Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykładowca (5) na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykładowca (5) na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości"— Zapis prezentacji:

1 Wykładowca (5) na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości
dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski

2 Wiosną 2009 r. z legendami Instytutu Nauk Administracyjnych: Hanną Kilijan i Janem Jeżewskim.

3 W trakcie nieformalnego spotkania
w Zakładzie Nauki Administracji 4 listopada 1998 r. Od lewej: prof. Stanisław Kaźmierczyk, prof. Tadeusz Kuta (kierownik Zakładu Nauki Administracji w latach ), prof. Władysław Zamkowski i Jerzy Supernat.

4 Tadeusz Kuta

5 Prof. Tadeusz Kuta ze swoimi seminarzystami w czerwcu 1984 r
Prof. Tadeusz Kuta ze swoimi seminarzystami w czerwcu 1984 r. Obok dr Jan Jeżewski.

6 Konferencja naukowa w Karpaczu, wrzesień 1985 r. Dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych prof. Jan Jendrośka wręcza prof. Tadeuszowi Kucie księgę (AUWr., Prawo CXLIII, Wrocław 1985) przygotowaną z okazji 35. lecia pracy uniwersyteckiej Profesora.

7 Jan Boć Wrocław 1964 rok.

8 Jan Boć (w środku) w roli komendanta zgrupowania studenckich praktyk robotniczych w Wędrzynie we wrześniu 1973 roku. Z lewej Elżbieta Samborska-Boć i przyszły Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego: Janusz Trzciński. Z prawej miedzy innymi przyszli prodziekani Wydziału: Elżbieta Kundera i Piotr Jurek.

9 To samo przecięcie czasowo-przestrzenne.
Na pierwszym planie od lewej: Władysław Zabielski, Józef Wąsik, Jan Boć i Karol Jonca.

10 Kamila Trzydzieści pięć lat później: Jan Boć na zorganizowanym przez Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego Szklarska Poręba 2008. Na zdjęciu m.in.: Barbara Adamiak, Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Katarzyna Defecińska-Tomczak, Maria Karcz-Kaczmarek, Lidia Klat-Wertelecka, Katarzyna Kłosowska, Agnieszka Korzeniowska-Polak, Kamila Kwaśnicka (moja doktorantka), Joanna Radwanowicz-Wanczewska, Renata Raszewska-Skałecka, Krystyna Sieniawska, Małgorzata Stahl, Diana Stypuła, Grażyna Szpor, Magdalena Tabernacka, Elżbieta Ura, Joanna Wyporska-Frankiewicz, Paweł Dańczak, Ryszard Dębski, Wojciech Góralczyk, Mariusz Kotulski, Benjamin Küchenhoff, Jan Łukasiewicz, Andrzej Michór, Michał Możdżeń-Marcinkowski, Artur Mudrecki, Konrad Nowacki, Mateusz Pszczyński, Robert Sawuła, Krzysztof Sobieralski, Jan Szreniawski, Piotr Szreniawski i Jerzy Supernat.

11 Spondeo ac polliceor Promocja dr Kamili Kwaśnickiej 30 listopada 2009 r.

12 W Zjeździe w Szklarskiej Porębie uczestniczyła Magda (Teresa) Górzyńska – profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Tutaj w rozmowie z dr. Arturem Mudreckim. W głębi m.in. prof. Barbara Adamiak i prof. Stanisław Pieprzny.

13 Szklarska Poręba 24 września 1988 (równo 20 lat przed Zjazdem Katedr zorganizowanym tamże przez INA). W tle wodospad Kamieńczyk. Od lewej: Konrad Nowacki, Karl Bönninger, Jan Boć, Barbara Adamiak, Jan Jendrośka, Tadeusz Kuta, Eugeniusz Bojanowski, Jan Szreniawski, Zbigniew Leoński, Piotr Lisowski i Marcin Miemiec.

14 Jan Boć, lipiec 2009 r.

15 Jan Boć, lipiec 2009 r.

16 Franciszek Longchamps
Jan Jendrośka: „Instytut [Instytut Nauk Administracyjnych – JS] powstał na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 1969 r. w sprawie organizacji Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta. Dziekan Wydziału powołał zespół w składzie: prof. Lesław Adam, prof. Tadeusz Bigo, prof. Franciszek Longchamps, docent Jan Jendrośka. Zespół po dyskusjach przygotował projekt organizacyjny i funkcjonalny Instytutu. W nowoutworzonym Instytucie […] powstało pięć zakładów dydaktycznych: Zakład Prawa Administracyjnego, Zakład Prawa Finansowego i Nauki o Finansach, Zakład Nauki Administracji, Zakład Statystyki i Badań Operacyjnych, Zakład Zarządzania Gospodarką Narodową (od 1973 r.). W ten sposób została zrealizowana idea prof. Franciszka Longchamps, idea szkoły kameralistyki. […] W sprawie obsady stanowiska Dyrektora Instytutu chcę powiedzieć, iż mimo usilnych próśb, Franciszek Longchamps kategorycznie odmówił objęcia tego stanowiska. Na wniosek prof. Tadeusza Bigo zgodziłem się objąć to stanowisko, z tym że prof. Franciszek Longchamps przyrzekł mi, że podejmie pieczę nad badaniami naukowymi w Instytucie, a także, że zaopiekuje się nową kadrą oraz opracuje statut Instytutu. Niestety, w maju [1969 r. – JS] prof. Longchamps odszedł od nas. Przedwczesna śmierć Profesora stanowiła ogromną stratę nie tylko dla polskiej nauki prawa administracyjnego, ale była także szczególnie bolesna dla nas, pozostałych w Instytucie”, [w:] 35-lecie Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, pod redakcją Jana Bocia, Wrocław 2007, s. 12. Franciszek Longchamps

17 Nieformalne spotkanie w Instytucie Nauk Administracyjnych, październik 1991 r.
Od lewej: prof. Krystyna Jandy-Jendrośka – kierownik Zakładu Prawa Finansowego i Nauki o Finansach, prof. Jan Jendrośka – dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych, prof. Tadeusz Kuta – kierownik Zakładu Nauki Administracji i mgr Krystyna Schumacher – sekretarka Instytutu. W głębi z lewej dr Andrzej Pakuła.

18 Prof. Tadeusz Kuta z Hanną Kilijan i pracownikami Zakładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego.
Od lewej: Tadeusz Kocowski, Hanna Kilijan, Tadeusz Kuta, Maciej Guziński i Andrzej Borkowski.

19 Prof. Tadeusz Kuta w trakcie uroczystości rocznicowej i sesji naukowej 22 listopada 1997 r. W głębi prof. Janusz Borkowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Sesja zaowocowała opracowaniem: Współczesne problemy administracji publicznej i prawa administracyjnego. Materiały z sesji naukowej na temat przeobrażeń we współczesnym prawie administracyjnym – Wrocław, listopad 1997, pod red. Adama Błasia, Wrocław-Poznań 1999. Osiemdziesiąta rocznica urodzin prof. Tadeusza Kuty (Profesor urodził się 15 października 1916 r. w Machowej koło Tarnowa) stała się okazją do przygotowania i ofiarowania Mu księgi jubileuszowej: Przeobrażenia we współczesnym prawie administracyjnym i w nauce administracji, pod red. Adama Błasia, AUWr., Przegląd Prawa i Administracji, tom XXXVIII, Wrocław 1997.

20 Prof. Tadeusz Kuta w otoczeniu pracowników Zakładu Nauki Administracji
Prof. Tadeusz Kuta w otoczeniu pracowników Zakładu Nauki Administracji. Od lewej: Renata Kusiak-Winter, Tadeusz Kuta, Renata Raszewska-Skałecka, Agnieszka Chrisidu-Budnik i Jerzy Korczak.

21 Konferencja naukowa w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, listopad 1986 r.
W środku prof. Tadeusz Kuta. Z prawej dr Ryszarda Michalska-Badziak i prof. Zofia Duniewska. Z lewej prof. Barbara Jaworska-Dębska, prof. Mirosław Wyrzykowski i prof. Jan Paweł Tarno. W głębi prof. Jan Jendrośka.

22 Kazimierz Dolny nad Wisłą czternaście lat później
Kazimierz Dolny nad Wisłą czternaście lat później. Konferencja „Polski model egzekucji administracyjnej” 16-18 czerwca 2003 r. W przerwie obrad od prawej: Joanna Wyporska, Joanna Jagoda, Renata Cybulska, Ewa Cisowska-Sakrajda i Jerzy Supernat. Niewidoczni, ale obecni: Agnieszka Korzeniowska i Michał Waligórski.

23 Wyprawa w góry w trakcie
Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego „Koncepcja systemu prawa administracyjnego”, Zakopane września 2006 r. Z ustaleń Janusza Sługockiego wynika, że organizowany przez Niego i Katedrę Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Szczecinie września 2014 roku jest 23. Zjazdem Katedr. Zatem Zjazd w Zakopanem zorganizowany przez prof. Jana Zimmermanna i Katedrę Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2006 roku był 19. Zjazdem, a Zjazd zorganizowany przez ośrodek wrocławski w 2008 roku – 20. Zjazdem. Ośrodek krakowski podjął się także organizacji Zjazdu Katedr w 2016 roku i będzie to już 24. Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego! Od lewej: Konrad Nowacki (Uniwersytet Wrocławski), Dorota Dąbek (Uniwersytet Jagielloński) i Janusz Sługocki (Uniwersytet Szczeciński). W głębi Paweł Chmielnicki. 26 września 2006

24 X Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej
„Patologie w administracji publicznej”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższą Szkołę Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Białowieża kwietnia 2009 r. Od lewej: Piotr Sitniewski, Barbara Jaworska-Dębska, Ludmiła Dziewięcka-Bokun, Ryszard Paczuski, Agnieszka Czarkowska, Grzegorz Kuropatwa, Robert Suwaj, ks. Sławomir Fundowicz, Dariusz Kijowski, Witold Mikułowski, Jerzy Supernat, Jacek Czaputowicz, Elżbieta Ura i Stanisław Pieprzny.

25 Ta sama konferencja. Obradom przewodniczy prezes SEAPu ks. prof
Ta sama konferencja. Obradom przewodniczy prezes SEAPu ks. prof. Sławomir Fundowicz. Ponadto od prawej: prof. Jan Boć, dr Danuta Kurzyna-Chmiel i mgr Grzegorz Kuropatwa.

26 Ta sama konferencja. Prof
Ta sama konferencja. Prof. Karol Kiczka wygłasza referat Z zagadnień ograniczeń antykorupcyjnych w prawie gospodarczym publicznym. Sesji przewodniczy prof. Jacek Jagielski z Uniwersytetu Warszawskiego.

27 Konferencja „Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie”, zorganizowana przez Zakład Prawa Publicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Katedrę Prawa i Administracji Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów – Łańcut 4-6 maja Od lewej: Mariusz Kotulski, Joanna Radwanowicz-Wanczewska, Joanna Lemańska, Dorota Dąbek i Jerzy Supernat.

28 Od lewej: Małgorzta Stahl, Marian Zdyb i Bogdan Dolnicki.
Też Łańcut, ale miesiąc i tydzień później: ogólnopolska konferencja naukowa „Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce”, Łańcut czerwca 2008 r. Od lewej: Małgorzta Stahl, Marian Zdyb i Bogdan Dolnicki.

29 Ogólnopolska konferencja naukowa „Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce”, Łańcut czerwca 2008 r. Dr Agnieszka Korzeniowska-Polak z Katedry Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Łódzkiego wygłasza referat Granice uprawnień członków komisji rewizyjnej. Sesji przewodniczy prof. Bogdan Dolnicki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

30 Konferencja „Kodyfikacja postępowania administracyjnego (na 50-lecie KPA)”, Sieniawa maja 2009 r. Od prawej: Krzysztof Filipiak, Jan Szreniawski, Dorota Dąbek, Marek Stefaniuk, Marian Zdyb i Jerzy Supernat.

31 Hanna Knysiak-Molczyk z Katedry Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosiła w Sieniawie referat Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego i sądowoadminstracyjnego.

32 Hanna Knysiak-Molczyk raz jeszcze.

33 „Sieniawa” w trakcie wycieczki w Łańcucie
„Sieniawa” w trakcie wycieczki w Łańcucie. Od prawej: Monika Król, Katarzyna Koralewska, Anna Krawiec, Agnieszka Kubiak, Adam Błaś, Agnieszka Korzeniowska-Polak, Hanna Knysiak-Molczyk i Jerzy Supernat.

34 Agnieszka Kubiak, Anna Krawiec i Katarzyna Koralewska.
To samo miejsce. Od lewej: Hanna Knysiak-Molczyk, Agnieszka Korzeniowska-Polak, Agnieszka Kubiak, Anna Krawiec i Katarzyna Koralewska.

35 Wisła 10 października 1998 r. Jedną z największych i najmilszych niespodzianek w Sieniawie w 2009 r. była dla mnie obecność Moniki Król, którą poznałem na Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Wiśle w 1998 roku, a później nie widziałem wieki całe. Trochę przypadkiem dowiedziałem się, że obok Moniki Król (w głębi z lewej) siedzi Katarzyna Defecińska – przez 11 lat w ogóle tego nawet się nie domyślałem. Na zdjęciu jeszcze m.in.: Eugeniusz Ochendowski (w głębi z prawej) oraz na pierwszym planie przy stole od lewej: Bożena Popowska, Andrzej Pakuła, jak zwykle ekspresyjny i gwiazdorski Jan Jeżewski, Jerzy Supernat, Czesław Martysz (plecami) i Jerzy Korczak.

36 Okazuje się jednak, że pamięć jest zawodna
Okazuje się jednak, że pamięć jest zawodna. Monikę Król spotkałem ponownie w czasie kolejnego Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Łodzi we wrześniu 2000 r., co dokumentuje powyższe zdjęcie. Od lewej: Agnieszka Korzeniowska, Ewa Frankiewicz, Monika Pawlak, Jan Boć, Monika Król i Jerzy Supernat. Pamiętam dobrze okoliczności zrobienia tego zdjęcia. Po zakończeniu Zjazdu szedłem z prof. Janem Bociem do samochodu, gdy rozległ się głośny grupowy okrzyk: Jeszcze zdjęcie, koniecznie zdjęcie z nami!!! Adresatem tego oczekiwania był… prof. Jan Boć.

37 Monika Król i Katarzyna Defecińska-Tomczak w Sieniawie.
Za nimi od lewej: Katarzyna Koralewska, Paweł Dańczak i Magdalena Sieniuć.

38 Nieformalna część (Bal Administratywistów) konferencji w Sieniawie
Nieformalna część (Bal Administratywistów) konferencji w Sieniawie. Na zdjęciu miedzy innymi: Dorota Dąbek, Małgorzata Gajda-Durlik, Marta Kopacz, Anna Krawiec, Mariola Mitana, Tadeusz Kiełkowski, Mariusz Kotulski, Maciej Podleśny, Krzysztof Sobieralski, Julian Święcki, Miroslaw Wincenciak i Jerzy Supernat.

39 Janusz Niczyporuk Dr Dorota Konopka „Sieniawa” nie spadła nam oczywiście z nieba. Chyba, że w bardzo metaforycznym sensie. Jej inicjatorem, organizatorem i kierownikiem, a także redaktorem wspaniałego tomu konferencyjnego był prof. Janusz Niczyporuk. Tutaj 26 kwietnia 2009 r. w Białowieży w trakcie X Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. Tuż obok: dr Marek Stefaniuk i prof. Jerzy Stelmasiak, a zaraz za nimi: dr Agnieszka Korzeniowska-Polak i dr Piotr Przybysz. Na pierwszym planie od lewej: dr Marta Rękawek-Pachwicewicz, dr Małgorzata Wenclik, dr Julita Sitniewska oraz dr Agnieszka Suławko-Karetko. Pierwsza z prawej prof. Ludmiła Dziewięcka-Bokun. W głębi między innymi dr Józef Strzelecki. Wszystkich uczestników Konferencji serdecznie pozdrawiam.

40 Dr Agnieszka Suławko-Karetko
Agnieszka Suławko-Karetko przygotowała na X Konferencję Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej referat Sposoby nawiązywania stosunku pracy przez członków korpusu służby cywilnej – rodzaje form wyznaczania podmiotów do pełnienia funkcji konsularnych, opublikowany w księdze konferencyjnej pod red. Patrycji J. Suwaj i Dariusza R. Kijowskiego, Patologie w administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009. Na VIII konferencję SEAPu we Wrocławiu w 2007 r., w trakcie której zostało zrobione zdjęcie obok, przedłożyła referat Formy organizacyjno-prawne świadczenia usług w zakresie gospodarki komunalnej, opublikowany w księdze konferencyjnej pod red. Jana Bocia i Ludmiły Dziewięckiej-Bokun Umowy w administracji, Kolonia Limited, Wrocław 2008.

41 Drugą Sieniawą okazało się dla mnie Izbicko, czyli zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego ogólnopolska konferencja „Aktualne problemy dostępu do informacji publicznej w prawie polskim i wspólnotowym”, Izbicko 5-6 listopada Miejsce (pałac i jego otoczenie), wysoki poziom naukowy, doskonała organizacja oraz wspaniała atmosfera sprawiły, że miałem nieodparte wrażenie, iż jestem w Sieniawie… Nie ma wprawdzie w Izbicku kamienia szczęścia z napisem „Na pamiątkę chwil szczęśliwych” (Sieniawa taki kamień zawdzięcza Tadeuszowi Kościuszce), ale chwil szczęśliwych uczestnikom konferencji nie brakowało. Ja swoje skwapliwie pozbierałem i dodałem do gromadzonego zasobu innych miłych wspomnień (w przyszłości będę miał do czego wracać…). Powyżej kierownik naukowy konferencji prof. Jan Boć oraz wygłaszający swój referat dr Jerzy Korczak. Natomiast na następnym slajdzie osoby, dzięki którym idea i program konferencji „stały się ciałem”, tzn. jej urocze organizatorki z Uniwersytetu Opolskiego.

42 Dr Ewa Pierzchała Dr Marta Woźniak

43 Wrocław 15 października 2009 Dr Ewa Pierzchała (autorka m.in. monografii Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007) z mgr. Mateuszem Pszczyńskim. W głębi prof. Jacek Jagielski (w rozmowie z dr Beatą Kozicką) i prof. Jan Łukasiewicz.

44 XIV Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (SEAP)
„Internacjonalizacja administracji publicznej” Lwów 9-12 czerwca 2013 r. Uczestnicy konferencji na cmentarzu Łyczakowskim. Dziewiąta z prawej Monika Przybylska.

45 Od lewej: Tamara Kupradze, Dominika Cendrowicz i Marta Górka.
Kraków 15 listopada 2013

46 Kraków 15 listopada 2013

47 Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz i Marcin Janik.
Konferencja Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictawa „Procesy kierowania w systemie administracji publicznej” Mąchocice Kapitulne maja 2014.

48 Magdalena Małecka-Łyszczek i Mariusz Kotulski.
XV Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zdań” Gdańsk – Karlskrona czerwca 2014 r. Konferencję zorganizowali: Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej (SEAP) oraz Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego.

49 Elżbieta Ura i Michał Waligórski. Z prawej Paweł Chmielnicki.
XV Konferencja SEAP Gdańsk – Karlskrona czerwca 2014 r.

50 Janusz Niczyporuk (z lewej) i Piotr Przybysz.
XV Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej Gdańsk – Karlskrona czerwca 2014 r. Janusz Niczyporuk (z lewej) i Piotr Przybysz.

51 Od lewej: Joanna Lemańska, Wojciech Jakimowicz,
Dorota Dąbek, Piotr Lisowski, Jerzy Supernat i Jan Zimmermann. XV Doroczna Konferencja SEAP Gdańsk – Karlskrona czerwca 2014 r. Karlskrona 14 czerwca 2014

52 Dominika Cendrowicz w towarzystwie uczonych trzech generacji: Eugeniusza Bojanowskiego (obok), Tomasza Bąkowskiego (z prawej) oraz najliczniej reprezentowanej najmłodszej generacji (z lewej). Robiąc zdjęcie zauważyłem: Pani Dominiko, będzie Pani wyłącznie w męskim towarzystwie. Dominika odpowiedziała jednym wspaniałym polskim słowem: Trudno  Karlskrona 14 czerwca 2014

53 Z grupą seminaryjną po egzaminie magisterskim 23 czerwca 2009 r.
Serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia.

54 Inny egzamin magisterski odbył się, jak widać, 8 czerwca 2005 r
Inny egzamin magisterski odbył się, jak widać, 8 czerwca 2005 r. Przesyłam najlepsze myśli. Na koniec przywołam angielski „polityczno-prawny” toast: Here’s to women, the ultimate aristocrats – they elect without voting, govern without law, and decide without appeal.

55 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Wykładowca (5) na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google