Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,. Na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) oraz na stopnie oficerskie generałów i admirałów; mianuje Prezydent.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,. Na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) oraz na stopnie oficerskie generałów i admirałów; mianuje Prezydent."— Zapis prezentacji:

1 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,

2

3 Na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) oraz na stopnie oficerskie generałów i admirałów; mianuje Prezydent na wniosek Ministra Obrony Narodowej.

4 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,

5 Służba przygotowawcza Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej mogą pełnić na ich wniosek lub za ich zgodą służbę przygotowawczą. Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

6 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,

7 Narodowe Siły Rezerwowe Wniosek o zawarcie kontraktu Kontrakt Przydział kryzysowy Ćwiczenia rotacyjne

8

9 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Głównym przeznaczeniem Narodowych Siłach Rezerwowych jest realizacja zadań z zakresu: - zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, - przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym, - realizacji zadań poza granicami kraju, - wzmocnienia jednostek wojskowych w celu przyjęcia uzupełnienia zasadniczego i mobilizacyjnego, modernizacji bazy szkoleniowej,

10

11 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Z NSR do służby zawodowej

12

13 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

14

15 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Państwo zapewnia żołnierzom zawodowym godne warunki życia, umożliwiające oddanie się służbie Narodowi i Ojczyźnie, rekompensując odpowiednio trud, ograniczenia i wyrzeczenia związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej

16

17 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Minimalne wymagania w zakresie wykształcenia niezbędne do wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe w korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych są następujące w stosunku do: 1) szeregowych zawodowych – ukończenie gimnazjum; 2) podoficerów zawodowych – ukończenie szkoły średniej; 3) oficerów zawodowych – posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

18

19 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Żołnierze zawodowi otrzymują corocznie urlop wypoczynkowy w wymiarze dwudziestu sześciu dni roboczych.

20

21 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Uposażenie żołnierzy zawodowych składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia.

22

23 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Żołnierze zawodowi otrzymują następujące inne należności pieniężne: 1) zasiłki na zagospodarowanie; 2) dodatkowe uposażenie roczne; 3) nagrody uznaniowe i zapomogi; 4) nagrody jubileuszowe; 5) należności za podróże i przeniesienia służbowe; 6) gratyfikacje urlopowe; 7) dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego; 8) należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa; 9) należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej.

24

25

26

27 motywuje do zajmowania określonych stanowisk lub pełnienia służby w wybranych jednostkach motywacja do pozostawania w służbie wojskowej MOTYWACYJNY CHARAKTER SYSTEMU UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH - w wysokości zróżnicowanej od: rangi stanowiska zakresu wykonywanych zadań służbowych ponoszonej odpowiedzialności wymaganych kwalifikacji PODSTAWOWY ELEMENT WYNAGRADZANIA MOTYWUJĄCY DO PODEJMOWANIA SŁUŻBY I ZAJMOWANIA WYŻSZYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI SPECJALNY za szczególne warunki i właściwości służby wojskowej motywuje do podejmowania służby w warunkach niebezpiecznych SŁUŻBOWY za pełnienie służby na stanowiskach dowódczych lub samodzielnych albo w określonych j.w. ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ MOTYWACYJNY dla szeregowych i podoficerów którzy uzyskają klasę kwalifikacyjną i ocenę bardzo dobrą z opiniowania motywacja podnoszenia kwalifikacji i wzorowego wykonywania obowiązków WYRÓWNAWCZY dla sędziów i prokuratorów pomiędzy uposażeniem wojskowym a wynagrodzeniem cywilnym

28

29 PILOCI POZOSTAŁY PERSONEL LATAJĄCY MARYNARZE NURKOWIE SPADOCHRONIARZE GROM ŻW SAPERZY WARUNKI SZKODLIWE od 750 do 2.700 zł + zwiększenie za F-16 do 2.250 zł od 450 do 1.500 zł od 225 do 900 zł od 300 do 675 zł od 450 do 1.350 zł od 1.200 do 3.300 zł od 75 do 180 zł wykonywanie lotów pełnienie służby na morzu wykonywanie zadań pod wodą wykonywanie skoków ze spadochronem zwalczanie terroryzmu i szkolenie w tym zakresie wykonywanie zadań: operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo- śledczych, rozminowywanie terenu PERSONEL SIL wykonywanie bezpośredniej obsługi statków powietrznych do 600 zł do 750 zł SKW, SWW od 60 zł do 3.750 zł do 900 zł DODATEK SPECJALNY

30

31 od 75 do 150 od 150 do 450 od 150 do 750 w ataszacie obrony przy przedstawicielstwie dyplomatycznym RP dowódca batalionu (równorzędny) główny księgowy dowódca kompanii (równorzędny) od 45 do 75 szef kompanii (równorzędny) bosman okrętowy od 450 do 750 lekarz, lekarz dentysta - w jednostkach wojskowych podległych RSZ, szpitalach polowych od 150 do 450 lekarz, lekarz dentysta - w wojskowej komisji lekarskiej* DODATEK SŁUŻBOWY STANOWISKA SŁUŻBOWE lekarz, lekarz dentysta - w dowództwach OW i RSZ od 1050 do 1500 kontroler ruchu lotniczego: od 450 do 750 - posiadający uprawnie instruktorskie: - posiadający uprawnienie uzupełniające, operacyjne, informacji powietrznej 750 150

32

33 od 20 lat 15% 9 % 3 % WYSOKOŚĆ DODATKU *LATA SŁUŻBY 25% * KWOTY NALEŻNEGO ŻOŁNIERZOWI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO od 3 lat od 9 lat od 15 lat 20% od 25 lat 12 %od 12 lat 30% od 30 lat 6 % od 6 lat DODATEK ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ

34

35 INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE - wypłacane corocznie przysługuje w wysokości jednomiesięcznego uposażenia. DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE wynosi 35% najniższego uposażenia żołnierza (w 2012 r. - 875 zł) dla żołnierza, jego małżonka oraz dzieci GRATYFIKACJA URLOPOWA

36 INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE - wypłacane okazjonalnie przysługuje po powołaniu do służby wojskowej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia żołnierza zawodowego ZASIŁEK NA ZAGOSPODAROWANIE wypłacane w ramach funduszu wynoszącego 1% dla MON i 1,5% dla dowódców j.w. planowanych środków na uposażenia w danym roku kalendarzowym NGRODY UZNANIOWE I ZAPOMOGI wypłacane są po 20, 25, 30, 35, 40 latach służby wojskowej NAGRODY JUBILEUSZOWE

37 INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE - wypłacane okazjonalnie zwrot kosztów przejazdu żołnierza i członków jego rodziny, zasiłki do kwoty 7500 zł zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego do 5000 zł NALEŻNOŚCI ZA PRZENIESIENIA SŁUŻBOWE diety, zwrot kosztów przejazdu i noclegów, NALEŻNOŚCI ZA PODRÓŻE SŁUŻBOWE wypłacane za czasowe pełnienie obowiązków na innym stanowisku służbowym (od 75 zł do 350 zł miesięcznie), za wykonywanie dodatkowych czynności, np. za pełnienie służb dyżurnych (50 zł za każdą służbę) DODATKOWE WYNAGRODZENIE

38

39 PRZYSIĘGA WOJSKOWA Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawą mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg”

40

41

42

43

44

45


Pobierz ppt "Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,. Na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) oraz na stopnie oficerskie generałów i admirałów; mianuje Prezydent."

Podobne prezentacje


Reklamy Google