Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt gimnazjalny z wychowania fizycznego. Projekt był realizowany przez uczniów klasy II g, dotyczący wycieczki rowerowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt gimnazjalny z wychowania fizycznego. Projekt był realizowany przez uczniów klasy II g, dotyczący wycieczki rowerowej."— Zapis prezentacji:

1 Projekt gimnazjalny z wychowania fizycznego. Projekt był realizowany przez uczniów klasy II g, dotyczący wycieczki rowerowej.

2  Jak zap rojekt ować trasę rowerową, szlak rowerowy po naszej okolicy.

3

4  A. Miejscowość Benice.  B. Miejscowość Ustków  C. Miejscowość Unisław  D. Miejscowość Wielowieś  F. Miejscowość Kuklinów  G. Miejscowość Starygród

5 W Benicach można zwiedzić:  kościół parafialny, późnorenesansowy, z 1598 roku, murowany, wzmocniony szkarpami, ufundowany przez Annę z Łukowa Rozdrażewską,  nagrobek Anny z Łukowa Rozdrażewskiej z początku XVII wieku, ustawiony wewnątrz kościoła, przyozdobiony dwoma herbami oraz rzeźbą stojącej zmarłej  cmentarz przykościelny z barokową figurą św. Mikołaja.

6  Czas przejazdu z Benic do Ustkowa jest zależny od wytrwałości uczestników w przedziale od 15 do 20 minut.

7 W Ustkowie można zobaczyć:  Stary D wór K siążęcy

8  Trasa z Ustkowa do Wielowsi będzie pokonana w przedziale od 35 do 40 minut.

9  Zabytkowy kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych.

10  Maksymalny czas przejazdu będzie trwał od 30 do 45 minut.

11 W Starymgrodzie można zobaczyć:  Kościół Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny

12  Dworek należący niegdyś do rodziny Chełkowskich.

13

14 Naszym celem jest udana, przyjemna i bezpieczna wycieczka, toteż zobowiązujemy się przestrzegać poniższego regulaminu:  1. Dzieci i młodzież uczestniczy w wycieczce pod opieką wyznaczonych przez kierownika osób i podporządkowują się ich poleceniom.  2. Zabrania się jazdy obok siebie, należy jechać rzędem zachowując bezpieczne odstępy (3-5m).  3. W czasie jazdy jeden z opiekunów znajduje się zawsze na początku grupy i jeden na końcu.

15  4. Grupa porusza się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.  5. Szybkość jazdy dostosowuje się do najsłabszego uczestnika wycieczki.  6. Nie planuje się jazdy późnym wieczorem i nocą.  7. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.  8. Złe samopoczucie, i wszelkie skaleczenia bezzwłocznie należy zgłosić kierownikowi lub opiekunowi wycieczki.  9. Strój i ekwipunek dostosowuje się do wymogów wycieczki.  10. Bezwzględnie zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających.

16  Łamanie zasad zachowania się na wycieczce (gł. zakazu spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, samowolnego oddalania się, niewłaściwego zachowania w miejscach publicznych, niesubordynacji) zobowiązuje kierownika wycieczki do powiadomienia rodziców i dyrektora szkoły oraz obniżenia oceny z zachowania.

17  W wycieczkach rowerowych mogą uczestniczyć dzieci i młodzież po ukończeniu 12 roku życia i zdobyciu karty rowerowej.  Uczestnicy powinni podróżować na rowerach o podobnej sprawności technicznej. Uczestnicy powinni ustalić miejsca w kolumnie i sposób porozumiewania się.

18 Pracę wykonali:  Norbert Wawrzynkiewicz  Mateusz Galewski Pod opieką nauczyciela Mariusza Marcisza


Pobierz ppt "Projekt gimnazjalny z wychowania fizycznego. Projekt był realizowany przez uczniów klasy II g, dotyczący wycieczki rowerowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google