Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategy for Malopolska 2011 – 2016 1/19 KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE – ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Kraków, listopad.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategy for Malopolska 2011 – 2016 1/19 KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE – ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Kraków, listopad."— Zapis prezentacji:

1 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 1/19 KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE – ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Kraków, listopad 2013 r.

2 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 2/12 Lata Budżet Województwa Małopolskiego Ogółem (zł) w tym na kulturę ogółem (zł) z tego: kultura - wydatki inwestycyjne z tego: wydatki bieżące % udziału kultury w całości budżetu 2002 365 224 27350 519 3663 031 07647 488 29013,8 2003 382 772 82257 549 11310 029 56647 519 54715,1 2004 423 666 50873 744 40023 112 49550 631 90517,4 2005 534 257 051 70 598 50014 924 64355 673 85713,2 2006 680 364 323 96 582 06136 396 53550 225 68214,2 2007 744 987 67798 849 58837 646 26861 666 42013,3 2008 923 339 421135 646 31848 685 79072 642 18217,6 2009 1 945 420 710133 775 22234 639 82984 014 28211,9 2010 1 198 798 328115 922 56715 095 44984 047 5389,7 2011 1 368 730 12194 306 78815 667 65777 016 3006,9 2012 1 328 271 846131 912 46038 511 87582 245 0249,9 2013 1 168 226 566111 525 93318 064 57493 461 3599,5 Plan 2014 1 371 137 540103 262 6376 485 92396 776 7147,5 Udział wydatków Województwa Małopolskiego na kulturę w stosunku do wydatków ogółem w latach 2002 – 2013 oraz planu na 2014 rok

3 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 3/19 Plan budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan na rok 2014 [dział 921]103 262 637 zł tj. 7,53 % wydatków projektu budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014 rok

4 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 4/19 Plan budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan na rok 2014 [dział 921] – 103 262 637 zł w tym m.in. 1. Dotacja bieżąca dla instytucji kultury - 85 011 169 zł 2. Dotacja na realizację projektów „miękkich” przez instytucje kultury w ramach programów unijnych (max 65% tzw. wkładu własnego) - 800 000 zł 3. Inwestycje instytucji kultury - 4 267 938 zł 4. Inne - zadania Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 11 187 000 zł

5 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 5/19 1.Dotacja bieżąca dla instytucji kultury Województwa Małopolskiego – plan na 2014 rok – 85 011 169 zł - Województwo Małopolskie pełni funkcję organizatora dla 19 instytucji kultury - Województwo Małopolskie dla 4 instytucji kultury pełni funkcję współorganizatora - W planie dotacji dla instytucji kultury przewidziano 2 065 599 zł na systemowe wsparcie wynagrodzeń pracowników instytucji (systemy motywacyjne) - Plan przychodów własnych instytucji kultury na 2014 rok wynosi 24 696 201 zł

6 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 6/19 Plan dotacji dla instytucji kultury na 2014 rok

7 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 7/12 Lp. Nazwa instytucji Wstępny limit dotacji na 2014 Zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na systemy motywacyjne wynagrodzeń Pozostałe zwiększenia dotacji podstawowej Łączny plan dotacji bieżącej na 2014 12345 1Muzeum Archeologiczne w Krakowie2 665 80096 882400 0003 162 682 2Muzeum Etnograficzne w Krakowie3 100 00061 995 3 161 995 3Muzeum Okręgowe w Tarnowie3 288 03094 364100 000 3 482 394 4Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu4 420 830144 226 4 565 056 5Muzeum Tatrzańskie w Zakopanym1 788 47068 371 1 856 841 6Muzeum Lotnictwa Polskiego2 057 51053 778 2 111 288 7Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy685 84023 08930 000738 929 8Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie936 80035 832 972 632 9Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II439 47012 834 452 304 10Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie7 294 560221 265180 0007 695 825 11Małopolski Instytut Kultury1 961 85034 888820 0002 816 738 12Centrum Sztuki Mościce1 601 42044 362 1 645 782 13ODSTK Cricoteka w Krakowie933 47018 964 952 434 14Małopolskie Centrum Kultury "SOKOŁ "4 321 860101 541 4 423 401 15Teatr im. Juliusza Słowackiego8 591 370201 794 8 793 164 16Opera Krakowska w Krakowie17 552 770420 914 17 973 684 17Krakowski Teatr Scena STU1 852 50021 748 1 874 248 18Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem2 024 87033 984 2 058 854 19Filharmonia Krakowska11 689 850296 090200 00012 185 940 20Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II2 433 10012 399 2 445 499 21Muzeum AK985 00041 804 1 026 804 22Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów590 20024 475 614 675 23ECMKP w Lusławicach000 0 SUMA81 215 5702 065 5991 630 00085 011 169 Plan dotacji bieżącej dla instytucji kultury na 2014 rok

8 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 8/19 Działanie 3.3 B MRPO 2007-2013 (razem 687 120 zł) Realizacja międzynarodowej wystawy w nowej siedzibie Cricoteki w 2013 roku (projekt ODSTK Cricoteka w Krakowie) – 224 000 zł (wartość projektu ogółem 911 801 zł) Europejski Festiwal Pasteli – Małopolska. VI Międzynarodowe Biennale Pasteli – Nowy Sącz 2013 (projekt MCK Sokół w Nowym Sączu) – 23 120 zł (wartość projektu ogółem 753 487 zł) Skrzydła Wielkiej Wojny – Małopolska 1914-2014 (projekt MLP w Krakowie) – 440 000 zł, w tym komponent inwestycyjny w kwocie 172 815 zł (wartość projektu ogółem 2 212 181 zł) Działanie 8.2 MRPO 2007-2013 (razem 47 380 zł) Małopolskie Instytucje Kultury w sieci współpracy Opera Europa (projekt MCK Sokół w Nowym Sączu) – 47 380 zł (wartość projektu ogółem 1 053 204 zł) Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (razem 65 500 zł) Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA (projekt Centrum Sztuki Mościce) – 65 500 zł (wartość projektu ogółem 990 000 zł) 2. Dotacje z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektów „miękkich” przez instytucje kultury w ramach programów unijnych (max 65 % tzw. wkładu własnego) – ogółem 800 000 zł

9 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 9/19 3. Inwestycje instytucji kultury – plan na 2014 rok – ogółem 4 267 938 zł Zadanie inwestycyjne Wysokość dotacji inwestycyjnej z WM – wg projektu budżetu na 2014 rok [zł] Koszt całkowity Inwestycji [zł] Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „CRICOTEKA” przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO 2007-2013 2 800 00042 161 053 Adaptacja budynku na potrzeby siedziby Muzeum Pienińskiego im. J. Szalaya oraz budowa Skansenu Pienińskiego w Szlachtowej (EWT) 455 738 (w tym, część „miękka” projektu 148 830 zł) 4 355 833 Centrum Muzyki w Krakowie154 000- Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (EOG 2009-2014) 480 00015 958 787 Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie (EOG 2009-2014) 378 2008 610 000

10 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 10/19 4. Inne – zadania własne Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ogółem wartość zadań – 12 828 479 zł w tym wydatki przeznaczone na działalność instytucji kultury Województwa Małopolskiego – 1 641 479 zł  dotacja podstawowa dla Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Fieldorfa Nila w Krakowie (instytucja współprowadzona z Gminą Miejską Kraków) – 1 026 804 zł  dotacja podstawowa dla Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach (instytucja przekazana do prowadzenia Powiatowi Gorlickiemu - 614 675 zł Ogółem wartość zadań własnych Departamentu – skorygowany o powyższe wydatki dla instytucji kultury wynosi 11 187 000 zł.

11 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 11/19 1.Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym 3 520 000 zł 2.„Mecenat Małopolski” w dziedzinie kultury 3 000 000 zł 3. Regionalny obieg kultury 1 212 000 zł 4. Międzynarodowy obieg kultury 160 000 zł 5. Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury (w tym Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Gmina Olkusz, Gmina Miechów oraz Gmina Miasta Tarnów) 1 986 479 zł 6. Rozwój regionalnych instytucji kultury 2 890 000 zł 7. Zarządzanie programem strategicznym Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego. Monitoring sektora kultury w regionie 60 000 zł OGÓŁEM: 12 828 479 zł Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok

12 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 12/19 1. Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym – 3 520 000 zł  konkurs Ochrona zabytków Małopolski – dotowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa małopolskiego – 3 500 000 zł  działania w zakresie ochrony dóbr kultury – ochrona zabytków Małopolski –10 000 zł  Dziedzictwo niematerialne – swojszczyzna – 10 000 zł Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok

13 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 13/19 2. Mecenat Małopolski w dziedzinie kultury 3 000 000 zł  konkurs ofert „Mecenat Małopolski” – zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury, odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” ↓ wsparcie najbardziej wartościowych przedsięwzięć kulturalnych o najwyższych walorach artystycznych oraz przyczyniających się do rozwoju sztuki, edukacji kulturalnej i uprawiania twórczości profesjonalnej i amatorskiej o zasięgu regionalnym i ponadregionlanym Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok

14 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 14/19 3. Regionalny obieg kultury 1 212 000 zł a.Nagrody Województwa w dziedzinie kultury – 307 000 zł  Nagroda im. Kazimierza Wyki – 16 000 zł  Nagroda Ars Quearendi – 190 000 zł  Nagroda im. Mariana Korneckiego – 21 000 zł  Nagroda im. Stanisława Witkiewicza - 45 000 zł  Nagroda im. Władysława Orkana – 12 500 zł  Nagroda im. Romana Reinfussa – 22 500 zł b.Promocja zjawisk w kulturze – 85 000 zł  XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (inauguracja) – 5 000 zł  Współczesne polichromie sakralne - 25 000 zł  Promocja środowisk twórczych AKORD - 55 000 zł c.Wsparcie kreatywnych przemysłów kultury – 780 000 zł  Media audiowizualne - kultura i biznes. Filmowa Małopolska. 780 000 zł (klaster podmiotów związanych z przemysłem audiowizualnym, Regionalny Fundusz Filmowy, Trzy Korony - Małopolska Nagroda Filmowa) d.Rok Kolberga 2014 – Kolberg. Włącz się! 40 000 zł Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok

15 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 15/19 4. Międzynarodowy obieg kultury 160 000 zł Współpraca kulturalna Województwa Małopolskiego z regionami partnerskimi: a.Region Rhone Alpes (Francja) – 50 000 zł  Prezentacja sztuki współczesnej Województwa Małopolskiego w formie wystawy b.Obwód Lwowski (Ukraina), Kraj Żyliński i Preszowski (Słowacja), Region Kluż (Rumunia)– 70 000 zł  Polsko ukraińskie warsztaty konserwatorskie "Wspólnie dla ratowania piękna przeszłości" - edycja IV 30 000 zł  Strefa Etno-rzemiosło. Prenetacje-wymiany (Obwód Lwowski). Udział przedstawicieli z Obwodu Lwowskiego w jednym z wydarzeń - festiwali poświęconych np. rzemiosłu tradycyjnemu, twórczości ludowej, folkdizajnowi, muzyce ludowej 10 000 zł  Muzea bez granic. Organizacja warsztatów kreatywnych dla muzealników z Małopolski i Obwodu Lwowskiego 30 000 zł Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok

16 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 16/19 4. Międzynarodowy obieg kultury c.Region Kluż (Rumunia) – 10 000 zł  Wystawa malarstwa "Szkoły z Klużu" - Region Małopolski 10 000 zł d.Samorządowy Kraj Preszowski (Słowacja) – 30 000 zł  Zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego Karpat – 10 000 zł konserwacja zabytków architektury drewnianej  Kontakt - przenikanie. Pogranicze bez granic - sieciowe współdziałanie instytucji i organizacji w obszarze Kultury 20 000 zł Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok

17 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 17/19 5. Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury 1 986 479 zł a.Współdziałanie z Powiatem Gorlickim - działalność Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów – 614 675 zł b.Współdziałanie z Gminą Miejską Kraków - działalność Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Fieldorfa Nila w Krakowie – 1 026 804 zł c.Współpraca z Gminą Olkusz – 150 000 zł  Współpraca w zakresie wsparcia programowego gminnej instytucji kultury – Galeria Sztuki BWA w Olkuszu (pomoc finansowa) d.Współpraca z Gminą Miechów – 150 000 zł  Współpraca w zakresie wsparcia programowego gminnej instytucji kultury – Galeria Sztuki „U Jaksy” w Miechowie (pomoc finansowa) e.Współpraca z Gminą Miasta Tarnowa – 45 000 zł  Współpraca w zakresie wsparcia programowego gminnej instytucji kultury – Galeria Sztuki BWA w Tarnowie – Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej (pomoc finansowa) Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok

18 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 18/19 6. Rozwój regionalnych instytucji kultury – 2 890 000 zł Zadanie zakłada m.in.:  dofinansowanie własnych przedsięwzięć inwestycyjnych, kulturalnych i artystycznych instytucji kultury Województwa Małopolskiego służących aktywizacji i podniesieniu poziomu ich konkurencyjności oraz poprawie bazy lokalowej, w tym tzw. wkłady własne do projektów realizowanych w ramach programów unijnych lub Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2 000 000 zł  Wdrożenie systemów efektywności regionalnych instytucji kultury 80 000 zł  Bon kultury 810 000 zł III edycja projektu edukacji kulturowej, rozszerzenie oferty edukacyjnej publicznych instytucji kultury, w celu kształcenia i rozwijania kompetencji kulturowych i kreatywnych, poprzez pozaszkolne projekty edukacyjne i artystyczne, a także zwiększanie dostępności do wysokiej jakości kulturalnej. W 2014 roku planuje się, że projektem zostanie objętych 20 regionalnych instytucji kultury, w tym 11 muzeów. Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok

19 19/19 7. Zarządzanie programem strategicznym Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego. Monitoring sektora kultury w regionie – 60 000 zł Zadanie zakłada m.in.: a.Wdrażanie i monitorowanie programu strategicznego Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego (w tym, fora eksperckie i deliberacyjne) b.Monitoring sektora kultury w regionie – optymalizacja zarządzania, w tym:  Raporty o stanie kultury w regionie: Kultura i Dziedzictwo Kulturowe. Najważniejsze działania Samorządu Województwa Małopolskiego oraz Raport o stanie Województwa Małopolskiego (w części dotyczącej kultury i dziedzictwa);  Małopolski Kongres Kultury –otwarta debata, kreatywna dyskusja i pragmatyczna wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń osób z różnych środowisk na temat miejsca kultury oraz dziedzictwa kulturowego w rozwoju Małopolski;  Forum organizacji pozarządowych sektora kultury – spotkanie przedstawicieli organizacji działających w sektorze kultury. Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok Strategy for Malopolska 2011 – 2016


Pobierz ppt "Strategy for Malopolska 2011 – 2016 1/19 KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE – ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Kraków, listopad."

Podobne prezentacje


Reklamy Google