Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestowanie w Indeksy Fundusze Portfelowe Asset Management

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestowanie w Indeksy Fundusze Portfelowe Asset Management"— Zapis prezentacji:

1 Inwestowanie w Indeksy Fundusze Portfelowe Asset Management
Adrian Salabura Mateusz Mikołajczyk

2 Jednostki indeksowe (MiniWig20)
instrument pochodny -służy inwestowaniu w indeksy giełdowe bez potrzeby nabywania akcji spółek  zmienia wartość podobnie do bazowego indeksu giełdowego (WIG20)  umożliwia inwestycję równoważną nabyciu całego portfela danego indeksu bez konieczności zakupu akcji wchodzących w skład tego indeksu.

3 Co dają jednostki indeksowe ?
bezpieczny i prosty sposób inwestowania inwestycja pośrednio w indeks WIG20, oparty o ceny akcji największych i najbardziej płynnych spółek (łatwiejsza analiza) cena jednostki nie zależy od zmiany ceny jednej akcji, lecz od zmiany ceny całego indeksu

4 Cena jednostek ideksowych
cena jednostki= wartość indeksu WIG20*0.1zł

5 Certyfikaty Indeksowe
Syntetyczny instrument finansowy Naśladują zmianę ceny instrumentu bazowego np. indeksów giełdowych, surowców, koszyków akcji czy innych instrumentów finansowych w stosunku 1:1 Mają wyższą płynność niż jednostki indeksowe Rozliczenie poprzez wypłacanie określonej sumy bez konieczności posiadania aktywów Certyfikaty Indeksowe zazwyczaj nie mają daty wygaśnięcia Inwestor może łatwo określić wartość certyfikatu. Wystarczy pomnożyć cenę instrumentu bazowego przez współczynnik subskrypcji.

6

7 RCDAXAOPEN Odzwierciedlenie Indeksu DAX, liczonego przez Deutsche Börse AG Ukazuje zmianę wartości akcji 30 największych spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji oraz obrotu Emitent: Raiffeisen Centrobank

8 Fundusz Portfelowy Może on zostać utworzony wyłącznie jako fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ). Ma prawo do emitowania w sposób ciągły publicznych certyfikatów inwestycyjnych Przy konstrukcji portfela inwestycyjnego fundusz portfelowy dąży do jak najwierniejszego odzwierciedlenia zachowania określonego indeksu lub portfela bazowego Posiadacze certyfikatów indeksowych mają prawo głosu na walnych zgromadzeniach

9 Fundusze ETF Exchange-traded fund (ETF)
Otwarty fundusz inwestycyjny, którego celem jest dążenie do odzwierciedlenia zachowania (wyników) określonego indeksu Regulowany dyrektywami unijnymi oraz regulacjami krajowymi Zmiany w takim portfelu następują tylko w przypadku wycofywania się inwestorów

10 Przykład inwestowania w ETF
ETF na WIG20 ma wartość 1/10 indeksu. WIG20 jest na poziomie 2500 punktów ETF ma wartość 250 zł WIG20 rośnie do 2600 punktów  wartość ETF rośnie i zarabiamy 10 zł WIG20 spada do poziomu 2400 punktów  wartość ETF spada i odnosimy stratę 10 zł.

11 Zalety ETF Dywersyfikacja Płynność Koszty Bezpieczeństwo Przejrzystość
Krótka sprzedaż

12 Kontrakty terminowe na indeksy
W obrocie giełdowym znajdują się kontrakty terminowe na indeksy WIG20 – mnożnik 20 i mWIG40 – mnożnik 10. Brak fizycznej dostawy portfela papierów wartościowych Rozliczenie następuje wyłącznie w formie pieniężnej

13 Nazwa skrócona kontraktów
FW20krr (20) gdzie: F - oznaczenie kontraktu terminowego W20 (W40) - skrót nazwy instrument bazowego k - kod określający miesiąc wykonania: H - marzec, M - czerwiec, U - wrzesień, Z - grudzień rr - ostatnie dwie cyfry roku wykonania

14 Mnożnik * kurs kontraktu
Wartość kontraktu Wartość kontraktu to: Mnożnik * kurs kontraktu Przykładowo inwestor kupując 1 kontrakt na WIG20 (z mnożnikiem 20) po cenie zawiera transakcję o wartości 20 PLN x 2500 =  PLN.

15 Asset management zarządzanie aktywami na zlecenie – forma lokowania nadwyżek Usługa przeznaczona dla zamożnych klientów indywidualnych, lub instytucjonalnych Coraz więcej instytucji oferuje te usługi, co czyni je coraz popularniejszymi. Łączne aktywa portfeli AM w Polsce to kilka miliardów złotych

16 Różne strategie AM Bezpieczna
- środki są lokowane na krajowym jak i zagranicznym rynku instrumentów dłużnych.  -przeznaczona dla inwestorów z dużą awersją do ryzyka -stopy zwrotu porównywalne z lokatami bankowymi przy zachowaniu płynności inwestycji

17 Różne strategie AM Umiarkowanie ryzykowna
- z ograniczonym udziałem akcji -dedykowana inwestorom, którzy chcą długoterminowo ulokować środki pieniężne -stopy zwrotu wyższe niż z lokat bankowych - zysk opiera się na wykorzystaniu dłużnych papierów wartościowych oraz potencjału wzrostowego rynku akcji

18 Różne strategie AM Ryzykowna
oparta głównie na akcjach, alternatywa dla samodzielnego inwestowania przeznaczone dla doświadczonych inwestorów akceptujących duże ryzyko udział akcji w portfelu, dzięki kredytowaniu lub wykorzystaniu kontraktów terminowych, może przekraczać 100% środków własnych - wysoka stopa zwrotu

19 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Inwestowanie w Indeksy Fundusze Portfelowe Asset Management"

Podobne prezentacje


Reklamy Google