Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd gatunków drzew do nasadzeń miejskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd gatunków drzew do nasadzeń miejskich"— Zapis prezentacji:

1 Przegląd gatunków drzew do nasadzeń miejskich
Przedmiot: podstawy projektowania architektury krajobrazu Opracowanie: mgr inż. E. Jakubowska

2 We wszystkich miastach na całym świecie, drzewa są ważną częścią środowiska miejskiego. Wszędzie tam gdzie pracujemy, mieszkamy, odpoczywamy, parkujemy samochody, drzewa dostarczają uroku, piękna, cienia, oszczędzają energię, hamują wiatr, ograniczają hałas, oczyszczają powietrze, dostarczają naturalnego schronienia dla dzikiej zwierzyny i co również istotne- podwyższają wartość inwestycji i nieruchomości. Aby móc dostarczyć te wszystkie walory drzewa muszą być zdrowe, silne i długowieczne. Muszą być także odpowiednio usytuowane, w myśl zasady ‘odpowiednie drzewo na odpowiednim miejscu’.

3 Na kondycję drzew w mieście wpływ mają:
- zanieczyszczenie powietrza toksycznymi gazami, - niekorzystne warunki atmosferyczne, - niedobór wolnej powierzchni gleby wokół drzewa, - zła jakość podłoża: niedostateczna wilgotność, silne zasolenie, - podwyższona temperatura powietrza, a co za tym idzie spadek jego wilgotności, niedobór światła, - uszkodzenia mechaniczne powodowane ruchem ulicznym. .

4 Przy doborze drzew na tereny zurbanizowane należy wziąć pod uwagę kilka czynników:
- dostosowanie do odpowiedniej strefy klimatycznej, - rodzaj gleby i warunki nasłonecznienia, - odporność drzew na warunki stresowe - a więc przede wszystkim na zanieczyszczenie powietrza oraz zasolenie gleby, - w przypadku nasadzeń w chodnikach i w pobliżu ulic należy zwrócić uwagę na tendencję do tworzenia silnego, płytkiego systemu korzeniowego, który w konsekwencji może doprowadzić do niszczenia nawierzchni w pobliżu drzewa; ważne jest również by w takich miejscach wyeliminować gatunki o łamliwych gałęziach oraz gatunki zaśmiecające owocami lub kwiatami; - warto skupić się nad zróżnicowaniem gatunkowym nasadzeń, dążąc jednocześnie do zachowania w miarę jednolitego charakteru nasadzeń istniejących. 

5 Acer platanoides ’ Globosum’- Klon pospolity Globosum
Klasyczna, bardzo dobrze znana, i sprawdzona odmiana. Drzewo o gęstej , zwartej koronie, początkowo kulistej, później płasko-kulistej. Osiąga 4-5 m średnicy, optymalna wysokość szczepienia to 2,20m. Żółte, zebrane w baldachogrona kwiaty pojawiają się na drzewie przed rozwojem liści, które jesienią przebarwiają się na żółto. System korzeniowy jest stosunkowo płytki, z licznymi drobnymi korzeniami. Klon ten nie jest wymagający co do rodzaju gleby, nie toleruje jednak gleb bardzo suchych i podmokłych; odczyn od lekko kwaśnego do zasadowego, stanowisko słoneczne i półcieniste. Dobrze znosi warunki miejskie, ale jest wrażliwy na zasolenie gleby. Może być sadzony w pojemnikach, co poszerza zakres jego zastosowań. Obecnie wprowadzona została do oferty niektórych szkółek odmiana ‘Golden Globe’ o cytrynowo-żółtym ulistnieniu. Polecana jest do sadzenia na stanowiskach osłoniętych przed silną operacją słoneczną - liście mogą ulegać uszkodzeniu.

6 Acer rubrum ‘Sun Valley’- klon czerwony   Korona zwarta, symetryczna, owalna, osiąga do 12 m wysokości i do 3 m szerokości. Liście zielone, błyszczące, jesienią przebarwiające się na intensywnie czerwono-pomarańczowo; kolor długo utrzymuje się. Adaptuje się do każdego rodzaju gleby, preferuje jednak gleby lekko kwaśne, wilgotne. Odmiana póki co mało znana i rozpowszechniona, ze względu na interesującą jesienną barwę i pokrój szczególnie polecana do nasadzeń ulicznych.

7  Betula pendula ‘Fastigiata’- brzoza brodawkowata Fastigiata  Odmiana brzozy o zwartej kolumnowej koronie, osiąga m wysokości i do 4 m szerokości. Z czasem korona staje się wąsko jajowata. Gałęzie ustawione pionowo, często nieregularnie pogięte. Ozdobą-szczególnie zimą - jest biała gładka kora, która na starszych drzewach jest mocno spękana. Liście drobne, jasnozielone, wcześnie rozwijające się wiosną, jesienią przebarwiają się na żółto. Odmiana preferuje stanowiska słoneczne, dobrze radzi sobie na glebach jałowych, suchych i piaszczystych , ale dobrze rośnie w każdych warunkach. Dobrze znosi zanieczyszczenia powietrza i zasolenie gleby.

8  Carpinus betulus ‘Fastigiata’-grab pospolity Fastigiata   Drzewo o wąsko kolumnowej koronie, która w późniejszym wieku poszerza się. Osiąga do m wysokości i 6-8 m szerokości. Liście jasnozielone, jesienią przebarwiają się na żółto. Stanowisko słoneczne i cieniste, preferuje gleby lekkie i żyzne, ale dobrze radzi sobie również na glebach gliniastych, odczyn obojętny i zasadowy. W formie piennej (podczyszczony pień do wysokości 1,80m-2m) nadaje się do obsadzania ulic, deptaków. Toleruje zanieczyszczenie powietrza i utwardzony teren.

9  Catalpa bignonioides ‘Nana’- Surmia bignoniowa Nana   Drzewo o gęstej, zwartej, początkowo kulistej koronie, która w późniejszym wieku osiąga kształt płasko-kulisty, średnica 3-4m, wysokość zależna od wysokości szczepienia (zazwyczaj 2,20m). Drzewo późno zaczyna wegetację, co może być jego wadą. Liście duże, sercowate, żywo zielone, nie kwitnie. System korzeniowy jest płaski z silnym korzeniem głównym i mięsistymi korzeniami bocznymi. Wymaga gleb żyznych, lekkich i umiarkowanie wilgotnych, o odczynie od kwaśnego do lekko zasadowego. Gatunek ten nadaje się szczególnie do obsadzania miejsc zacisznych , osłoniętych od mroźnych wiatrów, jest odporny na zanieczyszczenia powietrza, nadaje się do pojemników.

10 Crataegus monogyna ‘Stricta’ - głóg jednoszyjkowy Stricta  Dorastające do wysokości 8-10 m  i szerokości 3 m drzewo o pokroju zwartym, kolumnowym, gałęzie ustawione są pionowo, liście ciemnozielone, kwitnie obficie na biało, zawiązuje czerwone owoce, które długo utrzymują się na drzewie i są jego szczególną ozdobą a przy okazji pożywieniem dla ptaków. Jest to drzewo wyjątkowo mało wymagające co do gleby, rośnie nawet na glebach piaszczystych ubogich w azot, od lekko kwaśnych do wapiennych, na glebach suchych i bardzo wilgotnych. Stanowisko słoneczne i półcieniste. Gatunek toleruje i jest odporny na silne podmuchy wiatru, idealnie nadaje się do obsadzania ulic, także w terenach nadmorskich. Bardzo odporny na mróz,, może być wrażliwy na zasolenie. Wykazuje bardzo duże zdolności regeneracyjne po cięciu.

11  Fagus sylvatica ‘Davyck’ i Davyck Gold,
- buk pospolity Drzewa o wąskim kolumnowym pokroju, osiągają wysokość do 25 m, szerokość maksymalnie 3 m. Odmiana ‘Davyck’  ma liście zielone, natomiast ‘Davyck Gold’ cytrynowo-żółte, jesienią przebarwiają się na żółto-brązowo. System korzeniowy jest płytki i rozgałęziony, nie zaleca się sadzenia tych drzew w miejscach o utwardzonej powierzchni, nadaje się jednak do obsadzania ulic i alei, tam gdzie powierzchnia wokół drzewa nie jest udeptana czy utwardzona. Drzewa te preferują gleby żyzne, gliniasto-piaszczyste, wilgotne, wapienne, źle rosną na glebach piaszczystych i bardzo ciężkich. Tolerują zanieczyszczenie powietrza, ale są stosunkowo mało tolerancyjne na zasolenie.

12 Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’-ambrowiec amerykański Worplesdon  Drzewo o pokroju stożkowym, osiągające do m wysokości i ok.6-8 m szerokości u podstawy. Zielone liście, podobne do liści klonu z tym, że są głębiej powcinane, jesienią pięknie przebarwiają się na intensywny czerwony – czerwono fioletowy kolor. Jako drzewo uliczne może być sadzony przy sprzyjających warunkach glebowych; preferuje gleby przepuszczalne, stosunkowo wilgotne. Ma dość silnie rozbudowany i płytki system korzeniowy, zaleca się go do obsadzania szerszych ulic i alei. W szkółkach dostępny jest w formie naturalnej – ugałęziony od dołu lub w formie piennej - wówczas korona zaczyna się zazwyczaj na wys. 2,00 m.

13 Platanus hispanica ‘Alphen’s Globe’ - platan klonolistny Alphen’s Globe  Odmiana platana o regularnej, gęstej kulistej koronie dorastającej do ok.6 m średnicy. Występuje zazwyczaj jako forma szczepiona na wysokości 2,20 m . Szczególną ozdobą jest charakterystyczna łuszcząca się płatami kora; dodatkową atrakcją zwisające na długich szypułkach kuliste owoce. Liście są duże, jak u gatunku, jesienią przebarwiają się na żółto. Drzewo bardzo dobrze znosi cięcie, więc może być sadzone w miejscach o ograniczonej przestrzeni pod warunkiem corocznego przycinania. Wymaga gleb żyznych, umiarkowanie wilgotnych . System korzeniowy jest głęboki i rozbudowany. Jest odporny na zanieczyszczenia powietrza oraz silne podmuchy wiatru. Może być sadzony przy ulicach, także w terenach nadmorskich.

14  Prunus eminens ‘Umbraculifera’ - wiśnia osobliwa Umbraculifera  Drzewo tworzące idealnie kulistą koronę o średnicy 2,00-2,5 m. Rośnie stosunkowo powoli, ma ciemnozielone, drobne liście, kwitnie obficie na biało na przełomie kwietnia i maja, kwiaty są drobne i utrzymują się na drzewie bardzo krótko. Jest to drzewo o małych wymaganiach glebowych, najlepiej rośnie na glebach żyznych i umiarkowanie wilgotnych, na stanowiskach słonecznych i ciepłych. Bardzo dobrze toleruje warunki  miejskie, zanieczyszczenie powietrza, znosi suszę i wysokie temperatury. Jest jednym z najlepszych drzew do stosowania na małych przestrzeniach, w pobliżu budynków, przy ulicach, może rosnąć w pojemnikach. W niektórych źródłach i ofertach szkółkarskich można ją znaleźć pod nazwą Prunus fruticosa ‘Globosa’

15

16  Prunus serrulata ‘Amanogawa’ - Wiśnia piłkowana Amanogawa Niewielkie kolumnowe drzewo dorastające do 4-6 m, zbudowane jest z kilku równoległych pędów przewodnich wzniesionych do góry i gałązek bocznych. Młode rozwijające się liście są brązowo czerwone, później stają się zielone, jesienią żółtopomarańczowe. Kwitnie obficie na początku maja, kwiaty jasnoróżowe, półpełne. Preferuje gleby żyzne, piaszczysto-gliniaste, wilgotne, obojętne do silnie zasadowych, jest wrażliwa na zasolenie gleby. Nadaje się na stanowiska ciepłe, słoneczne. W surowe zimy może przemarzać w najzimniejszych rejonach Polski.

17  Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ - grusza drobnoowocowa Chanticleer Stosunkowo nowa odmiana o wąsko-jajowatym kształcie korony, dorastająca do około 8-12 m wysokości. Liście ciemnozielone, błyszczące, jesienią długo utrzymują się na drzewie i przebarwiają się widowiskowo na szkarłatno-purpurowo. Kwiaty liczne, białe, pojawiają się na drzewie wcześnie - w marcu, kwietniu. Odmiana odporna na zarazę ogniową i rzadko atakowana przez szkodniki. Nie zawiązuje praktycznie owoców, przez co jest idealna do obsadzania wąskich ulic, deptaków, skwerów. Preferuje gleby żyzne, przepuszczalne, bardzo dobrze znosi zanieczyszczenie powietrza i utwardzoną powierzchnię wokół drzewa. Jest odporna na silny wiatr-także na terenach nadmorskich i suszę.

18 Quercus robur ‘Fastigiata’ - dąb szypułkowy Fastigiata.
Kolumnowa odmiana dęba szypułkowego dorastająca do około m wysokości, gałęzie gęsto ułożone ku górze, lekko skręcone, korona kształtu wrzecionowatego, dorasta do około 3-5 m szerokości. Drzewo uważane za długowieczne, ale z wiekiem korona rozluźnia się. Jesienią liście przebarwiają się nieznacznie na żółtobrązowo. Odmiana dobrze znosi zanieczyszczenie powietrza, polecana jest do obsadzania szerszych ulic i pasów przydrożnych, alei. ‘Fastigiata Koster’- odmiana o bardziej smukłym pokroju, osiąga m wysokości i do 3 m szerokości. Charakterystyczne dla tej odmiany jest zasychanie jesienią liści na drzewie. Pozostają one tam zazwyczaj do wiosny, do rozwoju nowych liści. Odmiana uważana za odporną na mączniaka prawdziwego.

19 Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ - robinia biała Umbraculifera
Odmiana o gęstej, kulistej koronie, osiągającej 2-5 m średnicy, zazwyczaj szczepiona na wysokości 2,20m. Świetnie reaguje na cięcie odmładzające, które jest zalecane co 2-3 lata, by korona nie rozrastała się nadmiernie. Z tego powodu jest to drzewo idealne  do obsadzania małych przestrzeni, wąskich ulic, może rosnąć w pojemnikach, nie przeszkadza jej utwardzona powierzchnia wokół drzewa. Pędy są bezcierniowe, odmiana nie kwitnie, liście rozwijają się stosunkowo późno, jesienią opadają bez zmiany barwy. System korzeniowy jest głęboki i szeroki i silny. Najlepiej rośnie na glebach przepuszczalnych, piaszczysto-gliniastych, ale radzi sobie również na glebach ubogich, suchych i piaszczystych, nie lubi gleb ciężkich i mokrych. Dość dobrze znosi zasolenie, toleruje zanieczyszczenie powietrza, jest odporna na mróz.

20  Sorbus aucuparia ‘Rossica Major’ - jarząb pospolity Rossica Major Drzewo o owalnej koronie i wzniesionych do góry pędach, dorastające do 6-10 m, stosunkowo silnie rosnące. Liście ciemnozielone, na czerwonych szypułkach, jesienią przebarwiają się na żółto-pomarańczowo. W sierpniu zawiązuje czerwone owoce, zebrane w duże grona. System korzeniowy jest gęsty i głęboki. Jest to drzewo o dużej tolerancji co do odczynu i typu gleby, nie znosi długotrwałej suszy i zalania. Jest odporny na wiatr i mróz. Świetnie nadaje się do obsadzania szerszych ulic, alei.

21  Sorbus thuringiaca ‘Fastigiata’ - jarząb turyngski Fastigiata  Drzewo o koronie początkowo zwartej i stożkowej, później korona staje się szeroko jajowata, dorasta do około 5-7 m. Liście zielono-szare, stosunkowo duże, lekko powcinane. Kwitnie na biało i w sierpniu/wrześniu, zawiązuje błyszczące ciemnoczerwone owoce. System korzeniowy jest głęboki, drzewo preferuje gleby wilgotne, przepuszczalne, lekko kwaśne do alkalicznych. Odmiana ta jest całkowicie odporna na mróz, zalecana do nasadzeń wzdłuż ulic, również tych z utwardzoną nawierzchnią.

22 Tilia cordata ‘Rancho’ - lipa drobnolistna Rancho  Odmiana lipy drobnolistnej o stożkowo-piramidalnym pokroju, dorasta do wysokości m, rozpiętość korony do 5-6 m. Liście są drobne, błyszczące, jesienią przebarwiają się na żółto, kwitnie w lipcu. Mało wymagająca co do rodzaju gleby, toleruje zanieczyszczenie powietrza. Ze względu na swój pokrój i niewielkie rozmiary oraz fakt ,że nie wytwarza spadzi jest szczególnie polecana do obsadzania ulic, alei.

23 Tilia cordata ‘Erecta’ - lipa drobnolistna Erecta Odmiana o pędach sztywnych, mocnych, ustawionych pionowo, rośnie w formie kolumnowej, z wiekiem nabiera kształtu owalnego, dorasta do m wysokości i 5-10 m szerokości. Podobnie jak odmiana ‘Rancho’  ma małe wymagania glebowe, świetnie nadaje się do obsadzania ulic, alei.

24  Tilia tomentosa ‘Brabant’ - lipa srebrzysta Brabant  Drzewo tworzące regularną, gęstą stożkowo-owalną koronę, dorasta do około m wysokości i około m szerokości. Liście są ciemnozielone, od spodu biało-szare co daje bardzo ciekawy efekt kontrastu; jesienią liście przebarwiają się na żółto. Kwitnie w lipcu, kwiaty bardzo pachnące, żółte. Drzewo jest odporne na zanieczyszczenie powietrza i suszę, dobrze rośnie na stanowiskach gorących, mocno nasłonecznionych. Preferuje gleby zasobne, piaszczysto-gliniaste, od lekko kwaśnych do zasadowych. Idealny gatunek do nasadzeń ulicznych.

25 Ulmus ‘Columella’ - wiąz Columella  Kolumnowa, bardzo smukła odmiana wiązu osiągająca m wysokości. Liście drobne, żywo zielone, lekko zwinięte. Rośnie stosunkowo szybko, jest odporny na silne podmuchy wiatru, może być stosowany w terenach nadmorskich jako osłona przed wiatrem. Uważany jako odporny na holenderską chorobę wiązu. Ze względu na smukły , zwarty pokrój jest to idealne drzewo do nasadzeń miejskich, szczególnie przy wąskich ulicach, w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

26 Opracowanie na podstawie artykułu
Przegląd gatunków drzew do nasadzeń miejskich Pani Anity Piątkowskiej w miesięczniku ,,Zieleń miejska” Anita Piątkowska   


Pobierz ppt "Przegląd gatunków drzew do nasadzeń miejskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google