Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan realizacji Inicjatywy JEREMIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan realizacji Inicjatywy JEREMIE"— Zapis prezentacji:

1 Stan realizacji Inicjatywy JEREMIE
Gdańsk, 24 września 2010 r.

2 Agenda: Istota Inicjatywy JEREMIE
Pierwsze konkursy dla Pośredników Finansowych III. Reporęczenie dla Funduszy Poręczeniowych ze środków FP JEREMIE IV. Poręczenie portfelowe Gdańsk, 24 września 2010 r.

3 I. Istota Inicjatywy JEREMIE
Gdańsk, 24 września 2010 r.

4 Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP Gdańsk, 24 września 2010 r.

5 Istota inicjatywy JEREMIE
JEREMIE – jako nowy mechanizm pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych ustanowionym przez Komisję Europejską; Istotą inicjatywy jest założenie Funduszu Powierniczego, który to Fundusz rozbuduje wachlarz instrumentów finansowych wspierających MŚP; Specyfika modelu – odejście od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia instrumentów finansowych (np. publicznych funduszy pożyczkowych, poręczeniowych) na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego); Korzyści inicjatywy – JEREMIE pozwala zwiększyć absorpcję środków unijnych oraz efektywne ich użycie na rzecz rozwoju MŚP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych; Gdańsk, 24 września 2010 r.

6 Kluczowe etapy inicjatywy JEREMIE
Instytucja Zarządzająca (IZ) w ramach RPO wyodrębnia pulę środków na wsparcie pozadotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP; IZ podejmuje decyzję o wydatkowaniu ww. środków w formie JEREMIE; Następuje wybór Menadżera i utworzony zostaje Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego (FP); Menadżer FP dokonuje wyboru Pośredników Finansowych (PF) oraz uruchamia zwrotne wsparcie dla PF, zgodnie ze Strategią Inwestycyjną; Pośrednicy Finansowi uruchamiają zwrotne instrumenty finansowe skierowane do MŚP; Środki zwrócone do FP są ponownie wykorzystywane na wsparcie dla Pośredników Finansowych; Na koniec okresu programowania (do końca 2015 r.) IZ podejmują decyzję o wycofaniu środków z FP lub też o kontynuacji funkcjonowania FP w dotychczasowej lub zmienionej formie. Gdańsk, 24 września 2010 r.

7 Schemat struktury inicjatywy JEREMIE
Przeznaczenie Środków RPO na instrumenty finansowe dla MŚP Instrumenty finansowe oferowane Pośrednikom finansowym m.in.: reporęczenia poręczenia portfelowe pożyczka globalna finansowanie funduszy transferu technologii Mezzannine i Vencture Capital MŚP produkty finansowe wspomagane ze środków JEREMIE pożyczki poręczenia wsparcie kapitałowe Fundusz Powierniczy JEREMIE Woj. Pomorskiego (zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego) Gdańsk, 24 września 2010 r.

8 Data zawarcia Umowy Finansowej Kwota wynikająca z zawartej Umowy
Podpisane umowy w w ramach inicjatywy JEREMIE w poszczególnych województwach Województwo Data zawarcia Umowy Finansowej Kwota wynikająca z zawartej Umowy (w mln zł) Wielkopolskie 501,30 Pomorskie 287,39 Dolnośląskie 405,73 Łódzkie 188,63 Zachodnio-pomorskie 280,00 Łącznie 1 663,05 Gdańsk, 24 września 2010 r.

9 Zarys umowy o zarządzanie Funduszem Powierniczym (1)
Przedmiot Umowy utworzenie Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego jako zorganizowanej i wydzielonej jednostki finansowej w ramach Beneficjenta (nie posiada osobowości prawnej); przekazanie wkładu finansowego do Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego; przeprowadzenie konkursów na wybór Pośredników Finansowych (PF); udostępnienie PF w sposób zwrotny poprzez instrumenty inżynierii finansowej środków na wsparcie MŚP; zwrot do IZ całego pozostałego wkładu finansowego po zakończeniu realizacji Projektu (grudzień 2015 r.) Gdańsk, 24 września 2010 r.

10 Zarys umowy o zarządzanie Funduszem Powierniczym (2)
Zobowiązania Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego realizacja Strategii Inwestycyjnej, przygotowanie Warunków Konkursowych, przeprowadzanie konkursów oraz wybór Pośredników Finansowych, zawieranie Umów Operacyjnych z Pośrednikami Finansowymi, aktualizacja Biznes Planów Pośredników Finansowych, Monitorowanie wyników osiąganych przez Pośredników Finansowych i stosowane przez nich Instrumenty Inżynierii Finansowej, Sprawozdawczość do Instytucji Zarządzającej o postępach z realizacji Operacji. Gdańsk, 24 września 2010 r.

11 Zarys umowy o zarządzanie Funduszem Powierniczym (3)
Rodzaje umów: Umowa Finansowa IZ RPO WP – Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Woj. Pomorskiego Umowy Operacyjne (I stopnia) Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Woj. Pomorskiego – Pośrednik Finansowy Umowy o udzieleniu wsparcia (II stopnia) Pośrednik Finansowy – MŚP Gdańsk, 24 września 2010 r.

12 Podstawowe założenia strategii inwestycyjnej (1)
Wysokość środków przekazanych przez Instytucję Zarządzającą do Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego na początku realizacji projektu – 287,39 mln zł. Łączna suma wsparcia z rewolwingiem (235%) - 675,4 mln zł Wspieranie przedsiębiorstw z grupy MŚP, w tym firm z grupy mikro przedsiębiorstw oraz podmiotów o krótkiej historii działania. Wspieranie w większym stopniu przedsięwzięć inwestycyjnych, prorozwojowych oraz innowacyjnych. Fundusze pożyczkowe/poręczeniowe oraz banki – jako podstawowy kanał dystrybucji środków Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego. Gdańsk, 24 września 2010 r.

13 Podstawowe założenia strategii inwestycyjnej (2)
Przyjęte przez Bank w strategii inwestycyjnej produkty finansowe to: reporęczenie dla funduszy poręczeniowych pożyczka globalna dla funduszy pożyczkowych poręczenie portfelowe dla banków (sieciowych, spółdzielczych) pożyczka globalna dla banków (sieciowych, spółdzielczych) wsparcie kapitałowe funduszy transferu technologii wsparcie kapitałowe funduszy typu „mezzanine” Gdańsk, 24 września 2010 r.

14 Podstawowe założenie strategii inwestycyjnej (3)
Przewidziani Pośrednicy Finansowi fundusze poręczeniowe, fundusze pożyczkowe, banki spółdzielcze, banki sieciowe, fundusze transferu technologii, parki technologiczne fundusze mezzanine itp. Gdańsk, 24 września 2010 r.

15 II. Pierwsze konkursy dla Pośredników Finansowych
Gdańsk, 24 września 2010 r.

16 Termin składania wniosków
Terminy trwania pierwszych konkursów na PF Województwo Ogłoszenie konkursu Termin składania wniosków 1. Wielkopolskie 26 marca 2010 r. 30 marca - 29 kwietnia 2010 r. 2. Pomorskie 14 kwietnia 2010 r. 15 kwietnia - 14 maja 2010 r. 3. Zachodniopomorskie 26 kwietnia 2010 r. 26 kwietnia – 25 maja 2010 r. 4. Dolnośląskie 29 kwietnia 2010 r. 29 kwietnia – 31 maja 2010 r. 5. Łódzkie 30 kwietnia 2010 r. 30 kwietnia – 31 maja 2010 r. Gdańsk, 24 września 2010 r. 16 16

17 Konkursy dla Pośredników Finansowych w Województwie Pomorskim
Miejsce przyjmowania wniosków: Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego Biuro Regionalne Oddział BGK w Gdańsku, ul. Kowalska 10, Gdańsk Termin zamieszczenia ogłoszenia o konkursach dla Pośredników Finansowych (Gazeta Wyborcza, Dziennik Bałtycki, strona internetowa ) -14 kwietnia 2010 r. Termin składania wniosków: 14 maja 2010 r. Analiza i ocena formalna i merytoryczna wniosków przez Komisję Konkursową - od 24 maja 2010 r. do 17 czerwca 2010 r. Podpisanie umów – 20 lipca 2010 r. Złożenie Wniosków o Wsparcie - 31 sierpnia 2010 r. Akceptacja Wniosków o Wsparcie - 3 września 2010 roku Gdańsk, 24 września 2010 r.

18 Wielkość alokacji środków dla pierwszych konkursów FP
JEREMIE w Województwie Pomorskim ŁĄCZNA KWOTA ALOKACJI – PLN w tym: Reporęczenie dla Funduszu Poręczeniowego – PLN max na PF – PLN Pożyczka globalna dla Funduszu Pożyczkowego – PLN max na PF – PLN Gdańsk, 24 września 2010 r.

19 Lista Funduszy Poręczeniowych w Województwie Pomorskim:
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – 30 mln PLN ul. Szara 31-32, Gdańsk, tel. (058) Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. - Fundusz Poręczeń Wzajemnych Plac Wolności 7, Dzierzgoń, tel. (055) Fundusz Poręczeń przy Słupskim Stowarzyszeniu Innowacji Gospodarczych I Przedsiębiorczości ul. Tuwima 22 A, Słupsk, tel. (059) 4) Kościerski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. ul. 3 Maja 9c, Kościerzyna, tel. (069) , Gdańsk, 24 września 2010 r.

20 Reporęczenie dla Funduszy Poręczeniowych zestawienie
Województwo Ilość wnioskodawców Ilość wyłonionych Pośredników Finansowych Łączna kwota przyznana wybranym PF Łączna wartość środków przeznaczona w ramach konkursu 7 5 ,00 ,00 1 ,00 ,00 3 ,00 ,00 ,00 2 ,00 ,00 Wielkopolskie 95,0% Pomorskie 60,0% Zachodniopomorskie 53,8% Dolnośląskie 79,9% Łódzkie 50,0% 18 15 ,00 ,00 74,5% Gdańsk, 24 września 2010 r.

21 Fundusze Poręczeniowe wyłonione po pierwszych konkursach na Pośredników Finansowych
województwo Fundusz Pożyczkowy kwota suma Wielkopolskie Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ,00 ,00 Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ,00 Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ,00 Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Sp. z o.o. Pomorskie Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Zachodniopomorskie Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ,00 Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. ,00 Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o. ,00 Dolnośląskie Poręczenia Kredytowe Sp.o.o. ,00 Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o w Jeleniej Górze ,00 Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z o.o w Złotoryi ,00 Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego ,00 Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. Łódzkie Gdańsk, 24 września 2010 r.

22 Lista Funduszy Pożyczkowych w Województwie Pomorskim:
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. – 5 mln PLN ul. Szara 32-33, Gdańsk, tel Subregionalny Fundusz Pożyczkowy GRYF - Polska Fundacja Przedsiębiorczości - 9 mln PLN - ul. Jana Pawła II 1, pok. nr 218, Słupsk, tel ` - ul. Janka Wiśniewskiego, Gdynia, tel 3) Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza ul. Dyrekcyjna 7, Gdańsk, tel 4) Towarzystwo Rozwoju Powiśla ul. Słoneczna 1, Dzierzgoń, tel. 055  5) Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości - Fundusz Pożyczkowy „Słupia” ul. Tuwima 22 a, Słupsk, tel 6) Stowarzyszenie 'Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno' ul. Ogrodowa 26, Debrzno, tel Gdańsk, 24 września 2010 r.

23 Pożyczka dla Funduszy Pożyczkowych zestawienie
Województwo Ilość wnioskodawców Ilość wyłonionych Pośredników Finansowych Łączna kwota przyznana wybranym PF Łączna wartość środków przeznaczona w ramach konkursu 5 ,00 ,00 4 2 ,00 ,00 3 ,00 ,00 ,00 ,00 1 ,00 ,00 57,5% Wielkopolskie Pomorskie 56,0% 66,7% Zachodniopomorskie Dolnośląskie 90,8% Łódzkie 26,5% 17 15 ,00 ,00 54,8% Gdańsk, 24 września 2010 r.

24 Fundusze Pożyczkowe wyłonione po I konkursach na Pośredników Finansowych
województwo Fundusz Pożyczkowy kwota suma Wielkopolskie Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości ,00 ,00 Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Polska Fundacja Przedsiębiorczości ,00 Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ,00 Pomorskie Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. ,00 ,00 Zachodniopomorskie ,00 ,00 Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Fundacja na rzecz Polskiego Rozwoju Rolnictwa ,00 Dolnośląskie ,00 Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG ,00 Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Studenckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych ,00 Łódzkie Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ,00 Gdańsk, 24 września 2010 r.

25 Podsumowanie rozstrzygniętych konkursów dla Pośredników Finansowych na produkt Pożyczka globalna i Reporęczenie w ramach Inicjatywy JEREMIE (10 konkursów) ilość wyłonionych wniosków łączna wnioskowana kwota przez wnioskodawców Łączna wartość środków przeznaczona w ramach konkursów Pożyczka globalna (5) 15 ,00 ,00 54,8% Reporęczenie (5) 15 ,00 ,00 74,5% 30 ,00 ,00 65,9% Gdańsk, 24 września 2010 r.

26 III. Reporęczenie dla Funduszy Poręczeniowych udzielane ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE
Gdańsk, 24 września 2010 r.

27 Reporęczenie dla Funduszu Poręczeniowego
poręczenie Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz Funduszy poręczeniowych (Reporęczenie). Opis produktu Poręczenie Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE (MFP) ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz funduszy poręczeniowych w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń za zobowiązania mikro i małych przedsiębiorców (MŚP) z tytułu udzielonych przez banki pożyczek lub kredytów – udostępniane przez MFP w przypadku wpisania poręczenia w skład reporęczanego portfela. Gdańsk, 24 września 2010 r.

28 Cel: ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej. Oferta dla przedsiębiorców: poręczenia zobowiązań finansowych przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność kredytową, ale nie posiadają wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. Gdańsk, 24 września 2010 r.

29 Podstawowe parametry reporęczenia dla PF
Reporęczny portfel Fundusz poręczeniowy tworzy reporęczany portfel w terminie do 24 miesięcy od dnia udostępnienia limitu reporęczenia (tzw. okres budowy portfela). Podstawowe zasady budowy reporęczamego portfela Wielkość jednostkowego zobowiązania MFP (jednostkowego reporęczenia): a) w przypadku jednostkowego poręczenia Funduszu poręczeniowego w kwocie do PLN – 80%, b) w przypadku jednostkowego poręczenia Funduszu poręczeniowego od ,01 PLN do PLN – 70% c) w przypadku jednostkowego poręczenia Funduszu poręczeniowego od ,01 PLN do PLN – 50% W przypadku gdy łączna wartość jednostkowych poręczeń udzielonych jednemu beneficjentowi przekroczy PLN, wielkość zobowiązania Funduszu poręczeniowego w stosunku do wartości poręczeń przekraczających ten próg będzie wynosiła 50%. Łączna wartość jednostkowych poręczeń wpisanych do reporęczanego portfela (o których mowa w pkt 1 b i c) oraz jednostkowych poręczeń udzielanych jednemu ostatecznemu beneficjentowi na łączną wartość powyżej PLN nie może być wyższa niż 20% przyznanego limitu Reporęczenia. Maksymalna wielkość jednostkowego poręczenia (lub poręczeń na rzecz jednego podmiotu) nie może być większa niż PLN i nie może stanowić więcej niż 5% wielkości przyznanego limitu Reporęczenia Reporęczenie jest terminowe i obowiązuje do dnia wygaśnięcia, rozwiązania lub wypowiedzenia wszystkich jednostkowych poręczeń wpisanych do reporęczanego portfela, przy czym maksymalny okres trwania jednostkowego poręczenia nie może być dłuższy niż 66 miesięcy. Gdańsk, 24 września 2010 r.

30 Beneficjenci ostateczni (MŚP)
Kryteria jakie muszą spełniać Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie jednostkowego poręczenia. Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie poręczenia muszą spełniać łącznie następujące kryteria: - nie są przedsiębiorcami w trudnej w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U. UE C 244 z ) - nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającym pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem - są mikro lub małym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., - są osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Województwa Pomorskiego, - nie są wykluczeni, stosownie do przepisów o pomocy de minimis. Gdańsk, 24 września 2010 r.

31 Warunki poręczenia dla MŚP objętego Reporęczeniem:
Poręczenie musi być powiązane z określoną transakcją finansową (kredytem/pożyczką) oraz ograniczone w czasie, jak i pod względem kwoty. Poręczenie musi zostać udzielone po przeprowadzeniu analizy ryzyka zgodnie z akceptowaną przez MFP metodologią oceny ryzyka Poręczenie jest ewidencjonowane w sposób odróżniający je od pozostałych poręczeń udzielanych przez Fundusz poręczeniowy. Poręczenie może obejmować maksymalnie 80% kwoty kredytu/pożyczki bez odsetek. Spłaty są proporcjonalne; poręczane kwoty obniżają się proporcjonalnie, a straty są ponoszone również w sposób proporcjonalny. Gdańsk, 24 września 2010 r.

32 Kredyty/pożyczki objęte jednostkowym poręczeniem przez Fundusz Poręczeniowy muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro lub małego przedsiębiorstwa*) w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na: realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych unowocześnienie składników majątku trwałego - zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii Informatyzację dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa. *) mikro lub małego przedsiębiorstwa spełniającego warunki załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 Gdańsk, 24 września 2010 r.

33 Wykluczenia w finansowaniu:
Kredyty/pożyczki objęte jednostkowym poręczeniem udzielonym przez Fundusz poręczeniowy nie mogą być przeznaczane na: pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej finansowanie celów konsumpcyjnych spłatę pożyczek i kredytów spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, Gdańsk, 24 września 2010 r.

34 Korzyści MŚP: Podstawowym rezultatem działalności poręczeniowej jest pojawienie się środków finansowych w przedsiębiorstwach, umożliwiających inwestowanie oraz rozwój działalności przedsiębiorstw. dostęp do finansowania inwestycji i działalności bieżącej przy braku wystarczających zabezpieczeń, możliwość ustanowienia wiarygodnego zabezpieczenia do 80% wartości kredytu/pożyczki, pozwalającego Klientowi na swobodne dysponowanie swoim majątkiem na inne cele, uzyskanie kredytu/pożyczki przez przedsiębiorstwa pomimo krótkiej historii kredytowej, oszczędność czasu – wszelkie formalności dotyczące poręczenia załatwiane są w instytucji finansującej współpracującej z funduszem. Gdańsk, 24 września 2010 r.

35 IV. Poręczenie Portfelowe
Gdańsk, 24 września 2010 r.

36 1. Podmiotami uprawionymi do wzięcia udziału w konkursie mogą być:
banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe w rozumieniu Prawa Bankowego (Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), („Prawo Bankowe”); banki spółdzielcze w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz z późn. zm.) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U r., Nr 1, poz. 2 z późn. zm.) lub inne podmioty finansowe inne podmioty finansowe udzielające finansowania dla MŚP (z wyłączeniem funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, które mogły aplikować o środki w ramach Inicjatywy JEREMIE w poprzednich konkursach); konsorcja podmiotów wskazanych w pkt 1 – 4 powyżej, zawiązane na określony czas w celu wspólnej realizacji Inicjatywy JEREMIE na podstawie zawartej umowy konsorcjum Gdańsk, 24 września 2010 r.

37 2. Podstawowe parametry produktu (1):
Limit Poręczeń Portfelowych Całkowita pula środków, przeznaczonych na poręczenia portfelowe w Województwie Pomorskim wynosi: 150 mln zł (kwota ta może ulec zwiększeniu w drodze postępowania konkursowego). Portfel Poręczeń Portfelowych PF buduje Portfel poręczeniowy przez okres 12 miesięcy. Poręczenie portfelowe staje się ważne po wpisaniu przez PF umowy kredytu, zawartej z MSP do rejestru poręczeń portfelowych. MFP będzie dążył do ograniczenia koncentracji portfela poręczeniowego. Wygaśnięcie jednostkowego poręczenia udzielonego przed datą zakończenia budowy portfela, nie uwalnia automatycznie limitu poręczeniowego. Po pełnym wykorzystaniu limitu poręczeniowego, PF ma możliwość złożenia wniosku do MFP o zgodę na rolowanie uwolnionego limitu poręczeniowego w ramach zawartej Umowy Operacyjnej. Gdańsk, 24 września 2010 r. r.

38 Wielkość jednostkowego poręczenia Maksymalny okres ważności poręczenia
2. Podstawowe parametry produktu (2): Wielkość jednostkowego poręczenia Wartość poręczenia zależna od kwoty kredytu: 80% wartości Kredytu przy kwocie Kredytu do ,00 zł włącznie; 70% wartości Kredytu przy kwocie Kredytu powyżej ,00 zł, do ,00 zł włącznie; 60 % wartości Kredytu przy kwocie Kredytu powyżej ,00 zł, do ,00 zł włącznie; 50% wartości Kredytu przy kwocie Kredytu powyżej ,00 zł do ,00 zł włącznie. Maksymalny okres ważności poręczenia Jednostkowe Poręczenie jest terminowe i obowiązuje od daty wpisania Kredytu do Portfela Poręczeniowego. Jednostkowe Poręczenie obejmuje okres Kredytu wydłużony o dodatkowe 3 miesiące jednak nie dłuższy niż 63 miesiące. . Gdańsk, 24 września 2010 r.

39 3. Warunki uzyskania Jednostkowego Poręczenia przez MŚP (1):
Zasady udzielania Poręczenia dla MSP Każde udzielone poręczenie musi być powiązane z określoną transakcją finansową. Poręczeniem nie może być objęty kredyt/pożyczka już uruchomiony/a. Objęcie transakcji poręczeniem portfelowym jest możliwe po przeprowadzeniu analizy ryzyka kredytowego MSP. Poręczenie obejmuje tylko kwotę kapitału. Każda spłata kredytu proporcjonalnie pomniejsza wartość udzielonego poręczenia. Gdańsk, 24 września 2010 r.

40 4. Warunki uzyskania Jednostkowego Poręczenia przez MŚP (2):
Kryteria MSP nie są przedsiębiorcami będącymi w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z r.), nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, są mikro lub małym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Gdańsk, 24 września 2010 r.

41 4. Warunki uzyskania Jednostkowego Poręczenia przez MŚP (3):
Cel finansowania Pożyczki/kredyty objęte poręczeniem portfelowym MFP muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro lub małego przedsiębiorcy (spełniającego warunki określone w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008), w tym w szczególności na: finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. Kredyty objęte Poręczeniem Portfelowym nie mogą być przeznaczane na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne, spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych. Gdańsk, 24 września 2010 r.

42 Fundusz Powierniczy JEREMIE Biuro Główne
Dane kontaktowe: Fundusz Powierniczy JEREMIE Biuro Główne Menadżer Funduszu Powierniczego Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Al. Jerozolimskie 7, Warszawa tel ; fax lub Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego Biuro Regionalne Oddział BGK w Gdańsku ul. Kowalska 10, Gdańsk tel ; fax lub Gdańsk, 24 września 2010 r.

43 Dziękuję z uwagę Andrzej Wojtal
Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego Biuro Regionalne kontakt: tel. (058) Gdańsk, 24 września 2010 r.


Pobierz ppt "Stan realizacji Inicjatywy JEREMIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google