Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach"— Zapis prezentacji:

1 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Bożena Stępień Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

2 REALIZACJA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH PRZEZ GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach REALIZACJA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH PRZEZ GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH – 2009 Katowice, październik 2008

3 województwa śląskiego aplikowały o dofinansowanie
W latach jednostki organizacyjne ze 150 gmin województwa śląskiego aplikowały o dofinansowanie projektów ze środków UE. 17 gmin nie wykazało aktywności w tym względzie. Są to 3 gminy miejskie, 3 miejsko-wiejskie i 11 wiejskich.

4 Głównym celem projektów jest
wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a więc: aktywizacja społeczna i zawodowa ograniczenie sfery wykluczenia społecznego poprawa zdolności adaptacyjnej i mobilności zawodowej podniesienie kwalifikacji zawodowych minimalizacja skutków długotrwałego bezrobocia

5 Projekty adresowane są najczęściej do osób:
długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach bezdomnych uzależnionych od alkoholu po leczeniu odwykowym narkomanów poddających się procesowi leczenia byłych więźniów usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych niepełnosprawnych klientów pomocy społecznej

6 Ilość projektów realizowanych ze środków UE w latach 2004 - 2009
2005 2006 2007 2008 2009 razem miasta 11 18 1 73 9 123 i gminy 2 23 14 40 gminy 93 7 102 RAZEM 12 4 189 30 265

7 Ilość projektów realizowanych ze środków UE w latach 2004-2009

8 Środki UE pozyskane w latach 2004-2009 (w tys. zł)
2005 2006 2007 2008 2009 razem miasta 10 336 10 840 20 060 79 79 163 3 149 i gminy 76 122 2 493 2 360 5 051 gminy 46 4 790 219 5 056 10 412 10 886 201 86 446 5 728

9 Środki UE pozyskane w latach 2004-2009

10 Środki własne gmin zaangażowane w realizację projektów (w tys. zł)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 razem miasta 3 142 5 768 4 914 9 4 392 354 18 879 i gminy 24 229 118 371 gminy 63 527 16 606 5 831 33 5 148 488 19 557

11 Udział środków własnych gmin zaangażowanych w latach 2004 - 2009

12 Środki UE i własne gmin przeznaczone na realizację projektów w latach 2004-2009

13 udział 287 jednostek organizacyjnych, w tym
W 265 projektach bierze udział 287 jednostek organizacyjnych, w tym ośrodki pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy, urzędy miast, i inne jednostki

14 Udział jednostek w realizacji projektów ze środków UE
gmina PUP OPS inne razem miejskie 19 42 67 6 134 miejsko-wiejskie 13 31 2 46 wiejskie 17 89 1 107 49 187 9 287

15 po dwie jednostki organizacyjne. Jednostką aplikującą jest urząd
W 22 projektach biorą udział po dwie jednostki organizacyjne. Jednostką aplikującą jest urząd miasta lub gminy, natomiast jednostką realizującą jest ośrodek pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy lub inna jednostka.

16 Ilość projektów realizowanych wspólnie
gmina + OPS + PUP + inne razem miejskie 6 1 4 11 miejsko-wiejskie 2 wiejskie 5 15 22

17 Wysokość środków UE w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa w zł.
lata 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2,24 2,34 4,32 0,04 18,59 1,23

18 GMINY POZYSKUJĄCE NAJWIĘCEJ ŚRODKÓW UE w tys. zł.
środki UE środki własne gmin ilość projektów Bytom 10 650 1 764 10 Chorzów 16 192 3 293 Częstochowa 17 855 2 006 Sosnowiec 20 167 2 750 9 Zabrze 16 770 1 452 6

19 Środki UE i własne gmin zaangażowane w realizację projektów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł.
środki własne gmin Bytom 56,58 9,37 Chorzów 141,19 28,71 Częstochowa 73,69 8,28 Sosnowiec 89,94 12,27 Zabrze 88,21 7,64

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google