Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Bożena Stępień Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Bożena Stępień Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Bożena Stępień Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

2 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach REALIZACJA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH PRZEZ GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2004 – 2009 Katowice, październik 2008

3 W latach jednostki organizacyjne ze 150 gmin województwa śląskiego aplikowały o dofinansowanie projektów ze środków UE. 17 gmin nie wykazało aktywności w tym względzie. Są to 3 gminy miejskie, 3 miejsko-wiejskie. i 11 wiejskich.

4 aktywizacja społeczna i zawodowa ograniczenie sfery wykluczenia społecznego poprawa zdolności adaptacyjnej i mobilności zawodowej podniesienie kwalifikacji zawodowych minimalizacja skutków długotrwałego bezrobocia Głównym celem projektów jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a więc:

5 Projekty adresowane są najczęściej do osób:  długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach bezdomnych uzależnionych od alkoholu po leczeniu odwykowym narkomanów poddających się procesowi leczenia byłych więźniów usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych niepełnosprawnych klientów pomocy społecznej

6 Ilość projektów realizowanych ze środków UE w latach razem miasta i gminy gminy RAZEM

7 Ilość projektów realizowanych ze środków UE w latach

8 Środki UE pozyskane w latach (w tys. zł) razem miasta miasta i gminy gminy razem

9 Środki UE pozyskane w latach

10 Środki własne gmin zaangażowane w realizację projektów (w tys. zł) razem miasta miasta i gminy gminy razem

11 Udział środków własnych gmin zaangażowanych w latach

12 Środki UE i własne gmin przeznaczone na realizację projektów w latach

13 W 265 projektach bierze udział 287 jednostek organizacyjnych, w tym ośrodki pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy, urzędy miast, i inne jednostki

14 Udział jednostek w realizacji projektów ze środków UE gminaPUPOPSinnerazem miejskie miejsko- wiejskie wiejskie razem

15 W 22 projektach biorą udział po dwie jednostki organizacyjne. Jednostką aplikującą jest urząd. miasta lub gminy, natomiast jednostką realizującą jest ośrodek pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy lub inna jednostka.

16 Ilość projektów realizowanych wspólnie gmina + OPS gmina + PUP gmina + inne razem miejskie miejsko- wiejskie 4026 wiejskie 5005 razem

17 Wysokość środków UE w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa w zł ,242,344,320,0418,591,23 lata

18 środki UE środki własne gmin ilość projektów Bytom Chorzów Częstochowa Sosnowiec Zabrze GMINY POZYSKUJĄCE NAJWIĘCEJ ŚRODKÓW UE w tys. zł.

19 Środki UE i własne gmin zaangażowane w realizację projektów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł. środki UEśrodki własne gmin Bytom56,589,37 Chorzów141,1928,71 Częstochowa73,698,28 Sosnowiec89,9412,27 Zabrze88,217,64

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Bożena Stępień Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google