Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczne zachowanie w szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczne zachowanie w szkole"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczne zachowanie w szkole
Adrian Wolańczuk Igor Bohdanowicz-Szkop

2 Stosowanie się i rozpoznawanie znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i BHP.
Umożliwia: Przeprowadzenie sprawnej i bezpiecznej ewakuacji w przypadku zagrożenia. Uniknięcie wypadków. W razie potrzeby szybkie uzyskanie pomocy medycznej

3 Stosowanie się do regulaminów pracowni
Pozwala uniknąć wypadków podczas wykonywania ćwiczeń i doświadczeń na lekcji. Powoduje właściwe użytkowanie sprzętu, zabezpiecza go przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Pozwala utrzymać czystość w miejscu pracy. Wykonywać polecenia nauczyciela ściśle według podawanych instrukcji.

4 Stosowanie się do zasad poruszania się po terenie szkoły
Przestrzeganie zakazu bieganie w szkole spowoduje uniknięcie wypadków na korytarzach. Zachowanie prawidłowego ciągu komunikacyjnego na schodach pozwoli na bezpieczne ich użytkowanie ( poruszamy się prawą stroną).

5 Stosowanie się do poleceń kadry pedagogicznej i personelu szkoły
Zapobiega różnego rodzaju wypadkom. Pozwala w bezpieczny sposób organizować życie szkolne.

6 Stosowanie się do bezwzględnego zakazu wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów na teren szkoły
Ostre i niebezpieczne przedmioty stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia. Mogą spowodować kalectwo lub utratę życia.

7 Stosowanie się do zachowywania czystości
Dbanie o sprzęt szkolny. Sprzątanie swojego stanowiska pracy po skończonych zajęciach. Zwracanie uwagi na zniszczone przedmioty na terenie szkoły. Dbanie o czystość w klasach i na korytarzach szkolnych.

8 Dziękujemy za uwagę !


Pobierz ppt "Bezpieczne zachowanie w szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google