Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dużo większa rola zwrotnych instrumentów wsparcia w nowej perspektywie finansowej Odejście od systemu grantowego w przypadku mniej ryzykownych projektów,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dużo większa rola zwrotnych instrumentów wsparcia w nowej perspektywie finansowej Odejście od systemu grantowego w przypadku mniej ryzykownych projektów,"— Zapis prezentacji:

0 Unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców – dobre praktyki na przykładzie preferencyjnych kredytów z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) Warszawa, 4 września 2014

1 Dużo większa rola zwrotnych instrumentów wsparcia w nowej perspektywie finansowej
Odejście od systemu grantowego w przypadku mniej ryzykownych projektów, Zaangażowanie środków prywatnych w celu zwiększenia efektów społeczno-gospodarczych wsparcia publicznego (efekt dźwigni, możliwość wielokrotnego wykorzystania), Możliwość stosowania różnych instrumentów finansowych (preferencyjne kredyty, gwarancje, instrumenty kapitałowe itp.), Problem: stosunkowo niewielkie doświadczenia z wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych w okresie

2 RSI – Risk Sharing Instrument CIP – Competitiveness and Innovation
Rekomendacje dla nowej perspektywy w oparciu o dwie umowy gwarancji portfelowych wdrażane obecnie przez Bank Pekao SA RSI – Risk Sharing Instrument gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach „Instrumentu Podziału Ryzyka dla Wsparcia Innowacji i Badań i Rozwoju (B+R) w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach”, RSI – portfel 331 milionów złotych kredytów inwestycyjnych i obrotowych nieodnawialnych, Wdrażanie do 30 czerwca 2015 lub pełnego wykorzystania CIP – Competitiveness and Innovation gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach „Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji”, CIP – portfel 1 mld złotych kredytów inwestycyjnych i obrotowych nieodnawialnych, Wdrażanie do 28 października lub pełnego wykorzystania.

3 Mechanizm funkcjonowania gwarancji portfelowych
5. Wypłata kwoty gwarancji 4. Wystąpienie o płatność 2. Udzielanie kredytów z gwarancją EFI 3. Prowizja z tytułu udzielenia gwarancji (tylko RSI) Kredyt 1 Kredyt 2 Kredyt 3 Kredyt 4 Kredyt 5 1. Gwarancja 50% kapitału i odsetek portfela kredytów spełniających kryteria programu Portfel kredytów inwestycyjnych i obrotowych dla firm 1 mld PLN (CIP), 331 mln PLN (RSI)

4 Korzyści dla partnerów (sektor publiczny, bank, przedsiębiorcy) kluczem do sukcesu zwrotnych instrumentów finansowych EFI Bank Przedsiębiorcy NAJWAŻNIEJSZY CZYNNIK - ZWROTNE INSTRUMENTY FINANSOWE DOPASOWANE DO POTRZEB FIRM Osiągnięcie celów programu, Maksymalizacja efektywności, Trwałość inwestycji, Niskie koszty operacyjne. Dochodowość, Prosty system wdrażania, dostosowany do wewnętrznych procedur bankowych. Lepszy dostęp do finansowania zewnętrznego, Korzyść finansowa, Prosta procedura aplikacyjna.

5 Szeroki dostęp do finansowania dla firm w programach kredytowych z gwarancją EFI
EFI CIP EFI RSI KREDYTO-BIORCY Firmy o przychodach do 20 mln PLN Mikroprzedsiębiorcy działający krócej niż 2 lata MŚP i Mid-cap spełniający 1 z 10 kryteriów innowacyjności TYP KREDYTU Inwestycyjne Obrotowe nieodnawialne Inwestycyjne i obrotowe nieodnawialne DŁUGOŚĆ KREDYTU Minimum 1 rok Dokładnie 1 rok 2-7 lat KWOTA KREDYTU Do 3,000,000 EUR Do 20,000 PLN 104,000 – 31,000,000 PLN WALUTA PLN, EUR PLN ZABEZPIE-CZENIA Tylko na przedmiocie inwestycji Do PLN – tylko poręczenie EFI Zgodnie z przepisami Banku

6 Kto może skorzystać z kredytów z gwarancją EFI?
1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli: Przedsiębiorstwa, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudniały średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro, Uwaga - przy określeniu statusu przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę powiązania kapitałowe. 2. W przypadku RSI także przedsiębiorstwa typu Small mid-cap, czyli: Przedsiębiorstwa, które nie spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, ale zatrudniają mniej niż 500 pracowników.

7 Kryteria innowacyjności w programie RSI – Jeden z dziesięciu (1)
Nr Kryterium Innowacyjność projektu 1. Kredytobiorca zamierza wykorzystać kredyt na inwestycję związaną z produkcją lub rozwojem produktów, procesów i/lub usług, które są innowacyjne i w których istnieje ryzyko niepowodzenia wykazanego w biznesplanie Tak 2. Kredytobiorca jest „szybko-rosnącą” firmą zorientowaną na badania i rozwój (B+R) i/lub innowacje: w okresie 3 ostatnich lat średnioroczny wzrost zatrudnienia lub przychodów był większy niż 20%, przy czym na początku firma musi zatrudniać 10 lub więcej pracowników Nie 3. W ostatnim sprawozdaniu finansowym kredytobiorcy wykazano, że wydatki/inwestycje na B+R i/lub innowacje wyniosły przynajmniej 20% wartości kredytu 4. Kredytobiorca w biznes planie wykazał, że zamierza przeznaczyć w kolejnych 24 miesiącach kwotę równą co najmniej 90% kwoty kredytu na wydatki/inwestycje związane z B+R i/lub innowacjami

8 Innowacyjność projektu
Kryteria innowacyjności w programie RSI – Jeden z dziesięciu (2) Nr Kryterium Innowacyjność projektu 5. Kredytobiorca otrzymał w ciągu ostatnich 24 miesięcy grant, kredyt, gwarancję z europejskich lub krajowych programów wspierających badania i/lub innowacje Nie 6. Kredytobiorca otrzymał nagrodę z zakresu innowacyjności w ciągu ostatnich 24 miesięcy 7. Kredytobiorca otrzymał przynajmniej jeden patent w ciągu ostatnich 24 miesięcy 8. Kredytobiorca otrzymał wsparcie kapitałowe z funduszu venture capital ukierunkowanego na innowacje 9. Kredytobiorca w momencie podpisania umowy kredytowej jest zarejestrowany na terenie parku naukowo- technologicznego 10. Kredytobiorca skorzystał ze zwolnienia podatkowego związanego z inwestycją w B+R i/lub innowację w ciągu ostatnich 24 miesięcy Nie 

9 Dzięki korzyściom finansowym i prostej procedurze aplikacyjnej, kredyty z gwarancją cieszą się dużą popularnością wśród firm Obniżona marża kredytowa (od 0,4 do 2 punktu procentowego) = lepsza zdolność kredytowa, Bezpłatna gwarancja (CIP) lub niski koszt prowizji (0,25% kwoty gwarancji w kwartale - RSI), Prosty sposób ustanowienia zabezpieczenia oparty wyłącznie na procedurach i dokumentach bankowych – żadnej dodatkowej biurokracji, Stała dostępność wsparcia w placówkach Banku na terenie całego kraju, Brak pomocy publicznej i obowiązków raportowych, Szersza definicja pojęcia innowacji w programie RSI. Do końca czerwca 2014 udzielono 4500 kredytów z gwarancją EFI o łącznej wartości 1,15 mld zł

10 Dziękuję za uwagę Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego
Dyrektor Biura Funduszy UE i Programów Publicznych Ul. Żwirki i Wigury 31 Warszawa Tel


Pobierz ppt "Dużo większa rola zwrotnych instrumentów wsparcia w nowej perspektywie finansowej Odejście od systemu grantowego w przypadku mniej ryzykownych projektów,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google