Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Umiesz więcej, możesz więcej – nowe kwalifikacje poprzez aktywne działania i integrację społeczną”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Umiesz więcej, możesz więcej – nowe kwalifikacje poprzez aktywne działania i integrację społeczną”"— Zapis prezentacji:

1 „Umiesz więcej, możesz więcej – nowe kwalifikacje poprzez aktywne działania i integrację społeczną”

2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie od 2008 roku do 2014 roku realizował projekt pn. „Umiesz więcej, możesz więcej – nowe kwalifikacje poprzez aktywne działania i integrację społeczną” w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia mieszkańcom Gminy Aleksandrów dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

3 W pierwszych latach realizacji projekt skierowany był głównie do osób bezrobotnych. W kolejnych latach udział zaproponowano również osobom niepełnosprawnym, osobom zatrudnionym, rolnikom. W projekcie w latach 2008-2014 uczestniczyło 69 osób pochodzących z terenu Gminy Aleksandrów. Uczestnicy mieli zapewnione kursy zawodowe, staże, wsparcie psychologiczne oraz doradztwo zawodowe. Wszystkie te działania były podejmowane, aby uczestnicy mogli odnaleźć się na rynku pracy oraz poczuli się pewniej w życiu osobistym i zawodowym.

4 Wartość projektu 2008- 2013 – 644 279,89 zł Wartość dofinansowania - 575 897,93 zł Wkład własny – 68 381,96 zł W 2014 roku planuje się wydać kwotę 127 654,00 zł, w tym dofinansowanie 114 250,33 zł, natomiast wkład własny Gminy 13 403,67 zł. Środki przeznaczono na szkolenia i staże zawodowe, organizowanie warsztatów z doradztwa zawodowego oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego, kursy prawa jazdy, zwroty kosztów przejazdów, zwroty kosztów poniesionych za egzaminy i badania lekarskie, utworzenie strony internetowej, zatrudnienie pracowników, utworzenie stanowisk pracy, zakup materiałów biurowych.

5 W ramach Programu Aktywności Lokalnej zastosowano cztery instrumenty aktywnej integracji: edukacyjny, zawodowy, zdrowotny i społeczny. Uczestnicy mieli możliwość brania udziału w różnego rodzaju kursach i szkoleniach zawodowych, które były dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Instrument edukacyjny: kursy i szkolenia w 2008 – 2014 r. PAL i kontrakty socjalne

6 Obsługa kasy fiskalnej - 10 osób Kurs prawa jazdy kat. C - 4 osoby Podstawy obsługi komputera z elementami przedsiębiorczości - 4 osoby Kucharz - 8 osób Kosmetyczka z elementami wizażu i zdobienia paznokci z modułem przedsiębiorczości - 1 osoba Florystyka - 2 osoby Szkolenie zawodowe koparko- ładowarki - 1 osoba Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym - 1 osoba Kurs kroju i szycia - 1 osoba Operator koparki jednonaczyniowej - 2 osoby

7 Nowoczesny handlowiec - 10 osób Cukiernik - 3 osoby Catering - 1 osoba Wizaż - 4 osoby Podstawy przedsiębiorczości – 2 osoby Sekretarka z obsługą urządzeń biurowych – 1 osoba Kadry i płace - 1 osoba Fryzjer - 3 osoby Kwalifikacja wstępna przyśpieszona - 1 osoba Język niemiecki - 1 osoba Spawacz TIG - 2 osoby Spawacz MIG - 2 osoby Zasady prowadzenia działalności Gospodarczej z elementami przedsiębiorczości - 1 osoba Pilarz - 1 osoba

8 12 osób uczestniczyło w „Warsztatach wspierających aktywizację zawodową (zajęcia oraz rozmowa indywidualna z trenerem pracy lub doradcą zawodowym). 19 osobom zapewniono warsztaty oraz spotkania indywidualne z doradcą zawodowym. Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym miały na celu ustalenie indywidualnego planu zawodowego, wsparcie dotyczące wejścia na rynek pracy oraz odnalezienia się na rynku pracy. Warsztaty z doradcą zawodowym miały na celu przygotowanie uczestników do wejścia na rynek pracy: poznanie swoich zainteresowań, mocnych stron, swoich predyspozycji zawodowych, nabycie umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, nabycie umiejętności efektywnego poszukiwania pracy, poznanie możliwości regionalnego rynku pracy. W 2013 roku 5 osób objęto stażami zawodowymi. Miejsce odbywania stażu było zgodne z prowadzoną ścieżką wsparcia poszczególnych osób. Dwie osoby odbyły staż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie, dwie kolejne w Karczmie nad Szumem w Górecku Kościelnym, a jedna osoba w barze – mała gastronomia w Aleksandrowie.

9 41 osób uczestniczyło w terapii psychologicznej, rodzinnej i psychospołecznej. Spotkania indywidualne w ramach terapii psychologicznej miały na celu wsparcie uczestników oraz ich otoczenia w problemach, z którymi borykają się na co dzień. Bardzo ważnym elementem życia jest rozmowa. Dzięki niej komunikujemy o naszych potrzebach, uczuciach, problemach. Spotkania indywidualne z psychologiem dały niektórym możliwość porozmawiania o swoich problemach, troskach i zmartwieniach, a także o tych radosnych momentach i sukcesach. Nie wszyscy mamy komu powierzyć nasz „bagaż” i bardzo często sami uginamy się pod jego ciężarem. Kiedy odważymy się porozmawiać o naszych troskach nasz rozmówca pomaga nam go nieść i już nie jest taki ciężki i już tak się pod nim nie uginamy. Nie bójmy się rozmawiać z małżonkami, z dziećmi, z rodzicami. Spotkania indywidualne dla dzieci w ramach wsparcia otoczenia miały na celu skupienie się na tych procesach, które wymagały szczególnej troski oraz wzmocnienie tych obszarów, w których dziecko czuje się świetnie. Najlepszym dowodem i potwierdzeniem słuszności projektu są uśmiechy na twarzach naszych najmłodszych.

10 W ramach instrumentu zorganizowano kurs prawa jazdy kat. B dla 13 osób. Prawo jazdy było niezbędne ze względu na brak możliwości dojazdu do pracy w różnych godzinach w tym nocnych lub rannych oraz dowiezieniem dzieci do przedszkola lub szkoły. W ramach instrumentu społecznego zorganizowano kurs dla 18 osób „Podstawy obsługi komputera z elementami Internetu”. Beneficjenci wyrazili potrzebę uczestnictwa w takim kursie ze względu na ciągły postęp technologiczny i informatyczny. Umiejętności nabyte podczas kursu pomogą w poszukiwaniu pracy.

11 W treningu kompetencji i umiejętności społecznych uczestniczyło 44 osoby. Warsztaty w ramach terapii psychospołecznej miały na celu zintegrowanie beneficjentów, wsparcie procesów grupowych, a przede wszystkim rozwinięcie kompetencji społecznych poprzez podwyższenie samooceny i poczucia własnej wartości, rozpoznawanie emocji i uczuć, nabycie umiejętności prawidłowego komunikowania się bez konfliktów, wyrażanie swojego zdania, dbanie o siebie i swoje zdrowie psychiczne, umiejętności wychowawcze.

12 Uczestnicy mogli się dowiedzieć, jaki posiadają temperament, gdzie mają umiejscowione poczucie kontroli i w jaki sposób oddziałuje na nich stres. Mogli poćwiczyć techniki radzenia sobie z napięciem, asertywność, a także dowiedzieć się jakie różnice, nie tylko fizyczne, a przede wszystkim psychiczne dzielą kobiety i mężczyzn. Wszystko to po to, aby lepiej się żyło, aby lepsze rozumienie siebie i otaczającego świata mogło przynieść szczęście, którego tak wszyscy pragniemy.

13 Warsztaty dla dzieci beneficjentów w ramach wsparcia otoczenia miały na celu ich zintegrowanie z grupą rówieśniczą, wsparcie procesów grupowych, akceptację, tolerancję oraz szacunek dla siebie nawzajem. Dzieci mogły po prostu zająć się dobrą zabawą i spędzić czas wspólnie z rówieśnikami. Nauczyły się współpracować ze sobą, wspólnie dążąc do wyznaczonego celu, mogły poćwiczyć swój refleks i spostrzegawczość, a przy tym naprawdę dobrze się bawić.

14 „Było fajnie, można było o wszystkim porozmawiać, dużo można było się dowiedzieć, można było uzyskać pomoc.” „Pomogło mi rozwiązać trochę problemów z dziećmi. Poznałam miła panią psycholog, z którą można porozmawiać o wszystkim, a także wielu fajnych ludzi na spotkaniach grupowych. Uważam, że było warto skorzystać z tego projektu.” „Spotkania te dały mi możliwość porozmawiania o problemach, o których nie mogłam porozmawiać z bliskimi, pokazały, jak powinnam zachować się w niektórych sytuacjach życiowych i społecznych.” „Można było trochę się odprężyć, odstresować, porozmawiać o bardzo ciekawych tematach dotyczących życia codziennego.” „Uwierzyłam w siebie i swoje możliwości. Patrzę na świat innymi oczami.” „Uczęszczanie na warsztaty dało mi bardzo dużo do myślenia. Nauczyłam się rozwiązywać swoje problemy. Poznałam tam bardzo dużo sympatycznych osób, z którymi wspaniale było uczestniczyć w warsztatach.”

15 W 2014 roku w ramach działania o charakterze środowiskowym zorganizowano dla uczestników projektu oraz ich dzieci wyjazd integracyjny do Zamościa. W ramach którego zapewniono zwiedzanie starówki, wejście do ZOO.

16 Do zadań pracowników socjalnych należy:  utrzymywanie z uczestnikami stałego telefonicznego i osobistego kontaktu,  organizowanie indywidualnych spotkań,  prowadzenie monitoringu udziału uczestników w warsztatach i indywidualnych spotkaniach z psychologiem oraz szkoleniach zawodowych - zgodnie z podpisanymi deklaracjami PAL,  sporządzanie comiesięcznych raportów dotyczących realizacji deklaracji udziału w PAL,  udzielanie poradnictwa,  nawiązywanie kontaktów z otoczeniem uczestników,  mobilizowanie i wspieranie klientów ośrodka do uczestnictwa w projekcie,  śledzenie na bieżąco rynku pracy i utrzymywanie kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy,  motywowanie do zwiększenia aktywności zawodowej,  diagnozowanie potrzeby klientów,  przeprowadzenie postępowania wyłaniającego firmy, które przeprowadzą szkolenia,  pozostawanie w stałym kontakcie z firmami szkoleniowymi przeprowadzającymi szkolenia zawodowe oraz zajęcia, kursy, warsztaty  sporządzanie na bieżąco wywiadów środowiskowych,  wnioskowanie do Kierownika Ośrodka o przyznanie zasiłków celowych

17 Z 69 osób, które uczestniczyły w projekcie, 24 osoby wykonuje prace sezonowe, 9 osób podjęło stałe zatrudnienie, 2 osoby przed rozpoczęciem projektu pracowały zawodowe, a uczestnictwo w projekcie pozwoliło im podwyższyć swoje kwalifikacje do zawodów, które wykonują. Sytuacja zawodowa pozostałych osób nie uległa zmianie. Projekt pomógł uczestnikom otworzyć się na innych ludzi, otaczający świat, zwiększył ich motywację do działania i zmiany swojej sytuacji życiowej, podniósł pewność siebie i samoocenę, dał nowe kwalifikacje i umiejętności ułatwiające odnalezienie się na rynku pracy. Wszystkie te rzeczy przyczyniły się do skuteczniejszego i bardziej intensywnego poszukiwania zatrudnienia. Aleksandrów, 19.12.2014 r.


Pobierz ppt "„Umiesz więcej, możesz więcej – nowe kwalifikacje poprzez aktywne działania i integrację społeczną”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google