Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AGRESJA WŚRÓD DZIECI – SKĄD SIĘ BIERZE I JAK JEJ ZAPOBIEGAĆ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AGRESJA WŚRÓD DZIECI – SKĄD SIĘ BIERZE I JAK JEJ ZAPOBIEGAĆ?"— Zapis prezentacji:

1 AGRESJA WŚRÓD DZIECI – SKĄD SIĘ BIERZE I JAK JEJ ZAPOBIEGAĆ?

2 Agresja – to każde zamierzone działanie mające na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty, bólu.

3 Agresja a przemoc Obie strony (np. podczas kłótni czy bójki) mają podobną siłę fizyczną i psychiczną. Brak jest równowagi sił, np. gdy uczeń narażony jest na ataki ze strony innego ucznia lub grupy uczniów i jest wobec tych ataków bezbronny (np. młodszy, słabszy fizycznie i psychicznie).

4 MECHANIZM POWSTAWANIA AGRESJI AGRESJAFRUSTRACJAPOTRZEBA(niezaspokojona)

5 PODSTAWOWE POTRZEBY DZIECI: PODSTAWOWE POTRZEBY DZIECI:  bycie wartościowym człowiekiem,  potrafienie czegoś,  bycie społecznie akceptowanym,  poczucie przynależności do rodziny lub grupy.

6 Rodzaje agresji: Fizyczna (bicie, kopanie, popychanie, plucie, podstawianie nogi, wymuszanie pieniędzy, zamykanie w pomieszczeniach, niszczenie własności) Słowna (wyśmiewanie, obrażanie, kpiny, przezywanie, ubliżanie, ośmieszanie, plotkowanie, namawianie się, grożenie, szantaż, przeklinanie, używanie poniżających przezwisk) Bez użycia słów i kontaktu fizycznego (wrogie gesty, miny, izolowanie, manipulowanie związkami przyjaźni)

7 Formy agresji AGRESJA CZYNNA Jawne wyrażanie gniewu w stosunku do przedmiotu agresji. Czynną agresję łatwo zidentyfikować, ponieważ nie można jej ukryć, z reguły bywa głośna, widoczna. Jej zewnętrzne oznaki to krzyki, oskarżenia, złośliwości, szyderstwa, groźby i przemoc fizyczna. AGRESJA BIERNA Zaprzeczenie odczuwaniu gniewu wobec osoby, przy jednoczesnym ochłodzeniu stosunków z tą osobą. próba manipulacji drugą osobą, dokuczanie jej lub zranienia bez ryzykowania otwartego konfliktu. bierny agresor nie daje się złapać na gorącym uczynku.

8 Czynniki wpływające na rozwój agresji: Czynniki wpływające na rozwój agresji:  Uwarunkowania indywidualne.  Kontekst rodzinny.  Czynniki demograficzne i ekonomiczne związane z rodziną.  Szkoła.  Grupa rówieśnicza.  Środki masowego przekazu.

9 Uwarunkowania indywidualne: Uwarunkowania indywidualne:  Cechy temperamentu, wrażliwość układu nerwowego.  Zaburzenia psychiczne i somatyczne.  Niska samoocena.  Mało rozwinięta kontrola emocji.  Brak umiejętności społecznych.

10 Kontekst rodzinny:   Chłód emocjonalny.   Nieokazywanie dziecku pozytywnych uczuć.   Brak zainteresowania sprawami dziecka   Wychowanie poprzez wykorzystywanie siły i nieznoszenie sprzeciwu.   Brak czytelnych zasad w życiu domowym.   Postawa bezkrytycznie przyzwalająca dziecku na wszystko – łącznie z agresją i przemocą wobec słabszych.   Zaspokajanie tylko materialnych potrzeb, brak zaspokojenia potrzeb emocjonalnych.   Nadmierne wymagania wobec dziecka.   Brak kontroli sposobu spędzania przez dziecko czasu (komputer, ulica).   Wszelka przemoc.   Alkoholizm, uzależnienia.   Wychowanie okazjonalne, brak konsekwencji.   Konflikty rodzinne, kryzysy.

11 Szkoła: Szkoła: Uwarunkowania instytucjonalno-organizacyjne, które sprzyjają zachowaniom agresywnym: - -Zbyt dużo czasu spędzonego w sposób ukierunkowany. - -Zbyt duża liczba dzieci w klasie. - -Za mało możliwości wycofania się z pracy grupowej, oraz zbyt mało możliwości tworzenia. - -Ograniczona ruchliwość (za dużo siedzenia na krzesłach lub przy stołach, za mało przestrzeni i okazji do ruchu). - -Ogólny standard budynku i otoczenia, poziom hałasu i wystrój pomieszczeń. - -Struktura organizacyjna szkoły (nauka zmianowa, okienka, klasy łączone, zmiana nauczycieli itp.)

12 Dziecko wkraczające w środowisko szkolne jest poddawane działaniu ustalonych norm regulujących postępowanie uczniów. Zostają postawione przed nim nowe wymagania i zadania. Czynniki, które w tym obszarze mogą wspierać występowanie agresji to: - -Nie radzenie sobie w nauce, osiąganie słabszych wyników niż pozostali koledzy z klasy – najpierw w dziecku pojawia się lęk, potem zachowania agresywne. - -Podział na biednych i bogatych – jestem gorszy, wstydzę się, więc znajduję sposób żeby podokuczać innym. - -Stosunek nauczyciela do ucznia – wyśmiewanie, poniżanie, „zawzięcie się” na ucznia. - -Przyzwolenie nauczyciela na agresję, brak reakcji z jego strony. - -Obniżenie prestiżu nauczyciela – rodzice głośno przy dziecku komentują postępowanie nauczyciela. - -Brak współpracy rodziców ze szkołą – zamiast wspólnie ustalić jak pomóc dziecku, rodzic ukrywa i wybiela postępowanie. - -Brak motywacji do nauki – wartości materialne są na pierwszym miejscu. Cechy temperamentu, wrażliwość układu nerwowego. Cechy temperamentu, wrażliwość układu nerwowego.

13 Grupa rówieśnicza: Grupa rówieśnicza:   Chęć zaimponowania kolegom.   Poszukiwanie akceptacji w grupie.   Poszukiwanie bezpieczeństwa w grupie.   Podkreślenie ważności swojej osoby.   Odpowiadanie agresją na agresję innych celem dorównania im.   Lęk przed odrzuceniem, wykluczeniem, ośmieszeniem przez grupę.   Dziecko zrobi wszystko (nawet wbrew sobie) ale tak jak chce grupa.

14 Mechanizmy grupowe sprzyjające agresji: Mechanizm naśladownictwa Mechanizm obniżenia kontroli nad bodźcami pobudzającymi do agresywnych zachowań Mechanizm dysocjacji odpowiedzialności

15 Środki masowego przekazu: Środki masowego przekazu: Agresja i przemoc w telewizji   Telewizja jest jednym z najczęstszych sposobów spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.   Zbyt łatwy i niekontrolowany dostęp do wszelkich programów telewizyjnych, także tych pokazujących lub wręcz promujących przemoc.   Dziecko pozostawione samo sobie szczególnie poszukuje w telewizji tematyki kryminalnej, seksualnej oraz filmów grozy.   Dzieci czerpią wzory do swoich zabaw z kreskówek, a te coraz częściej zawierają przemoc.   Dzieci naśladują zachowania agresywne oglądane w telewizji, rozwijają je i uogulniają je na inne sytuacje.   Dzieci, które nie okazywały przedtem postaw agresywnych, nie uczą się przemocy po obejrzeniu jednego brutalnego filmu. Jednak poddane przez dłuższy czas oglądaniu aktów przemocy zaczynają takie prezentować

16 Sceny przemocy pokazywane w telewizji wywołują określone zmiany w osobowości dziecka: Sceny przemocy pokazywane w telewizji wywołują określone zmiany w osobowości dziecka:   Sprzyjają formowaniu się agresywnego zachowania i podnoszą poziom agresji w zachowaniu dzieci wobec rówieśników.   Stymulują agresywne fantazje.   Znieczulają oglądającego na agresję i prowadzą do przeświadczenia, że agresja jest powszechna i dozwolona społecznie.   Wspomagają wymyślanie przez dzieci nowych form zachowania agresywnego, które nie były pokazywane na ekranie.

17 Reklamy telewizyjne również mają wpływ na kształtowanie się postaw agresywnych: Reklamy telewizyjne również mają wpływ na kształtowanie się postaw agresywnych:   Kształtowanie postawy „mieć”.   Poczucie niższości i flustracja związana z nieposiadaniem reklamowanego produktu.   Kierowanie agresji na dzieci posiadające pożądany produkt.

18 Internet:   Łatwy, niekontrolowany przez rodziców dostęp do różnych stron internetowych, w tym także tych zawierających agresję i przemoc   „Cyberprzemoc”

19 Gry komputerowe:   Gry komputerowe przesycone są agresją, przemocą destrukcją.   Dziecko nie tylko ogląda wzorce agresji, ale samo dokonuje czynów agresywnych (trening).   Zaangażowanie emocjonalne dziecka w akt przemocy.   Utożsamienie się z agresorem.   „Oswojenie” się z agresją.

20 Przyczyny agresji: 1.Niemożność zrealizowania celów, jakie dziecko samo sobie wyznaczyło lub narzuciło mu otoczenie. 2.Odrzucanie lub brak pozytywnych wzorców. 3.Codzienna obserwacja np. zachowań agresywnych w telewizji. 4.Trudność w skutecznym odróżnieniu dobra od zła. 5.Nieumiejętność spędzania właściwie wolnego czasu, nuda.

21 Najlepszym sposobem walki z agresją u dzieci jest okazywanie im:  zrozumienia  zainteresowania  wsparcia  akceptacji  cierpliwości  pomocy  empatii  opieki  czułości  życzliwości  konsekwencji

22 Co mają zrobić rodzice aby uniknąć agresji?  Rozwijać kompetencje społeczne, uczyć asertywności, tolerancji i empatii.  Tworzyć warunki do rozwoju poprzez możliwość aktywności, samodzielności, rozmowy i aktywnego słuchania.  Okazywać szacunek i zaufanie dziecku.  Tworzyć atmosferę życzliwości i przychylności.  Prezentować wzory prospołecznych zachowań w sytuacjach konfliktowych (modelowanie).

23 Sposoby rozładowania agresji: Sposoby rozładowania agresji:  Sport (biegi, sztuki walki, pływanie).  Ćwiczenia wysiłkowe.  „Wykrzyczenie się”.  Wyciszenie (np. słuchanie muzyki klasycznej).  Relaks (np. czytanie książki, obejrzenie filmu).

24 Prezentację przygotowano na podstawie materiałów szkoleniowych firmy Ottson: ”Agresja i autoagresja u dzieci i młodzieży”. Prezentację przygotowano na podstawie materiałów szkoleniowych firmy Ottson: ”Agresja i autoagresja u dzieci i młodzieży”.


Pobierz ppt "AGRESJA WŚRÓD DZIECI – SKĄD SIĘ BIERZE I JAK JEJ ZAPOBIEGAĆ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google