Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Wiedza to sukces” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2 Aleja Najświętszej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Wiedza to sukces” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2 Aleja Najświętszej."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Wiedza to sukces” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2 Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6a, 42-202 Częstochowa tel. 34 360 56 88 www.arr.czestochowa.pl

2 Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6a, 42-202 Częstochowa tel. 34 360 56 88 www.arr.czestochowa.pl Okres realizacji Projektu: od 01.01.2014r. do 30.06.2015r. Udział w Projekcie jest bezpłatny ! Koszty organizacji projektu, w tym w szczególności koszt wynagrodzenia prowadzących zajęcia i warsztaty, koszt sprzętu, materiałów oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć i warsztatów, pokrywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6a, 42-202 Częstochowa tel. 34 360 56 88 www.arr.czestochowa.pl Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału dydaktyczno-wychowawczego 7 Gimnazjów Powiatu Kłobuckiego poprzez realizację programów rozwojowych wspierających 810u/u (w tym 400K), szczególnie z obszarów wiejskich, w zakresie: rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych dostosowanych do potrzeb rynku pracy i wyrównywanie braków edukacyjnych do 30.06.2015 r.

4 Uczestnikami projektu będą uczniowie/uczennice szkół gimnazjalnych: 1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku; 2. Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Łobodnie; 3. Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Miedźnie; 4. Gimnazjum w Ostrowach nad Okszą; 5. Gimnazjum w Opatowie; 6. Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pankach; 7. Gimnazjum im. Synów Pułku w Węglowicach. Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6a, 42-202 Częstochowa tel. 34 360 56 88 www.arr.czestochowa.pl Grupy docelowe

5 Formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu: Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne); Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, w tym: -koła zainteresowań (matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne, językowe, informatyczne), -warsztaty artystyczne (muzyczne, wokalno-instrumentalne, plastyczne, teatralne, taneczno-sportowe), -zajęcia z przedsiębiorczości; Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6a, 42-202 Częstochowa tel. 34 360 56 88 www.arr.czestochowa.pl

6 Doradztwo i poradnictwo edukacyjno – zawodowe, w tym: -możliwość skorzystania przez uczniów/uczennice i rodziców/opiekunów prawnych z doradztwa zawodowego w zakresie wyboru zawodu i kierunku kształcenia (działalność Szkolnych Ośrodków Kariery), -warsztaty edukacyjne „Jak wybrać szkołę po gimnazjum?”, -praktyczne warsztaty w firmach z zakresu pierwszej pomocy oraz programowania komputerowego (wizyty studyjne), -praktyczne warsztaty z robotyki (konstruowanie modeli robotów), -indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym; Doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna, w tym: -warsztaty społeczne (na temat przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, dyskryminacjom), -warsztaty umiejętności uczenia się (trening), -indywidualne rozmowy z psychologiem, -indywidualne zajęcia z logopedą. Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6a, 42-202 Częstochowa tel. 34 360 56 88 www.arr.czestochowa.pl

7 Podczas zajęć/warsztatów uczniowie/uczennice będą mogli korzystać z innowacyjnych form nauczania, z wykorzystaniem: -nowoczesnego sprzętu multimedialnego (tablicy multimedialnej, projektora, komputerów), -platformy e-learningowej, -programów edukacyjnych. Obecność na wszystkich formach wsparcia, na które dany uczestnik Projektu został zakwalifikowany jest obowiązkowa. Usprawiedliwiane będą wyłącznie nieobecności spowodowane zwolnieniem lekarskim lub wypadkami losowymi. Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6a, 42-202 Częstochowa tel. 34 360 56 88 www.arr.czestochowa.pl

8 Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6a, 42-202 Częstochowa tel. 34 360 56 88 www.arr.czestochowa.pl Rekrutacja Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach: w lutym 2014 r. oraz we wrześniu 2014 r. Uczniowie i uczennice składają komplet dokumentów rekrutacyjnych: 1.Formularz rekrutacyjny; 2.Deklaracja uczestnictwa w projekcie; 3.Oświadczenie uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych; 4.Oświadczenie o uzyskanych ocenach na koniec poprzedniego roku szkolnego; 5.Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o dochodach; 6.Opinia wychowawcy lub pedagoga szkolnego o uczniu/uczennicy.

9 Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6a, 42-202 Częstochowa tel. 34 360 56 88 www.arr.czestochowa.pl Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne będą w sekretariatach 7 gimnazjów uczestniczących w realizacji Projektu oraz na stronach internetowych: - Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. www.arr.czestochowa.pl zakładka: Wiedza to sukces - Gimnazjów uczestniczących w realizacji Projektu. TERMIN REKRUTACJI: od 04-02-2014 r. do 18-02-2014 r. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w sekretariacie szkoły.

10 Niezłożenie wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wyklucza z uczestnictwa w Projekcie ! Dokumenty rekrutacyjne muszą być wypełnione zgodnie z prawdą Uczestnik projektu oraz rodzic/opiekun prawny ponoszą pełną odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Uczniowie/uczennice, którzy zakwalifikują się do udziału w Projekcie wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi zobowiązani są podpisać: - deklarację uczestnictwa w Projekcie; - kontrakt o uczestnictwo w Projekcie. Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6a, 42-202 Częstochowa tel. 34 360 56 88 www.arr.czestochowa.pl

11 KONTAKT: Biuro projektu „Wiedza to sukces” Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6a 42-202 Częstochowa Telefon: 34 360 56 88 Osoby do kontaktu: Agnieszka Ziębacz Magdalena Kręciwilk Ewa Olszewska Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6a, 42-202 Częstochowa tel. 34 360 56 88 www.arr.czestochowa.pl


Pobierz ppt "Projekt „Wiedza to sukces” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2 Aleja Najświętszej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google