Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemu ram semantycznych w słowniku Walenty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemu ram semantycznych w słowniku Walenty"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemu ram semantycznych w słowniku Walenty
Anna Andrzejczuk, Elżbieta Hajnicz, Natalia Kocyba Instytut Podstaw Informatyki PAN

2 Cel projektu Rozbudowa słownika walencyjnego o poziom semantyczny

3 Zasoby wykorzystywane w projekcie
Walenty (poziom składniowy) Słowosieć Składnica frazowa wzbogacona o poziom semantyczny

4 Terminy hasło słownikowe jednostka leksykalna
predykat argument (semantyczny) rola semantyczna preferencje selekcyjne rama semantyczna <<R1,P1>, …, <Rn, Pn>> Hasło słownikowe – to punkt wyjścia w pracy Semantyka (Semantyka w bardzo nietypowym i wąskim rozumieniu, a mianowicie osoby opracowującej w Walentym poziom semantyczny). Mówiąc hasło słownikowe mam na myśli lemat, czyli jednostkę bilateralną (zwyczajową formę, reprezentującą leksemy – dla czasowników będzie to bezokolicznik, dla rzeczownika M. l.poj.) oraz część mowy, do której należy reprezentowany przez nią zbiór leksemów. Hasło słownikowe jest dzielone na jednostki leksykalne. Jednostka leksykalna - Jednostki leksykalne w Walentym, z założenia mają w przybliżeniu odpowiadać jednostkom leksykalnym ze Słowosieci. W Słowosieci jednostki reprezentowane są w postaci pary <lemat, numer znaczenia>. Pojęcie to poza wyrazami obejmuje także zleksykalizowane jednostki wieloczłonowe. Interesują nas tylko takie jednostki leksykalne, które są predykatami Predykat – To wyrażenia opisujące pewne własności lub relacje; inaczej mówiąc predykaty otwierają pozycję dla argumentów. Predykaty jednoargumentowe opisują własności, a wieloargumentowe – relacje. Predykatami mogą być czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki. Argumenty semantyczne odpowiadają pozycjom (wymaganiom) składniowym; są to językowe wskaźniki przedmiotów, (argumenty przedmiotowe, np. młotek, dziecko), jak i wskaźniki wydarzenia, tzw. argument zdarzeniowy (np. uczynek, burza). Argumenty zdarzeniowe, paralelnie do przedmiotowych, pełnią względem predykatu różne role, np. Cause, Result. Argument -

5 Czym są role semantyczne?
Definicja: typy uczestników sytuacji, które zachowują te same własności semantyczne w różnych realizacjach składniowych. Terminy: deep case, semantic case, thematic role, theta role, θ-role, a także protorole, macrorole Przykłady: 1) Jan (A1) biegnie. 2) Jan (P1) śpi. 3) Jan (A2) złapał ptaka (P2). PL: Jest mi (dat) zimno. DE: Mir (dat) ist kalt. vs EN: I (nom) am cold.

6 Praktyczne wykorzystanie
Tworzenie gramatyk formalnych, parsowanie semantyczne Pomoc w dezambiguacji morfoskładniowej: Białe albo różowe kwiatki [kwiatek:subst:pl:nom:m3] zapylają owady.  Pszczoły [pszczoła:subst:sg:gen:f] zapylają kwiaty i to nie podlega[...] pomidory [pomidor:subst:pl:nom:m3] zapylają trzmiele, a o zdrowie [...]

7 Preferencje selekcyjne
~ ograniczenia semantyczne (Verbnet) ograniczenia (tendencje) na realizacje leksykalne dla poszczególnych par argument/rola zwykle wysoki poziom abstrakcyjności: żywotne/nieżywotne; osoba; czasami bardzo mocne ograniczenie: pływać (płyn), pić, jeść, grabić (grabie)

8 Typowy zestaw ról Agens: Jan bierze, rozbija, buduje.
Paciens: Jan śpi, choruje, starzeje się, rąbie drzewo; ściana runęła. Experiencer (doświadczający): Jan zobaczył, poznał kogoś; Jan boi się czegoś. Stimulus (bodziec): Jan czyta książkę; zobaczył ptaka. Adressee: opowiedział Janowi bajkę; pokazał gościowi pokój Recipient (odbiorca): dać Piotrowi, Piotr otrzymał coś Beneficient: uszyto mundur żołnierzowi; osiołkowi skradziono ogon; zachorowała mu córka/jego córka; Instrument: młotkiem, na warsztacie tkackim Cause (przyczyna): Stefan ucieszył się na wiadomość; strach pędził go w niewiadome; z powodu deszczu nie odbył się mecz; przez ciebie się spóźnimy; Source (źródło): z domu; stąd Goal (cel): do komory; w dom Trace (ścieżka): przez las; lasem; po moście Location (miejsce): w Polsce; na werandzie; winda mieści 14 osób.

9 Wymogi do zestawu ról Pełność: każdy argument każdego czasownika ma jakąś rolę. Niepowtarzalność: każdy argument każdego czasownika ma przypisaną tylko jedną rolę.  Odróżnialność: każdy argument każdego czasownika odróżnialny od innych argumentów za pomocą przypisanej mu roli. Mocna: obowiązuje niepowtarzalność Słaba Niezależność: rola nie zależy od znaczenia konkretnego czasownika i innych ról.

10 Istniejące zestawy ról
Ilość: od 2 (protorole Dowty’ego) do ponad 1000 (FrameNet) Role luźne (Verbnet) bądź w zestawie ramy semantycznej (FrameNet) Wyjście od leksykonu czy od tekstu Lista czy hierarchia (Sowa, cz. FrameNet) Cechy binarne (Sowa) Oparcie na składni (Verbnet)/funkcjach gramatycznych (RRG)/tylko na semantyce (FrameNet)

11 Werdykt LRH-2005 „It is not possible to impose any structure over the set of semantic roles that can account for similarities in patterning or dependencies in cooccurrence. The small set of unanalyzed roles that characterizes an ideal semantic role approach, then, is incompatible with linguistic reality.” (Levin and Rappoport-Hovav 2005, s.42) No generally accepted tests

12 Dlaczego nie FrameNet? Duża ilość ról robi wnioskowanie niepraktycznym
Trudności w ustalaniu niuansów znaczeń w obu językach Robiony metodą od tekstu/korpusu

13 Dlaczego nie Verbnet? Oparty na klasyfikacji czasowników Levin-1993, gdzie grupy były przypisywane na podstawie podobieństwa alternacji składniowych. Mimo że składnia i semantyka idą w parze, potrafią się rozejść w najmniej spodziewanych miejscach, np. czasowniki 'say' i 'tell' w klasyfikacji Levin są w różnych grupach. Oparcie klasyfikacji na składni robi niepraktycznym porównywanie grup czasowników z różnych języków na większą skale (całego leksykonu). Zainspirować się i przejąć metodę?

14 Podejście składniowe „Perhaps one of the most vexed issues is the distribution of verbs across alternations. Verbs that are similar in meaning do not always show the same alternations, yet despite this apparent idiosyncrasy, argument alternations can be extended to new verbs.” (Beth Levin, Malka Rappaport-Hovav „Argument realization”, MIT, 2005, s.5.) Wyciąg z Słowosieci, czasowniki kontaktu: id level synset alt conv fnf dev causephase laspect maspect agent instrument material location 2369 2 spulchniać 1 obj-loc n CAUSE DZIAŁANIE NDK nom inst acc 2370 3 orać 1, zaorywać 1, zorywać 1 plough i:inst 2371 4 oborywać 1 k 2372 gracować 1 i:inst:'graca' 2373 przekopywać 2, kopać 3, skopywać 1 2374 przekopywać 3 2375 motykować 1 i:inst:'motyka' 2376 sprężynować 1 i:inst:'kultywatorem lub broną sprężynową' acc:'rola'

15 Różnice w opisach tych samych ról
Kupować Locatywne teorie: Goal-Theme-Source FN: Buyer- Goods-Means(karta kredytowa)-Money-Recipient(dla kogo)-Seller (część ramy) VN: Agent-Theme-Source; Agent-Theme-Beneficiary Walenty: Focus_Agent, Focus_Object, Background_Agent, Background_Object:’środki płatnicze’ Karta kredytowa może być potraktowana jako Instrument Mieć (posiadać) VN: Pivot-Theme FN: Owner-Possession Walenty: Beneficiary-Object Mieszkać VN klasa „lodge-46”: Theme-Location FN rama „inhabit”: Resident-Location-co-Resident Istnieć: Theme, Entity, Object

16 Walenty - poziom semantyczny
Metarole (atrybuty ról), dla zachowania niepowtarzalności Podwójne role, np. Agent Theme Hierarchia ról: grupy Initiator, Undergoer, itd. Oparcie na Słowosieci: wiele synsetów sztucznych łączą wspólne ramy/zestawy ról Częściowe oparcie na ramach: Communicator::Adressee::Content; Experiencer::Stimulus Nowe role: Benefactor, Protagonist, itd.

17 Podstawowe role semantyczne
Grupa INITIATOR Grupa MEDIUM UNDERGOER RESULT Kontrolujący sytuację Niekontrolujący sytuacji Nieistotne Ożywione Agent Cognizer Communicator Cause Effector Stimulus Benefactor Instrument Experiencer Perceiver Protagonist Object Pacient Squirrel Theme Material Addressee Beneficiary Recipient Content Product Podstawą zbioru ról semantycznych jest pogrupowanie ról na kilka mniejszych zbiorów. Wszystkie cztery grupy mają przypisaną bardzo ogólną definicję, która obejmuje wszystkie role wchodzące do danej grupy. I tak: Grupa Initiator – zawiera role, które przypisujemy komuś lub czemuś, co inicjuje sytuację, którą określa predykat Grupa Medium – zawiera role, które przypisujemy komuś lub czemuś, co mniej lub bardziej pośrednio przyczynia się do wykonania sytuacji, którą określa predykat Grupa Undergoer – zawiera role, które przypisujemy komuś lub czemuś, z czym coś się dzieje, podlega czynności lub znajduje się w stanie wskazanym przez predykat Grupa Result – zawiera role, które przypisujemy komuś lub czemuś, co powstało, zrodziło się podczas czynności wskazanej przez predykat lub jest osobą, która pojawia się na końcu sytuacji wskazanej przez predykat W grupie INITIATOR mamy takie role: Wśród ról, w których Inicjator ma kontrolę nad sytuacją mamy: AGENTA – ktoś, kto świadomie i czynnie podejmuje się czynności wskazanej przez czasownik; ktoś kto śpiewa, tańczy, uderza Cognizera – kogoś, kto czynnie i świadomie inicjuje czynności intelektualne, ktoś kto myśli, rozwiązuje krzyżówki, wspomina Communicatora – kogoś, kto czynnie i świadomie inicjuje przekazanie jakiejś treści innym uczestnikom sytuacji, ktoś kto oświadcza, informuje, recenzuje Wśród ról, w których Inicjator nie ma kontroli nad sytuacją wyróżniłyśmy: Cause – Coś, co jest nieświadomą przyczyną jakiegoś wydarzenia, np. burza połamała drzewa Effector – ktoś, to nieświadomie spowodował jakieś zdarzenie, np. ktoś zaraził się czymś potknąć się Stimulus – coś, co ma stałe, immanentne cechy, właściwości, które odbieramy zmysłami, gryzący sweter, pachnące kwiaty, świecące słońce Grupa MEDIUM: Benefactor - ktoś, kto choć bezpośrednio nie wykonuje danej czynności, to przyczynia się do jej wykonania pośrednio, w sposób zaangażowany, działając na czyjąś korzyść. Instrument - To coś, dzięki czemu możemy wykonać jakąś czynność. Grupa Undergoer: Role, które można przypisać tylko desygnatom ożywionym: Experiencer - ktoś, kto doświadcza czegoś, m.in. uczuć, emocji i różnych stanów psychicznych. Perceiver - ktoś, kto mimowolnie odbiera różne bodźce zmysłami. Protagonist - świadomy uczestnik akcji - osoba, który jej nie inicjuje, nie jest istotne czy bierny, czy czynny (Ktoś do kogo się ktoś dosiadł, karmiony, delegowany Pozostałe role Obiekt – coś co podlega czynności wskazanej przez predykat, ale nie ulega zmianie podczas jej wykonywania Pacjent – zmienia się pod wpływem Agenta (zostać pobitym) Squarrel – podlega zmianom stanu lub kształtu bez Wymagania Inicjatora; opalać się, starzeć się, dojrzewać Theme – coś co zmienia położenie Material – coś co zmienia się w coś zupełnie innego (w Product) Grupa Result Do ożywionych Adressee – ktoś do kogo kierowane są komunikaty Beneficiary – ktoś, kto może z czegoś korzystać Recipient – ktoś kto coś dostaje Pozostałe role: Content Fotografować, krytykować, recenzować, opiniować – obiekt i treść

18 Role uzupełniające Attribute State Event Source Goal Location Path Time Duration Attribute - to trwały, neutralny stanom ludzi, zwierząt, przedmiotów, zjawisk, procesów itd. (tryskać zdrowiem) State - tymczasowym stanom, krótkotrwałym emocjom. (pokonać chorobę, wzbierająca wściekłość) Event – coś, co się dzieje, wydarza się, zakończył się pojedynek, zdarzył się wypadek, zrobić dobry uczynek Source przypisywać będziemy źródłom, przyczynom procesów, czynności niewystępującym aktywnie w całym procesie wskazanym przez czasownik, a będącym jedynie pewnym konkretnym punktem, ogniskiem, od którego coś się zaczęło. Goal to cel, do którego się dąży lub etap końcowy procesu, czynności. Location i Time - określają, determinują sytuację Location – obszar na którym coś się dzieje Path - To trasa, ścieżka, droga, czy to w sensie fizycznym, metafizycznym czy metaforycznym. Time czas, w któym coś się dzieje To czas, który zajmuje konkretna czynność lub który jest przeznaczony na konkretną czynność.

19 Atrybuty ról Part, Collection Phase, Scenario Type, Instance Background, Focus

20 Procedura opracowania hasła na przykładzie czasownika KUPIĆ (1/3)
Semantyk, po wybraniu i przypisaniu sobie hasła słownikowego, po wciśnięciu przycisku EDYCJA JEDNOSTEK zobaczy listę przypisanych jednostek leksykalnych (na początku pracy będą jedynie jednostki ze Słowosieci). W przypadku hasła kupić mamy w Słowosieci siedem znaczeń. Każde z nich będzie można modyfikować poprzez przypisanie im glosy lub znaczenia oraz dodania do nich przykładów użycia (z Walentego lub własnych). Przykład: Jednostki ze Słowosieci wydające się oczywiste: kupić_1 – nabyć coś za pieniądze Ten Oracz chciał podobno kupić firmę od Hindusa. Schematy – i 14715 kupić_3 – zaakceptować, przyjąć coś, jako własny sposób postępowania Jeśli w ten sposób można zaoszczędzić czas i pieniądze, to ja to kupuję.(ISJP) kupić_5 – dobrać kartę w grze karcianej (branżowe użycie, trudno znaleźć przykład użycia) kupić_7 – wierzyć w coś Ludzie kupią wszystko, co się im powie, byle ich nie znudzić i przekonać ich, że są inteligentni.(ISJP) potoczna 1233 Wątpliwe jednostki ze Słowosieci: Kupić_4 – wydaje się, że tej jednostce można przypisać znaczenie „ustawić wynik wydarzenia sportowego, przekupując osoby biorące w nim udział”. Wątpliwość budzi jednak domena przypisana tej jednostce w Słowosieci „czasowniki myślenia (szeroko rozumianego)” Kupić_2 i kupić_6 są z domeny „czasowniki oznacz. wydarzenie i działania społeczne i polityczne”. Hiperonimem kupić_2 jest „wystarać się_1”. Do tej jednostki może pasować znaczenie: zjednać sobie kogoś, czyjąś sympatię, przychylność, itp. Swoimi błazeńskimi przemówieniami kupował sobie tani poklask tłumu. (ISJP) Hiperonimem kupić_6 jest kupić_2, co więcej teraz pojawia się konwers – sprzedać_1. Konwers ten sugerowałby, że może chodzić o znaczenie „kupić zawodnika”. Nie pasuje on jednak do hiperonimu kupić_2. Może też być tak, że kupić_6 może oznaczać „kupić sędziego”, a w Słowosieci przypisano mu błędny konwers (sprzedać_1 zamiast sprzedać się_2). W takiej sytuacji można zadawać pytania Słowosieciowcom, ale takich pytań może być dużo i mogą oni nie mieć mocy przerobowych, żeby nam odpowiedzieć, lub będą zwlekać z odpowiedzią, aż ktoś poprawi hasło. Zatem podejmujemy decyzję intuicyjnie i przypisujemy tym wątpliwym jednostkom znaczenia: kupić_2 – kupić kogoś, czyjąś przychylność itp. potoczna [1233] Najpierw wciągnął Benitę w namiętność i bogactwo, kupił ją władzą nad kłaniającymi się w pas ludźmi, mercedesem, apartamentami, znaczeniem. kupić_6 – kupić (przekupić) sędziego Dla znaczenia „kupić zawodnika” można utworzyć nową jednostkę kupić_8 lub włączyć ją do znaczenia kupić_1. Jeśli dodamy nową jednostkę, to nie z numerem tylko z literą. A najlepiej unikać tworzenia jednostek. Jest jeszcze znaczenie „kupić komuś trochę czasu” (‘Mag - łowca - natychmiast wstał i odszedł, by podzielić się nowiną z towarzyszami, a Koret miał nadzieję, że właśnie kupił sobie jeszcze trochę czasu.’), ale jest to frazeologizm. Co z nimi? Jeśli Semantykowi się wydaje, że dwa znaczenie w Słowosieci są identyczne, prawdopodobnie będą mieć identyczne zestawy zarówno sparowanych ról, jak i preferencji selekcyjnych, wówczas łączy je w jedno znaczenie. Może tak zrobić tylko wtedy, gdy oba znaczenia należą do tej samej dziedziny. Jeśli zaś zauważy brak jakiegoś znaczenia, które zna i potrafi znaleźć na nie potwierdzenie w tekstach, lub zostanie mu schemat składniowy, który nie obsługuje żadnego znaczenia, wówczas dodaje do Słownika Walentego nową jednostkę (lub zgłasza osobie zarządzającej potrzebę dodania nowego znaczenie) – dla odróżnienia jej od jednostek ze Słowosieci, przypisujemy jej zamiast numeru znaczenia – literę.

21 Procedura opracowania hasła na przykładzie czasownika KUPIĆ (2/3)
Przystępujemy do tworzenia ram semantycznych. Wciskamy przycisk „Nowa rama” i wybieramy jednostkę. Jeśli w pierwszym kroku uznaliśmy, że kilka jednostek ma to samo lub bliskie znaczenie, wówczas możemy stworzyć ramę dla tych kilku jednostek ze Słowosieci. Na początku widzimy pustą ramę. Klikamy na ramę i w przeznaczonym do tego polu pojawiają się nam wszystkie przykłady podpięte pod tę jednostkę/te jednostki. Jednocześnie w polu schematów składniowych podświetlają się argumenty, które są podpięte pod przykłady. Mając aktywną ramę semantyczną, klikamy w pola schematu składniowego, tworząc w ten sposób puste miejsca na odpowiadające im role semantyczne. Każdy argument w ramie semantycznej będzie miał inny kolor. Argumenty z ram semantycznych i powiązane z nimi argumenty ze schematów składniowych będą zaznaczone tym samym kolorem.

22 Procedura opracowania hasła na przykładzie czasownika KUPIĆ (3/3)
Wybieramy argument w ramie semantycznej. Klikamy przycisk WYBIERZ ROLĘ. Pojawi się formularz, z którego można wybrać dowolny podzbiór ról do przypisania danemu argumentowi. KUPIĆ_1 nabyć coś za pieniądze Ten Oracz chciał podobno kupić firmę od Hindusa. KTOŚ kupił COŚ KOMUŚ od KOGOŚ za COŚ GDZIEŚ – schematy 14714, 14715 Agent Focus kupił Object Beneficiary od Agent Background za Asset (Location) Uwaga! Schematy i powinny być ze sobą połączone. Jeden schemat ma argument od KOGO, a drugi GDZIE. Przy czym należy się zastanowić, czy GDZIE faktycznie jest wymagane. Nie ma powodów, żeby to były dwa różne schematy. KUPIĆ_2 kupić kogoś, (czyjąś przychylność, sympatię, itp.?) Najpierw wciągnął Benitę w namiętność i bogactwo, kupił ją władzą nad kłaniającymi się w pas ludźmi, mercedesem, apartamentami, znaczeniem. KTOŚ kupił KOGOŚ (lub COŚ?) CZYMŚ – schemat 292 Agent kupił Pacjenta(?) (lub Undergoera(?)) Asset (jeśli uogólnić Asset do środka, dzięki któremu można coś uzyskać, pozyskać) Jeśli nie Asset, to nie da się tego załatwić inną jedną rolą, bo trzeba by było dać Entity lub Attribute. KUPIĆ_3 zaakceptować, przyjąć coś (pomysł, propozycję), jako własny sposób postępowania Jeśli w ten sposób można zaoszczędzić czas i pieniądze, to ja to kupuję.(ISJP) KTOŚ kupił COŚ (OD KOGOŚ?! – chyba wątpliwy argument, bo to w potocznych użyciach występuje i chodzi o pomysł, nieważne od kogo) Beneficiary kupił Product KUPIĆ_4 ustawienie poprzez zapłacenie nielegalnie graczom lub sędziemu wyniku wydarzenia sportowego Działacze Pogoni zwrócili się do policji i Związku Piłki Ręcznej w Polsce o sprawdzenie, czy nie doszło do próby kupienia meczu u zawodniczek gospodarzy (NKJP) KTOŚ kupił COŚ u KOGOŚ (za COŚ?) Agent kupił Event u Source (za Asset?) KUPIĆ_5 – dobrać kartę w grze karcianej (branżowe użycie, trudno znaleźć przykład użycia) Nie mam dostatecznej wiedzy i nie wiem, czy tę kartę kupuje się za coś, czy od kogoś. Nie wiem zatem, jaki jest zestaw argumentów. Proponowałabym zatem pominąć opis takiej jednostki. Zobaczyć, jaka jest definicja w Zgółkowej. KUPIĆ_6 – przekupić kogoś „Taniej kupić sędziego niż wynająć adwokata” (Internet, wiadomosci.onet.pl/swiat/taniej-kupic-sedziego-niz-wynajac-adwokata/0chw1, z dn r.) KTOŚ kupił KOGOŚ za COŚ Agent kupił Pacjenta(?) za Asset KUPIĆ_7 wierzyć w coś Ludzie kupią wszystko, co się im powie, byle ich nie znudzić i przekonać ich, że są inteligentni.(ISJP) potoczna 1233 KTOŚ kupi COŚ Agent kupi Content

23 Weryfikacja zestawu ról
Słowosiec, ponad 19 tys. synsetów czasownikowych oznakowane półautomatycznie z częściowym sprawdzeniem ręcznym, zgodnie z wcześniejszą wersją zestawu ról Asset -> Object:’srodek płatniczy’ Manipulator -> Agent synsety sztuczne, odpowiadające: a) aspektom leksykalnym (zdarzenie, czynność, działanie, itd.) b) grupom semantycznym (ruch, posiadanie, kontakt, relacje temporalne, itd.) c) cecha kauzatywności SET agent='nom' WHERE laspect IN(AKT, CZYNNOŚĆ,DZIAŁANIE) and causephase='CAUSE' and synset NOT LIKE "* się*  6400 Wyłonienie nowych ról w trakcie weryfikacji koncepcji zestawu Sprawdzian dla Słowosieci Wersja anotacji do wykorzystania poziomu zgody między anotatorami

24 Do dyskusji Podwójne role, np. Jan (Agent Theme albo Theme) jedzie. W jakim stopniu narzucone z góry? Cognizer_Communicator: pisać wiersz Effector: zarazić, trwonić (domyślne vs możliwe) Ramy, role (wzajemnie) sprzężone [The island]RECIPIENT gets [water]PRODUCT [from collected rain]MATERIAL. [The island]RECIPIENT gets [water]THEME [from collected rain]SOURCE_LOCATION. Agent-Product-Material (rama wytwarzania) Recipient-Object-*Agent (transakcja) Agent-Theme (ruch) Scenario: negacja, iteracja, wartościowanie, możliwość, interpretacja. Jak zapisywać i rozwijać?

25 Możliwości wnioskowania
Jan (Agent/Effector) zaraził Piotra grypą. Piotr zaraził się od Jana (Source) grypą. Trzymać-puścić kubek: Object czy Theme? Negacja ruchu. Jan zabił Piotra. Pogrzeb jest jutro. Sąd odbędzie się za dwa miesiące. Jan zabił Piotra i teraz jest oskarżany o przestępstwo. Z powodu zabójstwa Piotra Jan został oskarżony. Oskarżany za zabójstwo.  Scenariusze Jan (AGENT) wydawał pieniądze ze spadku aż wszystko (Jan-EFFECTOR)) roztrwonił.  przez relację między czasownikami, czynność vs jej interpretacja. Jan (EFFECTOR) zaraził się wirusem grypy od Piotra i (Jan-EXPERIENCER) jest teraz chory. Jan (EFFECTOR), spadając, stłukł szybę i teraz mu (PATIENT) nakładają szwy.

26 Literatura Baker, Collin F., and Josef Ruppenhofer. FrameNet's Frames vs. Levin's Verb Classes." Proceedings of 28th Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. Eds. J. Larson, and M. Paster Gruber, J. S. (1965) “Studies in Lexical Relations,” Doctoral dissertation, MIT, Cambridge, MA. (Reprinted in Gruber 1976: 1–210.) - (1976) Lexical Structures in Syntax and Semantics, North-Holland, Amsterdam. Fillmore, C. J. (1968) “The Case for Case,” in E. Bach and R. T. Harms, eds., Universals in Linguistic Theory, Holt, Rinehart, and Winston, New York, 1–88. - (1970) “The Grammar of Hitting and Breaking,” in R. Jacobs and P. Rosenbaum, eds. (1970), 120–33. - (1977) “The Case for Case Reopened,” in P. Cole and J. M. Sadock, eds. (1977), 59–81. Jackendoff, R. S. (1972) Semantic Interpretation in Generative Grammar, MIT Press, Cambridge, MA. - (1990b) Semantic Structures, MIT Press, Cambridge, MA. Kotsyba, Natalia (2014). „Using Polish Wordnet for Predicting Semantic Roles for the Valency Dictionary of Polish Verbs”, in Advances in Natural Language Processing. Lecture Notes in Computer Science, Volume 8686, 2014, pp Levin, B. (1993) English Verb Classes and Alternations: A Preliminary Investigation, University of Chicago Press, Chicago, IL.

27 Ela, Ania i Natalia Communicator dziękują Państwu Addressee za uwagę
Ela, Ania i Natalia Communicator dziękują Państwu Addressee za uwagę. State


Pobierz ppt "Projekt systemu ram semantycznych w słowniku Walenty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google