Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie będzie prowadził w roku szkolnym 2014/15 na terenie całego kraju bezpłatne szkolenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie będzie prowadził w roku szkolnym 2014/15 na terenie całego kraju bezpłatne szkolenia."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie będzie prowadził w roku szkolnym 2014/15 na terenie całego kraju bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli gimnazjów pt.: Doradztwo zawodowe Od diagnozy do ewaluacji Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych w ramach projektu systemowego „Edukacja dla pracy”.

2 Cel szkolenia Zadania doradcze są obowiązkiem szkoły wynikającym z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 poz.532). Celem szkolenia jest wsparcie dyrektorów szkół gimnazjalnych oraz doradców zawodowych i nauczycieli-wychowawców w profesjonalnym realizowaniu zadań z zakresu doradztwa zawodowego

3 Zalety uczestnictwa Udział w szkoleniu może zgłosić trzyosobowa reprezentacja szkoły: o Dyrektor lub wicedyrektor, o Doradca zawodowy lub osoba realizująca zadania doradcy w gimnazjum, o Nauczyciel-wychowawca. Dyrektorzy:  poznają korzyści z dobrze prowadzonego doradztwa edukacyjno-zawodowego;  wspólnie z kadrą wypracują elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego;  dokonają oceny mocnych stron szkoły;  pogłębią wiedzę nt. ewaluacji autonomicznej i zintegrowanej oraz nietypowych technik ewaluacyjnych.

4 Doradcy i nauczyciele:  dowiedzą się, jak badać potrzeby uczniów i rodziców w obszarze doradztwa;  wspólnie z dyrektorem wypracują elementy WSDZ;  poznają narzędzia do pracy z uczniami i rodzicami;  przećwiczą pracę ze scenariuszami lekcji z wykorzystaniem materiałów z „Informatora o zawodach”;  dowiedzą się, gdzie szukać inspiracji, materiałów, darmowych testów oraz możliwości dalszego poszerzania swoich kompetencji. Zalety uczestnictwa Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe: publikacje, scenariusze, prezentacje.

5 Program szkolenia Szkolenie trwać będzie 2 dni (16 godzin dydaktycznych) i obejmie: Dzień II Część dla DyrektorówCzęść dla Nauczycieli Wprowadzenie Podstawy teoretyczne doradztwa edukacyjno- zawodowego Doradztwo edukacyjno- zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego w gimnazjum Analiza SWOT w obszarze doradztwa edukacyjno- zawodowego Jak pomóc uczniom gimnazjum w planowaniu kariery Jak wspierać nauczycieli w prowadzeniu zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego Wykorzystanie informacji edukacyjno-zawodowej w realizacji doradztwa zawodowego Ewaluacja wewnętrzna doradztwa edukacyjno - zawodowego Prezentacja dostępnych zasobów dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego i podsumowanie szkolenia Dzień I Część wspólna

6 Organizacja i terminy szkoleń Tegoroczny etap szkoleń realizowany będzie  od września do listopada,  w miastach wojewódzkich i w miastach będących siedzibą władz powiatowych,  od poniedziałku do piątku oraz w weekendy. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

7 Rekrutacja Rekrutacja on-line na szkolenia rozpocznie się we wrześniu. Formularz zgłoszeniowy znajdować się będzie na stronie www.koweziu.edu.pl.www.koweziu.edu.pl Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest obecność wszystkich trzech przedstawicieli gimnazjum (dyrektor lub wicedyrektor, doradca zawodowy lub osoba realizująca zadania doradcy oraz nauczyciel-wychowawca). Szczegółowe informacje znaleźć można w aktualnościach na stronie www.koweziu.edu.pl. www.koweziu.edu.pl Zapraszamy


Pobierz ppt "Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie będzie prowadził w roku szkolnym 2014/15 na terenie całego kraju bezpłatne szkolenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google