Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr med.Karina Chmielewska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr med.Karina Chmielewska"— Zapis prezentacji:

1 Dr med.Karina Chmielewska
Podstawowe definicje zaburzenia psychiczne, zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych podział wg ICD 10 Dr med.Karina Chmielewska

2 Podział substancji psychoaktywnych wg ICD 10
Alkohol Opiaty Kanabinole Leki uspokajające... Kokaina Inne s. stymulujące Halucynogeny Tytoń Lotne rozpuszczalniki Kilka sub. lub inne

3 Ostre zatrucie Przemijający stan spowodowany przyjęciem substancji psychoaktywnej powodujący zaburzenia świadomości, procesów poznawczych, spostrzegania, afektu, zachowania lub innych reakcji psychofizjologicznych

4 Używanie szkodliwe Sposób przyjmowania substancji psychoaktywnej powodujący szkody zdrowotne (somatyczne, psychiczne) Terminowi używanie szkodliwe w kwalifikacji DSM IV odpowiada termin nadużywanie Zachowania aspołeczne np.. Pobicie kogoś pod wpływem substancji psychoaktywnych nie zawsze upoważnia do rozpoznania używania szkodliwego Używanie szkodliwe nie jest precyzyjnym określeniem

5 Uzależnienie Uzależnienie jest to kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których zachowania związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych uzyskują wyraźną przewagę nad innymi, które były charakterystyczne dla danej osoby

6 Co najmniej 3 objawy z poniższych
Pragnienie, przymus, myśli natrętne Utrata kontroli nad przyjmowaniem (ilość, częstość) Fizjologiczne objawy z. abstynencyjnego Tolerancja Zmiana stylu życia (ubóstwo wzorców przyjmowania sub. psych., zaniechanie zachowań nie związanych z narkotykami) Ewidentnie szkodliwe następstwa i skutki

7 Zjawisko tolerancji jest szczególnie „ obecne” w okresie odstawienia substancji psychoaktywnych. Tolerancja i zespół abstynencyjny są wyrazem neuroadaptacji dawniej nazywanym uzależnieniem fizycznym

8 Tolerancja Tolerancja jest to zjawisko polegające na zmniejszaniu się wrażliwości organizmu, coraz słabszej odpowiedzi na przyjmowane kolejne dawki substancji psychoaktywnej Efektem tolerancji jest przyjmowanie coraz większych dawek substancji psychoaktywnej aby uzyskać oczekiwany efekt działania narkotyku np. nasenne działanie diazepamu 5 mg zanika po 5-6 tygodniach. Konieczne jest zwiększenia dawki leku do 10 mg

9 Czas rozwoju tolerancji jest cechą charakterystyczną danej substancji psychoaktywnej oraz zależy od właściwości osobniczych. U osób uzalżnionych, po okresie abstynencji i ponownym powrocie do przyjmowania narkotyku tolerancja rozwija się znacznie szybciej niż miało to miejsce w początkowym okresie rozwoju uzależnienia Tolerancja w stosunku do jednej substancji psychoaktynej np. alkoholu może powodować tolerancję w stosunku do innej np. diazepamu (tolerancja krzyżowa) Mechanizmy powstawania tolerancji i zespołu abstynencyjnego nie są do końca poznane

10 Rozwój tolerancji zazwyczaj nie jest równomierny w zakresie działania substancji psychoaktywnej. Zjawisko tolerancji jest odwracalne co następuje po odstawieniu substancji psychoaktywnej (wystąpienie zespołu abstynencyjnego). Często zapomina się o tzw. spadku tolerancji. Pacjenci którzy przebyli leczenie detoksykacyjne i powracają do używania substancji psychoaktywnych w dawkach sprzed okresu detoksykacji ulegają zatruciu (przedawkowania)

11 Zespół abstynencyjny Jest „odwrotnym” zjawiskiem do tolerancji
Jest to grupa objawów o różnym, zmiennym nasileniu występująca po zmniejszeniu dobowej dawki narkotyku lub jego odstawieniu Obraz kliniczny (objawy psychopatologiczne, somatyczne, przebieg, nasilenie) jest charakterystyczny dla danej substancji psychoaktywnej

12 Zespół abstynencyjny powstały z powodu odstawienia dwóch lub kilku substancji psychoaktywnych ma niespecyficzny przebieg kliniczny Przebieg zespołu abstynencyjnego może być powikłany np. majaczeniem lub stanem padaczkowym

13 Zespół abstynencyjny powstały z powodu odstawienia dwóch lub kilku substancji psychoaktywnych ma niespecyficzny przebieg kliniczny Przebieg zespołu abstynencyjnego może być powikłany np. majaczeniem lub stanem padaczkowym

14 Objawy abstynencyjne mogą występować w określonych warunkach (przez wyuczone bodźce warunkowe) nawet bez przyjmowania substancji psychoaktywnej w okresie poprzedzającym bezpośrednio wystąpienie zespołu (przez kilka tygodni czy miesięcy)

15 Zaburzenia psychotyczne spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
Zaburzenia które występują pod wpływem działania substancji psychoaktywnej Zaburzenia te powinny ustąpić do 6 miesięcy od przyjęcia substancji psychoaktywnej Różnorodny obraz psychopatologiczny jest wynikiem charakterystyki danego leku i cech osobowości przyjmującego, wielkości dawki, okresu przyjmowania

16 Zaburzenia psychotyczne F 1x.5
F1x.50 podobne do schizofrenii F1x.51 głównie urojeniowe F1x.52 ……… omamowe F1x.53 ……… wielopostaciowe F1x.54 ……….z objawami depresji F1x.55……………………maniakalnymi

17 Zespół amnestyczny F1x.6 Najczęściej w przebiegu uzależnienia od alkoholu, leków uspokajających, rozpuszczalników lotnych Dominują zaburzenia pamięci świeżej (często konfabulacje), często są zaburzenia pamięci dawnej, pamięć natychmiastowan jest zachowana F1x.6 powinien spełniać kryteria zespołu organicznego oun

18 Zaburzenia psychotyczne rezydualne i późno ujawniające się F1x.7
Powracanie przebytych doznań oraz przy uwarunkowaniach organicznych Zaburzenia osobowości i zachowania ……………afektywne Otępienie Inne przewlekłe zaburzenia procesów poznawczych Zaburzenia psychotyczne o późnym początku


Pobierz ppt "Dr med.Karina Chmielewska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google