Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Losy zawodowe absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (wybrane wyniki ankietyzacji) Paweł Tomaszewski Zespół ds. Analiz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Losy zawodowe absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (wybrane wyniki ankietyzacji) Paweł Tomaszewski Zespół ds. Analiz."— Zapis prezentacji:

1 Losy zawodowe absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (wybrane wyniki ankietyzacji) Paweł Tomaszewski Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia

2 Badanie miało charakter pilotażowy. Ankieta skierowana była do absolwentów AWF w Warszawie, kończących studia w roku 2012. Udział w badaniu był dobrowolny, ankietyzacja została przeprowadzona przy użyciu programu LimeSurvey i trwała od 16 października do 16 listopada 2013 r. Opis badania

3 Ankieta była anonimowa, składała się z metryczki oraz 22 pytań dotyczących zarówno aktywności i osiągnięć w trakcie studiów, jak również obecnej sytuacji zawodowej absolwentów. Opis badania

4 Zebrano dane pochodzące od 249 absolwentów. Płeć: - kobiety - 55%; - mężczyźni - 45%; 19% badanych nie udzieliło odpowiedzi na pytanie o płeć. Wyniki – charakterystyka badanych

5 Ukończony wydział: - WF, AWF w Warszawie – 40%; - WFiS, w Białej Podlaskiej – 38%; - Rehabilitacji – 14%; - Turystyki i Rekreacji – 8%. Wyniki – charakterystyka badanych

6 Tryb studiów: - studia stacjonarne – 86%; - studia niestacjonarne – 14%. Poziom studiów: - studia pierwszego stopnia – 44%; - studia drugiego stopnia – 56%. Wyniki – charakterystyka badanych

7 Przed podjęciem studiów Po ukończeniu studiów Wieś26%14%* Miasto do 50 tys. mieszkańców31%26% Miasto do 100 tys. mieszkańców19%17% Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców10%9% Warszawa14%31%* Zagranica0% 2% Miejsce zamieszkania: Wyniki – charakterystyka badanych *p<0,05

8 Wyniki – sytuacja zawodowa absolwentów Deklarowany obecny status zawodowy (n=207) - poniżej 3 miesięcy – 31%, - około 6 miesięcy – 3%, - około 1 roku – 31%, - około 1,5 roku – 25%, - 2 lata i dłużej – 9%. - kontynuacja kształcenia – 54%, - trudności ze znalezieniem pracy – 39%, - brak interesujących ofert – 4%, - przyczyny osobiste – 4%.

9 Forma zatrudnienia: - umowa na czas nieokreślony – 23%, - umowa na czas określony – 37%, - umowa zlecenie lub o dzieło – 19%, - własna działalność gospodarcza – 7%, - bez umowy formalnej – 3%, - inne (staż, zastępstwo, okres próbny) – 8%. Wyniki – sytuacja zawodowa absolwentów

10 65% respondentów deklaruje wykonywanie pracy zgodnej z wykształceniem. Pozostali, jako główną przyczynę podejmowania pracy niezgodnej ze swoim wykształceniem podają brak możliwości znalezienia takiej pracy (75%), ciekawszy zakres obowiązków (9%), wyższe zarobki (6%), większą możliwość awansu zawodowego (4%). Wyniki – sytuacja zawodowa absolwentów

11 Deklarowane zadowolenie z wykonywanej pracy (n=151) - praca niezgodna wykształceniem - 38% - niskie zarobki - 29% - brak możliwości rozwoju/awansu - 17% - zła atmosfera w pracy, stres - 8% - rutynowy i mało atrakcyjny zakres obowiązków - 4% - brak poczucia stabilności zawodowej - 4% - możliwość rozwoju/awansu - 66%, - praca zgodna wykształceniem - 55%, - dobra atmosfera w pracy - 52%, - satysfakcjonujące zarobki - 32%, - wygodna lokalizacja - 24%, - godzenie życia zawodowego i osobistego - 24%, - stabilność, pewność pracy - 24%, - satysfakcjonujący zakres obowiązków - 18%, - prestiż firmy/instytucji - 11%.

12 ObecniePlanuje Nie planuje Studia magisterskie 39%12%49% Studia doktoranckie 2%19%79% Studia podyplomowe 6%46%48% Kursy 19%72%8% Inne 5%12%83% Obecna sytuacja oraz plany dotyczące kontynuacji kształcenia : Wyniki – doskonalenie zawodowe

13 Jedynie 6% respondentów deklarowało współpracę w trakcie studiów z Biurem Karier AWF. Współpraca ta ograniczała się do korzystania z ofert pracy, praktyk, staży. Wyniki – doskonalenie zawodowe

14 Obecnie, 57% ankietowanych absolwentów byłoby zainteresowanych współpracą z Biurem Karier w zakresie korzystania z ofert pracy, praktyk, staży; 51% skorzystałoby z poradnictwa drogą mailową; 44% wzięłoby udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Biuro Karier (warsztaty, spotkania z pracodawcami, targi pracy); 28% skorzystałoby z konsultacji indywidualnych. Wyniki – doskonalenie zawodowe

15 Przeprowadzone badanie pilotażowe wskazało na potrzebę modyfikacji narzędzia oraz udoskonalenia sposobu doboru próby do badania. Wstępny wniosek

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Losy zawodowe absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (wybrane wyniki ankietyzacji) Paweł Tomaszewski Zespół ds. Analiz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google