Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Platforma informacyjna wsparciem procesu optymalizowania rozwoju systemu transportowego KRAKOWIC dr hab. inż. Andrzej Szarata Politechnika Krakowska Katowice,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Platforma informacyjna wsparciem procesu optymalizowania rozwoju systemu transportowego KRAKOWIC dr hab. inż. Andrzej Szarata Politechnika Krakowska Katowice,"— Zapis prezentacji:

1 Platforma informacyjna wsparciem procesu optymalizowania rozwoju systemu transportowego KRAKOWIC dr hab. inż. Andrzej Szarata Politechnika Krakowska Katowice, 30 maja 2014 r.

2 Wprowadzenie KRAKOWICE – fikcja, czy konieczność? Zacieśnianie współpracy między ośrodkami Ogromny potencjał Koncepcja stworzenia megapolis źródło: www.natemat.pl

3 Współpraca ponadregionalna Strategia Rozwoju Polski Południowej (kwiecień 2013) Na poziomie krajowym – tzw. strategia ponadregionalna (styczeń 2014) Powołanie Rady Koordynującej (luty 2014) Opracowanie listy wspólnych projektów, o które będą aplikowały województwa Rola funduszy UE (promujących projekty ponadregionalne)

4 Obsługa transportowa obszaru Silny nacisk na rozwój transportu zbiorowego (zwłaszcza kolej) Programy zachęcania do korzystania z niezmotoryzowanych środków przemieszczania się Ograniczanie roli samochodu w obsłudze transportowej

5 Współpraca międzyregionalna Obszary „przygraniczne”

6 Integracja obszarów Integracja planowania przestrzennego obszarów położonych wzdłuż linii kolejowej i układu drogowego, z polaryzacją zabudowy przy przystankach kolejowych i węzłach przesiadkowych System parkingów Park&Ride Działania dotyczące wdrożenia wspólnego biletu kolejowego i autobusowego

7 Plany transportowe Rola planów transportowych na poziomie województwa Woj. śląskie i małopolskie mają takie dokumenty

8 Dostępne bazy danych Badania zachowań komunikacyjnych w województwie Badania lokalne Pomiary natężenia ruchu / potoków pasażerskich Modele transportowe ze szczególnym uwzględnieniem obszarów na granicy województw

9 Spójność podejmowanych działań Zgodność polityk i strategii transportowych –Na poziomie województwa: Zgodność planów transportowych –Na poziomie lokalnym Zgodność zamierzeń inwestycyjnych Synergia działań źródło: www.codes.pl

10 Koncepcja platformy informacyjnej Poziom –Użytkowników (linie, sieć transportowa, rozkłady jazdy, taryfy itp.) –Zarządców Spójność działań Działanie ponadlokalne Zaproszenie do współpracy władze gmin i powiatów Wymiana doświadczeń Dostęp do badań i analiz prowadzonych na poziomie lokalnym

11 Koncepcja platformy informacyjnej Korelacja platformy z dostępną bazą danych i funkcjonującymi już inicjatywami (np. Śląski Klaster ICT) Wymiana informacji o zamierzeniach inwestycyjnych i działaniach analitycznych Organizacja szkoleń i seminariów tematycznych …

12 Proponowany zakres szkoleń Podstawy planowania przestrzennego (w tym efekt „urban sprawl”) Modele transportowe miast – cel i zasady tworzenia Przykłady poprawnych i negatywnych rozwiązań urbanistycznych i transportowych – wpływ na kongestię ruchu Dokumenty planistyczne dot. zagospodarowania przestrzennego i transportu – możliwości zastosowania w celu realizacji rozwiązań spełniających postulatu zrównoważonej mobilności mieszkańców Audyty, ze względu na cele klastra

13 Proponowana struktura platformy informacyjnej Wspólny projekt szkół wyższych (ze śląska i małopolski) Finansowanie ze środków zewnętrznych Grant badawczy: Platforma informacyjne integrujące systemy transportowe Śląska i Małopolski

14 Dziękuję za uwagę! www.ksk.pk.edu.pl


Pobierz ppt "Platforma informacyjna wsparciem procesu optymalizowania rozwoju systemu transportowego KRAKOWIC dr hab. inż. Andrzej Szarata Politechnika Krakowska Katowice,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google