Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Imię naszej szkoły to data – data Bitwy pod Małogoszczem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Imię naszej szkoły to data – data Bitwy pod Małogoszczem."— Zapis prezentacji:

1 Imię naszej szkoły to data – data Bitwy pod Małogoszczem

2

3 24 lutego 2014 roku obchodzimy 151 rocznicę Bitwy pod Małogoszczem Bitwa pod Małogoszczem odbyła się w ramach powstania styczniowego, które rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku.

4 Noc z 21 na 22 stycznia 1863 roku przyjęła się jako data wybuchu powstania styczniowego. Było to polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Noc z 21 na 22 stycznia 1863 roku przyjęła się jako data wybuchu powstania styczniowego. Było to polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu.

5 Powstanie styczniowe,, Branka’’ czyli przymusowy pobór do carskiego wojska,, Branka’’ czyli przymusowy pobór do carskiego wojska W ofierze dla swej ziemi W ofierze dla swej ziemi nie żałowaliście krwi ani życia nie żałowaliście krwi ani życia wielu z Was poległo wielu z Was poległo niejeden od kuli z ukrycia niejeden od kuli z ukrycia

6 Powstanie styczniowe Mapa bitew i potyczek powstania styczniowego w Królestwie Kongresowym 1863–1864 Mapa bitew i potyczek powstania styczniowego w Królestwie Kongresowym 1863–1864

7 Herb powstańczy: Polska (Orzeł Biały) Litwa (Pogoń) i Ukrainy ( Michał Anioł)

8 Wygląd powstańców Wygląd powstańców Gdy lud umęczony caratem Gdy lud umęczony caratem powstał by zerwać swe pęta powstał by zerwać swe pęta walczyliście jako jedni z pierwszych walczyliście jako jedni z pierwszych i kraj dziś o Was pamięta! i kraj dziś o Was pamięta!

9 Pieczęcie powstańcze Pieczęcie powstańcze

10 Dyktatorzy powstania styczniowego gen. Mierosławski gen. Langiewicz gen. Traugutt

11 gen. Ludwik Mierosławski gen. Ludwik Mierosławski W lutym 1863 roku Mierosławski przybył do Polski by zostać dyktatorem powstania styczniowego. Po dwóch przegranych starciach pod Krzywosądzą, Nową Wsią (Kujawy) i konflikcie z Marianem Langiewiczem postanowił złożyć dyktaturę i zdecydował się na powrót do Paryża, skąd rozprzestrzeniał informacje o fatalnym zorganizowaniu powstania w Polsce. W lutym 1863 roku Mierosławski przybył do Polski by zostać dyktatorem powstania styczniowego. Po dwóch przegranych starciach pod Krzywosądzą, Nową Wsią (Kujawy) i konflikcie z Marianem Langiewiczem postanowił złożyć dyktaturę i zdecydował się na powrót do Paryża, skąd rozprzestrzeniał informacje o fatalnym zorganizowaniu powstania w Polsce.

12 gen. Marian Langiewicz gen. Marian Langiewicz Po upadku dyktatury L. Mierosławskiego, popierany przez stronnictwo,,białych”, 11 III 1863 ogłosił się dyktatorem powstania. Mimo odniesionego zwycięstwa pod Grochowiskami, nie wierząc w końcowy sukces, po tygodniu dyktatury podzielił swój oddział na trzy grupy i usiłował z jednym z nich przedostać się do Galicji.

13 gen.Romuald Traugutt W maju 1863 odniósł zwycięstwa w potyczkach pod Herbami i Stolinem, poniósł duże straty broniąc warownego obozu nad Muchawcem. Awansowany przez Rząd Narodowy do stopnia generała i wysłany z misją wojskowo- dyplomatyczną do Paryża. Powrócił przekonany o celowości przedłużenia powstania do wiosny 1864.

14 Powstanie styczniowe http://www.youtube.com/watch?feature=player_detail page&v=HgrPKpodw9Awww.youtube.com/watch?feature=player_detail page&v=HgrPKpodw9A

15 Pocztówka z powstania styczniowego

16 Bitwa pod Małogoszczem Była jedną z największych bitew powstania styczniowego, miała miejsce 24 lutego 1863 roku. Była jedną z największych bitew powstania styczniowego, miała miejsce 24 lutego 1863 roku. Generał Marian Langiewicz, będący dowódcą województwa sandomierskiego, przeprowadził w Górach Świętokrzyskich udaną koncentrację sił mających iść na Warszawę. Generał Marian Langiewicz, będący dowódcą województwa sandomierskiego, przeprowadził w Górach Świętokrzyskich udaną koncentrację sił mających iść na Warszawę. W klasztorze w Wąchocku zgromadził 1400 ludzi, formując z nich oddziały jazdy, piechoty i służb. Założył tam kancelarię sztabową, ambulans, drukarnię i fabryczkę broni W klasztorze w Wąchocku zgromadził 1400 ludzi, formując z nich oddziały jazdy, piechoty i służb. Założył tam kancelarię sztabową, ambulans, drukarnię i fabryczkę broni

17 Przygotowania do bitwy -Polacy Oddział Langiewicza został przyjęty w Małogoszczu bardzo uroczyście. Każdy ubiegał się by przyjąć w swym domu powstańców. Langiewicz ze sztabem przyjął kwaterę na plebanii. Nazajutrz wyruszył do obozu Jeziorańskiego. W tym samym czasie otrzymał nominację Tymczasowego Rządu Narodowego na naczelnika sił zbrojnych. Langiewicz przybył do Jeziorańskiego i zaproponował mu połączenie swych oddziałów, Jeziorański zaczął oponować przeciw temu.

18 Wówczas adiutantka Langiewicza Anna Henryka Pustowójtówna powiedziała, że Langiewicz bez jego zgody może rozporządzać całym wojskiem znajdującym się w województwie. Jeziorański otrzymał rozkaz natychmiastowego przemarszu do Małogoszcza. Oddział Jeziorańskiego osiadł na Wzgórzu Babinek.

19 Anna Henryka Pustowójtówna – adiutantka gen. Langiewicza Anna Henryka Pustowójtówna – adiutantka gen. Langiewicza Gdy 24 lutego 1863 podczas bitwy pod Małogoszczem na kasztanowatym koniku, w czamarze z futrem, z szalikiem na szyi Gdy 24 lutego 1863 podczas bitwy pod Małogoszczem na kasztanowatym koniku, w czamarze z futrem, z szalikiem na szyi i konfederatką na głowie, przebiegała na rynku od szeregu do szeregu, dodając odwagi żołnierzom.

20 Przygotowania do bitwy - Rosjanie Dowódca oddziału rosyjskiego Dobrowolski zatrzymał się w Chęcinach i 23 lutego poprosił do siebie Gołubiewa. Razem ułożyli plan ataku na powstańców. Następnie powiadomiono o tym Czengierego z Kielc i kazano mu przybyć do Chęcin.

21 Plan ataku polegał na tym, by jednocześnie zaatakować powstańców z trzech stron: pułk. Czengiery miał wyruszyć z Kielc o godzinie 3 w nocy z 23 na 24 lutego i zaatakować od północy. Podpułkownik Dobrowolski miał opuścić Chęciny o godzinie 7 rano dnia 24 lutego i zaatakować od strony południowo -wschodniej. Major Gołubiew miał wyruszyć z Jędrzejowa i uderzyć od południa.

22 Bitwa pod Małogoszczem Wszystkie te kolumny miały zaatakować powstańców między 10 a 11 - tą z rana. Langiewicz znał plany rosyjskich dowódców, jednak nie spodziewał się, że najazd nastąpi tak szybko. Dopiero przybyła na plebanię Elżbieta Stodolnicka oznajmiła, że Rosjanie atakują ze wszystkich stron, czym wywołała wielki zamęt. Mieszkańcy Małogoszcza zaczęli zamykać bramy, sklepy. Kobiety i dzieci z płaczem uciekały.

23 Bitwa pod Małogoszczem Nazajutrz bój rozpoczął się krwawy

24 Rok powstańczy nie był dla ludzi łaskawy, Rodziny do lasu w strachu uciekały, konie nienawykłe do strzałów i wrzawy wozy wywracały, dzieci turbowały.

25 Bitwa pod Małogoszczem Pierwszy z wrogich oddziałów zjawił się Dobrowolski, który postanowił nie trzymać się wcale planu ataku i napaść na obozowisko polskie Dobrowolski, obejrzawszy pozycję, rozkazał rozsypać się dragonom i kozakom w tyraliery i rozpocząć ogień. Rozpoczęli oni atak z odległości 1500 kroków, na który powstańcy wcale nie odpowiedzieli, gdyż ich dubeltówki niosły zaledwie na sto kilkadziesiąt kroków i czekali aż wróg podejdzie bliżej. Następnie zaatakowali co sił. Była to chwila, w której Dobrowolski mógł ciężko odpokutować za przedwczesny atak został bowiem oskrzydlony z obu stron, od lewej Czechowski, od prawej Langiewicz, który dokonanym atakiem mógł pobić Dobrowolskiego, jednak od cmentarza donoszono mu, iż widać nowe kolumny nieprzyjacielskie od strony Jędrzejowa. Wobec tego musiał myśleć nie o pobiciu wroga, lecz o własnym ratunku.

26 Bitwa pod Małogoszczem Tak, jak plan przewidywał,Gołubiew zjawił się od strony Jędrzejowa ok. godziny 11 i zaatakował miasto, gdzie napotkał silny i długotrwały opór. Walka na ulicach i rynku trwała dwie godziny. Pożar, który ogarnął miasteczko, brak amunicji, zmusił w końcu Langiewicza do opuszczenia Małogoszcza. Odwrót wykonano bardzo pospiesznie, wśród gradu pocisków. Położenie powstańców stało się bardzo przykre i krytyczne. Straty były dość poważne. Na pobojowisku zostało ok. 300 poległych i ciężko rannych, których rozbestwione żołdactwo mordowało oszpecając zwłoki i obdzierając je niemal do naga. Około 800 lżej rannych zdołało się uratować.

27

28 Powstańcy z oddziału Langiewicza

29 "Dziewiętnastoletni chłopak Paweł Borejsza, prawnuk Tadeusza Rejtana. W powstaniu 1863r był najpierw kosynierem, a potem strzelcem u Langiewicza. Poległ 24 lutego w tragicznym boju pod Małogoszczem, który sześć lat później utracił prawa miejskie."

30 „Bohaterom Bitwy pod Małogoszczem” Bohaterowie znad Łososiny, A było Was przecież wielu, Dwustu – którzy tu polegli stańcie dziś do apelu! Czerwień krwi Waszej przelanej Tu zmiesza się z bielą śniegu Wy – znani nam i nieznani stańcie w jednym szeregu!

31 Bitwa małogoska pomimo klęski i znacznych strat uważana jest za sukces Langiewicza, który pomimo zaskoczenia i przewagi technicznej przeciwnika nie pozwolił się zniszczyć. Znaczna część Małogoszcza spłonęła. Co nie uległo pożarowi - uległo rabunkowi. Poległych pochowano w dwóch zbiorowych mogiłach na cmentarzu parafialnym.

32 Jest w duszy polskiej ukryty zakątek, Gdzie błądzą ciche lat umarłych cienie, Leży tam kamień ukrytych pamiątek, A pod kamieniem krwawi się wspomnienie

33 Tutaj na naszej ziemi są prochy kilkuset powstańców, chłopów, których nikt nie zna z imienia, lecz o nich zawsze pamięta Ojczysta Rodzinna Ziemia.

34 Nadanie imienia szkole Na pamiątkę tego zdarzenia w roku 1946 z inicjatywy ówczesnego kierownika szkoły Michała Zborowskiego nadano naszej szkole imię 24 lutego 1863 roku Od tego zdarzenia corocznie obchodzimy imieniny naszej szkoły.

35 MICHAŁ ZBOROWSKI

36 Pamiętać wypada szkoły budowanie I wielką naukę dla człeka młodego Gdy małogoszczanin przez ucałowanie Oddał cześć należną czasze umarłego. Szkoła Podstawowa, bo o niej tu mowa, Nie żadne przedszkole, ani straż ogniowa Dumne nosi imię związane z powstaniem Niejeden dziad, pradziad pracował tu na nie.

37 Małogoszcz w 150 rocznicę Powstania Styczniowego http://www.youtube.com/watch?v=xdWkQnhj-rk http://www.youtube.com/watch?v=8UPrVOJjl1owww.youtube.com/watch?v=8UPrVOJjl1o

38 Inscenizacja bitwy pod Małogoszczem http://www.youtube.com/watch?feature=player_embe dded&v=Slj86hocp8owww.youtube.com/watch?feature=player_embe dded&v=Slj86hocp8o


Pobierz ppt "Imię naszej szkoły to data – data Bitwy pod Małogoszczem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google