Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Karkuszewska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Karkuszewska"— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Karkuszewska
KOŁO MIKROBIOLOGÓW I IMMUNOLOGÓW OD „A” DO „Z” Autorzy: Szymon Palacz Michał Sławiński Waldemar Oleksy Jarosław Kopiczak Natalia Tokarz Joanna Śliwa Katarzyna Karkuszewska Paulina Niedźwiedzka

2 Od kiedy istnieje nasze koło?

3 Koło Naukowe Mikrobiologów i Immunologów, które początkowo nosiło nazwę Sekcji Mikrobiologów powstało na ówczesnym Wydziale Biologii i Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego na przełomie lat 1988/89. Istnieje ono już 16 lat. Opiekunem koła od samego początku był obecnie Profesor zw. dr hab. Wiesław Deptuła.

4 Ile członków skupiało Koło Mikrobiologów w poszczególnych latach swojej działalności ?

5 Ilość członków na przełomie tych lat przedstawimy w formie wykresu.
Koło Naukowe, które obecnie skupia 26 studentów, rozpoczynało swą działalność w niewielkim gronie 4 osób. Z czasem liczba ta sukcesywnie się powiększała (1989/90-11, 1990/91-13, 1992/93-21, 1993/94-24, 1995/96-32, 1996/97-42, 1997/98-32, , 2000/01-48, 2001/03-35) jak i powiększał się rocznikowy wachlarz studentów o II, III rok, jako że początkowo należeli tylko studenci z IV i V roku. Ilość członków na przełomie tych lat przedstawimy w formie wykresu.

6 50 40 30 20 10 1988\89 1990\91 1992\93 1994\95 1996\97 1998\99 2001\02 2003\04 1989\90 1991\92 1993\94 1995\96 1997\98 2000\01 2002\03 2004\05

7 Do roku członkami Koła byli jedynie studenci II, III, IV i V roku kierunku Biologii, obecnie Koło skupia studentów z 3 kierunków: Biologii oraz Biotechnologii i Ochrony Środowiska.

8 Wszystko to, co robiliśmy, postanowiliśmy zaprezentować Państwu w formie „Alfabetu Mikrobiologów”.

9 A –aktualne tematy badawcze:
W latach prowadzono badania określające odporność u królików immunizowanych drobnoustrojami z rodzaju Chlamydia sp. i Chlamydophila sp. W 1993 roku zajęliśmy się badaniem zjawisk odpornościowych w zakażeniu wirusem VHD (wirus pomoru królików), które trwają do obecnej chwili.

10 W latach prowadzono doświadczenia dotyczące cyklu dobowego i chronobiologii na modelu królika. Od 1998 i nadal prowadzone są badania dotyczące monitoringu wód, a mianowicie bakterii sanitarnych i grup fizjologicznych jeziorek śródmiejskich miasta Szczecina.

11 Jesteśmy aktywni w życiu Katedry.
B- Bezczynnie – Na pewno nie siedzimy. Jesteśmy aktywni w życiu Katedry. Poprzez redagowanie własnej gazetki ściennej prowadzimy działalność rozpowszechniającą najnowsze osiągnięcia w dziedzinie medycyny, biologii - w tym chorób zakaźnych (plag) np. AIDS oraz przyznawanych corocznie Nagród Nobla z dziedziny medycyny i biologii oraz chemii (rocznie redagujemy 5-6 gazetek, które wieszamy na tablicy Koła Naukowego w Katedrze). Obecnie prezentujemy Nagrody Nobla z 2004 z zakresu medycyny i biologii oraz chemii oraz prezentujemy wyniki XV Międzynarodowej Konferencji AIDS z 2004 roku.

12 Uczestniczymy w zebraniach naukowych Koła
Uczestniczymy w zebraniach naukowych Koła. Początkowo odbywały się one raz w miesiącu, obecnie członkowie Koła spotykają się raz w tygodniu. Uczestniczymy także w spotkaniach naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej, Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Komitetu Nauk Medycznych PAN, na których prezentowane są wykłady przez wybitnych europejskich uczonych np. prof. Jędrzejczak- hematolog, prof. Żeromski -immunolog, prof. Madaliński-immunolog czy prof. Limon- biolog molekularny (Nobel Polski 2004) ( r)

13 Ponadto wszyscy członkowie Koła tłumaczą prace naukowe z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Poszerzają w ten sposób zbiory piśmiennictwa gromadzonego dla potrzeb studentów naszego Koła celem przygotowania artykułów przeglądowych publikowanych na forum ogólnopolskim.

14 Ciekawi Nas wszystko co małe, bo przecież to co małe jest PIĘKNE!
C- ciekawi - jesteśmy bardzo! Ciekawi Nas wszystko co małe, bo przecież to co małe jest PIĘKNE! Ciągle spragnieni nowych osiągnięć – obecnie uczestniczymy w projekcie programu TVP pt.:” Łowcy talentów” r.

15 D- dociekliwi W swoich badaniach i pracach naukowych ciągle szukamy odpowiedzi na dręczące nas pytania. Nie dajemy za wygraną i nie zniechęcamy się porażkami, bo każda z nich przybliża Nas do upragnionego celu.

16 E- Energiczni – Ale nie impulsywni!
Całą swoją siłę i energię skupiają na działalności w katedrze. Efekty wyraźne i widoczne gołym okiem. Czterdziestu siedmiu byłych członków naszego Koła kontynuuje swoją karierę w różnych dziedzinach nauki.

17 1. Pracownikami naukowymi w:
Między innymi są: 1. Pracownikami naukowymi w: Polsce: PawlikowskaM., SkuzaL., Hukowska B., NahurskaA., Skoblińska E., Suproń M.(US), Lener M., Ossowski A., Złowocka E.(PAM), Tomaszewska M.(AR) USA: Hadaczek P. Kanadzie: Józefowska Francji: Bojanowska M. Anglia: Konarkowski M., Ponimasz K. Hiszpanii: Pawlikowska M. (staż) Niemczech: Stosik B.. Belgii: Nowaczyk P. ( staż) Irlandii: Sawulski P., Kalkof C., Sawicka J.

18 Między innymi są: 2. Specjalistami mikrobiologami w różnych instytucjach państwowych np. PZH, WSSE ( np. Olejniczak M., Rinas M., Ratko A., Sadło J., Szeląg J., Zawadzka M., Nurkiewicz M., Piotrowska M., Niżnik M.) oraz w różnych medycznych laboratoriach diagnostycznych. 3. Nauczycielami biologii oraz języka angielskiego w LO w Szczecinie (Polak K.) (Czurłowska M.).

19 Ćmikiewicz D.- dr n. med. w zakresie biologii
Między innymi są: 4. Są wśród nich już doktorzy habilitowani i doktorzy: Ćmikiewicz D.- dr n. med. w zakresie biologii Hadaczek P.- dr hab. n. med. (USA) Józefowska B.- doktor filozofii (Kanada) Pawlikowska M.- dr n. biol. Prusak-Skuza L.- dr n. biol. Buczma M.- dr n. med. w zakresie biologii. Tomaszewska M.- dr n. rol.

20 F- Fanatycy – Bezwzględni!
Dążymy do upragnionego celu po bakteryjnych i wirusowych „trupach” !

21 G- głodni - Nie koniecznie wiedzy!!!
Żarłacze biblioteczni i stołówkowi. Pochłaniamy wszelkie ilości materiałów naukowych oraz spożywczych. Biblioteczna szarańcza.

22 H - Histerycy – Skąd że znowu!
Jesteśmy opanowani! W każdej sytuacji potrafimy się odnaleźć!

23 I - Imprezy- lubimy, lubimy!
Kulturalne, towarzyskie - wszystkie, na których coś się dzieje i nas zapraszają! Interesujemy się - wieloma dziedzinami życia a w szczególności ukochaną immunologią i mikrobiologią – (dla niewtajemniczonych pięknymi bakteryjkami i cudownymi wirusikami)

24 J – Jubileusz W dniu 14 czerwca 2004 roku studenci naszego Koła brali udział w organizacji jubileuszu z okazji 30-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Wiesława Deptuły. Przygotowali oni 60 minutowy program artystyczny, który przedstawili przybyłym gościom.

25 Studenci zajęli się także przygotowaniem dekoracji i służyli pomocą w poszczególnych pracach przygotowawczych. Studenci brali udział także w wydaniu książeczki Jubileuszowej poświęconej Prof. Deptule (50 stron). Szczegóły patrz Przegląd Uniwersytecki 2004, Nr-7/9 str.41. Obchody Jubileuszu to sukces, który można przypisać między innymi naszym dzielnym członkom.

26 K – Konferencje Warszawa, Gdańsk, Olsztyn, Siedlce, Gorzów Wlkp.,
Począwszy od roku 1992 studenci naszego Koła regularnie wyjeżdżają na Naukowe Konferencje Studenckie i inne Konferencje Naukowe odbywające się w różnych ośrodkach akademickich w Polsce i za granicą: Kraków, Warszawa, Gdańsk, Olsztyn, Siedlce, Gorzów Wlkp., Łódź, Szczecin, Wrocław, Sankt Petersburg

27 Przecież zdarza się nawet najlepszym!
L – Leniwi – Czasami jesteśmy! Przecież zdarza się nawet najlepszym! Lojalni – Wobec Katedry i swojego Szefa!

28 W pełni gotowości i chęci do pracy!
M – Młodzi - na szczęście jeszcze jesteśmy. W pełni gotowości i chęci do pracy! Mądre dzieciaki!

29 N- Nagrody i wyróżnienia
Studenci naszego Koła wyjeżdżają co roku na przynajmniej dwie Naukowe Konferencje Studenckie, na których przedstawiają swoje prace. Już od kilku lat z każdej konferencji, w której uczestniczyliśmy przywieźliśmy ze sobą nagrody i wyróżnienia, które świadczą ogromnym zaangażowaniu naszych studentów w działalność naukową.

30 Ogromnym naszym sukcesem jest to, że najlepsze nasze prace, które nierzadko uzyskały nagrody na Ogólnopolskich, a nawet Ogólnoświatowych Konferencjach, są publikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej (np. Medycyna Weterynaryjna), ogólnopolskich (np. Przegląd epidemiologiczny), zagranicznych materiałach konferencyjnych (np. Trudy-Sankt Petersburg) i lokalnych (np. Centaur Lubuski). W roku 2004 nagrodę na Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie zdobyła Paulina Niedźwiedzka- przewodnicząca naszego Koła.

31 O - Obozy Dla studentów działających w Kole Naukowym i należących do Katedry Mikrobiologów i Immunologów organizowane są tygodniowe obozy naukowe (w lipcu i wrześniu każdego roku). W czasie tych obozów studenci mają szansę zapoznać się z metodami badawczymi z zakresu immunologii oraz zasadami pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi, a także prowadzić doświadczenia, których wyniki są wykorzystywane w pracach studentów prezentowanych na Studenckich Konferencjach Naukowych.

32 P- Publikacje* prace oryginalne i przeglądowe – 11 (czasopisma
Nasi studenci publikują swoje opracowania oraz prezentują je na Konferencjach Naukowych. Oto ilość opublikowanych prac naszego Koła za ostatnie 10 lat: prace oryginalne i przeglądowe – 11 (czasopisma krajowe i zagraniczne, w tym z listy filadelfijskiej). prace popularnonaukowe -34 (czasopisma krajowe). doniesienia na Konferencjach – 20 (materiały zjazdowe krajowe i zagraniczne). * wykaz dotyczący naszych publikacji można znaleźć na stroniewww.us.szc.pl/knmi

33 Radość - z doskonale wykonanej pracy.
R- Realizacja - Samego siebie i swoich pomysłów jest możliwa! Radość - z doskonale wykonanej pracy.

34 Sympatyczni jesteśmy i skromni...
S - Szalenie - Dobry stanowimy zespół. Sympatyczni jesteśmy i skromni...

35 T – Twórczy jesteśmy Mamy dużo pomysłów, które wiecznie chcemy realizować. Tylko u Nas znajdziesz to czego szukasz!

36 U – Unia Europejska Stoi przed nami otworem. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Umiemy poprowadzić naszą karierę w różnych dziedzinach (niektórzy już z tego skorzystali np. Irlandia- Sawulski P., Kalkof C., Sawicka J., Niemcy- Stosik B.).

37 W – Wierzymy, że to co robimy przyczynia się do poznawania odpowiedzi na wiele dręczących nas pytań!

38 Z – Zapraszamy – do naszego koła – już na was czekamy!


Pobierz ppt "Katarzyna Karkuszewska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google