Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczne zachowanie w szkole Adrian Wolańczuk Igor Bohdanowicz-Szkop.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczne zachowanie w szkole Adrian Wolańczuk Igor Bohdanowicz-Szkop."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczne zachowanie w szkole Adrian Wolańczuk Igor Bohdanowicz-Szkop

2 Stosowanie się i rozpoznawanie znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i BHP. Umożliwia: Przeprowadzenie sprawnej i bezpiecznej ewakuacji w przypadku zagrożenia. Przeprowadzenie sprawnej i bezpiecznej ewakuacji w przypadku zagrożenia. Uniknięcie wypadków. Uniknięcie wypadków. W razie potrzeby szybkie uzyskanie pomocy medycznej W razie potrzeby szybkie uzyskanie pomocy medycznej

3 Stosowanie się do regulaminów pracowni Pozwala uniknąć wypadków podczas wykonywania ćwiczeń i doświadczeń na lekcji. Pozwala uniknąć wypadków podczas wykonywania ćwiczeń i doświadczeń na lekcji. Powoduje właściwe użytkowanie sprzętu, zabezpiecza go przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Powoduje właściwe użytkowanie sprzętu, zabezpiecza go przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Pozwala utrzymać czystość w miejscu pracy. Pozwala utrzymać czystość w miejscu pracy. Wykonywać polecenia nauczyciela ściśle według podawanych instrukcji. Wykonywać polecenia nauczyciela ściśle według podawanych instrukcji.

4 Stosowanie się do zasad poruszania się po terenie szkoły Przestrzeganie zakazu bieganie w szkole spowoduje uniknięcie wypadków na korytarzach. Przestrzeganie zakazu bieganie w szkole spowoduje uniknięcie wypadków na korytarzach. Zachowanie prawidłowego ciągu komunikacyjnego na schodach pozwoli na bezpieczne ich użytkowanie ( poruszamy się prawą stroną). Zachowanie prawidłowego ciągu komunikacyjnego na schodach pozwoli na bezpieczne ich użytkowanie ( poruszamy się prawą stroną).

5 Stosowanie się do poleceń kadry pedagogicznej i personelu szkoły Zapobiega różnego rodzaju wypadkom. Pozwala w bezpieczny sposób organizować życie szkolne.

6 Stosowanie się do bezwzględnego zakazu wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów na teren szkoły Ostre i niebezpieczne przedmioty stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia. Ostre i niebezpieczne przedmioty stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia. Mogą spowodować kalectwo lub utratę życia. Mogą spowodować kalectwo lub utratę życia.

7 Stosowanie się do zachowywania czystości Dbanie o sprzęt szkolny. Dbanie o sprzęt szkolny. Sprzątanie swojego stanowiska pracy po skończonych zajęciach. Sprzątanie swojego stanowiska pracy po skończonych zajęciach. Zwracanie uwagi na zniszczone przedmioty na terenie szkoły. Zwracanie uwagi na zniszczone przedmioty na terenie szkoły. Dbanie o czystość w klasach i na korytarzach szkolnych. Dbanie o czystość w klasach i na korytarzach szkolnych.

8 Dziękujemy za uwagę !


Pobierz ppt "Bezpieczne zachowanie w szkole Adrian Wolańczuk Igor Bohdanowicz-Szkop."

Podobne prezentacje


Reklamy Google