Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filia Młodzieżowego Biura Pracy i Klub Pracy w Gorlicach Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filia Młodzieżowego Biura Pracy i Klub Pracy w Gorlicach Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Filia Młodzieżowego Biura Pracy i Klub Pracy w Gorlicach Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie

2 O DZIAŁALNOŚCI KLUBU PRACY.  Klub Pracy OHP w Gorlicach funkcjonuje już 10 lat. Swoją działalnością obejmuje teren Powiatu Gorlickiego oraz ościenne miejscowości.  Klub Pracy OHP realizuje zadania z zakresu aktywnego poszukiwania pracy przede wszystkim w stosunku do uczniów, absolwentów i młodzieży bezrobotnej nie posiadającej doświadczenia w poszukiwaniu pracy.  W Klubie Pracy prowadzone są szkolenia, które nie tylko uczą technik poszukiwania pracy, ale nastawione są na zmianę sposobu myślenia o własnej sytuacji zawodowej oraz wzbudzenie w uczestnikach motywacji do podjęcia działań zmierzających do zmiany tej sytuacji.

3 PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW ŚHP DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY. WARSZTATY. Młodzież ŚHP podczas warsztatów aktywnego poszukiwania pracy w siedzibie Klubu Pracy w Gorlicach.

4 PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW ŚHP DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY. GRUPOWE SPOTKANIA INFORMACYJNE. Młodzież szkolna podczas grupowych spotkań informacyjnych.

5 TEMATYKA SZKOLEŃ W KLUBIE PRACY SKIEROWANA DO UCZNIÓW I POSZUKUJĄCYCH PRACY. - zapoznanie się z procesami zachodzącymi na rynku pracy, - ocena atrakcyjności własnych mocnych stron, - dokonanie bilansu umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych, - nauka skutecznej autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej, - poznanie aktywnych metod poszukiwania pracy oraz zasad pisania dokumentów aplikacyjnych, - nauka opracowania strategii pokonywania barier w zatrudnieniu.

6 ABSOLWENCI ŚHP ORAZ POSZUKUJĄCY PRACY NA WARSZTATACH. Przygotowania absolwentów ŚHP oraz poszukujących pracy do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

7 REKRUTACJA NA WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY:  prowadzona jest według zasad:  dobrowolności,  poufności,  poszanowania godności klienta i jego opinii,  działania w celu osiągnięcia przez klienta sukcesu – znalezienia pracy,  na zasadzie wolnego naboru.

8 BENEFICJENCI USŁUG KLUBU PRACY. zamieszkujący na terytorium Polski wyrażający chęć (potrzebę) skorzystania z usług Uczniowie i absolwenci szkół, osoby bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo.

9 WSPÓŁPRACA KLUBU PRACY Z INNYMI INSTYTUCJAMI. Szkoły policealne, średnie i zawodowe z terenu Powiatu Gorlickiego. Warsztaty Terapii Zajęciowej z okolic Gorlic, Biecza, Dominikowic oraz Lipinek. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

10 W 2011 r. w Gorlicach utworzona została Filia Młodzieżowego Biura Pracy. Swoją działalnością obejmuje Powiat Gorlicki wraz z ościennymi miejscowościami. Usługi Filii Młodzieżowego Biura Pracy dotyczą min. - udzielania pomocy młodzieży bezrobotnej, poszukującej pracy i uczącej się w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, - świadczeniu pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. O DZIAŁALNOŚCI FILII MŁODZIEŻOWEGO BIURA PRACY

11 ZADANIA FILII MBP W GORLICACH. Oferta pośrednictwa pracy realizowana jest poprzez: - pozyskiwanie i gromadzenie ofert pracy, - pozyskiwanie pracodawców i stałą współpracę z nimi, - prowadzenie ewidencji osób zgłaszających się do Filii MBP, - udzielanie osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników poprzez odpowiedni dobór ofert pracy, - kierowanie młodzieży do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej, - współpracę przy realizacji programów rynku pracy, - cykliczne organizowanie giełd i targów pracy.

12 GORLICKIE TARGI PRACY SKIEROWANE DO MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ I POSZUKUJĄCEJ PRACY. Sala lustrzana Gorlickiego Centrum Kultury.

13 GORLICKIE TARGI PRACY – SLALA LUSTRZANA. Młodzież szkolna na TARGACH PRACY poszukująca prac sezonowych.

14 ORGANIZACJA GIEŁD PRACY: -ROZMOWY KWALIFIKACYJNE, - PODPISYWANIE UMÓW O PRACĘ. Giełda pracy w Filii MBP skierowana do uczestników ŚHP – praca wakacyjna. Giełda pracy w Filii MBP skierowana do poszukujących pracy.

15 GIEŁDA PRACY POŁĄCZONA Z GRUPOWYM SPOTKANIEM INFORMACYJNYM. Młodzież ŚHP zapoznająca się ze szczegółami oferty pracy podczas spotkania z pracodawcą w Filii MBP.

16 OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY. Młodzież Środowiskowego Hufca Pracy w Gorlicach podczas GIEŁDY ZAWODÓW zorganizowanej w Filii MPB w czasie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

17 WSPÓŁPRACA FILII MŁODZIEŻOWEGO BIURA PRACY OHP W GORLICACH Z INNYMI INSTYTUCJAMI. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, Wojewódzki Urząd Pracy Z.Z. w Nowym Sączu, Pracodawcy, Prywatne Agencje Pośrednictwa Pracy z terenu Jasła, Rzeszowa, Nowego Sącza i Krakowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Gorlicach.

18 OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO W GORLICACH. Ośrodek Szkolenia Zawodowego – jest jednostką powstałą w czerwcu 2013 roku w ramach projektu:,,OHP jako realizator usług rynku pracy”. OSZ udziela wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz możliwości przekwalifikowania się młodzieży w przedziale wiekowym 18-24.

19 OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO W GORLICACH. Główne działania Ośrodka Szkolenia Zawodowego opierają się na organizowaniu bezpłatnych szkoleń zawodowych, które mają na celu uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, kwalifikacji zawodowych jak również nabywanie nowych umiejętności niezbędnych w danym środowisku pracy.

20 KURSY ZAWODOWE W OSZ. Kurs zawodowy: „Kelner barman z obsługą kasy fiskalnej i portalu płatniczego”. Kurs zawodowy: „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego”.

21 OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO W GORLICACH. Ośrodki Szkolenia Zawodowego działają na zasadzie ścisłej współpracy pomiędzy Młodzieżowymi Centrami Kariery oraz Punktami Pośrednictwa Pracy. Każda osoba podczas korzystania z kursu oferowanego przez OSZ korzysta z usług lidera Klubu Pracy. Siedziba OSZ mieści się przy ul. Bieckiej 9b w Gorlicach. Tel. 18 352 20 78

22 FILIA MBP I KP W GORLICACH. Wszystkie usługi Filii Młodzieżowego Biura Pracy Klubu Pracy oraz Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Gorlicach są bezpłatne.

23 SIEDZIBA FILII MŁODZIEŻOWEGO BIURA PRACY I KLUBU PRACY W GORLICACH 38-300 Gorlice, ul. Rzeźnicza 10 Budynek Środowiskowego Hufca Pracy w Gorlicach Dziękuję za uwagę. Małgorzata Gawlik tel. (18) 352 05 23 e-mail: kpgorlice@interia.plkpgorlice@interia.pl


Pobierz ppt "Filia Młodzieżowego Biura Pracy i Klub Pracy w Gorlicach Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google