Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Stan realizacji Inicjatywy JEREMIE Gdańsk, 24 września 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Stan realizacji Inicjatywy JEREMIE Gdańsk, 24 września 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Stan realizacji Inicjatywy JEREMIE Gdańsk, 24 września 2010 r.

2 2 Agenda: I.Istota Inicjatywy JEREMIE II.Pierwsze konkursy dla Pośredników Finansowych III. Reporęczenie dla Funduszy Poręczeniowych ze środków FP JEREMIE IV. Poręczenie portfelowe

3 3 I. Istota Inicjatywy JEREMIE Gdańsk, 24 września 2010 r.

4 4 Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP

5 5 Istota inicjatywy JEREMIE JEREMIE – jako nowy mechanizm pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych ustanowionym przez Komisję Europejską; Istotą inicjatywy jest założenie Funduszu Powierniczego, który to Fundusz rozbuduje wachlarz instrumentów finansowych wspierających MŚP; Specyfika modelu – odejście od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia instrumentów finansowych (np. publicznych funduszy pożyczkowych, poręczeniowych) na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego); Korzyści inicjatywy – JEREMIE pozwala zwiększyć absorpcję środków unijnych oraz efektywne ich użycie na rzecz rozwoju MŚP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych; Gdańsk, 24 września 2010 r.

6 6 Kluczowe etapy inicjatywy JEREMIE Instytucja Zarządzająca (IZ) w ramach RPO wyodrębnia pulę środków na wsparcie pozadotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP; IZ podejmuje decyzję o wydatkowaniu ww. środków w formie JEREMIE; Następuje wybór Menadżera i utworzony zostaje Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego (FP); Menadżer FP dokonuje wyboru Pośredników Finansowych (PF) oraz uruchamia zwrotne wsparcie dla PF, zgodnie ze Strategią Inwestycyjną; Pośrednicy Finansowi uruchamiają zwrotne instrumenty finansowe skierowane do MŚP; Środki zwrócone do FP są ponownie wykorzystywane na wsparcie dla Pośredników Finansowych; Na koniec okresu programowania (do końca 2015 r.) IZ podejmują decyzję o wycofaniu środków z FP lub też o kontynuacji funkcjonowania FP w dotychczasowej lub zmienionej formie. Gdańsk, 24 września 2010 r.

7 7 Schemat struktury inicjatywy JEREMIE Przeznaczenie Środków RPO na instrumenty finansowe dla MŚP Przeznaczenie Środków RPO na instrumenty finansowe dla MŚP Fundusz Powierniczy JEREMIE Woj. Pomorskiego (zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego) Fundusz Powierniczy JEREMIE Woj. Pomorskiego (zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego) Instrumenty finansowe oferowane Pośrednikom finansowym m.in.: reporęczenia poręczenia portfelowe pożyczka globalna finansowanie funduszy transferu technologii Mezzannine i Vencture Capital Instrumenty finansowe oferowane Pośrednikom finansowym m.in.: reporęczenia poręczenia portfelowe pożyczka globalna finansowanie funduszy transferu technologii Mezzannine i Vencture Capital MŚP produkty finansowe wspomagane ze środków JEREMIE pożyczki poręczenia wsparcie kapitałowe MŚP produkty finansowe wspomagane ze środków JEREMIE pożyczki poręczenia wsparcie kapitałowe Gdańsk, 24 września 2010 r.

8 8 Podpisane umowy w w ramach inicjatywy JEREMIE w poszczególnych województwach WojewództwoData zawarcia Umowy Finansowej Kwota wynikająca z zawartej Umowy (w mln zł) Wielkopolskie21.07.2009501,30 Pomorskie07.08.2009287,39 Dolnośląskie23.09.2009405,73 Łódzkie25.09.2009188,63 Zachodnio-pomorskie29.09.2009280,00 Łącznie1 663,05 Gdańsk, 24 września 2010 r.

9 9 Zarys umowy o zarządzanie Funduszem Powierniczym (1) Przedmiot Umowy utworzenie Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego jako zorganizowanej i wydzielonej jednostki finansowej w ramach Beneficjenta (nie posiada osobowości prawnej); przekazanie wkładu finansowego do Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego; przeprowadzenie konkursów na wybór Pośredników Finansowych (PF); udostępnienie PF w sposób zwrotny poprzez instrumenty inżynierii finansowej środków na wsparcie MŚP; zwrot do IZ całego pozostałego wkładu finansowego po zakończeniu realizacji Projektu (grudzień 2015 r.) Gdańsk, 24 września 2010 r.

10 10 Zarys umowy o zarządzanie Funduszem Powierniczym (2) Zobowiązania Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego realizacja Strategii Inwestycyjnej, przygotowanie Warunków Konkursowych, przeprowadzanie konkursów oraz wybór Pośredników Finansowych, zawieranie Umów Operacyjnych z Pośrednikami Finansowymi, aktualizacja Biznes Planów Pośredników Finansowych, Monitorowanie wyników osiąganych przez Pośredników Finansowych i stosowane przez nich Instrumenty Inżynierii Finansowej, Sprawozdawczość do Instytucji Zarządzającej o postępach z realizacji Operacji. Gdańsk, 24 września 2010 r.

11 11 Zarys umowy o zarządzanie Funduszem Powierniczym (3) Rodzaje umów: Umowa FinansowaIZ RPO WP – Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Woj. Pomorskiego Umowy Operacyjne (I stopnia)Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Woj. Pomorskiego – Pośrednik Finansowy Umowy o udzieleniu wsparcia (II stopnia) Pośrednik Finansowy – MŚP Gdańsk, 24 września 2010 r.

12 12 Podstawowe założenia strategii inwestycyjnej (1) Wysokość środków przekazanych przez Instytucję Zarządzającą do Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego na początku realizacji projektu – 287,39 mln zł. Łączna suma wsparcia z rewolwingiem (235%) - 675,4 mln zł Wspieranie przedsiębiorstw z grupy MŚP, w tym firm z grupy mikro przedsiębiorstw oraz podmiotów o krótkiej historii działania. Wspieranie w większym stopniu przedsięwzięć inwestycyjnych, prorozwojowych oraz innowacyjnych. Fundusze pożyczkowe/poręczeniowe oraz banki – jako podstawowy kanał dystrybucji środków Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego. Gdańsk, 24 września 2010 r.

13 13 Podstawowe założenia strategii inwestycyjnej (2) Przyjęte przez Bank w strategii inwestycyjnej produkty finansowe to: reporęczenie dla funduszy poręczeniowych pożyczka globalna dla funduszy pożyczkowych poręczenie portfelowe dla banków (sieciowych, spółdzielczych) pożyczka globalna dla banków (sieciowych, spółdzielczych) wsparcie kapitałowe funduszy transferu technologii wsparcie kapitałowe funduszy typu „mezzanine” Gdańsk, 24 września 2010 r.

14 14 Podstawowe założenie strategii inwestycyjnej (3) Przewidziani Pośrednicy Finansowi fundusze poręczeniowe, fundusze pożyczkowe, banki spółdzielcze, banki sieciowe, fundusze transferu technologii, parki technologiczne fundusze mezzanine itp. Gdańsk, 24 września 2010 r.

15 15 II. Pierwsze konkursy dla Pośredników Finansowych Gdańsk, 24 września 2010 r.

16 16 Terminy trwania pierwszych konkursów na PF 16 WojewództwoOgłoszenie konkursu Termin składania wniosków 1. Wielkopolskie 26 marca 2010 r.30 marca - 29 kwietnia 2010 r. 2. Pomorskie 14 kwietnia 2010 r.15 kwietnia - 14 maja 2010 r. 3. Zachodniopomorskie 26 kwietnia 2010 r.26 kwietnia – 25 maja 2010 r. 4. Dolnośląskie 29 kwietnia 2010 r.29 kwietnia – 31 maja 2010 r. 5. Łódzkie 30 kwietnia 2010 r.30 kwietnia – 31 maja 2010 r. Gdańsk, 24 września 2010 r.

17 17 Gdańsk, 24 września 2010 r. Konkursy dla Pośredników Finansowych w Województwie Pomorskim Miejsce przyjmowania wniosków : Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego Biuro Regionalne Oddział BGK w Gdańsku, ul. Kowalska 10, 80-846 Gdańsk Termin zamieszczenia ogłoszenia o konkursach dla Pośredników Finansowych (Gazeta Wyborcza, Dziennik Bałtycki, strona internetowa www.bgk.com.pl ) -14 kwietnia 2010 r.www.bgk.com.pl Termin składania wniosków: 14 maja 2010 r. Analiza i ocena formalna i merytoryczna wniosków przez Komisję Konkursową - od 24 maja 2010 r. do 17 czerwca 2010 r. Podpisanie umów – 20 lipca 2010 r. Złożenie Wniosków o Wsparcie - 31 sierpnia 2010 r. Akceptacja Wniosków o Wsparcie - 3 września 2010 roku

18 18 Gdańsk, 24 września 2010 r. Wielkość alokacji środków dla pierwszych konkursów FP JEREMIE w Województwie Pomorskim ŁĄCZNA KWOTA ALOKACJI – 75 000 000 PLN w tym: Reporęczenie dla Funduszu Poręczeniowego – 50 000 000 PLN max na PF – 30 000 000 PLN Pożyczka globalna dla Funduszu Pożyczkowego – 25 000 000 PLN max na PF – 15 000 000 PLN

19 19 Gdańsk, 24 września 2010 r. Lista Funduszy Poręczeniowych w Województwie Pomorskim: 1)Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – 30 mln PLN ul. Szara 31-32, 80-116 Gdańsk, tel. (058) 320 34 05 2)Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. - Fundusz Poręczeń Wzajemnych Plac Wolności 7, 82-440 Dzierzgoń, tel. (055) 276 25 70 3)Fundusz Poręczeń przy Słupskim Stowarzyszeniu Innowacji Gospodarczych I Przedsiębiorczości ul. Tuwima 22 A, 76-200 Słupsk, tel. (059) 841 30 32 4)Kościerski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. ul. 3 Maja 9c, 83-400 Kościerzyna, tel. (069) 346 28 35, 693-462-835

20 20 Województwo Ilość wnioskodawców Ilość wyłonionych Pośredników Finansowych Łączna kwota przyznana wybranym PF Łączna wartość środków przeznaczona w ramach konkursu 75 114 000 000,00 120 000 000,00 11 30 000 000,00 50 000 000,00 33 43 000 000,00 80 000 000,00 55 63 919 000,00 80 000 000,00 21 10 000 000,00 20 000 000,00 Reporęczenie dla Funduszy Poręczeniowych zestawienie Wielkopolskie Pomorskie Zachodniopomorskie Dolnośląskie Łódzkie 1815 260 919 000,00 350 000 000,00 Gdańsk, 24 września 2010 r. 95,0% 60,0% 53,8% 79,9% 50,0% 74,5%

21 21 Gdańsk, 24 września 2010 r. województwoFundusz Pożyczkowykwota suma Wielkopolskie Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.30 000 000,00 114 000 000,00 Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.30 000 000,00 Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.4 000 000,00 Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.20 000 000,00 Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Sp. z o.o.30 000 000,00 Pomorskie Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.30 000 000,00 Zachodniopomorskie Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.30 000 000,00 43 000 000,00 Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.3 000 000,00 Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o.10 000 000,00 Dolnośląskie Poręczenia Kredytowe Sp.o.o.20 000 000,00 63 919 000,00 Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o w Jeleniej Górze7 979 000,00 Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z o.o w Złotoryi3 440 000,00 Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego2 500 000,00 Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.30 000 000,00 Łódzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.10 000 000,00 Fundusze Poręczeniowe wyłonione po pierwszych konkursach na Pośredników Finansowych

22 22 Gdańsk, 24 września 2010 r. Lista Funduszy Pożyczkowych w Województwie Pomorskim: 1)Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. – 5 mln PLN ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk, tel. 058 302 20 05 2)Subregionalny Fundusz Pożyczkowy GRYF - Polska Fundacja Przedsiębiorczości - 9 mln PLN - ul. Jana Pawła II 1, pok. nr 218, 76-200 Słupsk, tel. 059 846 84 47 `- ul. Janka Wiśniewskiego, 81-969 Gdynia, tel. 664 981 645 3) Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza ul. Dyrekcyjna 7, 80-852 Gdańsk, tel. 058 305 23 25 4) Towarzystwo Rozwoju Powiśla ul. Słoneczna 1, 82-440 Dzierzgoń, tel. 055 276 26 08 5) Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości - Fundusz Pożyczkowy „Słupia” ul. Tuwima 22 a, 76-200 Słupsk, tel. 059 846 91 12 6) Stowarzyszenie 'Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno' ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno, tel. 059 833 57 50

23 23 Województwo Ilość wnioskodawców Ilość wyłonionych Pośredników Finansowych Łączna kwota przyznana wybranym PF Łączna wartość środków przeznaczona w ramach konkursu 5546 000 000,0080 000 000,00 4214 000 000,00 25 000 000,00 3340 000 000,0060 000 000,00 4429 500 000,0032 500 000,00 1120 000 000,0075 500 000,00 1715149 500 000,00 273 000 000,00 Wielkopolskie Pomorskie Zachodniopomorskie Dolnośląskie Łódzkie Pożyczka dla Funduszy Pożyczkowych zestawienie Gdańsk, 24 września 2010 r. 57,5% 56,0% 66,7% 90,8% 26,5% 54,8%

24 24 Gdańsk, 24 września 2010 r. województwoFundusz Pożyczkowykwota suma Wielkopolskie Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości2 000 000,00 46 000 000,00 Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości2 000 000,00 Polska Fundacja Przedsiębiorczości5 000 000,00 Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 2 000 000,00 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.35 000 000,00 Pomorskie Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.5 000 000,00 14 000 000,00 Polska Fundacja Przedsiębiorczości9 000 000,00 Zachodniopomorskie Polska Fundacja Przedsiębiorczości25 000 000,00 40 000 000,00 Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.5 000 000,00 Fundacja na rzecz Polskiego Rozwoju Rolnictwa10 000 000,00 Dolnośląskie Polska Fundacja Przedsiębiorczości10 000 000,00 29 500 000,00 Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG8 000 000,00 Fundusz Regionu Wałbrzyskiego10 000 000,00 Studenckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych1 500 000,00 Łódzkie Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.20 000 000,00 Fundusze Pożyczkowe wyłonione po I konkursach na Pośredników Finansowych

25 25 Podsumowanie rozstrzygniętych konkursów dla Pośredników Finansowych na produkt Pożyczka globalna i Reporęczenie w ramach Inicjatywy JEREMIE (10 konkursów) 15149 500 000,00273 000 000,00 15260 919 000,00350 000 000,00 Pożyczka globalna (5) Reporęczenie (5) ilość wyłonionych wniosków łączna wnioskowana kwota przez wnioskodawców Łączna wartość środków przeznaczona w ramach konkursów 623 000 000,0030410 419 000,00 Gdańsk, 24 września 2010 r. 54,8% 74,5% 65,9%

26 26 III. Reporęczenie dla Funduszy Poręczeniowych udzielane ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE Gdańsk, 24 września 2010 r.

27 27 Reporęczenie dla Funduszu Poręczeniowego poręczenie Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz Funduszy poręczeniowych (Reporęczenie). Opis produktu Poręczenie Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE (MFP) ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz funduszy poręczeniowych w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń za zobowiązania mikro i małych przedsiębiorców (MŚP) z tytułu udzielonych przez banki pożyczek lub kredytów – udostępniane przez MFP w przypadku wpisania poręczenia w skład reporęczanego portfela. Gdańsk, 24 września 2010 r.

28 28 Cel: ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej. Oferta dla przedsiębiorców: poręczenia zobowiązań finansowych przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność kredytową, ale nie posiadają wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. Gdańsk, 24 września 2010 r.

29 29 Podstawowe parametry reporęczenia dla PF Fundusz poręczeniowy tworzy reporęczany portfel w terminie do 24 miesięcy od dnia udostępnienia limitu reporęczenia (tzw. okres budowy portfela). 1.Wielkość jednostkowego zobowiązania MFP (jednostkowego reporęczenia): a) w przypadku jednostkowego poręczenia Funduszu poręczeniowego w kwocie do 200 000 PLN – 80%, b) w przypadku jednostkowego poręczenia Funduszu poręczeniowego od 200 000,01 PLN do 300 000 PLN – 70% c) w przypadku jednostkowego poręczenia Funduszu poręczeniowego od 300 000,01 PLN do 500 000 PLN – 50% 2.W przypadku gdy łączna wartość jednostkowych poręczeń udzielonych jednemu beneficjentowi przekroczy 300 000 PLN, wielkość zobowiązania Funduszu poręczeniowego w stosunku do wartości poręczeń przekraczających ten próg będzie wynosiła 50%. 3.Łączna wartość jednostkowych poręczeń wpisanych do reporęczanego portfela (o których mowa w pkt 1 b i c) oraz jednostkowych poręczeń udzielanych jednemu ostatecznemu beneficjentowi na łączną wartość powyżej 200 000 PLN nie może być wyższa niż 20% przyznanego limitu Reporęczenia. 4.Maksymalna wielkość jednostkowego poręczenia (lub poręczeń na rzecz jednego podmiotu) nie może być większa niż 500.000 PLN i nie może stanowić więcej niż 5% wielkości przyznanego limitu Reporęczenia 5.Reporęczenie jest terminowe i obowiązuje do dnia wygaśnięcia, rozwiązania lub wypowiedzenia wszystkich jednostkowych poręczeń wpisanych do reporęczanego portfela, przy czym maksymalny okres trwania jednostkowego poręczenia nie może być dłuższy niż 66 miesięcy. Reporęczny portfel Podstawowe zasady budowy reporęczamego portfela Gdańsk, 24 września 2010 r.

30 30 Beneficjenci ostateczni (MŚP) Kryteria jakie muszą spełniać Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie jednostkowego poręczenia. Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie poręczenia muszą spełniać łącznie następujące kryteria: - nie są przedsiębiorcami w trudnej w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U. UE C 244 z 01.10.2004) - nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającym pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem - są mikro lub małym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., - są osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Województwa Pomorskiego, - nie są wykluczeni, stosownie do przepisów o pomocy de minimis. Gdańsk, 24 września 2010 r.

31 31 Warunki poręczenia dla MŚP objętego reporęczeniem Poręczenie musi być powiązane z określoną transakcją finansową (kredytem/pożyczką) oraz ograniczone w czasie, jak i pod względem kwoty. Poręczenie musi zostać udzielone po przeprowadzeniu analizy ryzyka zgodnie z akceptowaną przez MFP metodologią oceny ryzyka Poręczenie jest ewidencjonowane w sposób odróżniający je od pozostałych poręczeń udzielanych przez Fundusz poręczeniowy. Poręczenie może obejmować maksymalnie 80% kwoty kredytu/pożyczki bez odsetek. Spłaty są proporcjonalne; poręczane kwoty obniżają się proporcjonalnie, a straty są ponoszone również w sposób proporcjonalny. Warunki poręczenia dla MŚP objętego Reporęczeniem: Gdańsk, 24 września 2010 r.

32 32 Kredyty/pożyczki objęte jednostkowym poręczeniem przez Fundusz Poręczeniowy muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro lub małego przedsiębiorstwa*) w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na: -realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych -unowocześnienie składników majątku trwałego - zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, -budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii -Informatyzację -dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych -tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, -inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa. *) mikro lub małego przedsiębiorstwa spełniającego warunki załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 Gdańsk, 24 września 2010 r.

33 33 Wykluczenia w finansowaniu: Kredyty/pożyczki objęte jednostkowym poręczeniem udzielonym przez Fundusz poręczeniowy nie mogą być przeznaczane na: - pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - finansowanie celów konsumpcyjnych - spłatę pożyczek i kredytów - spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, Gdańsk, 24 września 2010 r.

34 34 Korzyści MŚP: Podstawowym rezultatem działalności poręczeniowej jest pojawienie się środków finansowych w przedsiębiorstwach, umożliwiających inwestowanie oraz rozwój działalności przedsiębiorstw. dostęp do finansowania inwestycji i działalności bieżącej przy braku wystarczających zabezpieczeń, możliwość ustanowienia wiarygodnego zabezpieczenia do 80% wartości kredytu/pożyczki, pozwalającego Klientowi na swobodne dysponowanie swoim majątkiem na inne cele, uzyskanie kredytu/pożyczki przez przedsiębiorstwa pomimo krótkiej historii kredytowej, oszczędność czasu – wszelkie formalności dotyczące poręczenia załatwiane są w instytucji finansującej współpracującej z funduszem. Gdańsk, 24 września 2010 r.

35 35 IV. Poręczenie Portfelowe Gdańsk, 24 września 2010 r.

36 36 1. Podmiotami uprawionymi do wzięcia udziału w konkursie mogą być: 1.banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe w rozumieniu Prawa Bankowego (Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), („Prawo Bankowe”); 2.banki spółdzielcze w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252 z późn. zm.) 3.spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. 1996 r., Nr 1, poz. 2 z późn. zm.) lub 4.inne podmioty finansowe inne podmioty finansowe udzielające finansowania dla MŚP (z wyłączeniem funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, które mogły aplikować o środki w ramach Inicjatywy JEREMIE w poprzednich konkursach); 5.konsorcja podmiotów wskazanych w pkt 1 – 4 powyżej, zawiązane na określony czas w celu wspólnej realizacji Inicjatywy JEREMIE na podstawie zawartej umowy konsorcjum Gdańsk, 24 września 2010 r.

37 37 2. Podstawowe parametry produktu (1): Gdańsk, 24 września 2010 r. r. Limit Poręczeń Portfelowych 1.Całkowita pula środków, przeznaczonych na poręczenia portfelowe w Województwie Pomorskim wynosi: 150 mln zł (kwota ta może ulec zwiększeniu w drodze postępowania konkursowego). Portfel Poręczeń Portfelowych 1.PF buduje Portfel poręczeniowy przez okres 12 miesięcy. 2.Poręczenie portfelowe staje się ważne po wpisaniu przez PF umowy kredytu, zawartej z MSP do rejestru poręczeń portfelowych. 3.MFP będzie dążył do ograniczenia koncentracji portfela poręczeniowego. 4.Wygaśnięcie jednostkowego poręczenia udzielonego przed datą zakończenia budowy portfela, nie uwalnia automatycznie limitu poręczeniowego. 5.Po pełnym wykorzystaniu limitu poręczeniowego, PF ma możliwość złożenia wniosku do MFP o zgodę na rolowanie uwolnionego limitu poręczeniowego w ramach zawartej Umowy Operacyjnej.

38 38. 2. Podstawowe parametry produktu (2): Wielkość jednostkowego poręczenia Wartość poręczenia zależna od kwoty kredytu: 1.80% wartości Kredytu przy kwocie Kredytu do 250.000,00 zł włącznie; 2.70% wartości Kredytu przy kwocie Kredytu powyżej 250.000,00 zł, do 400.000,00 zł włącznie; 3.60 % wartości Kredytu przy kwocie Kredytu powyżej 400.000,00 zł, do 500.000,00 zł włącznie; 4.50% wartości Kredytu przy kwocie Kredytu powyżej 500.000,00 zł do 1.000.000,00 zł włącznie. Maksymalny okres ważności poręczenia 1.Jednostkowe Poręczenie jest terminowe i obowiązuje od daty wpisania Kredytu do Portfela Poręczeniowego. 2.Jednostkowe Poręczenie obejmuje okres Kredytu wydłużony o dodatkowe 3 miesiące jednak nie dłuższy niż 63 miesiące. Gdańsk, 24 września 2010 r.

39 39 3. Warunki uzyskania Jednostkowego Poręczenia przez MŚP (1): Gdańsk, 24 września 2010 r. Zasady udzielania Poręczenia dla MSP 1.Każde udzielone poręczenie musi być powiązane z określoną transakcją finansową. 2.Poręczeniem nie może być objęty kredyt/pożyczka już uruchomiony/a. 3.Objęcie transakcji poręczeniem portfelowym jest możliwe po przeprowadzeniu analizy ryzyka kredytowego MSP. 4.Poręczenie obejmuje tylko kwotę kapitału. 5.Każda spłata kredytu proporcjonalnie pomniejsza wartość udzielonego poręczenia.

40 40 4. Warunki uzyskania Jednostkowego Poręczenia przez MŚP (2): Gdańsk, 24 września 2010 r. Kryteria MSP 1.nie są przedsiębiorcami będącymi w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.), 2.nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, 3.są mikro lub małym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., 4.są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego 5.nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

41 41 4. Warunki uzyskania Jednostkowego Poręczenia przez MŚP (3): Gdańsk, 24 września 2010 r. Cel finansowania 1.Pożyczki/kredyty objęte poręczeniem portfelowym MFP muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro lub małego przedsiębiorcy (spełniającego warunki określone w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008), w tym w szczególności na: a)finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, b)tworzenie nowych miejsc pracy, c)wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, d)zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, e)oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. 2.Kredyty objęte Poręczeniem Portfelowym nie mogą być przeznaczane na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne, spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

42 42 Gdańsk, 24 września 2010 r. Dane kontaktowe: Fundusz Powierniczy JEREMIE Biuro Główne Menadżer Funduszu Powierniczego Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa tel. 22 599 81 00; fax 22 823 88 25 e-mail: diif@bgk.com.pl lub maciej.grupinski@bgk.com.pldiif@bgk.com.plmaciej.grupinski@bgk.com.pl Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego Biuro Regionalne Menadżer Funduszu Powierniczego Oddział BGK w Gdańsku ul. Kowalska 10, 80-846 Gdańsk tel. 58 320 58 57; fax 58 301 83 16 e-mail: diif@bgk.com.pl lub andrzej.wojtal@bgk.com.pldiif@bgk.com.plandrzej.wojtal@bgk.com.pl

43 43 Gdańsk, 24 września 2010 r. Dziękuję z uwagę Andrzej Wojtal Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego Biuro Regionalne kontakt: tel. (058) 320 58 57


Pobierz ppt "1 Stan realizacji Inicjatywy JEREMIE Gdańsk, 24 września 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google