Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona wód rzek Orawy na obszarze Natura 2000, poprzez budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem i Trstenie. Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona wód rzek Orawy na obszarze Natura 2000, poprzez budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem i Trstenie. Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona wód rzek Orawy na obszarze Natura 2000, poprzez budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem i Trstenie. Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 Jacek Marcinek

2 Projekt był realizowany w ramach partnerstwa po między Gmina Jabłonka (Polska) i Miasto Trstena (Słowacja Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy partnerami. Umowa podpisana przez Wójta Gminy Jabłonka Antoniego Karlak i burmistrza Miasta Trstena Józefa Dubiak

3 Ochrona wód rzek Orawy na obszarze Natura 2000, poprzez budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem i Trstenie. Całkowita wartość projektu: 4 357 651,47 euro Wydatki kwalifikowane: 3 498 396,52 euro Po stronie polskiej 2 042 068,09 euro Dofinansowanie 1 306 923,58 euro Po słowackiej stronie 1 456 328,43 euro Dofinansowanie 1 383 512,00 euro Poziom dofinansowania UE 72, 74 %.

4 Współpraca między partnerami w trakcie realizacji projektu odbywała się przez: Wspólne przygotowanie projektu Wspólną realizację projektu Wspólny personel Wspólne finansowanie projektu

5 Celem ogólnym projektu było: Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń odprowadzanych na tereny obszarów chronionych a. Jezioro Orawskie leżące na terenie Obszaru Chronionego Górna Orawa (Republika Słowacka) b. rzeka Czarna Orawa - Obszar Natura 2000 PLH120002 Czarna Orawa (Rzeczpospolita Polska) Cele szczegółowe 1. Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru Górnej Orawy po obu stronach granicy 2. Poprawa warunków do uprawiania turystyki na obszarze Jeziora Orawskiego 3. Rozwój gospodarczy obszaru Górnej Orawy bazujący na rozbudowie infrastruktury turystycznej 4. Poprawa socjalno-bytowych mieszkańców Chyżnego i Podwilka

6 Projekt został podzielony na trzy najważniejsze działania: 1.Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Chyżnem etap I (Gmina Jabłonka) – ilość budynków 113 2. Budowa kanalizacji we wsi Podwilk etap II (Gmina Jabłonka) – ilość budynków 120 3. Budowa kanalizacji deszczowej w celu odciążenia kanalizacji sanitarnej w mieście Trstena (Miasto Trstena).

7 Harmonogram projektu: 11.01.2010 - zapowiedź i zaproszenie do składania wniosków dotyczących transgranicznej Programu Współpracy Polska - Republika Słowacka 2007-2013 31.03.2010 - Termin złożenia wniosku o dofinansowanie. 02.11.2011 - podpisanie umowy o dofinansowanie 08.02.2011 - podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Jabłonka i Miasto Trstena w projekcie Czas trwania projektu od 01.01.2011 do 30.06.2014

8 Łącznie w ramach projektu zostało oddane do użytku 20 100,57 m sieci (kanalizacyjnych i deszczowych) Po stronie Polskiej 14 560,57 m Po stronie Słowackiej 5540,00 m Wybudowano oczyszczalnię ścieków o przepustowości 250 m sześć./dobę

9

10 W sobotnie popołudnie 9 listopada 2013 r. nastąpiło uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Chyżnem.

11

12

13 Dziękuję za uwagę! Jacek Marcinek Gmina Jabłonka e-mail: strategia@jablonka.pl www.jablonka.pl Strony internetowe zawierające informacje o projekcie: www.wspolnaorawa.eu i www.jablonka.pl Zdjęcia z prezentacji: Archiwum Gmina Jabłonka.

14


Pobierz ppt "Ochrona wód rzek Orawy na obszarze Natura 2000, poprzez budowę kanalizacji w Podwilku, Chyżnem i Trstenie. Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita."

Podobne prezentacje


Reklamy Google