Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Bożena Stępień Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Bożena Stępień Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Bożena Stępień Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

2 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach REALIZACJA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH PRZEZ GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2004 – 2009 Katowice, październik 2008

3 W latach 2004 - 2009 jednostki organizacyjne ze 150 gmin województwa śląskiego aplikowały o dofinansowanie projektów ze środków UE. 17 gmin nie wykazało aktywności w tym względzie. Są to 3 gminy miejskie, 3 miejsko-wiejskie. i 11 wiejskich.

4 aktywizacja społeczna i zawodowa ograniczenie sfery wykluczenia społecznego poprawa zdolności adaptacyjnej i mobilności zawodowej podniesienie kwalifikacji zawodowych minimalizacja skutków długotrwałego bezrobocia Głównym celem projektów jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a więc:

5 Projekty adresowane są najczęściej do osób:  długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach bezdomnych uzależnionych od alkoholu po leczeniu odwykowym narkomanów poddających się procesowi leczenia byłych więźniów usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych niepełnosprawnych klientów pomocy społecznej

6 Ilość projektów realizowanych ze środków UE w latach 2004 - 2009 200420052006200720082009razem miasta1111181739123 i gminy1002231440 gminy0101937102 RAZEM121218418930265

7 Ilość projektów realizowanych ze środków UE w latach 2004-2009

8 Środki UE pozyskane w latach 2004-2009 (w tys. zł) 200420052006 2007 20082009razem miasta 10 33610 84020 0607979 1633 149123 630 miasta i gminy 76001222 4932 3605 051 gminy 046004 7902195 056 razem 10 41210 88620 06020186 4465 728133 737

9 Środki UE pozyskane w latach 2004-2009

10 Środki własne gmin zaangażowane w realizację projektów (w tys. zł) 200420052006 2007 2008 2009 razem miasta 3 1425 7684 91494 39235418 879 miasta i gminy 00024229118371 gminy 0630052716606 razem 3 1425 8314 914335 14848819 557

11 Udział środków własnych gmin zaangażowanych w latach 2004 - 2009

12 Środki UE i własne gmin przeznaczone na realizację projektów w latach 2004-2009

13 W 265 projektach bierze udział 287 jednostek organizacyjnych, w tym ośrodki pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy, urzędy miast, i inne jednostki

14 Udział jednostek w realizacji projektów ze środków UE gminaPUPOPSinnerazem miejskie1942676134 miejsko- wiejskie 13031246 wiejskie170891107 razem49421879287

15 W 22 projektach biorą udział po dwie jednostki organizacyjne. Jednostką aplikującą jest urząd. miasta lub gminy, natomiast jednostką realizującą jest ośrodek pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy lub inna jednostka.

16 Ilość projektów realizowanych wspólnie gmina + OPS gmina + PUP gmina + inne razem miejskie 61411 miejsko- wiejskie 4026 wiejskie 5005 razem 151622

17 Wysokość środków UE w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa w zł. 200420052006200720082009 2,242,344,320,0418,591,23 lata

18 środki UE środki własne gmin ilość projektów Bytom10 6501 76410 Chorzów16 1923 29310 Częstochowa17 8552 00610 Sosnowiec20 1672 7509 Zabrze16 7701 4526 GMINY POZYSKUJĄCE NAJWIĘCEJ ŚRODKÓW UE w tys. zł.

19 Środki UE i własne gmin zaangażowane w realizację projektów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł. środki UEśrodki własne gmin Bytom56,589,37 Chorzów141,1928,71 Częstochowa73,698,28 Sosnowiec89,9412,27 Zabrze88,217,64

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Bożena Stępień Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google