Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolny system wychowawczy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolny system wychowawczy"— Zapis prezentacji:

1 Szkolny system wychowawczy
Podstawowe kroki w ustanawianiu planu zachowania ( wg Billa Rogersa)

2 Prawo jest oczekiwaniem, jak powinno być!
Zasady są po to aby chronić nasze prawa! Konsekwencja to następstwo nieprzestrzegania zasad! Konsekwencja to nie zemsta.

3 Podstawowe, fundamentalne prawa dla wszystkich w szkole:
Prawo do szacunku i sprawiedliwego traktowania. Prawo do uczenia się bez przeszkadzania ze strony innych. Prawo do czucia się bezpiecznie i bycia bezpiecznym.

4 Prawo do szacunku i sprawiedliwego traktowania
Szanowanie własności szkolnej i innych uczniów. Przestrzeganie dobrych manier (proszę, dziękuję, przepraszam). Proszenie o pozwolenie, a nie branie. Pozdrawianie nauczycieli i pracowników szkoły (nie tylko w szkole). Szanowanie „przestrzeni osobistej”.

5 Prawo do uczenia się bez przeszkadzania ze strony innych
Podnoszenie ręki kiedy się chce o coś zapytać lub odpowiedzieć na zadane pytanie (stosowanie „patyczków”). Czekanie na swoją kolej przed zabraniem głosu. Każdemu uczniowi należy się sprawiedliwie odmierzona porcja czasu nauczyciela. Swoim zachowaniem nie przeszkadzanie innym w nauce.

6 Prawo do uczenia się bezpiecznie i bycia bezpiecznym
Psychiczne poczucie bezpieczeństwa - brak obawy, że się zostanie wyśmianym - nie komentowanie wypowiedzi innych uczniów - nie używanie przezwisk, słów obraźliwych - rozwiązywanie konfliktów za pomocą mediacji Fizyczne poczucie bezpieczeństwa - poruszanie się bez przepychania - nie prowokowanie bójek - bezpieczne zabawy dla uczestników i otoczenia

7 Obowiązki Z obowiązkami mamy do czynienia wtedy, gdy jesteśmy odpowiedzialni za nasze myśli i zachowania. Każdy jest odpowiedzialny za swoje zachowanie (nauczyciel ma za zadanie uczyć, być opiekunem).

8 Obowiązki- przykłady Naszym obowiązkiem jest:
Troszczenie się o siebie i innych Szanowanie cudzej pracy Zachowywanie się tak, by pozostali uczniowie w szkole mogli brać z nas przykład Traktowanie z szacunkiem cudzych rzeczy i materiałów Okazywanie szacunku innym Nie zachowywanie się zbyt głośno w trakcie lekcji Utrzymywanie naszego miejsca pracy w czystości I inne określone w miarę potrzeb

9 Zasady są po to, aby chronić nasze prawa!
Zasady to nie są tylko zakazy. Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad. Zasady są sprawiedliwe i użyteczne. Co może się stać, gdy jakaś zasada zostanie złamana? Co by było, gdyby nie istniały zasady?

10 Konsekwencje- wynikają z nieprzestrzegania zasad
- pomagają uczniowi naprawić swoje zachowanie -pozwalają uczniowi zastanowić się nad swoim zachowaniem - są proporcjonalne do przewinienia - są „natychmiastowe” lub „odroczone” ale zawsze „nieuchronne” -rozmowy indywidualne, formularz „4J”, Uczniowski Plan Zachowania

11 Nagłówki- klucze służą do przypominania przyjętych zasad
1. Szacunek/ Traktowanie 2. Uczenie się 3. Bezpieczeństwo

12 Formularz 4J Data………… Klasa………… Imię i nazwisko ucznia…………
Imię i nazwisko nauczyciela…………….. Wypowiedzi ucznia: 1. Jakie moje zachowanie było niezgodne ze szkolnymi zasadami? …………………………………………………………………………… 2. Jakie zasady złamałem lub naruszyłem? 3. Jakie były powody, dla których tak się zachowałem? 4. Jak mogę naprawić to, co zrobiłem lub pracować nad swoim zachowaniem? ………………………………………………………………………….. Uwagi nauczyciela – decyzje w sprawie konsekwencji, powiadomienie rodziców itp. (data i podpis)

13 Zalety stosowania Formularza:
Przyznajemy uczniowi prawo zabrania głosu Dajemy mu szansę przemyślenia tego, co się stało Koncentrujemy uwagę ucznia na zasadzie lub prawie, które złamał Tworzymy fundament dla dalszego dialogu nauczyciel- uczeń Przede wszystkim Formularz koncentruje się na tym, jak uczeń może „naprawić” to, co zrobił- a przynajmniej co myśli, że powinien lub może zrobić, by naprawić sytuację

14 Uczniowski plan zachowania
Imię i nazwisko ucznia ………………… klasa……… Data……………… podpis ucznia………………………………. podpis n-la/wychowawcy…………… podpis rodziców………………………….. Moje cele: Przestać robić 1. 2. 3. Zacząć robić

15 Zalety stosowania UPZ:
Koncentrowanie uwagi ucznia na tym, jak może zmienić swoje zachowanie Przekonanie ucznia, że zachowanie może ulec zmianie, trzeba tylko chcieć się tego nauczyć Jest sformułowany w sposób prosty i zrozumiały dla ucznia Stanowi jasną wskazówkę dla nauczyciela i ucznia co należy zmienić Wzmacnia świadomość ucznia, że jest odpowiedzialny za swoje zachowanie

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szkolny system wychowawczy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google