Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe kroki w ustanawianiu planu zachowania ( wg Billa Rogersa)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe kroki w ustanawianiu planu zachowania ( wg Billa Rogersa)"— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe kroki w ustanawianiu planu zachowania ( wg Billa Rogersa)

2 Prawo jest oczekiwaniem, jak powinno być! Zasady są po to aby chronić nasze prawa! Konsekwencja to następstwo nieprzestrzegania zasad! Konsekwencja to nie zemsta.

3 1. Prawo do szacunku i sprawiedliwego traktowania. 2. Prawo do uczenia się bez przeszkadzania ze strony innych. 3. Prawo do czucia się bezpiecznie i bycia bezpiecznym.

4  Szanowanie własności szkolnej i innych uczniów.  Przestrzeganie dobrych manier (proszę, dziękuję, przepraszam).  Proszenie o pozwolenie, a nie branie.  Pozdrawianie nauczycieli i pracowników szkoły (nie tylko w szkole).  Szanowanie „przestrzeni osobistej”.

5  Podnoszenie ręki kiedy się chce o coś zapytać lub odpowiedzieć na zadane pytanie (stosowanie „patyczków”).  Czekanie na swoją kolej przed zabraniem głosu.  Każdemu uczniowi należy się sprawiedliwie odmierzona porcja czasu nauczyciela.  Swoim zachowaniem nie przeszkadzanie innym w nauce.

6  Psychiczne poczucie bezpieczeństwa - brak obawy, że się zostanie wyśmianym - nie komentowanie wypowiedzi innych uczniów - nie używanie przezwisk, słów obraźliwych - rozwiązywanie konfliktów za pomocą mediacji  Fizyczne poczucie bezpieczeństwa - poruszanie się bez przepychania - nie prowokowanie bójek - bezpieczne zabawy dla uczestników i otoczenia

7  Z obowiązkami mamy do czynienia wtedy, gdy jesteśmy odpowiedzialni za nasze myśli i zachowania.  Każdy jest odpowiedzialny za swoje zachowanie (nauczyciel ma za zadanie uczyć, być opiekunem).

8 Naszym obowiązkiem jest:  Troszczenie się o siebie i innych  Szanowanie cudzej pracy  Zachowywanie się tak, by pozostali uczniowie w szkole mogli brać z nas przykład  Traktowanie z szacunkiem cudzych rzeczy i materiałów  Okazywanie szacunku innym  Nie zachowywanie się zbyt głośno w trakcie lekcji  Utrzymywanie naszego miejsca pracy w czystości  I inne określone w miarę potrzeb

9 1. Zasady to nie są tylko zakazy. 2. Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad. 3. Zasady są sprawiedliwe i użyteczne. Co by było, gdyby nie istniały zasady? Co może się stać, gdy jakaś zasada zostanie złamana?

10 - pomagają uczniowi naprawić swoje zachowanie -pozwalają uczniowi zastanowić się nad swoim zachowaniem - są proporcjonalne do przewinienia - są „natychmiastowe” lub „odroczone” ale zawsze „nieuchronne” -rozmowy indywidualne, formularz „4J”, Uczniowski Plan Zachowania

11 1. Szacunek/ Traktowanie 2.Uczenie 2. Uczenie się 3. Bezpieczeństwo

12 Data………… Klasa………… Imię i nazwisko ucznia………… Imię i nazwisko nauczyciela…………….. Wypowiedzi ucznia: 1. Jakie moje zachowanie było niezgodne ze szkolnymi zasadami? …………………………………………………………………………… 2. Jakie zasady złamałem lub naruszyłem? …………………………………………………………………………… 3. Jakie były powody, dla których tak się zachowałem? …………………………………………………………………………… 4. Jak mogę naprawić to, co zrobiłem lub pracować nad swoim zachowaniem? ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………… Uwagi nauczyciela – decyzje w sprawie konsekwencji, powiadomienie rodziców itp. (data i podpis) Data………… Klasa………… Imię i nazwisko ucznia………… Imię i nazwisko nauczyciela…………….. Wypowiedzi ucznia: 1. Jakie moje zachowanie było niezgodne ze szkolnymi zasadami? …………………………………………………………………………… 2. Jakie zasady złamałem lub naruszyłem? …………………………………………………………………………… 3. Jakie były powody, dla których tak się zachowałem? …………………………………………………………………………… 4. Jak mogę naprawić to, co zrobiłem lub pracować nad swoim zachowaniem? ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………… Uwagi nauczyciela – decyzje w sprawie konsekwencji, powiadomienie rodziców itp. (data i podpis)

13  Przyznajemy uczniowi prawo zabrania głosu  Dajemy mu szansę przemyślenia tego, co się stało  Koncentrujemy uwagę ucznia na zasadzie lub prawie, które złamał  Tworzymy fundament dla dalszego dialogu nauczyciel- uczeń  Przede wszystkim Formularz koncentruje się na tym, jak uczeń może „naprawić” to, co zrobił- a przynajmniej co myśli, że powinien lub może zrobić, by naprawić sytuację

14 Uczniowski Plan Zachowania Imię i nazwisko ucznia ………………….. klasa……… Data………………. podpis ucznia………………………………. podpis n-la/wychowawcy…………… podpis rodziców………………………….. Uczniowski Plan Zachowania Imię i nazwisko ucznia ………………….. klasa……… Data………………. podpis ucznia………………………………. podpis n-la/wychowawcy…………… podpis rodziców………………………….. Moje cele: Przestać robić 1. 2. 3. Zacząć robić 1. 2. 3.

15  Koncentrowanie uwagi ucznia na tym, jak może zmienić swoje zachowanie  Przekonanie ucznia, że zachowanie może ulec zmianie, trzeba tylko chcieć się tego nauczyć  Jest sformułowany w sposób prosty i zrozumiały dla ucznia  Stanowi jasną wskazówkę dla nauczyciela i ucznia co należy zmienić  Wzmacnia świadomość ucznia, że jest odpowiedzialny za swoje zachowanie

16


Pobierz ppt "Podstawowe kroki w ustanawianiu planu zachowania ( wg Billa Rogersa)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google