Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program wyborczy Andrzeja Szewińskiego Kandydata na Prezydenta Miasta KW Platforma Obywatelska RP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program wyborczy Andrzeja Szewińskiego Kandydata na Prezydenta Miasta KW Platforma Obywatelska RP."— Zapis prezentacji:

1 Program wyborczy Andrzeja Szewińskiego Kandydata na Prezydenta Miasta KW Platforma Obywatelska RP

2 Rozwój gospodarczy oraz inwestycje kluczem do sukcesu Dostosowanie bazy podatkowej do możliwości częstochowskich przedsiębiorców Skuteczne przyciągnięcie kapitału inwestycyjnego Atrakcyjny rynek pracy Dynamiczny rozwój lokalnej przedsiębiorczości Lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej Stworzenie aktywnego systemu wsparcia dla inwestorów Proste i szybkie procedury urzędnicze dla częstochowskich przedsiębiorców i mieszkańców Utworzenie Częstochowskiego Centrum Akademicko-Biznesowego

3 Infrastruktura drogowa wizytówką miasta Poprawa nawierzchni podstawowego układu drogowego Budowa nowych dróg w dzielnicach peryferyjnych Rozwój infrastruktury tramwajowej Sprawna komunikacja publiczna i systematyczna wymiana taboru na nowoczesny Modernizacja i budowa nowego oświetlenia ulic Sprawne skomunikowanie miasta Częstochowy z obwodnicą autostradową

4 Częstochowa prężnym ośrodkiem edukacyjnym i naukowym Miejsca w przedszkolach i żłobkach dla wszystkich dzieci Stworzenie programu termomodernizacji placówek oświatowych oraz budowy przyszkolnych sal sportowych Doposażenie placówek oświatowych Innowacyjne szkolnictwo zawodowe Ścisła współpraca pomiędzy miastem i uczelniami Dopasowanie programów edukacyjnych szkół i uczelni do potrzeb lokalnego rynku pracy Opieka psychologiczno-pedagogiczna i zdrowotna w częstochowskich placówkach oświatowych Programy profilaktyczne przeciwdziałania agresji i uzależnieniom dzieci i młodzieży

5 Sprawna służba zdrowia i wsparcie dla rodzin Wsparcie finansowe dla Miejskiego Szpitala Zespolonego Promowanie zdrowego stylu życia Podjęcie działań na rzecz odwrócenia negatywnych trendów demograficznych Wsparcie dla pokolenia 50+ oraz seniorów Rozwijanie programu dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

6 Rozsądna polityka przestrzenna miasta i nowoczesne budownictwo komunalne Systematyczne zwiększanie liczby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja ich zapisów Priorytetowe tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności inwestycyjnej Uwzględnienie w planach zagospodarowania interesów mieszkańców dzielnic domów jednorodzinnych i osiedli budynków wielorodzinnych Wprowadzenie nowego programu budowy bloków ZGM TBS Ścisła współpraca z inwestorami i spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie powstawania nowych budynków wielorodzinnych

7 Kultura, sport i turystyka na wysokim poziomie Otwarcie instytucji kultury na środowiska twórcze, działania wspólne, w tym niekonwencjonalne Zwiększenie środków finansowych na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Wsparcie finansowe dla profesjonalnych drużyn sportowych uzależnione od szczebla rozgrywek i wyników sportowych Stworzenie efektywnego programu stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców Zwiększenie i poprawa bazy sportowej dla dzieci i młodzieży Lepsza promocja Częstochowy jako ważnego ośrodka turystycznego wraz z okolicznymi gminami na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej

8 Zielone i przyjazne Miasto Stworzenie nowych skwerów i parków miejskich „Tak” dla tętniących życiem Alei, „Nie” dla betonowej pustyni Kompleksowe zagospodarowanie Parku „Lisiniec” uwzględniające oczekiwania okolicznych mieszkańców Wprowadzenie szaletów miejskich do przestrzeni publicznej Poprawa reformy śmieciowej m.in. poprzez wprowadzenie podziału na sektory Zwiększenie środków finansowych na utrzymanie zieleni i czystości w mieście

9 Bezpieczni Mieszkańcy Rozbudowa monitoringu miejskiego Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa poprzez lepszą współpracę z Policją i Strażą Miejską Szybsze i efektywne zabezpieczenie dzielnic zagrożonych powodzią

10 Stabilne finanse miasta Wykonanie otwierającego nową kadencję niezależnego i profesjonalnego audytu finansowego miasta z wieloletnią perspektywą Ograniczenie wydatków bieżących przy jednoczesnym podniesieniu współczynnika inwestycyjnego Ograniczenie zadłużania miasta przy lepszym wykorzystaniu środków finansowych w budżecie

11 Społeczeństwo obywatelskie Aktywne uczestnictwo mieszkańców w kreowaniu polityki miasta Rozwój idei budżetu obywatelskiego Wprowadzenie lekcji wiedzy o historii Częstochowy i funkcjonowaniu samorządu w ramach obowiązujących godzin wychowawczych

12


Pobierz ppt "Program wyborczy Andrzeja Szewińskiego Kandydata na Prezydenta Miasta KW Platforma Obywatelska RP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google