\90 1990\91 1991\92 1992\93 1993\94 1994\95 1995\96 1996\97 1997\98 1998\99 2000\01 2001\02 2002\03 2003\04 2004\05

7 Do roku 2003 członkami Koła byli jedynie studenci II, III, IV i V roku kierunku Biologii, obecnie Koło skupia studentów z 3 kierunków: Biologii oraz Biotechnologii i Ochrony Środowiska.

8 Wszystko to, co robiliśmy, postanowiliśmy zaprezentować Państwu w formie „Alfabetu Mikrobiologów”.

9 W latach 1988-1994 prowadzono badania określające odporność u królików immunizowanych drobnoustrojami z rodzaju Chlamydia sp. i Chlamydophila sp. A –aktualne tematy badawcze: W 1993 roku zajęliśmy się badaniem zjawisk odpornościowych w zakażeniu wirusem VHD (wirus pomoru królików), które trwają do obecnej chwili.

10 W latach 1999-2002 prowadzono doświadczenia dotyczące cyklu dobowego i chronobiologii na modelu królika. Od 1998 i nadal prowadzone są badania dotyczące monitoringu wód, a mianowicie bakterii sanitarnych i grup fizjologicznych jeziorek śródmiejskich miasta Szczecina.

11 Poprzez redagowanie własnej gazetki ściennej prowadzimy działalność rozpowszechniającą najnowsze osiągnięcia w dziedzinie medycyny, biologii - w tym chorób zakaźnych (plag) np. AIDS oraz przyznawanych corocznie Nagród Nobla z dziedziny medycyny i biologii oraz chemii (rocznie redagujemy 5-6 gazetek, które wieszamy na tablicy Koła Naukowego w Katedrze). B- Bezczynnie – Na pewno nie siedzimy. Obecnie prezentujemy Nagrody Nobla z 2004 z zakresu medycyny i biologii oraz chemii oraz prezentujemy wyniki XV Międzynarodowej Konferencji AIDS z 2004 roku. Jesteśmy aktywni w życiu Katedry.

12 Uczestniczymy w zebraniach naukowych Koła. Początkowo odbywały się one raz w miesiącu, obecnie członkowie Koła spotykają się raz w tygodniu. Uczestniczymy także w spotkaniach naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej, Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Komitetu Nauk Medycznych PAN, na których prezentowane są wykłady przez wybitnych europejskich uczonych np. prof. Jędrzejczak- hematolog, prof. Żeromski -immunolog, prof. Madaliński-immunolog czy prof. Limon- biolog molekularny (Nobel Polski 2004) (17.11.2004r)

13 Ponadto wszyscy członkowie Koła tłumaczą prace naukowe z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Poszerzają w ten sposób zbiory piśmiennictwa gromadzonego dla potrzeb studentów naszego Koła celem przygotowania artykułów przeglądowych publikowanych na forum ogólnopolskim.

14 C- ciekawi - jesteśmy bardzo! Ciągle spragnieni nowych osiągnięć – obecnie uczestniczymy w projekcie programu TVP pt.:” Łowcy talentów”- 2004 r. Ciekawi Nas wszystko co małe, bo przecież to co małe jest PIĘKNE!

15 D- dociekliwi W swoich badaniach i pracach naukowych ciągle szukamy odpowiedzi na dręczące nas pytania. Nie dajemy za wygraną i nie zniechęcamy się porażkami, bo każda z nich przybliża Nas do upragnionego celu.

16 E- Energiczni – Ale nie impulsywni! Całą swoją siłę i energię skupiają na działalności w katedrze. Efekty wyraźne i widoczne gołym okiem. Czterdziestu siedmiu byłych członków naszego Koła kontynuuje swoją karierę w różnych dziedzinach nauki.

17 Między innymi są: Polsce: PawlikowskaM., SkuzaL., Hukowska B., NahurskaA., Skoblińska E., Suproń M.(US), Lener M., Ossowski A., Złowocka E.(PAM), Tomaszewska M.(AR) USA: Hadaczek P. Kanadzie: Józefowska Francji: Bojanowska M. Anglia: Konarkowski M., Ponimasz K. Hiszpanii: Pawlikowska M. (staż) Niemczech: Stosik B.. Belgii: Nowaczyk P. ( staż) Irlandii: Sawulski P., Kalkof C., Sawicka J. 1. Pracownikami naukowymi w:

18 Specjalistami mikrobiologami w różnych instytucjach państwowych np. PZH, WSSE ( np. Olejniczak M., Rinas M., Ratko A., Sadło J., Szeląg J., Zawadzka M., Nurkiewicz M., Piotrowska M., Niżnik M.) oraz w różnych medycznych laboratoriach diagnostycznych. Między innymi są: 2. Nauczycielami biologii oraz języka angielskiego w LO w Szczecinie (Polak K.) (Czurłowska M.). 3.

19 Między innymi są: 4. Są wśród nich już doktorzy habilitowani i doktorzy: Ćmikiewicz D.- dr n. med. w zakresie biologii Hadaczek P.- dr hab. n. med. (USA) Józefowska B.- doktor filozofii (Kanada) Pawlikowska M.- dr n. biol. Prusak-Skuza L.- dr n. biol. Buczma M.- dr n. med. w zakresie biologii. Tomaszewska M.- dr n. rol.

20 F- Fanatycy – Bezwzględni! Dążymy do upragnionego celu po bakteryjnych i wirusowych „trupach” !

21 G- głodni - Nie koniecznie wiedzy!!! Żarłacze biblioteczni i stołówkowi. Pochłaniamy wszelkie ilości materiałów naukowych oraz spożywczych. Biblioteczna szarańcza.

22 H - Histerycy – Skąd że znowu! Jesteśmy opanowani! W każdej sytuacji potrafimy się odnaleźć!

23 I - Imprezy- lubimy, lubimy! Kulturalne, towarzyskie - wszystkie, na których coś się dzieje i nas zapraszają! Interesujemy się - wieloma dziedzinami życia a w szczególności ukochaną immunologią i mikrobiologią – (dla niewtajemniczonych pięknymi bakteryjkami i cudownymi wirusikami)

24 W dniu 14 czerwca 2004 roku studenci naszego Koła brali udział w organizacji jubileuszu z okazji 30-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Wiesława Deptuły. Przygotowali oni 60 minutowy program artystyczny, który przedstawili przybyłym gościom. J – Jubileusz

25 Studenci zajęli się także przygotowaniem dekoracji i służyli pomocą w poszczególnych pracach przygotowawczych. Studenci brali udział także w wydaniu książeczki Jubileuszowej poświęconej Prof. Deptule (50 stron). Szczegóły patrz Przegląd Uniwersytecki 2004, Nr-7/9 str.41. Obchody Jubileuszu to sukces, który można przypisać między innymi naszym dzielnym członkom.

26 K – Konferencje Począwszy od roku 1992 studenci naszego Koła regularnie wyjeżdżają na Naukowe Konferencje Studenckie i inne Konferencje Naukowe odbywające się w różnych ośrodkach akademickich w Polsce i za granicą: Kraków, Warszawa, Gdańsk, Olsztyn, Siedlce, Gorzów Wlkp., Łódź, Szczecin, Wrocław, Sankt Petersburg

27 L – Leniwi – Czasami jesteśmy! Przecież zdarza się nawet najlepszym! Lojalni – Wobec Katedry i swojego Szefa!

28 M – Młodzi - na szczęście jeszcze jesteśmy. W pełni gotowości i chęci do pracy! Mądre dzieciaki!

29 N- Nagrody i wyróżnienia Studenci naszego Koła wyjeżdżają co roku na przynajmniej dwie Naukowe Konferencje Studenckie, na których przedstawiają swoje prace. Już od kilku lat z każdej konferencji, w której uczestniczyliśmy przywieźliśmy ze sobą nagrody i wyróżnienia, które świadczą ogromnym zaangażowaniu naszych studentów w działalność naukową.

30 Ogromnym naszym sukcesem jest to, że najlepsze nasze prace, które nierzadko uzyskały nagrody na Ogólnopolskich, a nawet Ogólnoświatowych Konferencjach, są publikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej (np. Medycyna Weterynaryjna), ogólnopolskich (np. Przegląd epidemiologiczny), zagranicznych materiałach konferencyjnych (np. Trudy-Sankt Petersburg) i lokalnych (np. Centaur Lubuski). W roku 2004 nagrodę na Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie zdobyła Paulina Niedźwiedzka- przewodnicząca naszego Koła.

31 Dla studentów działających w Kole Naukowym i należących do Katedry Mikrobiologów i Immunologów organizowane są tygodniowe obozy naukowe (w lipcu i wrześniu każdego roku). W czasie tych obozów studenci mają szansę zapoznać się z metodami badawczymi z zakresu immunologii oraz zasadami pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi, a także prowadzić doświadczenia, których wyniki są wykorzystywane w pracach studentów prezentowanych na Studenckich Konferencjach Naukowych. O - Obozy

32 P- Publikacje* Nasi studenci publikują swoje opracowania oraz prezentują je na Konferencjach Naukowych. Oto ilość opublikowanych prac naszego Koła za ostatnie 10 lat: prace oryginalne i przeglądowe – 11 (czasopisma krajowe i zagraniczne, w tym z listy filadelfijskiej). prace popularnonaukowe -34 (czasopisma krajowe). doniesienia na Konferencjach – 20 (materiały zjazdowe krajowe i zagraniczne). * wykaz dotyczący naszych publikacji można znaleźć na stroniewww.us.szc.pl/knmi

33 R- Realizacja - Samego siebie i swoich pomysłów jest możliwa! Radość - z doskonale wykonanej pracy.

34 Sympatyczni jesteśmy i skromni... S - Szalenie - Dobry stanowimy zespół.

35 T – Twórczy jesteśmy Mamy dużo pomysłów, które wiecznie chcemy realizować. Tylko u Nas znajdziesz to czego szukasz!

36 U – Unia Europejska Stoi przed nami otworem. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Umiemy poprowadzić naszą karierę w różnych dziedzinach (niektórzy już z tego skorzystali np. Irlandia- Sawulski P., Kalkof C., Sawicka J., Niemcy- Stosik B.).

37 W – Wierzymy, że to co robimy przyczynia się do poznawania odpowiedzi na wiele dręczących nas pytań!

38 Z – Zapraszamy – do naszego koła – już na was czekamy!


Pobierz ppt "KOŁO MIKROBIOLOGÓW I IMMUNOLOGÓW OD „A” DO „Z” Autorzy: Szymon Palacz Michał Sławiński Waldemar Oleksy Jarosław Kopiczak Natalia Tokarz Joanna Śliwa Katarzyna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google